HOSxP

You are here: Home Support BMS Learning Center BMS-HOSxP ระบบงานห้องเวชระเบียน
  • banner_bms_learning_center1.jpg
  • banner_bms_learning_center2.jpg

BMS-HOSxP ระบบงานห้องเวชระเบียน

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (เวชระเบียน)

กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมี HN ที่โรงพยาบาล
    สามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่  ได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เลือกที่ ICON ด้านบน หรือ กดปุ่ม “Ctrl+F1”  


วิธีที่ 2 รูปแบบของเมนูแบบ Menu & Toolbar โดยการคลิกเลือกที่ระบบผู้ป่วยนอก - ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

 

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
  หน้าจอหลักของระบบลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
  แสดงหน้าจอการลงทะเบียนใหม่ แถบแรก คือ “ทั่วไป 1”

การเพิ่มข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยใหม่
    การลงข้อมูลของผู้ป่วยใหม่มีทั้งหมด ดังนี้
1. แถบ “ทั่วไป 1” เป็นการป้อนข้อมูลที่สำคัญของตัวผู้ป่วย เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เพศ วันเกิด

แต่ถ้าไม่ทราบวันเกิด ของผู้ป่วย ทราบแต่ อายุเราก็สามารถที่จะลงอายุแล้วหลังจากนั้น วันเกิด โปรแกรมก็จะคำนวณให้เอง โดยการเคาะ Space bar หลังจากนั้นก็ใส่อายุ และ กดปุ่ม “ตกลง”


ช่องของอาชีพ ถ้าไม่ทราบรหัสของอาชีพก็ให้เคาะ Space bar เพื่อที่จะเลือกอาชีพ


ส่วนในช่องภาษา /เชื้อชาติ/สัญชาติ/ศาสนา ถ้าเคาะ Enter ไปเรื่อยๆโปรแกรมก็จะขึ้นเป็น ภาษาไทย,
เชื้อชาติไทย, สัญชาติไทย, ศาสนาพุทธ, แต่ถ้าในช่องเหล่านี้เป็นชาวต่างชาติ ก็ให้เคาะ Space bar ในช่องภาษา /เชื้อชาติ /สัญชาติ /ศาสนา เพื่อทำการเลือก  หมู่เลือด ( A,B,O,AB ) /RH( -, +) / แพ้ยา /ชื่อเล่น

ช่องของเลขที่บัตรประชาชน ถ้าเราทราบก็ใส่ลงไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่ทราบก็ให้เราคลิกขวาที่ช่องเลขที่บัตรประชาชนแล้วจะเจอ คำว่า Generate CID  ตัวเลขที่ Generate นี้จะขึ้นต้นด้วย 0

หรือ ถ้าเป็นต่างด้าว ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชนเป็น 0 ทั้งหมด และใส่เลขที่ต่างด้าว

 

2.แถบ “ทั่วไป 2”   จะเป็นส่วนที่อยู่ของผู้ป่วย  ใส่บ้านเลขที่ ,หมู่, ตรอก/ซอย/ถนน
ส่วนจังหวัด,อำเภอ,ตำบล,ประเทศ ตามธรรมดาแล้ว ช่องจังหวัดจะขึ้นตามจังหวัดที่ รพ.นั้นๆ แต่ถ้าหากว่าต้องการค้นหาจังหวัด,อำเภอ,ตำบล,ประเทศ ก็ให้เคาะ Space bar แต่ละช่อง และก็ลงรายละเอียดแต่ละช่องทางด้านล่าง

 

3.แถบ “ทั่วไป 3” เป็นการป้อนข้อมูลของผู้ที่มาติดต่อลงทะเบียนให้กับผู้ป่วย และเป็นข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดปัญหา ช่องชื่อผู้ติดต่อ ถ้าผู้ป่วยมาติดต่อเอง ก็ให้พิมพ์คำว่า “จอ” แล้ว Enter โปรแกรมก็จะดึงชื่อกับที่อยู่ที่เคยลงจาก “ทั่วไป 1”  กับ “ทั่วไป 2”  มาให้
     กรณีที่ เป็นคนอื่นมาแจ้ง ให้พิมพ์ชื่อผู้ที่มาติดต่อ  
     กรณีที่ ผู้ที่มาตอดต่ออยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วย ก็ให้พิมพ์ว่า “บดก”  กด Enter โปรแกรมจะดึงข้อมูลที่อยู่ผู้ป่วยมาให้
     ส่วนความสัมพันธ์ ก็จะมีช่องให้เลือก


