บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ”