แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Bluebird

หน้า: [1] 2 3 ... 21
1
ระดับความฉุกเฉิน ของหน้าจอ รับเข้าห้องฉุกเฉิน ใน HOSXE4 ไม่แสดง  (ข้อมูลตาราง er_emergency_level )

2
HOSxP : XE / รายการให้คำแนะนำไม่แสดง ใน HOSxE 4
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2023, 10:25:20 AM »
รายการให้คำแนะนำไม่แสดง ใน HOSxE 4 ตรวจสอบใน การกำหนดค่าห้องตรวจ ของ system setting ไม่แสดงรายการ  แต่ตรวจสอบในตาราง มีข้อมูลอยู่

3
ใช้ ovst.spclty ได้ไหมครับ
ไม่ได้ครับ เนื่องจาก ovst.spclty จะเป็นแผนก  รพ. ต้นทาง ที่ส่ง Refer
สิ่งที่แพทย์ต้องการคือ การเลือกแผนก รพ.ปลายทาง
ตัวอย่างกรณี เคสที่แพทย์ส่ง refer ตรวจเฉพาะทาง (โดยให้ ผู้รับบริการหรือญาติพาไปเอง ผู้รับบริการจะได้ไปติดต่อตรงแผนกด้วยตัวเองครับ)

4
HOSxP XE V.4 ข้อมูลการ ส่งต่อ referout ไม่มีช่องการเลือกระบุแผนก
มีผลทำให้ ตารางการจัดเก็บ referout ฟิลด์ spclty จัดเก็บแผนกเป็นค่าว่าง
แพทย์ต้องเขียน ในใบ refer เอง ในการนำไปใช้เพื่อการส่งต่อ ให้กับ รพ.อื่น ที่ไม่มีแผนกแสดงให้ดูในใบ Refer

5
แพทย์ต้องการดู ประวัติ PE จาก Visit ที่ผ่าน ใน HOSxP XE ดูจากไหนได้บ้าง
เนื่องจาก ดูประวัติ จาก ปุ่ม EMR PE ไม่แสดงใน Visit ที่ผ่านมา

6
HOSxP : XE / ส่ง MOPH Claim ไม่ได้
« เมื่อ: เมษายน 26, 2023, 09:23:02 AM »
ก่อนนี้สามารถส่ง MOPHClaim ได้ปกติ  User Moph Account สามารถ Login เข้า MOPH-IC ได้ปกติ แต่ส่งข้อมูลขึ้น Error ดังรูป

7
Q :  ตกลงการบันทึกวัคซีนเพื่อส่ง moph claim ต้องบันทึกที่หน้าการบันทึกวัคซีนที่หน้าคัดกรอง หรือ ไปบันทึกที่หน้าบัญชี 2 3 4 ครับ หรือต้องบันทึกทั้ง 2 ที่
 ​A :​  สามารถบันทึกข้อมูล ที่หน้าคัดกรอง หรือหน้าบัญชี 2,3,4 ก็ได้ ข้อมูลจะเชื่อมโยงกันและไปแสดง ที่ข้อมูลวัคซีนงานคัดกรอง

บันทึกจากบัญชี 3,4 จาก HOSxP 3.65.11.29 ข้อมูลยังไม่เชื่อมโยงกับหน้าคัดกรองและไม่แสดงข้อมูลที่ทะเบียน moph claim ครับ

ใช้ปุ่ม ส่งเคลม EPI/dT (ต.ค.-พ.ย.2565)E  สามารถส่งได้อยู่
แต่พอมากรอง ข้อมูล ช่วงวันที่ 1/12/2565-27/12/2565  ไม่มีข้อมูลที่มาจากการบันทึก ผ่านบัญชี ..3,4... เลยครับ

8
HOSxE V.4กำหนด CC เฉพาะ จุดให้บริการแล้วที่เมนู ห้องตรวจ แต่ เรียกใช้งานไม่แสดงครับ
หรือต้องไปกำหนด cc ตาม user ได้อย่างเดียว
ถ้าตาม user ตัวอย่าง ANC มีจนท. ที่ต้องใช้งาน 5 คน ถ้า ต้องการสร้างให้ข้อความซักประวัติแสดงร่วมกัน จะต้องกำหนด อย่างไรครับ

