ผู้เขียน หัวข้อ: Run โปรแกรม ไม่ได้  (อ่าน 6174 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ anupan_sripa

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 571
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี
Run โปรแกรม ไม่ได้
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 18:34:19 PM »
0
ลง Win7 ใหม่ครับ Hosxp Full setup 54.7  upgrade 55.6.26  ฟ้องหน้าจอ ดังรูป ปรับ local area เป็น Thai แล้ว ต้องแก้ไข ในส่วนไหน อย่างไรครับ
ขอบคณครับ


EurekaLog 6.1.04

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Sat, 30 Jun 2012 17:52:45 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.55.6.26
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Mon, 25 Jun 2012 14:07:15 +0700
  1.6 Up Time         : 5 minutes, 6 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Sat, 30 Jun 2012 17:57:51 +0700
  2.2 Address       : 0049F10A
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.55.6.26
  2.5 Type          : ERegistryException
  2.6 Message       : Failed to set data for 'Start Page'.
  2.7 ID            : 1819
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Anupan
  3.2 Name      :
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeSecurityPrivilege             - ON
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON
                  SeIncreaseWorkingSetPrivilege   - OFF
                  SeTimeZonePrivilege             - OFF
                  SeCreateSymbolicLinkPrivilege   - OFF

Computer:
-----------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : ANUPAN-NOTEB
  5.2 Total Memory  : 3070 Mb
  5.3 Free Memory   : 1910 Mb
  5.4 Total Disk    : 165.8 Gb
  5.5 Free Disk     : 98.27 Gb
  5.6 System Up Time: 8 minutes, 52 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7300  @ 2.00GHz
  5.8 Display Mode  : 1280 x 800, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 8400M G (driver 8.17.13.142 - RAM 128 MB)
  5.11 Printer      : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (driver 6.1.7600.16385)

Operating System:
--------------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 7 (64 bit)
  6.2 Build # : 7600
  6.3 Update  :
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.104 - 000.000.000.000
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 000.000.000.000
  7.3 Gateway   : 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : ON              - OFF           

Custom Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : 11226 [þª. ÅÒ¹ÊÑ¡]
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 [5.2.7-MariaDB
                          Database hos @ 127.0.0.1]
  8.4                  :
  8.5 No 1             : select sys_value from sys_var where sys_name='default_homepage'
  8.6 No 2             : select count(*) as cc from sys_var where sys_name='default_homepage'
  8.7 No 3             : select url from patch where filename='HOSMy.exe'

Call Stack Information:
----------------------------------------------------------------------------
|Address |Module   |Unit          |Class       |Procedure/Method|Line      |
----------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=4996; Priority=0; Class=; [Main]                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
|0049F10A|HOSMy.exe|Registry.pas  |TRegistry   |PutData         |          |
|0049F0B0|HOSMy.exe|Registry.pas  |TRegistry   |PutData         |          |
|0049EE5A|HOSMy.exe|Registry.pas  |TRegistry   |WriteString     |          |
|0049EE34|HOSMy.exe|Registry.pas  |TRegistry   |WriteString     |          |
|02FEA52E|HOSMy.exe|MainU.pas     |TMainForm   |LoginTimerTimer |8104[1722]|
|004CA443|HOSMy.exe|ExtCtrls.pas  |TTimer      |Create          |          |
|00405980|HOSMy.exe|System.pas    |            |_CallDynaInst   |          |
|004CA327|HOSMy.exe|ExtCtrls.pas  |TTimer      |WndProc         |          |
|0043F50C|HOSMy.exe|Classes.pas   |            |StdWndProc      |          |
|004EC84C|HOSMy.exe|Forms.pas     |TApplication|ProcessMessage  |          |
|004EC750|HOSMy.exe|Forms.pas     |TApplication|ProcessMessage  |          |
|004EC886|HOSMy.exe|Forms.pas     |TApplication|HandleMessage   |          |
|004EC87C|HOSMy.exe|Forms.pas     |TApplication|HandleMessage   |          |
|004ECB7B|HOSMy.exe|Forms.pas     |TApplication|Run             |          |
|005C05A6|HOSMy.exe|VCLFixPack.pas|            |ApplicationRun  |          |
|004ECAC8|HOSMy.exe|Forms.pas     |TApplication|Run             |          |
|0305B40A|HOSMy.exe|HOSMy.dpr     |            |Initialization  |1971[136] |
----------------------------------------------------------------------------

