HOSxP

You are here: Home International Product HIS Front Office BMS-iHOSxP Product รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม

 

BMS-Inventory Version 3.55.8.21

ท่านสามารถ download ได้ที่     cloud1.hosxp.net

 

หน้าจอ Login

 •   กำหนดสิทธิ์ให้สามารถ connect database ได้เฉพาะผู้ใช้มีสิทธิ์ Admin เท่านั้น

Mudule ข้อมูลพื้นฐาน

 •   ส่วนหน่วยสินค้า ไม่อนุญาติให้แก้ไขขนาดหน่วยบรรจุสินค้า

 •   ส่วนของการกำหนดเลขที่เอกสาร  เพิ่มหน้าจอการการกำหนดเลขที่เอกสาร

 •   ส่วนของการกำหนดคลังย่อยในคลังใหญ่  เพิ่ม tabคลังย่อย ในข้อมูลคลังสินค้า

Mudule การวางแผนการจัดซื้อ

 •  เพิ่มส่วนของการคำนวนแผน หากมีการอัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้นระบบจะเพิ่มให้อีก 10 %

 •  นำราคาซื้อล่าสุดมาใช้ในการคำนวณแผน

 •  แสดงแถบสีของสินค้าที่การการใช้เพิ่มขึ้นทุกปี (เทรน )

Mudule  การขอซื้อ

 •  ระบบสามารถเพิ่ม หัวข้อเรียน และ เรื่องขอซื้อได้ โดยการกดปุ่ม backspace

 •  เพิ่มการเก็บข้อมุลใส่ผู้อนุมัตืและผู้ทำรายการ ในหน้าขอซื้อสินค้า

 •  เพิ่มการรันเลขที่เอกสาร

 •  เพิ่มอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 เดือน

 •  เพิ่มส่วนลดของสินค้า

 •  แก้ไขการแสดงชื่อรายการสินค้า ที่แสดงเป็น Memo

Mudule การสั่งซื้อ

 •   เพิ่มการรันเลขที่เอกสาร

 •   เพิ่มระบบ Barcode

 •   แก้ไขการแสดงชื่อรายการสินค้า

Module barcode

 •   หน้าขอซื้อ

 •   หน้าสั่งซื้อ

 •   หน้าตรวจนับ

Mudule การขอเบิก

 •  เพิ่มการเลือกรูปสินค้า

 •  แสดงคลังย่อย ตามคลังใหญ่ที่ระบุคลังย่อยในหน้าข้อมูลพื้นฐานคลังใหญ่

Module การจ่ายสินค้า

 • แก้ไข Bug การตัดจ่ายสินค้า

 • เพิ่มปุ่มการปรับยอดคลังย่อย กรณีที่คลังย่อยแสดงข้อมูลไม่ตรง

Mudule รายงาน

 •  ส่วนของการแสดงสินค้าในคลังใหญ่

 •   แก้ไขการแสดงราคาซื้อ ให้ตรงกับหน่วยที่รับสินค้าเข้าคลัง

 •  ส่วนของการแสดงสินค้าในคลังย่อย

 •   เพิ่มการแสดงข้อมูลที่รับจากคลังใหญ่ทั้งหมด

 •  รายงานสถิติการรับจ่ายคลังย่อย เพิ่มปุ่ม Excel

 

 

BACK