หัวข้ออัพเดตวันที่
[HOSxP V3] รวมไฟล์คู่มือการตั้งค่าและการส่งออก 16 แฟ้ม FDH เวอร์ชั่น 1 06/02/2567
คู่มือการ Login เข้าใช้งานระบบ HOSxP V3 ด้วย Provider ID 17/01/2567
[EDC ปิดสิทธิ] คู่มือการใช้งาน EDC KTB2 สำหรับส่งข้อมูลเข้าเครื่อง KTB-EDC (เบิกตามสิทธิ / ปิดสิทธิ สปสช.) โปรแกรม HOSxP V3 12/01/2567
[I-Claim] รวมคู่มือและการตั้งค่าการใช้งาน I-Claim HOSxP V3 10/01/2567
[Co Lab] การตั้งค่าการส่งข้อมูล lab Covid เข้า Moph และ ส่ง Co lab HOSxP V3 10/01/2567
อธิบายการทำงานของ HOSxP (e-Prescription, คำขอห้องปฏิบัติการ, รายงานห้องปฏิบัติการ) เพื่อรองรับแสดงผลหมอพร้อม 08/01/2567
ใบรับรองแพทย์ Digital Signature ด้วย ProviderID (HOSxP V.3)28/12/2566
รวมไฟล์อบรมคู่มือและข้อมูลพื้นฐานระบบสังคมสงเคราะห์ BMS-HOSxP V.328/11/2566
[HPV] หลังจากนั้นและบันทึกข้อมูลวัคซีน HPV ใน HOSxP V.303/11/2566
ตรวจสอบสุขภาพเพื่อบรรจุข้าราชการ Mysql27/10/2566
ข้อมูลสไลด์ชี้แจ้งใบอนุญาต IPD Paperless12/10/2566