Modules Information:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle  |Name             |Description                                        |Version           |Size    |Modified           |Path                                                                                                         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00400000|HOSMy.exe        |BMS-HOSxP                                          |3.55.6.26         |86944256|2012-06-25 14:06:50|C:\Program Files (x86)\HOSxP                                                                                 |
|05A20000|sysHelper32.dll  |sysHelpe Dynamic Link Library                      |9.2.0.0           |25344   |2009-08-10 13:46:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|08CB0000|wnaspi32.dll     |                                                   |                  |124928  |2005-02-21 22:36:52|C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2011                                               |
|0B740000|libmysql41.dll   |                                                   |                  |1056768 |2004-07-12 14:36:18|C:\Windows\system32                                                                                          |
|10000000|INBarcodeOCR.dll |INBarcodeOCR                                       |1.3.200.0         |455168  |2007-03-12 15:37:50|C:\Program Files (x86)\HOSxP                                                                                 |
|41B60000|PavTrc.dll       |Internet resident forwarding                       |9.1.2.0           |152896  |2010-05-18 18:50:42|C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2011                                               |
|50200000|PavLspHookWow.DLL|PavLspHo Dynamic Link Library                      |9.2.0.0           |87296   |2009-03-30 18:32:26|C:\WINDOWS\SYSWOW64                                                                                          |
|50260000|PAVSHOOKWOW.DLL  |PavSHook Dynamic Link Library                      |9.2.0.0           |545536  |2009-03-30 18:32:26|C:\WINDOWS\SYSWOW64                                                                                          |
|67F90000|AgentMPx.dll     |Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL        |2.0.0.2115        |61505   |1998-09-15 17:55:04|C:\Windows\msagent                                                                                           |
|67FC0000|AgentCtl.dll     |Microsoft Agent Control                            |2.0.0.2115        |163905  |1998-09-15 17:54:28|C:\Windows\msagent                                                                                           |
|6C240000|CRTDLL.dll       |Microsoft C Runtime Library                        |4.0.1183.1        |149019  |2009-07-14 08:15:08|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F5E0000|oledlg.dll       |OLE User Interface Support                         |6.1.7600.16385    |103424  |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F600000|winspool.drv     |Windows Spooler Driver                             |6.1.7600.16385    |319488  |2009-07-14 08:14:10|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F660000|Fwpuclnt.dll     |FWP/IPsec User-Mode API                            |6.1.7600.16385    |216576  |2009-07-14 08:15:22|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F6A0000|propsys.dll      |Microsoft Property System                          |7.0.7600.16385    |988160  |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F950000|dhcpcsvc.DLL     |DHCP Client Service                                |6.1.7600.16385    |61952   |2009-07-14 08:15:12|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6F970000|rasadhlp.dll     |Remote Access AutoDial Helper                      |6.1.7600.16385    |11776   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6FA40000|comctl32.dll     |User Experience Controls Library                   |6.10.7600.16385   |1680896 |2009-07-14 08:03:52|C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16385_none_421189da2b7fabfc|
|6FBE0000|ntmarta.dll      |Windows NT MARTA provider                          |6.1.7600.16385    |121856  |2009-07-14 08:16:12|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6FC10000|BROWCLI.DLL      |Browser Service Client DLL                         |6.1.7600.16385    |41472   |2009-07-14 08:15:02|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6FC20000|SAMCLI.DLL       |Security Accounts Manager Client DLL               |6.1.7600.16385    |50688   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|6FE20000|gdiplus.dll      |Microsoft GDI+                                     |6.1.7600.16385    |1624576 |2009-07-14 08:03:52|C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16385_none_72fc7cbf861225ca        |
