HOSxP

You are here: Home Product Data warehouse BMS Healthcare MIS Report
  • report.gif
  • report.jpg

BMS Healthcare MIS Report

BMS Healthcare MIS Report
เป็นระบบที่นำมาใช้อำนวยความสะดวกในการติดตามการทำงานของ BMSDW ที่แสดงสถิติปริมาณข้อมูล ที่ส่งเข้ามาที่ คลังข้อมูล ปริมาณข้อมูลที่แสดงภาพรวมการส่งข้อมูลทั้งแสดงเป็นรายอำเภอ รายหน่วยบริการ สามารถแสดงข้อมูล ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับข้อมูลรายบุคคลที่สามารถ ดูประวัติการมารักษาในแต่ละครั้ง ทั้งยังคำนึงถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับหน่วยบริการ และระดับข้อมูลบุคคล เพื่อความปลดภัยของข้อมูลผู้มารับบริการ ทั้งยังมีรายงานพื้นฐาน สำหรับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถิติการมารับบริการผู้ป่วยนอก สถิติข้อมูลการมารับบริการผู้ป่วยใน สถิติการรับวัคซีน รายงานยังครอบคลุมถึงรายงานของงานส่งเสริมสุขภาพ บัญชี 1 ถึง บัญชี 8 รวมทั้งรายงานตัวชี้วัดอาทิ รายงานเปรียบเทียบการมารับบริการระหว่าง สถานบริการหลักกับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหรือสถานีอนามัย ประเมินความเหมาะสมกับหน่วยบริการ(CMI)

โดยมีรายงานแบ่งตามกลุ่มรายงาน ต่างๆ ดังนี้

report survey data icon report population data icon  report health data icon  report promotion data icon  report mch data icon 
report epidem data icon report women data icon report service data icon report send data icon  

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว