ติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP XE โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

 

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ  BMS-HOSxP XE  ให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลี่ยมพระเกียรติ 80 พรรษา ฟรี