|6FFB0000|uxtheme.dll      |Microsoft UxTheme Library                          |6.1.7600.16385    |245760  |2009-07-14 08:11:26|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70030000|dwmapi.dll       |Microsoft Desktop Window Manager API               |6.1.7600.16385    |67072   |2009-07-14 08:15:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70050000|msimg32.dll      |GDIEXT Client DLL                                  |6.1.7600.16385    |4608    |2009-07-14 08:15:46|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70060000|WINNSI.DLL       |Network Store Information RPC interface            |6.1.7600.16385    |16896   |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70070000|iphlpapi.dll     |IP Helper API                                      |6.1.7600.16385    |103936  |2009-07-14 08:15:34|C:\Windows\system32                                                                                          |
|70090000|srvcli.dll       |Server Service Client DLL                          |6.1.7600.16385    |90112   |2009-07-14 08:16:16|C:\Windows\system32                                                                                          |
|71760000|SXS.DLL          |Fusion 2.5                                         |6.1.7600.16385    |380416  |2009-07-14 08:16:16|C:\Windows\system32                                                                                          |
|72460000|msado15.dll      |ActiveX Data Objects                               |6.1.7600.16385    |987136  |2009-07-14 08:15:44|C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado                                                               |
|72560000|actxprxy.dll     |ActiveX Interface Marshaling Library               |6.1.7600.16385    |309248  |2009-07-14 08:14:54|C:\Windows\SysWOW64                                                                                          |
|72700000|MSDART.DLL       |OLE DB Runtime Routines                            |6.1.7600.16385    |126976  |2009-07-14 08:15:44|C:\Windows\system32                                                                                          |
|72720000|DUser.dll        |Windows DirectUser Engine                          |6.1.7600.16385    |181248  |2009-07-14 08:15:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|731F0000|quartz.dll       |DirectShow Runtime.                                |6.6.7600.16385    |1328128 |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|735A0000|DUI70.dll        |Windows DirectUI Engine                            |6.1.7600.16385    |717824  |2009-07-14 08:15:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73660000|msls31.dll       |Microsoft Line Services library file               |3.10.349.0        |157184  |2009-07-14 08:15:46|C:\Windows\system32                                                                                          |
|736D0000|WindowsCodecs.dll|Microsoft Windows Codecs Library                   |6.1.7600.16385    |1011200 |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|737D0000|NTDSAPI.dll      |Active Directory Domain Services API               |6.1.7600.16385    |90112   |2009-07-14 08:16:12|C:\Windows\system32                                                                                          |
|737F0000|fastprox.dll     |WMI Custom Marshaller                              |6.1.7600.16385    |605696  |2009-07-14 08:15:22|C:\Windows\system32\wbem                                                                                     |
|73890000|wbemcomn.dll     |WMI                                                |6.1.7600.16385    |362496  |2009-07-14 08:16:18|C:\Windows\system32                                                                                          |
|738F0000|HHCTRL.OCX       |Microsoft? HTML Help Control                       |6.1.7600.16385    |523776  |2009-07-14 08:14:12|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73980000|mssprxy.dll      |Microsoft Search Proxy                             |7.0.7600.16385    |35328   |2009-07-14 08:15:50|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73990000|RICHED20.DLL     |Rich Text Edit Control, v3.1                       |5.31.23.1229      |473600  |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73E50000|winmm.dll        |MCI API DLL                                        |6.1.7600.16385    |194048  |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73E90000|oleacc.dll       |Active Accessibility Core Component                |7.0.0.0           |233472  |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|73EE0000|wbemsvc.dll      |WMI                                                |6.1.7600.16385    |47616   |2009-07-14 08:16:18|C:\Windows\system32\wbem                                                                                     |
|73F30000|wbemprox.dll     |WMI                                                |6.1.7600.16385    |29184   |2009-07-14 08:16:18|C:\Windows\system32\wbem                                                                                     |
