HOSxP

You are here: Home Events Activities

ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

โครงการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
"พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  
ณ วัดถ้ำสติ จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

รวมภาพวันที่ 3 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 : วันที่ 4 เมษายน 2562

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง  

 

รวมภาพวันที่ 2 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 : วันที่ 3 เมษายน 2562

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง 

 

รวมภาพวันที่ 1 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 : วันที่ 2 เมษายน 2562

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง  

 

ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

โครงการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
"พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  
ณ วัดถ้ำสติ จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561