9
HOSxP V.3 65.3.31 เมื่อติ๊กพิมพ์ใบรับรองแพทย์แล้วแฮงค์
ก่อนนี้ไม่เคยมีอาการนี้ครับ
พึ่งเป็นเมื่อ 2-3 วันนี้
แต่ถ้า ไม่ติ๊กพิมพ์ใบรับรองแพทย์ หน้าจอ บันทึกได้ครับ

10
ตัวเลือก รายการวัคซีน Covid-19 V.3.64.2.8 ไม่แสดงครับ  ซึ่ง ตอนที่เป็น V.3.64.1.27 ยังมีให้เลือกได้ครับ

11
บัญชี 2 เรื่องการส่งออกแฟ้ม Prenatal ติ๊กส่งออก พอไปเปิดดูไปลงช่อง ส่งออก LABOR

12
3.62.5.3 ยังโหลดไม่ได้เหมือนกันครับ
ขึ้น 404-Not Found

13
Development / Re: ปุ่ม HOME>2 WEEK กับ ปุ่ม HOME RM F11 ใช้เพื่อ.......
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2018, 09:55:59 AM »
ฝากตาม HOME > 2 WEEK

14
ตรง ชื่อ สกุล ที่อยู่ที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรลงหน้าไหนครับ

15
สอบถามข้อสงสัยสัญลักษณ์และ รายการที่ตัดจากหน่วยจ่าย ในหน้าจอ บันทึกการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
1. สัญลักษณ์ SP สีแดง หมายถึง  มีผลกระทบกับเรื่องใดบ้าง
2. บางรายการ ตัวอักษรสีแดง เช่นตามตัวอย่าง NSS ขึ้นสีแดง หมายถึง และ กระทบกับอะไรบ้างครับ

16
เนื่องจาก คนไข้ ที่มาจาก OPD ถูกสั่งยา จากแพทย์ที่ OPD แล้ว จาก นั้น คนไข้ ถูกส่งไปที่ ER ต่อ แต่ แพทย์ ที่ ER ต้องการที่จะแก้ไข รายการยาที่ถูก สั่งมาจาก ตอนที่อยู่ OPD ไม่ได้ครับ

17
ต้องการทราบว่า ข้อมูลการนัดหมายผู้ป่วย จุดไหนเป็นคนลงบันทึก ดูจาก ตารางไหนครับ

18
เริ่มจากเมนู ไหนครับ หรือ ต้อง เป็น V.4

19
Database ไม่สามารถใช้ Innodb ได้

20
สาเหตุที่ Replication log โตเร็วเกิดจากอะไรบ้างครับ ใช้ประมาณ 2 วัน ระบบก็จะแจ้งเตือนแล้วครับ

21
เวอร์ชั่น HOSxP 3.59.12.15 ทำไมโหลดไม่ได้ครับ  หรือ ยังไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ออกอีก

22
จากที่มีการประกาศรหัสมาตรฐาน แฟ้ม LABFU จากเดิม 21 รายการ เป็น 1414 รายการ น่าจะเพิ่มฟิลด์ icd10tm ในตาราง lab_items เพื่อกำหนด รหัสการส่งออก ให้กับแฟ้ม LABFU ตามโครงสร้างมาตรฐาน ปี 2560 ครับ

23
ผู้ป่วยมาตรวจจริง จัดเก็บที่ตารางไหน ฟิลด์อะไรครับ เพราะ เท่าที่ลอง ใช้งาน หลังจากที่ไม่ติ๊กแล้ว พอเรียกขึ้นมาใหม่ มันก็ยังติ๊กอยู่ เลยไม่แน่ใจว่า หาก ญาติมารับยาแทน แล้ว พยาบาลหรือ แพทย์ ปลดติ๊กออกตรงนี้แล้ว พอเรียกขึ้นมาดู อีกครั้ง มันก็ยังติ๊กเหมือนเดิม

24
หาก ต้องการทราบจำนวนคนแต่ล่ะวันในการตรวจ LAB ได้อย่างไร โดยแยก OPD กับ IPD
ในส่วน OPD เราสามารถ กรองจาก select count(distinct vn) as visit from lab_head where department='OPD' ได้
ส่วน IPD หากจะ select count(Distinct vn) as visit_IPD ไม่ได้เพราะ เลข AN ที่อยู่ใน vn เดียวกันแต่วันที่สั่ง ต่างกัน มันจะนับแค่ 1 ครั้งเอง 