|73FB0000|wshtcpip.dll     |Winsock2 Helper DLL (TL/IPv4)                      |6.1.7600.16385    |9216    |2009-07-14 08:16:22|C:\Windows\System32                                                                                          |
|73FC0000|rsaenh.dll       |Microsoft Enhanced Cryptographic Provider          |6.1.7600.16385    |242936  |2009-07-14 08:17:56|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74000000|CRYPTSP.dll      |Cryptographic Service Provider API                 |6.1.7600.16385    |78848   |2009-07-14 08:15:08|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74020000|wshbth.dll       |Windows Sockets Helper DLL                         |6.1.7600.16385    |35840   |2009-07-14 08:16:22|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74030000|pnrpnsp.dll      |PNRP Name Space Provider                           |6.1.7600.16385    |65024   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74050000|napinsp.dll      |E-mail Naming Shim Provider                        |6.1.7600.16385    |52224   |2009-07-14 08:16:04|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74060000|winrnr.dll       |LDAP RnR Provider DLL                              |6.1.7600.16385    |20992   |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\System32                                                                                          |
|74070000|DNSAPI.dll       |DNS Client API DLL                                 |6.1.7600.16385    |269824  |2009-07-14 08:15:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|740C0000|mswsock.dll      |Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider     |6.1.7600.16385    |232448  |2009-07-14 08:15:52|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74100000|NLAapi.dll       |Network Location Awareness 2                       |6.1.7600.16385    |51712   |2009-07-14 08:16:04|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74110000|wbemdisp.dll     |WMI Scripting                                      |6.1.7600.16385    |187392  |2009-07-14 08:16:18|C:\Windows\system32\wbem                                                                                     |
|74150000|winscard.dll     |Microsoft Smart Card API                           |6.1.7600.16385    |134144  |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|74180000|FONTSUB.dll      |Font Subsetting DLL                                |6.1.7600.16385    |70656   |2009-07-14 08:15:22|C:\Windows\system32                                                                                          |
|741A0000|wmiutils.dll     |WMI                                                |6.1.7600.16385    |85504   |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32\wbem                                                                                     |
|74240000|SCHEDCLI.DLL     |Scheduler Service Client DLL                       |6.1.7600.16385    |17408   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|742C0000|olepro32.dll     |                                                   |6.1.7600.16385    |90112   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|742E0000|dhcpcsvc6.DLL    |DHCPv6 Client                                      |6.1.7600.16385    |43008   |2009-07-14 08:15:12|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75070000|wkscli.dll       |Workstation Service Client DLL                     |6.1.7600.16385    |47104   |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75080000|netutils.dll     |Net Win32 API Helpers DLL                          |6.1.7600.16385    |22016   |2009-07-14 08:16:04|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75090000|netapi32.dll     |Net Win32 API DLL                                  |6.1.7600.16385    |56832   |2009-07-14 08:16:04|C:\Windows\system32                                                                                          |
|750B0000|mpr.dll          |Multiple Provider Router DLL                       |6.1.7600.16385    |64000   |2009-07-14 08:15:42|C:\Windows\system32                                                                                          |
|750D0000|WINSTA.dll       |Winstation Library                                 |6.1.7600.16385    |156160  |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75110000|Secur32.dll      |Security Support Provider Interface                |6.1.7600.16385    |22016   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75120000|WTSAPI32.dll     |Windows Remote Desktop Session Host Server SDK APIs|6.1.7600.16385    |39936   |2009-07-14 08:16:22|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75140000|SHFolder.dll     |Shell Folder Service                               |6.1.7600.16385    |7168    |2009-07-14 08:16:16|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75160000|wsock32.dll      |Windows Socket 32-Bit DLL                          |6.1.7600.16385    |15360   |2009-07-14 08:16:22|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75170000|apphelp.dll      |Application Compatibility Client Library           |6.1.7600.16385    |292352  |2009-07-14 08:14:54|C:\Windows\system32                                                                                          |
