แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Call Center

หน้า: [1] 2
1
       ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลรายการยาเพื่อเบิกเคลมเงิน แต่พบปัญหาติด error ราคาไม่ตรงกับ drug catalog ที่แจ้งไว้ สามารถปรับแก้ไขราคายาเพื่อให้ตรงกับ drug catalog ที่เคยแจ้งไว้ในช่วงดังกล่าวได้ โดยการใช้เมนูแก้ไขราคา เพื่อให้ราคายาที่สั่งกับผู้ป่วยตรงกับราคาที่แจ้งใน drug catalog

ขั้นตอนการใช้งาน เมนูแก้ไขราคา

เข้าสู่เมนูทะเบียนเวชภัณฑ์ เลือกรายการยาที่ต้องการแก้ไขราคา กดแก้ไขรายการ
[ Guests cannot view attachments ]

ข้าหน้าต่างระบบปรับปรุงราคารายการเพื่อแก้ไขการส่งเบิก กำหนดเงื่อนไขสำหรับการเลือกข้อมูลเพื่อมาปรับปรุงราคา
1. เลือก สิทธิการรักษาที่มีปัญหาในการส่งเบิกเคลมเงินไม่ได้ ติดปัญหาราคายาไม่ตรงกับ drug catalog สามารถติ๊ก เลือกได้หลายสิทธิการรักษาพร้อมกัน
2. เลือกช่วงวันที่ของข้อมูลรายการที่ผู้ป่วยได้รับยารายการนี้ไป เมื่อกด Preview รายการผู้ป่วยที่ได้รับยารายการนี้ไปตามช่วงวันและสิทธิการรักษาที่เลือก จะแสดงรายการโดยมี ข้อมูล HN ,VN , ชื่อผู้มารับบริการ , วันที่มา , เวลามา,ราคาต่อหน่วย , จำนวน , ราคารวม และสิทธิการรักษา
3.  ใส่รหัส Authorization Code = รหัสสถานพยาบาล + เดือนและปี (ค.ศ.) ของวันที่ทำการกดแก้ไขราคา
เช่น ใส่ Authorization code = 999990622
รหัสสถานพยาบาล =99999
ทำการกดวันที่ = 30/06/2522
และใส่ราคาที่ต้องการปรับ และกดปุ่ม Apply โปรแกรมจะขึ้น popup ให้ยืนยันการทำการปรับราคา ให้กด ปุ่ม Yes


[ Guests cannot view attachments ]

เมื่อระบบปรับราคาเสร็จแล้ว จะมีประวัติรายการของการปรับราคาขึ้นมาแสดง โดยแสดงราคาใหม่ที่มีการปรับ และช่วงข้อมูลที่มีการปรับราคาไป

[ Guests cannot view attachments ]

หมายเหตุ :
หลังจากมีการใช้งาน การแก้ไขราคายาแล้ว จะมีผลต่อยอดเงินของใบสั่งยาที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นก่อนส่งเบิกรายการใหม่ ควรมีดำเนินการตามขั้นตอนของการตรวจสอบยอดทางการเงิน ซึ่งเมื่อยอดเปลี่ยนแปลงต้องยกเลิกและบันทึกลูกหนี้ ใหม่อีกครั้งให้ตรงตามยอดค่าใช้จ่ายใหม่ที่เกิดขึ้น

2
           
          สวัสดีค่ะ มีข่าวแจ้งสมาชิก HOSxP ทุกท่านค่ะ ระบบ BMS Customer support   หรือ [http://cloud1.hosxp.net]    ได้มีการปรับปรุงระบบ ให้มีการยืนยันตัวตนผู้ที่ลงทะเบียน ด้วย OTP ผ่านหมอพร้อมแล้วนะคะ อย่าลืมเข้าไปยืนยันตัวตนกัน ขั้นตอนง่ายนิดเดียว ไม่เสียเวลาเลยค่ะ

มีขั้นตอนดังนี้นะคะ 

1. เมื่อ Login cloud1.hosxp.net แล้ว ให้ไปที่ Profile

[ Guests cannot view attachments ]

2. ยืนยัน รหัสผ่าน และใส่ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. กดส่ง OTP (รหัส OTP จะส่งไปที่ หมอพร้อม)
4. นำรหัส OTP ที่ได้จากหมอพร้อม มาใส่ ช่อง OTP และกดปุ่ม ยืนยัน OTP


[ Guests cannot view attachments ]

5. หน้าต่างระบบจะกับมาที่หน้าเมนู ให้กดปุ่ม Logout
6. login ใหม่อีก ระบบ จะไม่แจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตน และที่ profile จะมีข้อความแจ้งว่า ยืนยัน OTP แล้ว


[ Guests cannot view attachments ]

3
     เนื่องจากในขั้นตอนการขอเคลมประกันนั้น จะต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนต่างๆ มากมายหลายขั้นตอนในการขออนุมัติเคลมประกันให้ผู้ป่วยได้
ดังนั้นเพื่อลดขั้นตอนและการใช้เอกสารดังกล่าวมา ปัจจุบันโปรแกรม BMS-HOSxP ได้ทำการเชื่อม API กับทาง I-Claim
เพื่อให้รพ. สามารถใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกัน และทำการเคลมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผ่านหน้าระบบโปรแกรม BMS-HOSxP ได้แล้ว
โดยทางรพ. สามารถทำการตั้งค่าและใช้งานระบบโปรแกรม BMS-HOSxP เพื่อทำการเคลมประกันได้ ตามคู่มือที่แนบมาให้ในกระทู้นี้

หรือจาก Link : https://drive.google.com/drive/folders/1-COs6kMctuTdMWAgrR9Tyg19iWcpWoUC?usp=sharing นี้

*** Update ใน link ดาวน์โหลด ได้เพิ่มไฟล์ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ ไฟล์ข้อมูลตารางเบื้องต้น (cds)และไฟล์นำเสนอ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ค่ะ

ขั้นตอนเพื่อของใช้บริการเริ่มด้วยการ scan QRCode เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ และจะมีคนจากทาง inet ติดต่อกลับไปนะคะ
[ Guests cannot view attachments ]

ตัวอย่างหน้าจอผลการตรวจสอบสิทธิประกัน และส่งขอเคลมประกัน
[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

4
      วันนี้ มีคู่มือการส่งข้อมูลระบาด จากโปรแกรม HOSxP ไปยัง EPIDEM CENTER ของกองระบาด ซึ่งทางทีมได้นำคู่มือการตั้งค่าและการส่งข้อมูลไป EPIDEM CENTER กองระบาด มาฝากค่ะ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่
 link : https://drive.google.com/drive/folders/19uzmWsIITgstSkrnn9iZ_6VbJfLvZEiD?usp=sharing

โดยมีขั้นตอนคือ
1.  อัพเกรด BMS-HOSxP XE เวอร์ชันวันที่ 3 ม.ค. 65 ขึ้นไป
2.  ตรวจสอบการตั้งค่า ข้อมูลโรค 506 ต้องมีรหัส โรค กลุ่ม 92 (COVID-19)
3. เมื่อมีการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม 92 โปรแกรมจะขึ้นให้บันทึกข้อมูลระบาดสำหรับ COVID-19 ให้บันทึกข้อมูล
และติ๊ก เครื่องหมายถูก ที่ checkbok ส่งข้อมูล กองระบาด แล้วบันทึก

[ Guests cannot view attachments ]

** การใช้งานส่งข้อมูล ต้องมี ข้อมูล Login ที่ระบบ Moph Account Center และได้สิทธิ
1. EPIDEM_UPDATEDATA = ส่งายงานผลการสอบสวนโรคระบาดไประบบ EPIDEM CENTER
2. EPIDEM_RePORT = เข้าดูรายงานในระบบ
และสามารถเข้าระบบ Epidem center dashboard ได้ที่

https://epidemcenter.moph.go.th/dashboard
[ Guests cannot view attachments ]


[อัพเดท]เรื่อง การตั้งค่าผู้ใช้งานเพื่อให้ได้รับสิทธิในการส่งข้อมูลรายงานระบาด
   (ประสานที่ผู้ดูแลระบบของจังหวัดที่ท่านสังกัด)

https://cvp1.moph.go.th/accountcenter

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

5
              จากที่มีการเริ่มใช้งาน New E-claim และมีหลาย รพ. สอบถามมาเรื่องการส่งออก ข้อมูล จึงขอแจ้ง การส่งออก ข้อมูล 16 แฟ้ม จากโปรแกรม BMSHOSxPEClaimExport เวอร์ชั่น 4.64.12.8 ได้ตามโครงสร้างที่สามารถนำเข้า  New-claim ได้

โดยเมื่อส่งออกข้อมูลแล้ว BMSHOSxPEClaimExport
[ Guests cannot view attachments ]

โดยสามารถนำเข้าที่ New E-claim ได้ ผ่านเมนู คือ บริการ > นำเข้าข้อมูล 16 แฟ้ม  เลือก แนบไฟล์ 16 แฟ้ม และกดนำเข้าข้อมูล
[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

6
เนื่องจากต้องมีการส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ covid-19 เข้า MOPH IC
ทาง รพ.สามารถส่งผ่าน API เข้า MOPH IC ได้จากโปรแกรม HOSxP โดยมีการตั้งค่าและส่งข้อมูลดังนี้


1. ตั้งค่า เปิดการใช้งานส่งผล lab Covid ที่ เมนู System setting > Main Setting > System > เปิดใช้งานระบบรายงานผล Lab Covid ไปที่กระทรวงสาธารณสุข
BMS-HOSxP XE
[ Guests cannot view attachments ]
HOSxP V.3
[ Guests cannot view attachments ]

2 .กำหนดการตั้งค่ารายการ lab covid โดยการใส่ค่ารหัส TMLT
BMS-HOSxP XE
[ Guests cannot view attachments ]
HOSxP V.3
[ Guests cannot view attachments ]

3. ขั้นตอนการส่ง ไปที่ระบบรายงานผล lab
BMS-HOSxP XE
ที่ระบบรายงานผล lab >Task > Upload ข้อมูล lab  MOPH IC(U) เลือกช่วงข้อมูลการส่ง และกดปุ่ม Upload ข้อมูล
[ Guests cannot view attachments ]
HOSxP V.3
ที่เมนูรายงานผล lab กดปุ่ม ส่งข้อมูล MOPH-IC จะได้หน้าต่าง MOPH Lab Upload เลือกช่วงวันที่ต้องการส่ง กดปุ่ม Upload ข้อมูล
[ Guests cannot view attachments ]

   ทางรพ. สามารถดาวน์โหลด คู่มือการตั้งค่าและการส่งข้อมูล lab  Covid เข้า MOPH IC  ได้ที่ไฟล์แนบกระทู้นี้นะคะ หรือจาก link : https://drive.google.com/drive/folders/15tpSQF1yotYPqlusRiFMSzzD2Ix4dM4K นี้ค่ะ

7
สวัสดีค่ะ วันนี้มีข่าวสารมาแจ้ง ห้ามพลาด!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทาง zoom

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทข่าวสาร และเปิดให้ตอบคำถาม สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE

โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์ชัยพร สุรเตมีย์กุล

วันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 17.00 น.- 18.00 น. (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง!!)


