ติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP XE โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ

BMS-HOSxP XE  ให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลี่ยมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟรี 

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต สสจ.อยุธยา

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 25 เครื่อง สสจ.อยุธยา

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

บริจาคน้ำท่วม ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท

บริจาคของน้ำท่วม ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

นำทีม BMS โดยคุณนิธยาภรณ์ สุทธินุ่น

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4