|751C0000|profapi.dll      |User Profile Basic API                             |6.1.7600.16385    |31744   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75320000|RpcRtRemote.dll  |Remote RPC Extension                               |6.1.7600.16385    |45568   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75360000|version.dll      |Version Checking and File Installation Libraries   |6.1.7600.16385    |21504   |2009-07-14 08:16:18|C:\Windows\system32                                                                                          |
|75430000|CRYPTBASE.dll    |Base cryptographic API DLL                         |6.1.7600.16385    |36864   |2009-07-14 08:15:08|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75440000|SspiCli.dll      |Security Support Provider Interface                |6.1.7600.16385    |96768   |2009-07-14 08:11:26|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|754A0000|RPCRT4.dll       |Remote Procedure Call Runtime                      |6.1.7600.16385    |662528  |2009-07-14 08:11:24|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|755C0000|SHLWAPI.dll      |Shell Light-weight Utility Library                 |6.1.7600.16385    |350208  |2009-07-14 08:16:16|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75620000|MSCTF.dll        |MSCTF Server DLL                                   |6.1.7600.16385    |828928  |2009-07-14 08:15:44|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|756F0000|wininet.dll      |Internet Extensions for Win32                      |8.0.7600.16385    |977920  |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|757F0000|USER32.dll       |Multi-User Windows USER API Client DLL             |6.1.7600.16385    |833024  |2009-07-14 08:11:26|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|758F0000|imm32.dll        |Multi-User Windows IMM32 API Client DLL            |6.1.7600.16385    |119808  |2009-07-14 08:11:22|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75950000|GDI32.dll        |GDI Client DLL                                     |6.1.7600.16385    |310784  |2009-07-14 08:11:22|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|759E0000|iertutil.dll     |Run time utility for Internet Explorer             |8.0.7600.16385    |2058240 |2009-07-14 08:15:30|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75BE0000|CFGMGR32.dll     |Configuration Manager DLL                          |6.1.7600.16385    |145920  |2009-07-14 08:15:04|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75C10000|sechost.dll      |Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs                  |6.1.7600.16385    |92160   |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\SysWOW64                                                                                          |
|75C30000|Normaliz.dll     |Unicode Normalization DLL                          |6.1.7600.16385    |2048    |2009-07-14 08:09:02|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75C40000|SETUPAPI.dll     |Windows Setup API                                  |6.1.7600.16385    |1668608 |2009-07-14 08:16:16|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75DE0000|WLDAP32.dll      |Win32 LDAP API DLL                                 |6.1.7600.16385    |268800  |2009-07-14 08:16:20|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75EC0000|oleaut32.dll     |                                                   |6.1.7600.16385    |571904  |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75F50000|NSI.dll          |NSI User-mode interface DLL                        |6.1.7600.16385    |8704    |2009-07-14 08:16:12|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75F60000|DEVOBJ.dll       |Device Information Set DLL                         |6.1.7600.16385    |64512   |2009-07-14 08:15:12|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75F80000|psapi.dll        |Process Status Helper                              |6.1.7600.16385    |6144    |2009-07-14 08:16:14|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|75F90000|kernel32.dll     |Windows NT BASE API Client DLL                     |6.1.7600.16385    |836608  |2009-07-14 08:11:24|C:\Windows\syswow64                                                                                          |
|76090000|LPK.dll          |Language Pack                                      |6.1.7600.16385    |25600   |2009-07-14 08:11:24|C:\Windows\syswow64                 
เป็นที่ 1 ในหมู่บ้าน ดึกว่าเป็นที่ 2 ในตองอู
Lansak hospital uthaithani
hosxp. ver. 3.54.5.24

ออฟไลน์ anupan_sripa

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 571
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี
Re: Run โปรแกรม ไม่ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 19:56:00 PM »
0
ดัน ครับ     ;D ;D
เป็นที่ 1 ในหมู่บ้าน ดึกว่าเป็นที่ 2 ในตองอู
Lansak hospital uthaithani
hosxp. ver. 3.54.5.24

ออฟไลน์ เข้ม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,805
 • Respect: +4
  • ดูรายละเอียด
  • phichit hospital
Re: Run โปรแกรม ไม่ได้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 20:20:32 PM »
0
แล้ว version อื่นใช้ได้หรือป่าวครับพี่อนุพันธ์ ลอง .6.30 ดูซิครับ ผมลองแล้วบน 7_x64 ก็ไม่มีปัญหานะครับ
Phichit Hospital
HOSxP 3.61.10.31 on FreeBSD 9.2
By BMS - Dec 26, 2007

ออฟไลน์ anupan_sripa

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 571
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี
Re: Run โปรแกรม ไม่ได้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 21:13:06 PM »
0
แล้ว version อื่นใช้ได้หรือป่าวครับพี่อนุพันธ์ ลอง .6.30 ดูซิครับ ผมลองแล้วบน 7_x64 ก็ไม่มีปัญหานะครับ

ว้าย ตายแล้ว  เส้นผมบังภูเขา ได้แล้วครับ มือใหม่ก็ยังงี้ หละครับ เวลา เจออะไร ผิด ปกติ ก็ตื่นเต้น เป็น ธรรมดา ขอบคุณ คุณเข้มมากครับ
เป็นที่ 1 ในหมู่บ้าน ดึกว่าเป็นที่ 2 ในตองอู
Lansak hospital uthaithani
hosxp. ver. 3.54.5.24

ออฟไลน์ anupan_sripa

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 571
 • Respect: +2
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี
Re: Run โปรแกรม ไม่ได้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 00:56:29 AM »
0
ดีใจ ได้เป้บ เดียว พอ  Upgrade structure เสร็จ เป็นแบบเดิม ครับ ใตรเตยเจอ แล้วแก้ได้ รบกวน ช่วยบอกหน่อยครับ   ??? ???
เป็นที่ 1 ในหมู่บ้าน ดึกว่าเป็นที่ 2 ในตองอู
Lansak hospital uthaithani
hosxp. ver. 3.54.5.24

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,558
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: Run โปรแกรม ไม่ได้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 08:32:03 AM »
0
ดีใจ ได้เป้บ เดียว พอ  Upgrade structure เสร็จ เป็นแบบเดิม ครับ ใตรเตยเจอ แล้วแก้ได้ รบกวน ช่วยบอกหน่อยครับ   ??? ???

Antivirus Software  ??
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 90 Client   V.3 Version  3.61.10.31
Server  : CENTOS6  +MySQL Percona 5.5.xx

ออฟไลน์ farmonline

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 353
 • Nobody Perfect
 • Respect: 0
  • ดูรายละเอียด
  • Piyanat Blog
Re: Run โปรแกรม ไม่ได้
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 08:45:54 AM »
0
ดูจาก IP (127.0.0.1) แล้วใช้เครื่องตัวเองเป็น server ใช่ไหมครับ ลองตั้งค่าให้ชี้ไปที่ server หลัก จะขึ้น Error เหมือนกันหรือเปล่าครับ
ปิยะณัฐ นิ่มขุนทด (Farm)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
Email farmonline@gmail.com
MSN farmonline@hotmail.com
HOSxP V. 3.54.X.X MySQL 5.1.30
<b>Show the world what I can do!</b>
โปรแกรม HOSxP2Depression2011 https://sites.google.com/site/hosxp2depression2011