มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4