โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

 

         

Smart Hospital Payment Kiosk

 

การออกแบบและสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน

 

 

 

     

 

         

 

หลักสูตรการอบรม