กรณีรายงาน 507

       จะดำเนินการดังนี้

  1. กรณี เปลี่ยนการวินิจฉัยโรค เป็น นอกระบบระบาด   = ข้อมูลเดิม จะถูกลงออก
  2. กรณี เปลี่ยนการวินิจฉัยโรค แต่ยังอยู่ในกลุ่มโรค นอกระบบระบาด = ปรับแก้ฐานข้อมูลเดิม
  3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น ๆ แต่ยังอยู่ในกลุ่มโรคระบบระบาด   = ปรับแก้ฐานข้อมูลเดิม

 

 

BACK