บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต สสจ.อยุธยา

บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 25 เครื่อง

สสจ.อยุธยา วันที่ 8 สิงหาคม 2555