ในช่อง HN มารดาใส่ในกรณีที่เป็นเด็กแรกเกิด โดยการเอาเมาส์ ไปคลิกที่ช่อง และเคาะ space barเพื่อหาชื่อ หรือ HN ของมารดา

ส่วนช่องชื่อบิดา,มารดา,คู่สมรส,CID, ที่อยู่ ก็สามารถระบุได้ถ้าอยู่กันคนละที่อยู่กันก็ใส่ไปได้เลย

หมายเหตุ  ในการเพิ่มผู้ป่วยใหม่ 1 ราย ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกของผู้ป่วย มีในส่วนของ ทั่วไป 1ทั่วไป 2 ทั่วไป 3 สิทธิการรักษา และตัวเลือกการพิมพ์ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 11 ส่วนก็ได้ เสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม “บันทึก”ที่อยู่ด้านบนได้เลย เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการทำงาน

 

4.  แถบ "Family" เป็นการป้อนข้อมูลสถานะในครอบครัวของผู้ป่วยจากน้าจอนี้แต่ละช่องจะมี Drop down list ให้เลือกข้อมูล ส่วนช่องน้ำหนัก ใส่กรณีเป็นเด็กแรกเกิด

 

5. แถบ “Note” เป็นการพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับผู้ป่วย เพื่อแจ้งไปยังจุดต่างที่ผู้ป่วยจะไปรับบริการคลิกที่เขียน Note

 

จากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงในช่อง และ คลิกที่ปุ่ม ตกลง note นี้ก็จะแสดงทุกจุดที่เรียกชื่อคนไข้คนนี้

 

 

หรือถ้าหากต้องการให้แสดงแค่บางจุด

 

หรือต้องการกำหนดวันหมดอายุ

 

หรือต้องการแสดงเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งาน

 

6.  แถบ “โรคประจำตัว” เป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของโรคประจำตัว และเป็นการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยเข้าคลินิกพิเศษด้วย

 

ถ้าทราบรหัสโรคก็ใส่ลงไปได้ โดยการเคาะ Space bar ที่ช่องโรคประจำตัวและก็ค้นหา ICD10
 กดตกลงเพื่อเลือก หลังจากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึก

 

ถ้าหากว่าข้อมูลที่เราลงไปนี้ เราต้องการลบก็ให้คลิกขวาตรงช่องที่เราต้องการลบ

 

 

หลังจากลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 ****  หมายเหตุ   ถ้ามีการลงข้อมูลในแถบโรคประจำตัวแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกลงทะเบียนในคลินิกพิเศษด้วย

 

7.  แถบ “ประวัติญาติ” เป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของญาติผู้ป่วย ว่ามีประวัติการมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง เมื่อทำการป้อนข้อมูลแล้วให้ กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” หลังจากนั้นก็กด “บันทึก”

 

ถ้าหากข้อมูลที่ลงไปไม่ถูกต้อง ต้องการลบ ให้คลิกขวาตรงช่องรายการที่ต้องการลบ

 

8.  แถบ “แฟ้มภาพ” เป็นการเก็บภาพถ่ายของผู้ป่วย

 

รูปที่ได้จากการถ่ายโดยกล้องดิจิตอล คลิกที่ปุ่ม Load image และหารูปที่ถ่ายเอาไว้

 

ถ้าหากมีการต่อกล้องเวปแคม  ก็คลิกที่ปุ่ม Capture เพื่อที่จะถ่ายรูป

 

หากมีการสแกนลายนิ้วมือ โดยการคลิกขวา เลือก เก็บ และ Load

 

9.แถบ “สถานภาพ” ใช้แถบนี้เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตให้คลิกเลือกช่อง ผู้เสียชีวิตก่อน หลังจากนั้นคลิกที่รายละเอียดการเสียชีวิต

