บริจาคน้ำท่วม ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท

บริจาคของน้ำท่วม ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

นำทีม BMS โดยคุณนิธยาภรณ์ สุทธินุ่น