ฟรี ลงทะเบียนผ่านทาง line@ (ID Line : @bmsmk หรือ คลิกลิงค์ http://line.me/ti/p/@bmsmk)
1. แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และโรงพยาบาล
2. แจ้งคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย เนื่องจากเวลาจำกัด และเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณค่ะ


[ Guests cannot view attachments ]

8
        สัปดาห์นี้ได้มีการปรับเพิ่มเงื่อนไข ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออกของตัวโปรแกรม BMS CIPN Claim Export และ BMS ECLAIM Export  เพื่อใช้ให้สามารถส่งข้อมูลของผู้ป่วยในที่มีการลงข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมส่งได้ โดยได้เพิ่มเงื่อนไขเพื่อเช็คข้อมูลก่อนส่ง ซึ่งหากมีการกำหนด ที่หน้าจำหน่ายผู้ป่วยใน ระบุข้อมูลสมบูรณ์พร้อมส่ง 43 แฟ้ม/ CIPN ไว้แล้ว ก็จะนำเป็นตัวเช็คเงื่อนไขเพื่อกรองข้อมูลที่สมบูรณ์ส่งออกข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วออกมาได้
-BMS CIPN Claim Export ได้ปรับปรุงเป็น version 4.64.12.7
   โดยเพิ่ม ตัวเลือก การใช้เงื่อนไข Data OK / Export Data ที่หน้าจอจำหน่ายผู้ป่วย และให้แสดงวันที่ Data Exp. Date เพื่อให้ทราบวันที่ข้อมูลได้บันทึกสมบูรณ์แล้ว เพื่อใช้ประกอบการ เลือกส่งออกข้อมูล
-BMS EClaim Data Export ได้ปรับปรุงเป็น version 4.64.12.8
   เพิ่มตัวเลือก ส่งเฉพาะข้อมูลที่ระบุว่าสมบูรณ์แล้ว โดยใช้เงื่อนไข ข้อมูลสมบูรณ์พร้อมส่ง 43 แฟ้ม/CIPN โปรแกรมจะส่งเฉพาะข้อมูลที่มีการเลือกตามเงื่อนไขส่งออกมา


[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

9
            BMSMOPHICHistoryCheckDisplay ตัวนี้สามารถทำเป็นรูปแบบ Standalone เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวมถึงการนำไปใช้งานภายนอก รพ.ด้วย โดยมีขั้นตอนไม่ยาก เพียงเครื่องที่ต้องการใช้งานให้ติดตั้ง HOSxP PCU /HOSxP และมีกำหนดค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูลไว้แล้ว หรือหากนำไปใช้ภายนอก รพ. สามารถใช้งานเป็นฐาน localhost ที่มีการตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไว้แล้วนะคะ

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด โปรแกรม BMSMOPHICHistoryCheckDisplay มาแล้ว ให้ ทำ แตกไฟล์ จะได้ folder ของตัวโปรแกรม

สามารถดาวน์โหลดได้จาก link นี้ค่ะ : https://drive.google.com/drive/folders/14qfHZ5y1aThKKlGz30OHoB99ozHr5LWM

ขั้นตอนที่ 2 คือ การสร้างไฟล์เสียง เพื่อใช้งาน ซึ่ง ให้สร้างไฟล์เสียง 4 ไฟล์ โดยกำหนดชื่อเป็น moph_ic_status_z.wav เอาไว้ใน folder sound และเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ของโปรแกรม
โดย z คือรหัสสถานะ 0, 1, 2, 3
0 คือ ไม่สามารถติดต่อ MOPH-IC ได้
1 คือ ไม่พบข้อมูลการได้รับวัคซีน
2 คือ พบข้อมูล 1 เข็ม
3 คือ พบข้อมูล 2 เข็มขึ้นไป
ตัวอย่างชื่อไฟล์ คือ moph_ic_status_0.wav, moph_ic_status_1.wav, moph_ic_status_2.wav, moph_ic_status_3.wav


[ Guests cannot view attachments ]

ขั้นตอนที่ 3 เปิดโปรแกรมและเสียบบัตรประชาชน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอทำการ login เข้าระบบ MOPH-IC  ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม เมื่อผู้มารับบริการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพ และมีเสียงบอกสถานะ การได้รับวัคซีนของผู้รับบริการ

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

10
        เนื่องจากต้องมีการส่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของ covid-19  เข้า Co-lab ซึ่งทาง รพ.สามารถเลือกส่งเป็นแบบไฟล์ Excel เข้า co-lab หรือ ส่งผ่าน Api เข้า Co-finding ได้จากโปรแกรม HOSxP โดยมีการตั้งค่าข้อมูลดังนี้

1. เพิ่ม และกำหนดค่า Loinc_code และ TMLT ในข้อมูลรายการ lab รายการตรวจ Covid-19 และสามารถนำไปสร้างเป็น Lab Profile เพื่อสะดวกในการสั่งและรายงานผลlab

[ Guests cannot view attachments ]

2. เริ่ม ตั้งค่าข้อมูลส่ง co-lab และ co-finding โดยทาง รพ.ต้องทำการเพิ่ม Token ที่ system setting > system >รหัส Token  Co-lab  แล้วบันทึ

[ Guests cannot view attachments ]

3. เมื่อทำการใส่ Token แล้วทาง รพ. จะสามารถ download Lookup เพื่อทำการ mapping รายการเพื่อส่งเข้า Co-Lab ได้ โดยไปที่ Tools  >  DataCenter > Co – Lab Report  > Task >  เลือก Downloads ข้อมูล Lookup ทั้งหมด

[ Guests cannot view attachments ]

4. ทำการ mapping data  ไปที่ Tools > DataCenter > Co – Lab Report > Task  > เลือก Data mapping

[ Guests cannot view attachments ]

 Lab Value Map > ทำการเพิ่มรายการ lab ที่ต้องการส่งเข้า Co-lab และเมื่อเพิ่มรายการ Lab ให้ทำการ map ผลใน HOSxP กับผลที่จะส่งให้ Co-lab
 Speciment Type > ทำการmap Speciment ใน HOSxP กับ Speciment ที่จะส่งให้ Co-lab
 Prefix Name > ทำการกด Map Auto ระบบจะทำการ map คำนำหน้าชื่อให้อัตโนมัติ
 CT > ทำการ Map รายการ lab เข้ากับ ct code
 Gene Code > ทำการ Map รายการ lab เข้ากับ gene code

5. เมื่อ Mapping เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกส่ง ผ่าน Api เข้า Co-finding  หรือ export Excel ส่งเข้า co-lab ได้


Api ส่งข้อมูลเข้า Co-finding

[ Guests cannot view attachments ]


Export Excel

[ Guests cannot view attachments ]

 ทาง รพ. สามารถดาวน์โหลด คู่มือการตั้งค่าข้อมูลสำหรับส่งผลการตรวจ lab ส่ง Co-Lab  และ co-finding  ได้ที่ไฟล์แนบกระทู้นี้นะคะ หรือจาก link : นี้ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/15tpSQF1yotYPqlusRiFMSzzD2Ix4dM4K

11
            ในการจะออกใบรับรองแพทย์ จะต้องมีข้อมูลของแพทย์แต่ละท่านผู้มีอำนาจลงนาม ที่มีการขอใช้ Token จาก INET  เก็บไว้ในข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ในระบบ HOSxP ก่อน และเพื่อไม่ให้แพทย์ต้องยุ่งยากในการออกใบรับรองแพทย์ จึงทำเป็นตัวเลือกและทำงานแบบ Transparent ใน work flow การบันทึกข้อมูลเพื่อออกใบรับรองแพทย์  เอกสารที่ได้รับกลับมาจาก INET จะนำกลับมาบันทึกไว้ในระบบ Digital Certificate ที่สามารถดูภายหลังได้
ก่อนการตั้งค่าใช้งานในโปรแกรมสำหรับออกใบรับรองแพทย์ Digital Signature ทาง รพ.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ของ MOPH Certificate ดังนี้

[ Guests cannot view attachments ]

ขั้นตอนการกำหนดค่าและการใช้งานในโปรแกรม HOSxP

HOSxP XE และ HOSxP PCU XE
ขั้นตอนที่ 1 : ต้องกำหนดค่า Token และรูปลายเซ็น ที่ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
HOSxP XE และ HOSxP PCU XE

[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]

ขั้นตอนที่ 2 : การออกใบรับรองแพทย์ จะอยู่ในกระบวนการเดียวกับการออกใบรับรองแพทย์ปกติ


[ Guests cannot view attachments ]

