HOSxP

You are here: Home Events Activities

ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

โครงการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
"พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  
ณ วัดถ้ำสติ จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561

BMS มอบลิขสิทธิ์ Delphi 10.2 Tokyo Enterprise

        BMS มอบลิขสิทธิ์ Delphi 10.2 Tokyo Enterprise


      นายชัยพร สุรเตมีย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด(BMS) ขอส่งมอบลิขสิทธิ์

"Delphi 10.2 Tokyo Enterprise" ให้แด่ นายนิพนธ์ โยชน์รัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาอาวุโส ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

BMS ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน

    BMS ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน

     นายชัยพร สุรเตมีย์กุล กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด(BMS) ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ โดยการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จของ BMS ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศในระบบสาธารณสุขที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากพนักงาน BMS เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น


   BMS welcoming a visiting team from Walailuk University for study purpose

     On September 15th, 2015 Mr.Chaiyaporn Suratemeekul, Managing Director of Bangkok Medical Software Co., Ltd (BMS) has given a warm welcome to visitors from Walailuk University at company meeting room. A Team from university came to the company in order to give their student opportunity to learn more about IT sector. They foresee that BMS has developed a software for healthcare sector in a way that is modernize with international standard recognition. During the visiting, BMS staff shared both knowledge and past experiences to the team. 


BMS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงาน TICTA 2015 (Thailand ICT Awards)

     BMS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท E-Health and Well-being Applications

ในงาน TICTA 2015 (Thailand ICT Awards)

     บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด (BMS) ได้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA 2015 (Thailand ICT Awards) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ โดยส่งผลงาน “BMS-HOSxP XE v4” เข้าประกวด และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (E-Health and Well-being Applications) โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณหัทยา ทองคงหาญ เป็นตัวแทนรับรางวัล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

     ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของ BMS ทั้งยังเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบสารสนเทศ ด้านสุขภาพให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสู่สากล 

  

     BMS won 2nd place for E-Health and Well-Being Application category in TICTA 2015 competition

     Bangkok Medical Software Co., Ltd was competing in TICTA 2015 competition (Thailand ICT Awards). The competition held in August 21st – 23rd, 2015 at Royal Paragon Hall. This year, we sent our “BMS-HOSxP XE V4” to compete in the competition. As a result, we won a second place for E-Health and Well-being Applications category. Our representative, Mrs.Hattaya Tongkonghan went to receive a trophy on August 23rd, 2015.

     We, as BMS developer team, are so proud for this achievement. This result is definitely taking us to another step in developing of a healthcare information system. We will make sure that products we are providing will be very modern with international standard.

 


BMS ร่วมต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของคณะผู้บริหารบริษัท Senior Marketing System Asia Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์

     BMS ร่วมต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของคณะผู้บริหารบริษัท Senior Marketing System Asia Pte.Ltd.  ประเทศสิงคโปร์

     นายชัยพร สุรเตมีย์กุล กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด(BMS) ร่วมต้อนรับ MR.KEITH NG (Assistant Investment Manager) และ MR.PAN WEIZHONG (Investment & Alliance Manager) จากบริษัท Senior Marketing System Asia Pte.Ltd. (SMS) ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ

     โดยการมาในครั้งนี้ SMS ได้เข้ามาติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของ BMS และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนธุรกิจการจัดการระบบสุขภาพในโซนเอเชียที่ SMS ดำเนินการอยู่ ถือเป็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านระบบสารสนเทศสุขภาพสู่ตลาดอาเซียนในอนาคตต่อไป

 

     

     A warm welcome back to Senior Marketing System Asia Pte. Ltd., Singapore

     On July 7th, 2015, Mr.Chaiyaporn Suratemeekul (BMS Managing Director) and his staffs had welcome Mr.Keith NG (Assistant Investment Manager) and Mr.Pan Weizhong (Investment & Alliance Manager) from Senior Marketing System Asia Pte. Ltd., Singapore. The meeting was hold at Bangkok Medical Software Co., Ltd office.

     Upon this arrival, SMS were keeping in touch with BMS on how we were in developing of the HIS program. We were exchanging our experiences in this industry. This is an opportunities for us to grow bigger and better in ASEAN market.