เมื่อคลิกที่ปุ่ม รายละเอียดการเสียชีวิต
     1.    ส่วนแรก คือ ข้อมูลของคนไข้ ระบุวันที่เสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต
     2.    โรคที่คนไข้เป็นอยู่
     3.    สาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยตั้งครรภ์ ให้ระบุอายุครรภ์
     4.    ระบุสถานที่เสียชีวิต แหล่งข้อมูล เลขที่เสียชีวิต และแพทย์ผู้ออกใบรับรองการเสียชีวิต
     5.    บันทึก รายละเอียดการเสียชีวิต
     6.    หรือมีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว แต่ต้องการลบ ต้องการพิมพ์รายการออกมา หรือผ่านการซันสูตรพลิกศพ (ตายผิดธรรมชาติ)

 

10. แถบ "การเปลี่ยนชื่อ/HN" จะเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อหรือ HN เก่า/ใหม่ ของผู้ป่วย

 

กรณี ต้องการดู ประวัติการแก้ไข

 

กรณีต้องการ Scan เอกสารเก็บไว้

 

11. แถบ  “ข้อมูลปกปิด”  จะเก็บชื่อของผู้ป่วยไว้เป็นความลับ โดยจะไม่แสดงชื่อผู้ป่วยขึ้นมา

 

 

ส่วนที่ 2 การลงสิทธิประจำตัวคนไข้ กรอกรายละเอียดสามารถตรวจสอบสิทธิจาก NHSO หรือ Hipdata check

 

ถ้าหากต้องการตรวจสอบสิทธิ์จาก สปสช. ก็คลิกที่ NHSO และใส่ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

แต่ถ้ามาการเอาข้อมูลของ Hipdata มาลงก็สามารถดูได้โดยการกดที่ Hipdata check

 

ส่วนที่ 3  ตัวเลือกการพิมพ์ เพื่อที่จะ print opdcard ออกมา และส่งตรวจคนไข้เมื่อบันทึก

 

ส่วนที่ 4   ค้นหาข้อมูลจาก Hipdata

 

ส่วนที่ 5 การพิมพ์ใบแทน กรณีที่ opdcard หาย ชำรุด หรือคนไข้ไม่ได้เอามา

 

ส่วนที่ 6 การลงทะเบียนอุบัติเหตุหมู่ เลือกสิทธิ์ที่ใช้ แผนก ห้องตรวจ และบันทึกส่งตรวจ

 

สุดท้าย ถ้าลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็บันทึกข้อมูล 

ขึ้นหน้าต่างให้ยืนยันการบันทึก กดตกลง

ถ้ามีการสั่ง Print opdcard เลือกจำนวน copy และกดพิมพ์

 

ถ้ามีการคลิกเลือก ส่งตรวจหลังจากบันทึกก็จะขึ้นหน้าจอดังนี้ โดยการเลือกสิทธิ์ของคนไข้

หน้าของการส่งตรวจคนไข้
      1.  ข้อมูลของไข้
      2.  การมาของคนไข้
      3.  สิทธิ์ของคนไข้ สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ หรือ เพิ่ม แก้ไข ลบสิทธิ์ จากหน้านี้ได้
      4.  ส่งตรวจคนไข้ไปที่ห้องไหน เลขที่บัตรประชาชนของคนไข้ หรือต้องการพิมพ์ใบสั่งยา บัตรคิว หรือต้องการตรวจสอบสิทธิ์จากน้านี้ก็ได้เหมือนกันจากปุ่ม NHSO หรือ Hipdata
      5.  ใส่ส่วนของการแสดงรูปภาพคนไข้ และสามารถถ่ายภาพจากหน้าจอนี้ก็ได้
      6.  เลือกประเภทคนไข้ ความเร่งด่วนในการส่งตรวจ

 

7.การบันทึก หรือ "สั่ง Admit คนไข้"  ลงข้อมูลการสั่ง Admit คนไข้โดยใส่ชื่อแพทย์ผู้สั่ง Admit, อาการสำคัญ ,สั่ง Admit ที่ตึก

หรือถ้าไม่ได้สั่ง Admit คนไข้ก็ให้ บันทึกเพื่อส่งตรวจ

ขึ้นหน้าให้ยื่นยันการบันทึกส่งตรวจ กดบันทึก

 

