หัวข้ออัพเดตวันที่
[HOSxP XE] คู่มือการใช้งานเพื่อส่งออกข้อมูล 16 แฟ้ม MOPH Financial Data Hub 23/05/2567
[HOSxP XE] คู่มือการตั้งค่าและบันทึกข้อมูล 16 แฟ้มเบิกชดเชย OP และ VDO การตั้งค่า-update2567-04-26 02/05/2567
คู่มือการตรวจสอบสถานะการเคลม FDH และการจองเคลมHOSxP XEและแนวทางเคลมผ่าน FDH 6 ขั้นตอน 23/04/2567
[HOSxP XE]คู่มือ Health Rider และ Telephamacy 03/04/2567
[HOSxP XE] รวมไฟล์คู่มือการตั้งค่าและการส่งออก 16 แฟ้ม (FDH) เวอร์ชั่น 1 09/02/2567
[HOSxP XE] การตั้งค่าเพื่อตรวจสอบรหัส AuthenCode 01/02/2567
[13 แฟ้ม HOSxP PCU XE] คู่มือการปิดสิทธิและส่งเคลม 13 แฟ้มใน HOSxP PCU XE 16/01/2567
[EDC ปิดสิทธิ]คู่มือการใช้งาน EDC KTB2 สำหรับส่งข้อมูลเข้าเครื่อง KTB-EDC (เบิกตามสิทธิ / ปิดสิทธิ สปสช.) โปรแกรม HOSxP-XE 12/01/2567
[Co Lab] การตั้งค่าการส่งข้อมูล lab Covid เข้า moph และส่ง Co lab HOSxP XE 10/01/2567
[I-Claim] รวมคู่มือและการตั้งค่าการใช้งาน I-Claim HOSxP XE 10/01/2567
[Telemed] รวมคู่มือ Telemedicine,Telephamacy และส่งยาไปรษณีย์ สำหรับ HOSP XE 10/01/2567
ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ที่ใช้ในHOSxP (e-Prescription,lab request,lab report) เพื่อรองรับแสดงผลหมอพร้อม 08/01/2567
ใบรับรองแพทย์ Digital Signature ด้วย ProviderID (HOSxP XE และ HOSxP PCU XE)28/12/2566
รวมไฟล์อบรมคู่มือ และข้อมูลพื้นฐานระบบสังคมสงเคราะห์ BMS-HOSxP XE 28/11/2566
คู่มือการตั้งค่าและใช้งานนัดหมายผู้ป่วย online กับ ระบบ MOPH Appointment Center24/11/2566
[HPV] การตั้งค่าและบันทึกข้อมูลวัคซีน HPV โปรแกรม HOSxP XE03/11/2566
ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพเพื่อบรรจุข้าราชการ postgreSQL27/10/2566
ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพเพื่อบรรจุข้าราชการ Mysql27/10/2566
ข้อมูลสไลด์ ชี้แจ้งlicense IPD Paperless12/10/2566
Q&A เมื่อบันทึกสั่งยา มีหน้าต่างแสดงแจ้งเตือน “WARNING MESSAGE 16” แก้ไขอย่างไร