HOSxP

You are here: Home Events Activities รวมภาพวันที่ 2 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

รวมภาพวันที่ 2 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 : วันที่ 18 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี