BMS-HOSxP 4

BMS-HOSxP/PCU version 3.0 จะเข้าสู่ End of life ในเดือนกันยายน 2555 ครับ ซึ่งจะมี BMS-HOSxP / PCU version 4.0 ออกมา โดยจะมีอะไรใหม่ๆ ดังนี้นะครับ

- รองรับการทำงานกับระบบ BMS-Cloud

- รองรับการทำงานแบบ Mobility

- ระบบ GUI ที่ถุกออกแบบใหม่ รองรับการทำงานในระบบหลายภาษา และรองรับการปรับแต่งตามความต้องการของหน่วยงานได้เอง ในบาง Module