HOSxP V.3 [สำหรับ รพ.ที่จะใช้งานจะต้องอัพเวอร์ชั่น เป็น 3.64.10.16b นะคะ]
ขั้นตอนที่ 1 : ต้องกำหนดค่า Token และรูปลายเซ็น ที่ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์


[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]

ขั้นตอนที่ 2 : การออกใบรับรองแพทย์ จะอยู่ในกระบวนการเดียวกับการออกใบรับรองแพทย์
ปกติ

[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]

สามารถดูประวัติการออกใบรับแพทย์แบบ Digital ได้ที่แท็บ Digital Certificate

[ Guests cannot view attachments ]

วิธีการเพิ่มประเภทใบรับรองแพทย์
      เพิ่มข้อมูลที่ตาราง doctor_cert_type โดยเพิ่มข้อมูลชื่อใบรับรองแพทย์ ที่ฟิลด์ doctor_cert_type_name เป็นชื่อที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอออกใบรับรองแพทย์ และจุดสำคัญ doctor_cert_type_id หากทาง รพ. เพิ่ม เป็น เลข 20 ชื่อแบบฟอร์ม ก็ต้องตั้งชื่อให้ตรง คือ XE-FORM-DOCTOR-CERT-20   และต้องกำหนด  data type parameter ของแบบฟอร์ม  เป็น Number
 
*******สำหรับ รพ. ที่ใช้งาน HOSxP V.3 ควรทดสอบการใช้งานหน้าออกใบรับรองแพทย์ ก่อนปล่อยเวอร์ชั่น 3.64.11.16 นะคะ เนื่องจากหน้าต่างสำหรับการออกแบบใบรับรองแพทย์จะเปลี่ยนรูปแบบการออกเป็นรูปแบบของ HOSxP XE ค่ะ(ควรปรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ทาง รพ.ใช้งานอยู่ให้ใช้ได้แบบ HOSxP XE ก่อนค่ะ)

  สามารถดาวน์โหลดคู่มือการกำหนดค่าและการใช้งานใบรับรองแพทย์ Digital ได้ที่ไฟล์แนบล่างกระทู้นะคะหรือ link ด้านล่างนี้นะคะ :) :)

***อัพเดต แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ digital 4 แบบ เพื่อให้ทาง รพ. สามารถนำไปใช้งานได้นะคะ
มีข้อควรระวัง การนำแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ digital สำหรับการตรวจหาเชื้อ Antibody ต่อเชื้อโควิด-19 และ ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ทาง รพ. ต้องเปลี่ยน เป็นข้อมูลการตรวจ lab ของทาง รพ. เองก่อนใช้งานนะคะ

คู่มือการใช้งานและ แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ digital สามารถดาวโหลดได้จาก link นี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1edXZFbHy-1RwURa7qchZgEdrxZWrCUZS

12
สัปดาห์นี้มีการปรับแก้ไขโปรแกรมส่งออกข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเพื่อรองรับการส่งออกตามนโยบายประกาศ  ซึ่งมีการแก้ไข ดังนี้ค่ะ

โปรแกรมส่งออก CHI Export Release Number 1581. แก้ไขแฟ้ม OPService ให้ส่งออก  diagtype  ในส่วน OPDx มาในฟิลด์ SL ลำดับความสำคัญของการวินิจฉัย (แก้ error WS1 : SL ไม่ถูกต้อง)


[ Guests cannot view attachments ]


2. แก้ไขแฟ้ม BILLTRAN ให้ส่งออกข้อมูล TMLT code กรณี เป็นรายการ blood bank (ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต)


[ Guests cannot view attachments ]

โปรแกรม CIPN Claim Export  4.64.10.13

1. แก้ไข CIPN Claim Export ให้สามารถส่งออก service_type กรณีผู้ป่วย Covid-19 สำหรับการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

[ Guests cannot view attachments ]

13
          เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยระบบ
จะมีฟังก์ชั่นเปิดแจ้งเตือน ให้ส่งข้อมูลใหม่ทุก 15 วินาที ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่  28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
และ
ถ้าหากทาง รพ. ยังไม่ได้ทำการอัพเวอร์ชั่นโปรแกรม จะไม่สามารถบันทึกส่งข้อมูลขึ้น MOPH-IC ได้

สำหรับ เวอร์ชั่น ที่ทาง รพ.ต้องทำการอัพเวอร์ชั่น มาเพื่อให้สามารถบันทึกส่งข้อมูลได้คือ

BMS-HOSxP V3 : 3.64.9.27
BMS-HOSxP XE : เวอร์ชั่นที่ดาวโหลดวันที่ 27/9/2564 release number 3814
BMS-HOSxP XE PCU : เวอร์ชั่นที่ดาวโหลดวันที่ 27/9/2564 release number 363


***
แนะนำ ให้อัพเวอร์ชั่นเครื่องที่บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ทุกเครื่อง นะคะ
ขอบคุณค่ะ

14
สำหรับทาง รพ. ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้วัคซีน  ของ AstraZeneca มาเป็นการฉีดภายในผิวหนัง (Intradermal)  


           จึงมีแนวทางสำหรับการเพิ่มรายการวัคซีน และลงรับวัคซีนเพื่อให้รองรับการบันทึกวัคซีนในรูปแบบการฉีดภายในผิวหนัง (Intradermal) ดังนี้


          1.ทำการเพิ่มรายการวัคซีน AstraZeneca ที่หน้าทะเบียนวัคซีนขึ้นมาใหม่  1 รายการ เพื่อไม่ให้กระทบกับรายการวัคซีนเดิมที่เคยใช้อยู่  และเลือกการผูกวิธีให้วัคซีน เป็นแบบ ฉีดภายในผิวหนัง (Intradermal)


            2.ทำการลงข้อมูลรายการรับวัคซีน AstraZeneca ซึ่งจากเดิม แบ่งฉีด 1 ขวด = 12 Dose เมื่อเปลี่ยนวิธีการให้วัคซีนมาเป็นแบบฉีดภายในผิวหนัง (Intradermal)  จะต้อง บันทึกลงรับวัคซีน เป็น 40 Dose โดยประมาณ


            3. ทำการบันทึกวัคซีนให้กับผู้รับบริการ ด้วยวัคซีน AstraZenece ที่ผูกวิธีการให้แบบฉีดภายในผิวหนัง (Intradermal) สามารถส่งข้อมูลขึ้นระบบ MOPH IC ได้ตามปกติ

15
ตามที่กระทรวงประกาศแนวทางการบันทึกข้อมูลรหัสมาตรฐานแฟ้ม EPI(39) ของรหัสวัคซีนโควิด19 (ครั้งที่ 2)

วันนี้มีวิธีการบันทึกข้อมูล สำหรับการระบุรหัสมาตรฐานของรายการวัคซีน เพื่อให้สามารถส่งข้อมูล แฟ้ม EPI ออกมาได้ถูกต้องตามโครงสร้าง ดังนี้

ตัวอย่างการเพิ่มรายการของรหัสวัคซีน Pfizer เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ซึ่งรหัสที่ต้องบันทึก คือ CP3


1.ไปที่ตาราง vaccine_moph_export

2.ทำการเพิ่มรายการรหัสวัคซีน โดยกด เครื่องหมาย (+)

3.ทำการเพิ่มข้อมูล โดยในฟิลด์ vaccine_manufacturer_id ให้นำ id ของรหัสผู้ผลิตวัคซีนจากตาราง  vaccine_manufacturer มาใส่ , ส่วนฟิลด์ export_vaccine_code ให้กำหนดวัคซีนโควิด ทุกรายการ เป็น 'C19' , ฟิลด์ vaccine_dose_no กำหนด เข็ม ของวัคซีน  ณ ทีนี้ กำหนดเป็น '3'   และ ฟิลด์ f43_code ให้ระบุรหัสส่งออกของวัคซีนตามที่กระทรวงประกาศ

4.เสร็จแล้วกดปุ่ม Update

16
       วันนี้มีวิธีการบันทึกข้อมูลที่ต้องระบุเพิ่มเติมสำหรับการส่งเบิก สกส.ผู้ป่วยนอก  CSOP กรณี Home Isolation และ Community Isolation

      สิ่งที่ต้องระบุเพิ่มตามที่ประกาศแนวทางการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ของทางกรมบัญชีกลาง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว471  ให้ระบุเงื่อนไขข้อมูลในการส่งเบิกเพิ่มเติม กรณี Home Isolation และ Community Isolation
 
แนะนำการบันทึกข้อมูลดังนี้ค่ะ

1. ต้องระบุ COV-19 ในช่อง AuthCode ในหน้ากำหนดสิทธิการรักษาของผู้ป่วย

[ Guests cannot view attachments ]

2. กรณี เป็น เคส Home Isolation ระบุ HIตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ป่วย ในช่อง approve code
3. กรณี เป็น เคส Community Isolation ระบุ CIตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ในช่อง approve code[ Guests cannot view attachments ]

17
แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม HOSxP  ที่รองรับการบันทึกข้อมูลวัคซีน ขึ้นระบบ MOPH IC  ได้โดยไม่ต้องลงคัดกรองความดัน และส่งข้อมูลรายการ lab covid ขึ้นระบบ MOPH IC รายละเอียดดังนี้

1.โปรแกรม  HOSxP Version3.64.7.20c
     ปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลวัคซีน ส่งขึ้นระบบ MOPH IC ได้โดยไม่ต้องลงข้อมูลคัดกรองความดันแล้ว
สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม HOSxP Version 3.64.7.20c ตามลิ้งค์ที่แนบด้านล่าง

http://bms1.blogdns.net/hosxp/HOSxP_Upgrade_3.64.7.20c.rar


2.โปรแกรม  HOSxP Version 3.64.7.20e
รองรับการบันทึกและส่งข้อมูลรายการ Lab Covid ของผู้ป่วยขึ้นระบบ MOPH IC ได้แล้ว  โดยมีกระบวนการตั้งค่าดังนี้
    1.) กำหนดที่ System Setting เปิดใช้งานระบบรายงานผล Lab Covid ไปที่กระทรวงฯ
    2.) กำหนดรหัส TMLT ที่รายการ Lab
    3.) ทำการสั่ง Lab และรายงานผล
    4.) ที่เมนูรางานผล lab  กดปุ่มส่งข้อมูล MOPH-ICเพื่อ Upload ข้อมูล -> เสร็จแล้ว ตรวจสอบข้อมูลที่ MOPH-IC ทะเบียนการรายงานผลตรวจ Covid

