HOSxP

You are here: Home International Product Data warehouse BMS EPIDEM CENTER Uncategorised

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้ ipd paperless

 

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด
1 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
2 โรงพยาบาลยี่งอ นราธิวาส
3 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย


ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี
2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
3 โรงพยาบาลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
4 โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี
5 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้าย นครศรีธรรมราช
6 โรงพยาบาลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
7 โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
8 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว


รายชื่อบริษัทเครื่องนับเม็ดยา OPD และ IPD

 

ลำดับ บริษัท ประเภทเครื่องนับเม็ดยา
1 บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด เครื่องนับเม็ดยา OPD
2 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด เครื่องนับเม็ดยา OPD

 

ลำดับ บริษัท ประเภทเครื่องนับเม็ดยา
1 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด เครื่องนับเม็ดยา IPD
2 บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด เครื่องนับเม็ดยา IPD


ระบบงานบัญชีส่งเสริมสุขภาพHOSxP XE

ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ

 


      ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลพร้อมหรือยังสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence for Radiology : AI)

       กว่า 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัดได้พัฒนาโปรแกรม BMS-HOSxP XE และโปรแกรม BMS-HOSxP ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence for Radiology : AI) เพื่อช่วยวิเคราะห์รูปภาพเอกซเรย์ที่เป็นรูปแบบการถ่ายภาพด้วยรังสีดิจิตอล (Digital Radiography Detector : DR) โดยระบบจะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วแม่นยำและทันเหตุการณ์เช่น มะเร็งปอด ปอดติดเชื้อ ถุงลมโป่งพอง และวัณโรค เป็นต้น นอกจากนั้นระบบ AI ยังสามารถวิเคราะห์ภาพในกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ได้ด้วย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก https://inspectra.perceptra.tech/covid-19/

       สำหรับระบบ AI ที่ทาง BMS เลือกพัฒนาด้วยนั้นทำงานบน Cloud เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถขยายตัวได้ เมื่อมีโหลดที่สูง มีจำนวนภาพมาก และหดได้เมื่อไม่มีภาพเข้ามา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถอัพเดท ตนเอง วิเคราะห์ภาพชุดใหม่ และตรวจเช็คความถูกต้องแม่นยำได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโรงพยาบาลได้ใช้ AI ที่ดีที่สุดอยู่เสมอ


      โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

      สิ่งที่โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ AI ในโปรแกรม BMS-HOSxP และโปรแกรม BMS-HOSxP XE มีดังนี้

      1. ระบบ PACs ของโรงพยาบาลต้องเป็นภาพ(DICOM) ที่มาจากการถ่ายด้วยรูปแบบการถ่ายภาพด้วยรังสีดิจิตอล ทั้งรูปแบบ CR (Computed Radiography) และ DR (Digital Radiography)

      2. ระบบ PACs Gateway ของโรงพยาบาลรองรับการส่งภาพ (DICOM) จาก RIS Server เข้าระบบ HIS Server คือฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE

       เมื่อระบบ AI ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย สิ่งที่โรงพยาบาลต้องทำคือการนำระบบ AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานของแพทย์ เช่น ขณะที่แพทย์เปิดภาพเอกซเรย์ขึ้นมาดูจะต้องสามารถเรียกรายงานจาก AI มาดูประกอบการวินิจฉัยได้ทันที สำหรับระบบนี้ตอนนี้ในโปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE สามารถทำได้แล้ว


      โรงพยาบาลที่มีความพร้อมต้องทำอย่างไรบ้าง

      โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้ AI มาก่อน เนื่องจากไม่มีฮาร์ดแวร์ที่เหมาะจะประมวลผลภาพขนาดใหญ่ และขาดซอฟต์แวร์ AI แบบมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมไปถึงขาดระบบในการติดตามว่าระบบ AI นั้นยังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด จึงได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการทำงานของแพทย์ และยกระดับการให้บริการ  ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP ทั่วประเทศ


       สำหรับโรงพยาบาลใดที่สนใจนำระบบ AI ไปช่วยในงานทางการแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด จำกัด (ฝ่ายขายและการตลาด) โทรศัพท์: 02-427-9991 ต่อ 104/105 , 081-915-5138 โทรสาร : 02-873-0292,02-873-1363  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าทดสอบได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIQJnwNPWBMT2CKInl1oPpXGxq_yT-oySkmeWc6tM0dMTv4A/viewform