HOSxP

You are here: Home International Product HIS Front Office BMS-iHOSxP Uncategorised ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง-test

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง-test

 

BMS INVENTORY
เป็นระบบบริหารจัดการคลังแบบครบวงจร ที่รองรับการทำงานตั้งแต่วางแผนการจัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ ลงรับสินค้า ระบบเบิก-จ่ายสินค้าไปยังคลังย่อย

 

 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน BMS Inventory
เป็นการอธิบายและสอนการใช้งานเบื้องต้นของระบบงานบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทั้ง 25 ระบบ เพื่อให้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้แบบฟรีๆ

Learn more

การทำงานของระบบ
วีดีโออธิบายภาพรวมการทำงาน
ของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
อย่างละเอียด
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม ท่าน
สามารถ download version 3.55.8.21
ได้ที่ cloud1.hosxp.net
   

 

Download BMS Inventory Setup 3.55.6.19