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม HOSxP Version3.64.7.20e ตามลิ้งค์ที่แนบด้านล่าง

http://bms1.blogdns.net/hosxp/HOSxP_Upgrade_3.64.7.20e.rar

18
การปรับปรุงค่ามาตรฐานน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็ก 0-18 ปี

            ตามข้อมูลเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็ก 0-18 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานโภชนาการ กรมอนามัย ที่ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ในตาราง  bmi_chart, bw_chart และ height_chart สำหรับใช้ในโปรแกรม BMS-HOSxP XE , BMS-HOSxP, BMS-HOSxP PCU XE , BMS-HOSxP PCU แล้ว
ทาง รพ. หรือ หน่วยบริการ สามารถดาวโหลดไฟล์ bmi_chart.cds, bw_chart.cds และ height_chart.cds เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐานในตาราง bmi_chart, bw_chart และ height_chart

โดยสามารถนำเข้าไฟล์ ตามวิธีต่อไปนี้
           หลังจากทำการดาวน์โหลดไฟล์ cds ชื่อ bmi_chart, height_chart และ bw_chart ที่ทางบริษัทจัดทำไว้ให้แล้ว
[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]
[ Guests cannot view attachments ]
ให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของรพ. ทีละตาราง ดังนี้
ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลตาราง bmi_chart
1. ลบข้อมูลเดิมออกจากฐานข้อมูล โดยไปที่เมนู SQL Query > พิมพ์คำสั่ง delete from bmi_chart > คลิกปุ่ม Exec > คลิกปุ่ม Yes > จากนั้นรอให้ระบบประมวลผลจนเสร็จ แล้วคลิกปุ่ม OK


[ Guests cannot view attachments ]

2. นำเข้าข้อมูลใหม่ที่โหลดมา โดยไปที่เมนู SQL Query > พิมพ์คำสั่ง select * from bmi_chart > คลิกปุ่ม Open > เลือกไฟล์ cds ที่โหลดมาให้ตรงกับชื่อตารางที่ลบข้อมูลไปในข้อที่ 1 > คลิกปุ่ม Open > คลิกปุ่ม Append แล้วรอให้ระบบประมวลจนเสร็จ

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

19
      สวัสดีค่ะ วันนี้มี รายงานผู้ป่วยที่ได้รับยา FAVIPIRAVIR(ฟาวิพิราเวียร์) มาฝากกันค่ะ 
สามารถใช้งานได้ทั้ง HOSxP V3 และ HOSxP XE ค่ะ
มีเงื่อนไข สำหรับรายงานนี้คือ
1. ผู้ป่วยต้องได้รับยา FAVIPIRAVIR ในช่วงวันที่เลือกรายงาน
2. ต้องมีการบันทึกการใช้งาน ยา FAVIPIRAVIR(ฟาวิพิราเวียร์) ใน profile และยังไม่ได้มีการ off ยา
3. ผู้ป่วยต้องยังคงรักษาตัวอยู่ใน ward ที่เลือกในรายงาน
4. รายการยา ต้องมีการชื่อยา หรือชื่อยาสามัญ หรือชื่อการค้า มีคำว่า น FAVIPIRAVIR(พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้)


รูปตัวอย่างรายงาน

[ Guests cannot view attachments ]

20
HOSxP XE4 Web Application (COVID-19)    
ระบบสำหรับใช้ทำงานบันทึกข้อมูลฉีดวัคซีน COVID-19 นอกสถานที่

   ช่วงนี้ ที่มีหลาย รพ.ต้องออกตั้งจุดฉีดวัคซีนสนามภายนอก รพ.นั้น วันนี้ BMS มีตัวช่วยให้ รพ.สามารถบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 จากภายนอก รพ. โดยสามารถเลือกใช้งาน  BMS HOSxP XE4 Web Application (COVID-19) สำหรับใช้เพื่อการบันทึกฉีดวัคซีน COVID-19 นอก รพ. ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ รพ.ที่ใช้โปรแกรม HOSxP V.3 และ HOSxP XE ได้ (ซึ่งข้อสำคัญ ทาง รพ.ต้องอัพโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ และอัพโครงสร้างโปรแกรมด้วยนะคะ)

[ Guests cannot view attachments ]

      ซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้ เหมือนในโปรแกรม HOSxP ต่างกันเพียง BMS HOSxP XE4 Web Application ใช้งานผ่าน Web Browser เช่น firefox , Google Chrome โดยจะมีเมนูสำหรับบริการผู้ป่วยนอกให้ใช้งานคือ
1. OPD Registry
-   เวชระเบียนผู้ป่วย ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ สามารถลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน smartcard หรือแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
-   ส่งตรวจผู้ป่วย
2 Workbench
-   Nurse รองรับการบันทึกข้อมูล ซักประวัติ ลง Vital Sign ลงบันทึกการฉีดวัคซีน COVID-19 ลงวินิจฉัย ลงนัด และรายการค่าใช้จ่ายในใบสั่งยา

[ Guests cannot view attachments ]

หาก  รพ.ไหนที่สนใจการใช้งานสามารถ ดาวน์โหลด โปรแกรมไปทดสอบการใช้งานได้นะคะ
ดาวโหลดตาม link นี้ ได้เลยค่ะ :  https://drive.google.com/drive/folders/1CJ6XOGfAV4SeZWZG3u9U7HyLMwuH6YCp


หากติดปัญหา สามารถ สอบถามผ่านทาง  BMS Call Center : 02-4279991 กด 1 ได้ค่ะ

21
ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

1. เข้าที่หน้า Design แบบฟอร์ม คลิกเลือกเมนู File > New Report จะได้พื้นที่ออกแบบเป็นกระดาษเปล่า
จากนั้นคลิกปุ่มกากบาทปิด ที่มุมด้านขวา ตั้งชื่อแบบฟอร์มเป็น RCPT-FORM และคลิกปุ่ม Save Report
[ Guests cannot view attachments ]

2. ที่ส่วน System Report ให้เลือกชื่อแบบฟอร์ม RCPT-FORM ที่สร้างใหม่ คลิกปุ่ม Next
[ Guests cannot view attachments ]

3. วางคำสั่ง SQL สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการมาแสดงในแบบฟอร์มใบเสร็จ โดยสามารถดึงข้อมูลการออกใบเสร็จได้จากตาราง tempreport แล้วกำหนดค่า parameter เป็น reportname และ id จากนั้นคลิกปุ่ม Next
หมายเหตุ : วิธีการกำหนด parameter เลือกคลุมชื่อ พารามิเตอร์ แล้วคลิกปุ่มเครื่องหมาย + ด้านบน
[ Guests cannot view attachments ]

4. คลิกปุ่ม Design แล้วทำการออกแบบใบเสร็จ โดยสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Report Designer เพื่อแสดงผลข้อมูลได้ตามต้องการ
หมายเหตุ : สามารถศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เพิ่มเติมได้จาก HOSxP_Report_Manual ที่อยู่ในโฟลเดอร์ manual โปรแกรม BMS-HOSxP
[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

5. เสร็จแล้วสามารถทำการ preview แบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบผลการออกแบบใบเสร็จ แล้วให้คลิกปุ่มกากบาทปิด ที่มุมด้านขวา และคลิกปุ่ม Save Report ตามขั้นตอนที่ 1
[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

22
1. Q : พิมพ์ใบรับรองแพทย์ฉีดวัคซีน Covid ไม่ได้ ระบบแจ้งเตือน  XE-FORM-DOCTOR-CERT1 Not Found  ต้องแก้ไขอย่างไร
  A :  ทำการแก้ไขโดยไปที่ตาราง doctor_cert_type  เปลี่ยน doctor_cert_type_id  เป็น 19 (ตามชื่อแบบฟอร์ม XE-FORM-DOCTOR-CERT19) แล้วทำการอัพเดท  และมากำหนด ค่าพารามิเตอร์ที่ตาราง reporttemplate_parameter เสร็จแล้ว ให้รพ.ทำการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ใหม่อีกครั้ง


2.Q : ใช้งานเครื่องบาร์โค้ด โดยทำการยิง QR Code  สติ๊กเกอร์  Vaccine Covid ที่ฉีดให้กับผู้ป่วย แล้วได้เลข lot ออกมาเป็น label 00000x00001 ซึ่งไม่ถูกต้อง และช่องวันหมดอายุ และ serial no  ไม่มีข้อมูลมาแสดง ต้องตรวจสอบอย่างไร
 A: 1.)กำหนดค่า VID ของเครื่องยิงบาร์โค้ดทุกเครื่องที่จะใช้งานใน ตาราง  barcode_reader_device   โดยค้นหาเลข vid ของเครื่องบาร์โค้ดได้ โดยไปที่เมนู tools > เมนู system > เลือกเมนู Hardware Information  และนำเลขมาในฟิลด์ barcode_vid (หากเป็น HOSxP V3  ค้นหาเลข VID จาก หน้า Device Manager  แล้วทำการดับเบิ้ลคลิก เลือก device ของเครื่องบาร์โค้ดขึ้นมา > แท็บ event > ช่อง information >  copy เลข vid 4 หลักมาวางไว้ในฟิลด์ barcode_vid ของตาราง  barcode_reader_device   )
2.) ตรวจสอบที่หน้าการเชื่อมต่อ ในช่อง ‘ไม่ใช้งาน BarCode Reader’ หากมีการติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ ให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออก และกดบันทึก 
3.) ดูที่ตัวอุปกรณ์ของเครื่องบาร์โค้ด โดยใช้เครื่องบาร์โค้ดยิง QR Code ของ Vaccine ใส่ในโปรแกรม Notepad สังเกตว่า หลังจากที่ยิง QR Code แล้ว หาก Curser ของเม้าส์นั้น ไม่ถูก Eenter ลงมา ให้หาแผ่น User Guide ที่ได้มาพร้อมเครื่องบาร์โค้ด อาจจะเป็นแผ่นเล็กๆแผ่นเดียว หรือตัว Barcode ของ User Guide อาจจะอยู่ในคู่มือการใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่น จะไม่เหมือนกัน หรือเราสามารถหาตัว Barcode ของ User Guide จากเว็บไซต์ของเครื่องยิงบาร์โค้ดที่ทางรพ.ใช้งานก็ได้เช่นกัน  จากนั้น ใช้เครื่องบาร์โค้ด ยิงไปที่ User Guide เพื่อ Set ตั้งค่า ให้ระบบใช้งานแบบ Enter Key ลงมา


3. Q:  นำเข้าแบบฟอร์มใบนัด ฉีด Vaccine : XE-FORM-Covid-TAG-App  แล้ว พบปัญหาเวลาสั่งพิมพ์ใบนัดฉีด Vaccine Covid เข็ม 2 ให้กับผู้ป่วย  ข้อมูลออกมาเป็นกระดาษเปล่า แก้ไขอย่างไร
HOSxP V3

A:  แนะนำให้ไปกำหนด parameter ที่ตาราง reporttemplate_parameter โดยกำหนด id , ชื่อแบบฟอร์ม : XE-FORM-Covid-TAG-App , parameter_name = 'ovst_vaccine_id ' ,  reporttemplate_parameter_type_id = 2 , parameter_value = id ของตาราง ovst_vaccine ฟิลด์ ovst_vaccine_id ) > กด update
HOSxP V4
A: เข้าไปแก้ไขโดยเลือกแบบฟอร์มนี้ และเปลี่ยน parameter type เป็น number และใส่ parameter value และ save แบบฟอร์มอีกครั้ง

   
4.Q : ที่หน้าบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน เลือกแผนการฉีดวัคซีนเพื่อระบุวันนัดมารับบริการฉีดครั้งถัดไปไม่ได้
    A :  แก้ไขโดยตรวจสอบการเพิ่มแผนการรักษา ที่เมนู  Tools > OPD และคลิกเลือกแผนการรักษา OPD ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดังนี้
1.)    แผนการรักษาสำหรับวัคซีน มีการเพิ่มไว้แล้วหรือไม่
2.)   หากมีการเพิ่มแผนการรักษาสำหรับวัคซีนไว้แล้ว ให้ตรวจสอบที่รหัสอ้างอิงของวัคซีน ต้องเลือกเลือกเป็นวัคซีนโควิด ที่ทางรพ.เพิ่มไว้


 
5.Q : ขั้นตอนการบันทึกผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบันทึกอย่างไร
    A : กรณีที่ 1.การบันทึกข้อมูลหลังการฉีด 30 นาที (ติดตามอาการที่โรงพยาบาลหลังการฉีด)
ให้ทำการบันทึกที่หน้าจอ ข้อมูลการให้ Vaccine ของวันที่ทำการฉีด ช่องอาการผิดปกติหลังฉีดเท่านั้น
 
        กรณีที่ 2   การบันทึกข้อมูลหลังจากที่ผู้ป่วยกลับไปที่บ้าน และมีอาการ จากนั้นกลับมารับบริการที่โรงพยาบาล
ให้ทำการเปิด Visit ใหม่เมื่อผู้ป่วยกลับมารับบริการ แล้วข้อมูลการแพ้ Vaccine ในแถบ Vaccine


6. Q : บันทึกวัคซีนโควิด  และส่งข้อมูลขึ้นระบบ MOPH  IC  แล้วระบบแจ้งเตือนว่า ไม่พบรหัสผู้ผลิตวัคซีน
   A: สามารถแก้ไขโดยเข้าที่ทะเบียน Vaccine แล้วแก้ไขข้อมูล Vaccine โดยเลือกระบุ บริษัทผู้ผลิตวัคซีนให้ถูกต้อง23
วิธีการกำหนดค่าเพื่อพิมพ์ใบรับรองแพทย์ Covid 19
(เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิค 19)
(THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)


รูปแบบ ใบรับรองแพทย์ Covid 19
[ Guests cannot view attachments ]

โดยมีขั้นตอนคือ
1.   เพิ่มประเภทใบรับรองแพทย์ในตาราง doctor_cert_type โดยรหัส run ต่อจากของเดิม และกำหนดค่า ใน field is_covid19_cert ให้เป็น Y

[ Guests cannot view attachments ]

2.   หน้าจอออกใบรับรองแพทย์ เลือกประเภท ตามที่กำหนดใหม่ (ใบรับรองแพทย์วัคซีน Covid19 ครบ 2 เข็ม) ระบบจะนำค่าจาก MOPH-IC กลับมาบันทึกไว้ที่ตาราง doctor_cert_covid19 และ doctor_cert_covid19_vaccine

[ Guests cannot view attachments ]

-  ข้อมูล ชื่อ- สกุล และที่อยู่ ภาษาอังกฤษ สามารถบันทึกได้ที่ข้อมูลเวชระเบียน ที่ แท็บ : ข้อมูลอื่นๆ

[ Guests cannot view attachments ]

-  บันทึกข้อมูล หมายเลขบัตร Passport ที่แท็บ เลขที่บัตรประจำตัว

[ Guests cannot view attachments ]

วิธีการเพิ่ม ข้อมูลประเภท cardtype สำหรับบันทึกหมายเลข passport
https://hosxp.net/smf2/index.php?topic=35623.msg267373#msg267373

สำหรับ HOSxP V 3.64.3.22  กำหนดข้อมูล สำหรับออกใบรับรองแพทย์ ดังนี้
1. เพิ่มประเภทใบรับรองแพทย์ในตาราง doctor_cert_type โดยรหัส run ต่อจากของเดิม และกำหนดค่า ใน field is_covid19_cert ให้เป็น Y

2. หน้าจอออกใบรับรองแพทย์ เลือกประเภท ตามที่กำหนดใหม่ (ใบรับรองแพทย์วัคซีน Covid19 ครบ 2 เข็ม) ระบบจะนำค่าจาก MOPH-IC กลับมาบันทึกไว้ที่ตาราง doctor_cert_covid19 และ doctor_cert_covid19_vaccine

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

-  ข้อมูล ชื่อ- สกุล และที่อยู่ ภาษาอังกฤษ สามารถบันทึกได้ที่ข้อมูลเวชระเบียน ที่ แท็บ : Family

[ Guests cannot view attachments ]

-  บันทึกข้อมูล หมายเลขบัตร Passport ที่แท็บ ทั่วไป 2
[ Guests cannot view attachments ]

***อัพเดต วันที่ 24/3/2564 แก้ไขไฟล์ เปลี่ยนแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ CERTIFICATE ใหม่นะคะ

24
การตั้งค่าข้อมูลและการบันทึกข้อมูล Vaccine Covid-19 ในโปรแกรม HOSxP XE และ HOSxP

   สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะ ซึ่งทำให้มีโครงการติดตามระบบติดตามการได้รับ Vaccine-19 ทาง BMS จึงได้มีการพัฒนาเพื่อรองการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน และสามารถติดตามพร้อมระบุอาการหากมีอาการแพ้วัคซีนเกิดขึ้นได้
   วันนี้ทาง BMS มีคู่มือการตั้งค่า และ การบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนใน โปรแกรม HOSxP XE และ HOSxP V3 ค่ะ

        หากทำตามคู่มือแล้ว ทาง รพ. มีคำถาม หรือข้อสงสัย สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ Call Center : 02-4279991 กด 1 หรือ สามารถพิมพ์คำถามไว้ที่กระทู้นี้ได้เลยนะคะ ทางทีมจะเข้ามาดำเนินการตอบคำถามให้ค่ะ
       
        เอกสารสำหรับประกอบการบรรยายเรื่อง วิธีการกำหนดค่าฐานข้อมูล และการบันทึกข้อมูลวัคซีนสำหรับ 12 โรงพยาบาล 6 จังหวัดนำร่อง ของวันที่ 22/1/2564 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง zoom ทางทีมได้นำขึ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ อย่าลืม login ก่อนนะคะ จะได้เห็น file และสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ


       
        ****อัพเดตวันที่ 29/3/2564 มีอัพเดต รวบรวมคู่มือการตั้งค่าและแบบฟอร์มสำหรับเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีน Covid-19 ค่ะ

       ตาม link นี้ เลยค่ะ รวบรวมไว้แล้ว : https://drive.google.com/drive/folders/1ur-_rFNXGtfqsYjUxvAoXxAlF2fLeNvO?usp=sharing

        อัพเดต วันที่ 25/1/2564  มีอัพเดตคู่มือ ของโปรแกรม HOSxP XE นะ และคู่มือการตั้งค่าใบนัดฉีดยาวัคซีน Covid-19 พร้อมแบบฟอร์มใบนัดฉีดยาด้วยค่ะ

        *** สำหรับ Version ที่แนะนำในการบันทึกการให้ Vaccine Covid-19 ต้องเป็น Version HOSxP 3.64.1.22 เป็นต้นไปนะคะ

        อัพเดท วันที่ 26/1/2564 มี อัพเดตแบบฟอร์มใบนัดฉีดวัคซีน Covid-19 ในรูปแบบขนาด A5 นะคะ

             

