กรณีรายงาน 506

     *** บางกรณี ผู้ป่วยอาจมีการป่วย ในโรค ที่ต้องรายงาน มากกว่า  1 โรคในครั้งเดียวกัน ***

 

 

BACK