กรณีที่ 2  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลคนไข้ โดยการเข้าไปที่ ระบบผู้ป่วยนอก  --> ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ หลังจากนั้นก็ลง เลือกแก้ไข ใส่ชื่อหรือ HN คนไข้ เพื่อดึงชื่อนั้นมาแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ให้บันทึก

 

กรณีที่เป็นที่เป็นผู้ป่วยรายเก่า
     สามารถเข้าระบบ บันทึกส่งตรวจได้ 2 วิธี  ดังนี้
วิธีที่ 1  เลือกที่ ICON ด้านบน หรือ กดปุ่ม Ctrl+F1

วิธีที่ 2  รูปแบบของเมนูแบบ Menu & Toolbar โดยการคลิกเลือกที่  
ระบบผู้ป่วยนอก---->ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

หลังจากนั้นก็ใส่ HN ของคนไข้ เพื่อเรียกส่งตรวจ

เลือกส่งต่อไปที่ห้องไหน แต่ถ้าไม่ทราบเลขที่บัตรประชาชนก็ให้คลิกขวา Generate new CID
และบันทึกส่งตรวจคนไข้กรณีที่ส่งตรวจไปแล้วต้องการเรียกมาแก้ไข
ใส่ HN ที่ต้องการเรียกมาแก้ไข หรือต้องการลบการมาครั้งนี้ของคนไข้ หรือว่าต้องการส่งตรวจเพิ่ม
กรณี เลือกเพิ่มรายการใหม่  คือ เป็นการส่งตรวจผู้ป่วยเพิ่มอีก Visit
กรณี เลือกแก้ไขข้อมูลเก่า  คือ เป็นการเลือกรายชื่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจไปแล้ว กลับมาส่งตรวจใหม่อีกครั้ง หรือลบการมาครั้งนี้ของผู้ป่วย

กรณี ต้องการลบการมาครั้งนี้ กด ลบรายการ

 

การเปลี่ยน HN   เข้าไปที่ Tool -------> เปลี่ยนหมายเลข HN
HN ที่ต้องการเปลี่ยน คือ HN เดิม คลิกที่ค้นหาเพื่อเลือก HN
เปลี่ยน ไปเป็นหมายเลข คือ HN ใหม่ที่ต้องการใช้ แต่ถ้า HN นั้นมีอยู่แล้วก็จะมีข้อความเตือน

แต่ถ้า HN ใหม่ยังไม่มีใครใช้ ก็จะไม่มีข้อความเตือน หลังจากนั้นก็กดที่ปุ่ม เปลี่ยน

การรวม HN     เข้าไปที่ Tool ------> รวมหมายเลข HN

HN ที่ต้องการรวม คือ HN เก่า คลิกที่ค้นหา รวมไปไว้กับหมายเลข คือ หมายเลข HN ที่ต้องการเก็บไว้ใช้ โดยคลิกที่ค้นหา และทำการ รวม

คลิกค้นหา รายชื่อผู่ป่วยที่จะทำการรวม HN

 

การส่งตรวจคนไข้ล่วงหน้า
คือ การที่จะส่งตรวจล่วงหน้าได้นั้นจะต้องมีการนัดคนไข้ล่วงหน้า ถึงจะทำการส่งตรวจได้
เข้าไปที่ ระบบผู้ป่วยนอก ------------> รายการนัดผู้ป่วย

เลือกช่วงวันที่นัด , คลินิก,แพทย์ผู้นัด,ห้องตรวจ หลังจากนั้นก็คลิกที่ “แสดงรายชื่อผู้ป่วยที่นัดมา”
รายชื่อคนที่ถูกนัดมาจะแสดงทางด้านล่าง หลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม “ออกรายการ Visit ล่วงหน้า”

ได้รายชื่อแล้วก็คลิกที่  “ส่งตรวจ”   ถ้าหากว่าคนไข้คนนั้นมีการสั่ง Lab, X-Ray ล่วงหน้า รายการเหล่านั้นก็จะขึ้นแสดงที่ ห้อง Lab และห้อง X-Ray

เมื่อส่งตรวจแล้วก็จะมีหน้าจอให้ยืนยันการส่งตรวจ