       *** อัพเดต วันที่ 28/1/2564 *** มี อัพเดตคู่มือ ของโปรแกรม HOSxP XE นะคะ สิ่งที่เพิ่มในคู่มือฉบับนี้คือ
        1. การระบุชื่อบริษัทผู้ผลิต
        2. การระบุประเภทการนัด "Covid19" ซึ่งเพิ่มที่ตาราง provis_aptype

     
        *** อัพเดต วันที่ 29/1/2564 *** มีอัพเดตคู่มือ การใช้งานบน Dashboard นะคะ

      *** อัพเดต วันที่ 2/2/2564 *** มี อัพเดตคู่มือ ของโปรแกรม HOSxP XE ,HOSxP , HOSxP PCU XE นะคะ สิ่งที่เพิ่มในคู่มือฉบับนี้คือ
        1. เพิ่มแสดงการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายก่อนให้ vaccine


        *** อัพเดต วันที่ 18/2/2564 ***มี อัพเดตคู่มือ ของโปรแกรม HOSxP XE เพิ่มเติมในส่วนของการใช้งานการลงรับvaccine และการ Gen barcode และสามารถพิมพ์มาติดใบนำทางได้นะคะ และมีอัพเดตแบบฟอร์มที่ใช้งานด้วยค่ะ


*** อัพเดต วันที่ 23/3/2564 *** อัพเดตการตั้งค่าการเพิ่มข้อมูลประเภทบัตร เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหมายเลข Passport (สำหรับออกใบรับรองแพทย์)
วิธีการ คือ เพิ่มข้อมูลประเภทบัตรที่ ตาราง cardtype
โดย    cardtype = 2
        Name = หนังสือเดินทาง (Passport)
   Need_expore_date = Y


วิธีการออกใบรับรองแพทย์ : https://hosxp.net/smf2/index.php/topic,35641.0.html

[ Guests cannot view attachments ]

       *** อัพเดต วันที่ 24/3/2564 *** อัพเดตคู่มือการตั้งค่า ของโปรแกรม HOSxP XE และ HOSxP XE PCU เพิ่มเติมในส่วนวิธีการจอง slot นัดหมาย 

        ทีมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่ได้จากการรวบรวมปัญหาจากการตั้งค่าและบันทึกข้อมูลมาฝากค่ะ
       
    [ Guests cannot view attachments ]
       

25
Development / แจ้งการแก้ไขปัญหา ของ Version BMS-HOSxP 3.63.5.14
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2020, 11:29:22 AM »
แจ้งการแก้ไขปัญหา ของ Version BMS-HOSxP 3.63.5.14

            สำหรับ Version นี้ได้มีการแก้ไขปัญหาโปรแกรม กรณีการเลื่อนนัดผู้ป่วย(ตามคลินิก) แล้วรายการสั่ง lab ไว้ไม่เลื่อนตามวันนัดใหม่ ค่ะ

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

26
       
....แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ค่ะ....


                  หากพบปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้ หรือต้องการเชื่อมเครื่อง EDC เข้ากับระบบรพ.

      สามารถโทรแจ้งหรือสอบถามปัญหาการใช้งานเครื่อง EDC ได้ที่

      Merchant Call Center เบอร์ 02-111-9999 กด3 แล้ว กด2

      ซึ่งเป็นบริการ 24ชม. ของธ.กรุงไทยที่เปิดให้คำปรึกษาปัญหาเครื่อง EDC สำหรับรพ. โดยเฉพาะค่ะ
  :D :D :D

27
:) :) ความสามารถเฉพาะของตู้ Smart Hospital Kiosk :) :)

1. สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้ (New HN)
[ Guests cannot view attachments ]

2. สามารถอ่านบัตรประชาชน (Smart Card) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์จาก สปสช. ได้
[ Guests cannot view attachments ]

3. สามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์จาก สปสช. ได้
  [ Guests cannot view attachments ]


4. สามารถเลือกจุดบริการและส่งตรวจผู้ป่วย ทั้งกรณีนัดหมาย และ ไม่ได้นัดหมายได้
[ Guests cannot view attachments ]

5. สามารถยืนยันสั่ง Lab / X-Ray ล่วงหน้าที่ระบุไว้กับการนัดหมายได้
[ Guests cannot view attachments ]

6. สามารถพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล (ใบขั้นตอนรับบริการ) และเอกสารที่เพิ่มเติมไปยังเครื่องพิมพ์ที่จุดบริการอื่นๆได้
7. มีระบบเสียงให้คำแนะนำ ขณะที่ใช้งานเครื่อง Kiosk
8. สามารถส่งตรวจได้หลาย Visit และสามารถจำกัด Visit ที่สามารถส่งตรวจได้

[ Guests cannot view attachments ]

9. สามารถกำหนดให้ตรวจสอบเพศ ที่เมนูของ Kiosk ได้
[ Guests cannot view attachments ]

10.สามารถกำหนดให้ตรวจสอบอายุ ที่เมนูของ Kiosk ได้
[ Guests cannot view attachments ]

11. สามารถบันทึกรูปภาพ หรือถ่ายภาพของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจผู้ป่วยได้
12. สามารถออกคิวคัดกรองอัตโนมัติ ที่เมนูของ Kiosk ได้ (BMS-HOSxP XE)
13. สามารถบังคับใช้สิทธิการรักษา ที่เมนูของ Kiosk ได้

[ Guests cannot view attachments ] [ Guests cannot view attachments ]

14. สามารถบังคับใช้ความเร่งด่วน ที่เมนูของ Kiosk ได้
[ Guests cannot view attachments ]

15. สามารถตั้งค่าตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย UC ที่มารับบริการนอกเขตให้ใช้สิทธิได้ร่วมกับการใช้งาน Thai Refer

28
มาทบทวนวิธีการตั้งค่าบริการผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)ให้คิดครั้งเดียวในวัน BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE กันค่ะ

1. BMS-HOSxP

สำหรับการตั้งค่าให้คิดค่าบริการผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)ให้คิดครั้งเดียวในวัน สามารถตั้งค่าได้ที่สิทธิการรักษา โดยการเลือกตัวเลือก
1. คิดค่าตรวจแพทย์อัตโนมัติ ทันทีที่ส่งตรวจ(ตั้งรหัสค่าธรรมเนียมใน System Setting)
2. คิดแค่ครั้งเดียวภายในวันเดียวกัน
[ Guests cannot view attachments ]

2. BMS-HOSxP XE
การตั้งค่าให้คิดค่าบริการผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)ให้คิดครั้งเดียวในวัน ต้องตั้งค่า ที่ข้อมูล สาขา โดยการเลือก ตัวเลือก คิดครั้งเดียวต่อวัน
[ Guests cannot view attachments ]

สามารถดูการตั้งค่าที่ให้คิดค่าบริการผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ)ให้คิดครั้งเดียวในวัน ตามคู่มือที่แนบได้ค่ะ

29
HOSxP : XE / แนะนำวิธีการ Download HOSxP PCU XE
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2018, 17:52:40 PM »
แนะนำวิธีการ Download HOSxP PCU XE  มีขั้นตอนดังนี้

1. กดที่ ปุ่ม Download HOSxP PCU XE
เพื่อ Download โปรแกรม BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller
2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์“BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller”เพื่อทำการเปิดตัวติดตั้งโปรแกรม
3. จะปรากฏหน้าจอการติดตั้งโปรแกรม
    3.1 เลือกApplication name เป็น “HOSxPXE_PCU.exe”
    3.2 คลิกปุ่ม “Install”

[ Guests cannot view attachments ]

3.3 เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม“OK”  และปุ่ม “Close”

[ Guests cannot view attachments ]

4.หลังจากนั้นจะปรากฏ Icon โปรแกรม HOSxPXE PCUที่ Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำการดับเบิ้ลคลิก Icon โปรแกรมเพื่อทำการตั้งค่าใช้งานระบบ

[ Guests cannot view attachments ]

5.เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาต้องเข้าไปตั้งค่าที่การเชื่อมต่อดังภาพ โดยการกดที่ปุ่ม การเชื่อมต่อ

[ Guests cannot view attachments ]

    5.1 ชื่อเครื่อง (HostName) ใส่ IP เดียวกับ IP server ของ HOSxP PCU
    5.2 ชื่อฐานข้อมูล (Database) ใส่ชื่อฐานข้อมูลของHOSxP PCU
    5.3 ใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้เข้าฐานข้อมูลHOSxP PCU
    5.4 คลิกปุ่ม“ทดสอบการเชื่อมต่อ”  และกดปุ่ม “บันทึก”

[ Guests cannot view attachments ]

6. ใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้สำหรับเข้าHOSxP PCU จากนั้นคลิกปุ่ม“เข้าระบบ”เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมดังภาพ

[ Guests cannot view attachments ]

30
BMS ขอร่วมแสดงความยินดีในวันแต่งงาน ของคุณนพดล (พี่ขวด) ขออวยพรให้มีความสุขมากๆ รักกันยาวนาน เดินเคียงข้างกันตลอดไปค่ะ
[ Guests cannot view attachments ] [ Guests cannot view attachments ] [ Guests cannot view attachments ] [ Guests cannot view attachments ]

31
ขอเชิญชวนร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกสถานที่  ช่วงเดือนที่จัด และหัวข้อการอบรม ในการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2562

1. ท่านอยากให้จัดที่จังหวัดไหนคะ

2.ช่วงที่จัดสัมนาวิชาการประจำปี 2562


  a ปลายเดือนกุมภาพันธ์
 
  b ต้นเดือนมีนาคม

3. หัวข้อที่ต้องการให้มีการอบรมในงานสัมนาวิชาการ (สามารถเสนอมาได้เลยนะคะ)
  เช่น

1. การนำเสนอการใช้งานระบบใหม่ หรือ การพัฒนาใหม่ๆ เช่น  Smart Hospital Kiosk ฯลฯ

2. การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการส่งออก

ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ ทุกโหวต สำหรับการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้  เพื่อนำไปเป็นข้อมูล ในการจัดเตรียมสถานที่, หัวข้อการอบรม ค่ะ

