ระบบการบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนจีน

วันนี้ผมไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข มาครับ เรื่องการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลของงานแพทย์แผนจีน อีกไม่นานนี้จะมีระบบงานนี้อยู่ใน HOSxP ครับ

ตัวอย่างรูปต้นแบบครับ แต่ว่าจริงๆ แล้วจะลองเอา Model 3D มา plot จุดใหม่ครับ และถ้าเป็นไปได้วิธีการลงจุด จะเป็นแบบ 3 มิติครับ (Delphi XE2 Firemonkey)