BMS MySQL Admin Tools

ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการติดตั้ง MySQL และการสำรองข้อมูลแบบ Cold Backup สามารถเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่งแบบ Command line ในการทำงาน

ความสามารถ

  • สามารถติดตั้ง MySQL version 5.5 ไปยัง Linux CentOS Server พร้อมกับทำการปรับค่าการทำงานให้เหมาะสมตามขนาดของหน่วยความจำของเครื่อง Server ได้แบบอัตโนมัติ
  • สามารถทำการสำรองข้อมูลในแบบ Cold Backup กลับมายังเครื่องลูกข่ายได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของ Database Server ผ่านโปรแกรม XtraBackup (ต้องการพื้นที่ว่างบน / ของเครื่อง server ไม่น้อยกว่าพื้นที่ๆ เก็บข้อมูลทั้งหมด)
  • สามารถแสดงข้อมูลที่สำรองเอาไว้ได้โดยไม่ต้องทำการ Restore ผ่าน Embedded MySQL Server ของตัวโปรแกรมเอง และสามารถ Query ข้อมูลที่สำรองเอาไว้ได้ รวมทั้งสามารถกู้คืนข้อมูลบางส่วนจากข้อมูลที่สำรองเอาไว้ได้เช่นเดียวกัน (ผ่านระบบบันทึกและ append ข้อมูลแบบ cds)
  • สามารถทำการ Restore ข้อมูลที่สำรองเอาไว้ไปยัง MySQL Server ได้
  • สามารถทำการติดตั้ง Database ของ HOSxP ที่พร้อมใช้งานครั้งแรกได้ (อาจจะต้องทำการ Upgrade Structure ผ่านโปรแกรม HOSxP Version ล่าสุดด้วย)
  • สามารถจำลองข้อมูลสำหรับใช้ทดสอบการทำงานของโปรแกรม HOSxP ได้
  • สามารถโอนข้อมูลจากตัว Master ไปยัง Slave สำหรับเตรียมทำระบบ Native MySQL Replication ได้
  • สามารถตัดข้อมูลที่ได้ได้ใช้แล้วโอนไปยัง Database สำรองได้ (Archive Server)

Support Platform

  • CentOS 6.x 32/64 bit  (แนะนำให้ใช้กับ 64 bit นะครับ)

โปรแกรมนี้ Free สำหรับผู้ใช้งาน HOSxP ในระบบ Activation Package ทุกท่านครับ Download ได้จาก http://cloud1.hosxp.net นะครับ