32
นอกเรื่อง / Line Sticker - BMS Boss V.2 & BMS Prang V.2
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2017, 15:42:11 PM »
มาแล้วๆๆๆ สติ๊กเกอร์ไลน์ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ;D ;D ;D

BMS Boss V.2 โหลดได้เลยที่นี่
https://store.line.me/stickershop/product/1786970
BMS Prang V.2 โหลดได้เลยที่นี่ https://store.line.me/stickershop/product/1788145
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store, Google Play และ Line Store

#เจ้านายน่ารัก
#BMSBossV2
#BMSPrangV2


กนิษฐา อ่องสุวรรณ
หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

33
นอกเรื่อง / มาแล้วๆๆๆคร๊า.... #Activation2561
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 16:47:01 PM »
:) :) :) มาแล้วๆๆๆคร๊า....#Activation2561
Package Activation รายปี 2561
และ Promotion Activation รายปี 2561 ;) ;) ;)
.
.
⚡ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด : ฝ่ายขายและการตลาด
T.0-2427-9991 ภายในเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

34
“นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ คว้าแพทย์ดีเด่นชนบท59 หลังทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยร่วม 30 ปี

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 43 ประจำปี 2559 ให้แก่ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการ รพ.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โดย นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต เป็นแพทย์ที่เกิด เติบโต ศึกษาและกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เป็นที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุรภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นรักษาผู้ป่วยให้มีคุรภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท

“การทำงานด้านสาธารณสุขเป็นการทำสิ่งดีๆให้กับชาวบ้าน และไม่ใช่เป้าหมาย การทำงานก็ต้องพยายามเลี่ยงในจุดที่เป็นเป้าหมาย และการทำงานก็เป็นไปในลักษณะเข้าถึง เข้าใจและพัฒนาร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการชักชวนจากผู้บริหารหลายครั้งให้ย้ายออกนอกพื้นที่ ไปรับตำแหน่งอื่น แต่ผมไม่ไป เพราะทำงานในพื้นที่แล้วมีความสุข ไม่ต้องไปเอาใจผู้ใหญ่มาก เอาใจมากๆแค่ 2 ส่วนคือเจ้าหน้าที่รพ.และชาวบ้านในพื้นที่” นพ.สมชายกล่าว

 :) :) :)
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/744062

35
ฝากประเมินแบบสอบถามด้วยนะคะ  :) :) :)
แบบสอบถามความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของ BMS
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ของ BMS
2. เพื่อพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ BMS
3. เพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ BMS


คลิกตรงนี้ค่ะ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlBDgDLn0GP2zULXq-5kVmB_MvskI0MoF1C_CH8_CYz3lEgA/viewform

ฝ่ายขายและการตลาด
BMS

36
นอกเรื่อง / Line Sticker - BMS Boss V.1 & BMS Prang V.1
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2017, 17:15:58 PM »
BMS เปิดวางจำหน่าย สติ๊กเกอร์ไลน์ ให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
ใครยังไม่มีถือว่าพลาด
;D ;D ;D

BMS Boss V.1
BMS Prang V.1
สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store, Google Play และ Line Store


#เจ้านายน่ารัก
#BMSBossV1
#BMSPrangV1


กนิษฐา อ่องสุวรรณ
หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

37
ประกาศรายชื่อโรงพยาบาล 6 แห่ง ผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมส่งภาพผลงานรางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับระบบงานสาธารณสุข ทาง BMS ขอประกาศผลรายชื่อ เพื่อคืนค่าบริการ BMS-HOSxP Activation ปี 2560 ดังต่อไปนี้
1. รพ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
2. รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช
3. รพ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
4. รพ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5. รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6. รพ.ยโสธร จ.ยโสธร


ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และรอการติดต่อกับจากฝ่ายขายและการตลาดค่ะ
          กนิษฐา อ่องสุวรรณ
     หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์

38
เรียน สมาชิกพี่ๆน้องๆชุมชน HOSxP

กรณีที่ติดปัญหาการใช้งาน โปรแกรมของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาผ่านได้หลายช่องทางเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็น BMS-Call Center โทร. 0-2427-9991 กด 1
หรือ inbox เข้าไปที่ BMS Fanpage : https://www.facebook.com/bmshosxp/
และอีก 1 ช่องทางคือ ทาง E-mail ต่อไปนี้
1. PM-BMS Manager E-mail : managerbms2017@gmail.com
2. BMS-Call Center  E-mail : bms.callcenter9@gmail.com
3. อ.ชัยพร กรรมการผู้จัดการ E-mail : chaiyaporn@bms-hosxp.com, manoi_rx@yahoo.com
4. คุณนิธยาภรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ E-mail : nitthayaporn@bms-hosxp.com, prang.nu@gmail.com
5. คุณหัทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ E-mail : hattaya@bms-hosxp.com, thuttaya@hotmail.com
6. คุณสุมาลี ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป E-mail : sumalee@bms-hosxp.com, sumalee.bms@gmail.com
7. คุณสุภาวดี หัวหน้าแผนกขายและการตลาด E-mail : ka_tae12@hotmail.com
8. คุณเอกพงษ์ ผู้จัดการโครงการอาวุโสติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย E-mail : pong.a99@hotmail.com
9. คุณนันท์ทา ผู้จัดการโครงการอาวุโสติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย E-mail : tak_green@hotmail.com
10. คุณดวงพร ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย E-mail : tannam_hosxp@hotmail.com
11. คุณทิพวรรณ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม E-mail : somnazee@gmail.com
12. คุณกัลยา ผู้จัดการโครงการพัฒนาและประเมินทักษะบุคลากรด้านเทคนิค E-mail : kenzine09@gmail.com
13. คุณกษิดิ์เดช ผู้จัดการโครงการเชื่อมต่อระบบ E-mail : kasidate8@hotmail.com
14. คุณสิทธิชาติ ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบคลังสินค้า E-mail : realaerm@gmail.com
15. คุณนันทชัย ผู้จัดการโครงการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ E-mail : nunthachai_9@hotmail.com
16. คุณปราณี หัวหน้าแผนกสายด่วนแก้ปัญหา E-mail : lek.pm05@hotmail.com
17. คุณกนิษฐา หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ E-mail : ben.ko828@gmail.com


BMS ยินดีให้บริการค่ะ
          กนิษฐา อ่องสุวรรณ
     หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์

39
ลุ้นรับโชคคืนค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2560 จำนวน 5 โรงพยาบาล

เงื่อนไข
1. ร่วมกิจกรรมโดยการส่งภาพที่ทางโรงพยาบาลได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสาธารณสุขทุกประเภท เป็นรางวัลประจำปี 2559
2. ส่งภาพและข้อมูลกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้ มาถึงฝ่ายขายและการตลาด ผ่านช่องทาง E-mail: bms.marketting@gmail.com  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
3. ประกาศผลผู้ได้รับโชคคืนค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2560 จำนวน 5 โรงพยาบาลผ่านช่องทาง BMS ข่าวสารประชาสัมพันธ์ บนเว็บ http://hosxp.net ผ่านช่องทาง Web Board และ ผ่านช่องทาง Facebook (3 ช่องทาง)


     สุภาวดี แทบทาม
หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

40
 :D ร่วมสนุกกับ BMS  :D

วารสารประจำเดือนเมษายน 2559 เปิดตัวแคมเปญใหม่ ให้ได้ลุ้นกันตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2559
แคมเปญแฮชแท็ก ลุ้นรับเสื้อโปโล

*กติกาการร่วมสนุก*
1. สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิก (LIKE) แฟนเพจ https://www.facebook.com/bmshosxp
3.ส่งภาพถ่ายบรรยากาศงานประชุม หรืองานสัมมนาของหน่วยงานโรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ โดยการอัพโหลด (Upload) เข้ามาที่ https://www.facebook.com/bmshosxp และตั้งค่าภาพเป็นสาธารณะ (Public) ไม่จำกัดจำนวนภาพ
4.พิมพ์บรรยายภาพ บอกชื่องานอบรม-งานประชุม หรืองานสัมมนาที่ท่านได้มีโอกาสไปเข้าร่วม พร้อมแจ้งว่าจัดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน (ไม่จำเป็นว่าผู้จัดงานจะต้องเป็น BMS)
5.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใส่แฮชแท็ก 2 อันคือ #BMSHOSxP และ #BMSHOSxPXE นี้เท่านั้น
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลไปแล้วจะไม่สามารถรับรางวัลในเดือนอื่นได้อีก (รวมถึงผู้ได้รับรางวัลไปแล้วในวารสารฉบับเดือนมกราคม 2559 เช่นกัน)
7.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทีมงานขอตัดสิทธิ์ของท่านในการได้รับรางวัลทันที
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้

*การประกาศรางวัล*
รางวัลเสื้อโปโล BMS รุ่นล่าสุด เดือนละ 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 80 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน ทุกวันที่ 5ของเดือนถัดไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 ผ่านทางกระทู้เว็บบอร์ด www.hosxp.net และทางหน้าเพจ https://www.facebook.com/bmshosxp
โดยทางทีมงาน BMS จะติดต่อกลับหาท่านทางช่องข้อความ (Inbox) ใน Facebook ของท่าน

*เกณฑ์การตัดสิน*
1. ทีมงานรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างถูกต้อง ทุกๆสิ้นเดือน
2. จับรายชื่อผู้โชคดีประจำแต่ละเดือน โดยคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการบริษัทฯ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการโครงการ

และสามารถติดตามอ่านวารสาร BMS ประจำเดือนเมษายน 2559 ได้ที่
http://hosxp.net/joomla25/index.php/component/content/article/2-uncategorised/312-bms-magazine


Follow us --> https://www.facebook.com/bmshosxp/

             กนิษฐา อ่องสุวรรณ
        หัวหน้าแผนกสื่อสารสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

