ลำดับบริษัทประเภทเครื่องนับเม็ดยา
1บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัดเครื่องนับเม็ดยา OPD
2บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัดเครื่องนับเม็ดยา OPD
ลำดับบริษัทประเภทเครื่องนับเม็ดยา
1บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัดเครื่องนับเม็ดยา IPD
2บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัดเครื่องนับเม็ดยา IPD