HOSxP

You are here: Home Events CSR บริษัทมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆชาวหมู่บ้านมอแกน ณ หมู่เกาะสุรินทร์
  • csr-bms-banner.jpg

บริษัทมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆชาวหมู่บ้านมอแกน ณ หมู่เกาะสุรินทร์

        บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้กับเด็กๆ ชาวหมูบ้านมอแกน ที่หมู่เกาะสุรินทร์