41
นอกเรื่อง / วารสาร BMS เดือนเมษายน 2559
« เมื่อ: เมษายน 25, 2016, 13:53:09 PM »
มาแล้วๆๆๆๆๆๆ วารสาร BMS เดือนเมษายน 2559 มาแล้ววววจ้า
ไปตามลิงค์ข้างล่างเลยนะคะ  ;D

http://hosxp.net/joomla25/index.php/component/content/article/2-uncategorised/312-bms-magazine

ปล.ท้ายเล่มวารสารยังคงมีกิจกรรม ร่วมสนุกกับ BMS
และๆๆ..ฝาก https://www.facebook.com/bmshosxp ไว้ติดตามกิจกรรมดี๊ดีกับเราด้วยนะคะ.. ;)

             กนิษฐา อ่องสุวรรณ
        หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

42
นอกเรื่อง / Follow us on BMS facebook
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 14:10:39 PM »
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กับเราได้ที่นี่
https://www.facebook.com/bmshosxp

กิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่...กดถูกใจและติดตามพวกเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะ

43
นอกเรื่อง / BMS Call Center ขออภัยในความไม่สะดวก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 09:27:52 AM »
BMS Call Center ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากขณะนี้ ทางระบบ Call Center ไม่สามารถให้บริการได้
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้ากำลังเร่งแก้ไข ระบบ Call Center ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด
BMS Call Center จึงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

*หมายเหตุ: ขณะนี้สามารถติดต่อกับทางบริษัทฯได้ที่หมายเลข ดังต่อไปนี้
BMS Call Center : 081-899-5391, 081-811-8173
ติดต่อฝ่ายขาย-การตลาด : 088-377-7284
ติดต่อฝ่ายบัญชี-การเงิน : 086-312-7344, 086-312-7345
และสามารถแจ้งผ่านทาง E-mail : bms.callcenter9@gmail.com

            กนิษฐา อ่องสุวรรณ
      หัวหน้าแผนกสื่อสารสัมพันธ์
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

44
ตอบได้...ให้เลย

กติกาการร่วมสนุก
เพียงคุณตอบคำถาม จากเนื้อหาในเล่มวารสารได้ของรางวัลสุดพิเศษที่เราเตรียมไว้นี้...ก็จะเป็นของคุณ

Q: ประโยชน์ของการบันทึกข้อมูลการวางแผนดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (HHC) คืออะไร

รางวัล: หมวก BMS รุ่นสั่งทำพิเศษเพื่อคุณ
พร้อมปักชื่อผู้ได้รับรางวัลจำนวน: 10 รางวัลเท่านั้น...!!!
(ภาพในหน้าร่วมสนุกท้ายเล่มวารสาร เป็นเพียงแบบตัวอย่างเท่านั้นไม่ใช่ของจริงค่ะ)


เงื่อนไข การร่วมสนุก
1. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2558 - 24 มกราคม 2559 และส่งคำตอบมาได้ที่
    www.hosxp.net บนกระทู้ที่ชื่อ "ร่วมสนุกท้ายเล่ม วารสาร BMS ประจำเดือนมกราคม 2559"

2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 25 มกราคม 2559
3. ส่งคำตอบร่วมสนุกได้ จำนวน 1 ครั้ง / 1 ท่าน เท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีเพียง 1 รางวัล / 1 สถานพยาบาล เท่านั้น
5. พนักงาน BMS และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  :) ;) :D ;) :D :) :D :) ;)
...แล้วมาร่วมสนุกกันนะคะ...

***อ่านวารสาร BMS ประจำเดือนมกราคม 2559 ได้ที่นี่
http://cloud3.hosxp.net/video/bms_magazine/bms_pdf1_2559.pdf

45
"วันแม่ปีนี้ แชร์ภาพสุด Chic คลิกภาพโดนใจ"

กติกาการร่วมสนุก
แชร์รูปถ่ายเก๋ๆ แนวๆ ระหว่างคุณกับคุณแม่ที่คุณคิดว่า "Chic ที่สุด"
ภาพใดโดนใจทีมงานวารสารมากที่สุด รับของรางวัลไปเลย...

   ชั้นที่ 1 : กรณีได้รับการกด Vote จำนวนมากที่สุด รับไปเลย "Power bank 3,000 mAh พร้อมหมอนคู่ใจ BMS สีชมพู จำนวน 3 รางวัล"
   หรือ ชั้นที่ 2 : ร่วมสนุกทั่วไปรับไปเลย "Power bank 3,000 mAh จำนวน 10 รางวัล"


เงื่อนไขการร่วมสนุก
1. ส่งคำตอบมาได้ที่ www.hosxp.net บนกระทู้ที่ชื่อ "ร่วมสนุกท้ายเล่ม BMS-HOSxP ประจำเดือนสิงหาคม 2558"
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 1 กันยายน 2558
3. สามารถแชร์ภาพสร้างสรรค์ ภาพประทับใจ ภาพเก่า ภาพใหม่ จำนวน 1 ภาพ / 1 ท่าน เท่านั้น
4. ความละเอียดของไฟล์ภาพต้องมีขนาดไม่ให้เกิน 2000 Pixel
5. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ใช้งานเพียง 1 ครั้ง / 1 สถานพยาบาล เท่านั้น
5. พนักงาน BMS และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

          ;D ;D :D :D ;) ;) :-* :-*
...แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ...

***อ่านวารสาร BMS ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ได้ที่นี่
http://cloud3.hosxp.net/video/bms_magazine/bms_pdf3_2558.pdf

46
การตั้งค่าการแจ้งเตือนค่าวิกฤต ของผล lab
Version ที่สามารถใช้งานได้ Version 3.58.7.10

การแจ้งเตือนค่าวิกฤต ของผล lab
1.   ตั้งค่า ค่าวิกฤต ในรายการ Lab (ที่ต้องการ) อยู่ในช่วง (ตามที่กำหนดได้)
2.   ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ "เตือนเมื่อถึงค่าวิกฤต"
3.   สั่ง Lab (ที่ทำการตั้งค่าค่าวิกฤตไว้)
4.   กรอกค่า รายงานผล Lab ให้อยู่ในช่วงวิกฤต
5.   เมื่อคลิกเข้าไปดูรายการอีกครั้งระบบมีแจ้งเตือนค่าวิกฤต

ดังภาพด้านล่าง

                                                           ปัทมา  อนุศรี
                                               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา
                                   แผนกสายด่วนแก้ปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการหลังการขาย

47
เรียน สมาชิก BMS และชุมชน HOSxP ทุกท่าน

พบกับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ BMS ได้ตามช่องทางนี้
1. เข้าที่ www.hosxp.net
2. เลื่อนหน้าลงมาข้างล่าง
3. คลิกที่ปุ่ม "BMS ข่าวสารประชาสัมพันธ์"

สนใจติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ตามภาพที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ปัทมา อนุศรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา
แผนกสายด่วนแก้ปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการหลังการขาย

48
หลายๆ ท่านมีสอบถามเข้ามาที่ BMS-Call Center ว่าเมื่อมีการ Login เข้าเว็บบอร์ด www.hosxp.net แล้ว
วิธีการ Logout ออกจากระบบทำอย่างไร  บางครั้งอาจจะมีไป Login ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ท่านอื่น

วิธีการ Logout  ออกจากเว็บบอร์ด www.hosxp.net
** จากหน้าจอ Web Board  ใต้คำว่า "หน้าแรก"  ให้ใช้เม้าส์ไปชี้  จะเห็นคำว่า "ออกจากระบบ" **


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMS-Call Center 02-4279991 กด 1


ขอบคุณคะ
นันท์ทา  ตั้งใจ(ตั๊ก)
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย

49
แจ้งผู้ใช้งานโปรแกรม BMS-HOSxP Version 3 ขณะนี้ตัวโปรแกรม BMS-HOSxP สามารถ Activate Online ผ่านหน้าโปรแกรมได้แล้วตั้งแต่ Version 3.58.6.25 เป็นต้นไป
                                                                             ภควดี สว่างพาณิชย์
                                                                    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายด่วนแก้ปัญหา
                                                   แผนกสายด่วนแก้ปัญหา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการหลังการขาย

50
ยินดีต้อนรับ / ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Web Board
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2015, 09:13:12 AM »
ท่านสามารถสมัครสมาชิก Web Board ได้โดยดูขั้นตอนการสมัครสมาชิก Web Board ตามลิงค์ที่แนบมานี้
http://hosxp.net/joomla25/images/pdf/callcenter/register-webboard-hosxp_2.pdf

ทั้งนี้ มีข้อระมัดระวังคือ
1. เมื่อสมัครสมาชิก Web Board แล้ว ท่านต้องเข้าไปที่ E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้
เพื่อตรวจสอบหัวข้อเมล : Welcome to BMS-HOSxP Community
ซึ่งอาจจะอยู่ในอีเมลขยะ หรือ Junk Mail
2. เมื่อตรวจพบ E-mail แล้วให้คลิก Link ที่แสดงมาให้ E-mail: Welcome to BMS-HOSxP Community
เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก และเพื่อเข้าสู่ระบบของสมาชิกเว็บบอร์ดโดยอัตโนมัติ
3. ท่านจะต้องบันทึก Login หรือ Password ของท่านที่ทำการลงทะเบียนสมาชิก
ใน Note ต่างๆที่เป็นส่วนตัวของท่าน หรือ Note ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบร่วมกัน
กรณี ที่ท่านลืม Login หรือ Password ท่านอาจจะต้องสมัครสมาชิกใหม่ โดยใช้ E-mail ที่ต่างจากของเดิม
ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการ BMS-Call Center ในการตรวจสอบปัญหาก่อนได้ที่ 02-427-9991 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


           กนิษฐา อ่องสุวรรณ
      หัวหน้าแผนกสื่อสารสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการหลังการขาย

หน้า: [1] 2