HOSxP

You are here: Home Events Activities

รวมภาพวันที่ 2 งานประชุมวิชาการ '54

งานประชุมวิชาการ '54 : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ

รวมภาพวันแรก งานประชุมวิชาการ '54

งานประชุมวิชาการ '54 : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ

งานสัมมนา Datacenter

รวมภาพงานสัมมนา Datacenter : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ

โครงการอบรม ระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการ (ISO 9001 : 2008)

โครงการอบรมเรื่อง ระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการ (ISO 9001 : 2008)

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

โครงการติดตั้งระบบ HOSxP สัญจร ครั้งที่ 1

ติดตั้งระบบสัญจร ครั้งที่1

โครงการติดตั้งโปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
วันที่ 2-13 กรกฎาคม 2555