บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ”

ร่วมงานแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการพัฒนาและเสริมสรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ฯ

ติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP XE โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ

BMS-HOSxP XE  ให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลี่ยมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟรี 

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต สสจ.อยุธยา

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 25 เครื่อง สสจ.อยุธยา

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

บริจาคน้ำท่วม ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท

บริจาคของน้ำท่วม ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

นำทีม BMS โดยคุณนิธยาภรณ์ สุทธินุ่น

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4

BMS มอบลิขสิทธิ์ Delphi 10.2 Tokyo Enterprise

 BMS มอบลิขสิทธิ์ Delphi 10.2 Tokyo Enterprise

นายชัยพร สุรเตมีย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด(BMS) ขอส่งมอบลิขสิทธิ์ “Delphi 10.2 Tokyo Enterprise” ให้แด่ นายนิพนธ์ โยชน์รัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาอาวุโส ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

BMS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงาน TICTA 2015 (Thailand ICT Awards)

BMS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท E-Health and Well-being Applicationsในงาน TICTA 2015 (Thailand ICT Awards)

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด (BMS) ได้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA 2015 (Thailand ICT Awards) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ โดยส่งผลงาน “BMS-HOSxP XE v4” เข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (E-Health and Well-being Applications) โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณหัทยา ทองคงหาญ เป็นตัวแทนรับรางวัล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

     ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของ BMS ทั้งยังเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบสารสนเทศ ด้านสุขภาพให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสู่สากล 

BMS won 2nd place for E-Health and Well-Being Application category in TICTA 2015 competition

Bangkok Medical Software Co., Ltd was competing in TICTA 2015 competition (Thailand ICT Awards). The competition held in August 21st – 23rd, 2015 at Royal Paragon Hall. This year, we sent our “BMS-HOSxP XE V4” to compete in the competition. As a result, we won a second place for E-Health and Well-being Applications category. Our representative, Mrs.Hattaya Tongkonghan went to receive a trophy on August 23rd, 2015.

     We, as BMS developer team, are so proud for this achievement. This result is definitely taking us to another step in developing of a healthcare information system. We will make sure that products we are providing will be very modern with international standard.

กรรมการผู้จัดการ BMS ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ

ภก.ชัยพร สุรเตมีย์กุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ เสวนา เรื่อง Standard clinical data Exchange เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record , EMR) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข