กราบเรียนผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบ IT และผู้ใช้งานระบบบริหารงานโรงพยาบาล HOSxP ทุกท่าน

10 ปีที่ผ่านมานั้นทาง BMS ได้พัฒนา HOSxP ในรูปแบบของ Free Software ซึ่งไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้ที่ใช้งาน  เราพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะคงนโยบายนี้เอาไว้ แต่ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการในปัจจุบันที่อยู่ในรูปของบริษัท ที่ไม่ได้ขอสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานใดๆ  ทำให้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัว  ที่ผ่านมานั้นเราพยายามหาวิธีที่จะคงไว้ซึ่งความเป็น Free software หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ Maintenance Package แบบไม่บังคับ แต่ก็แทบจะไม่ได้รับการตอบรับเลย หลังจากที่ได้ระดมความคิดจากผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบผ่าน Web Board ของ HOSxP.Net เราจึงตัดสินใจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาใหม่ นั้นคือ เราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานต่างๆ ใน HOSxP  โดยวิธีชำระค่าบริการนี้ มีอยู่ 3 แบบคือ ชำระเป็นรายเดือน ราย 6 เดือน และราย ปี โดยในการชำระเป็นรายปีแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายเพียงประมาณเดือนละ 1,500 บาท

ซึ่ง ผมอยากให้ท่านคิดว่านี่เป็นการช่วยสนับสนุนทีมพัฒนาของ BMS ให้พัฒนาระบบต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้งเช่นเดิม  นโยบายใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป และท่านสามารถทดสอบระบบการ Activation นี้ได้ใน HOSxP รุ่น 3.55.8.15 เป็นต้นไปโดยยังไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม 2555 ครับ  การ Activation นี้จะมีเฉพาะใน HOSxP ครับ ไม่รวมไปถึง HOSxP-PCU ที่ยังใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ Free Software เช่นเดิมครับ และสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนค่าบริการนั้น ก็ยังสามารถใช้ HOSxP รุ่น 3.55.8.14 ต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้อง Activate โปรแกรมก่อนครับ

สุดท้ายผมต้องกราบขออภัยที่จำเป็นต้องคิดค่าบริการนี้เพิ่มขึ้นมา และผมหวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านครับ

เพื่อเป็นการตอบแทนกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนา ผมจึงขอแจ้งว่าท่านสามารถใช้งานโปรแกรมหรืองานบริการเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ

  • โปรแกรม BMS-MySQL Admin Tools ที่สามารถติดตั้ง MySQL ได้แบบอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถสำรองข้อมูลและ Restore ข้อมูลได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุดในบรรดา MySQL Backup / Restore Tools ที่มีอยู่
  • โปรแกรม iHOSxP ที่รองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์ Tablet
  • บริการตอบคำถามการใช้งานและช่วยแก้ปัญหาแบบ Remote  ผ่านระบบ Internet  โดยทีม Call Center ของ BMS ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-8730297
  • บริการ Learning Center สำหรับเข้าถึงคู่มือการใช้งานระบบงานต่างๆแบบ Online และระบบช่วยสอนผู้ใช้งานในแบบ Streaming video (กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง Content)