หัวข้ออัพเดตวันที่
[แบบฟอร์ม] อัพเดตแบบฟอร์มใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์(BMS-HOSxP XE) 03/04/2567
[ข้อมูลตาราง]ตาราง nhso_adp_code เฉพาะกลุ่ม Project Code 06/02/2567
[แบบฟอร์ม] รวมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ 06/02/2567
ตาราง มาตรฐาน adp_type และ drg_chrgitems อัพเดต 12/11/2567
ตาราง มาตรฐานหัตถการแผนไทย(health_med_operation_code) และ pp special(pp_special_code) อัพเดต 12/11/2567
รวมตารางระบบงานสังคมสงเคราะห์ สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ BMS-HOSxP XE27/11/2566