25
ขอสอบถาม ว่า ถ้าเป็นกรณี ผู้ป่วย ที่ ADMIT แล้วมีการสั่ง LAB ที่เกี่ยวข้องกับ รายการใน LABFU ไม่ถูกส่งออกมาใช่ไหมครับ
ซึ่ง หลักการของพยาบาล หากคนไข้เคยมีการสั่ง LAB ชุดใหญ่ ตอนที่ ADMIT แล้ว  พยาบาลก็จะไม่ทำการตรวจ LAB ชุดใหญ่แล้วเมื่อเขามารับบริการ OPD ต่อไป ซึ่งมีผลกับ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้ม LABFU

26
เรื่องมีอยู่ว่า รายงาน เวชสถิติ ดึงมา กับ รายงานที่ ER ดึงมา รายงานอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ ที่ไม่ตรงกัน
ที่มา  เวชสถิติ จะดึงจาก DIAG ผลวินิจฉัย ในกลุ่ม 19 สาเหตุ ส่วน ER จะดึงจาก ข้อมูลที่บันทึกในส่วนหน้าจออุบัติเหตุครับ
ซึ่งถ้า ดูแล้ว เวชสถิติ จะได้ ยอดผู้ป่วยที่เยอะกว่า เพราะ ว่าบางเคส มาขอใบ REFER จาก OPD ซึ่งไม่มีหน้าจอการบันทึกอุบัติเหตุแล้ว แพทย์ก็ลง Diag ในกลุ่ม 19 สาเหตุ
ส่วนอีกปัญหา สมมติคนไข้ เกิด ล้มรถ ประมาณ 5 วันแล้วแต่ไม่มา รพ. เพราะ แค่ถลอกนิดเดียว พอผ่านมา 5 วัน คนไข้รู้สึกเวียนหัว หรือ ปวดข้อ ก็มาหาแพทย์ที่ OPD กรณีนี้จะถือว่าเป็นเคสอุบัติเหตุไหม เพราะ ถ้าเป็นเคสอุบัติเหตุ ก็ต้องไปคีย์ในหน้าอุบัติเหตุใช่ไหม แต่คนไข้ ไม่ได้ผาน ER ที 

27
Development / ปุ่ม HOME>2 WEEK กับ ปุ่ม HOME RM F11 ใช้เพื่อ.......
« เมื่อ: กันยายน 01, 2016, 13:47:43 PM »
เภสัช ฝากถามมาครับ ว่า
ปุ่ม HOME>2 WEEK  กับ ปุ่ม HOME RM F11 ใช้เพื่อ.......
มีความแตกต่างกันอย่างไรครับ

28
เนื่องจาก เดิม สถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จ สิ้นบริการ มีแค่ 1-8 แต่ปัจจุบัน มีรหัส 9 เพิ่มมาอีกตัวครับ เลยจำเป็นต้องไปเพิ่มรายการ ในตาราง ovstost เพื่อให้ ระบบส่งออกแฟ้ม Service เป็นไปตามรหัสที่ สนย.กำหนด

29
ปัญหา พยาบาล OPD ได้ทำการกำหนด จำนวนคนไข้ที่นัดมา ช่วงเช้า 50 คน และ ช่วงบ่าย 50 คน ปรากฏว่า พยาบาล ลงนัด ช่วงเช้ายังไม่ถึง 50 คน ก็ถูก lock ไว้ไม่ให้นัดแล้ว ทั้งที่ ช่วงเช้า ที่ลงนัด ก็ยังไม่ถึง 50 คนอีก แต่ ถ้ารวม ทั้ง เช้าและบ่ายที่นัดวันนั้น ถึง 50 คนพอดี แสดงว่า ตอนนี้ เรื่อง กำหนด จำนวนนัดต่อวัน ตามช่วงเวลา ยังไม่ได้ ใช่ไหมครับ
HOSxP V.3.59.5.18

30
อยากทราบว่า การส่งออก 43 แฟ้ม HOSxP ดึงผล LAB จากตารางไหนครับ เพราะ เท่าที่ดูบางแห่งดึงจาก ตาราง opdscreen แต่บางแห่ง ดึงจาก ตาราง lab_order

ส่วนข้อมูลที่ update ผล LAB จาก หน้าจอ LAB_LINK มีรายการ LAB บางรายการ มีการกำหนด LINK แล้ว แต่ชนิดตัวแปรที่เก็บ ในตาราง OPDSCREEN เป็น INT แต่ ผลที่ได้จาก LAB_ORDER เป็น ข้อความบ้าง เช่น Nagative บ้าง +1 บ้าง  +2 บ้าง  POSITIVE บ้าง ข้อมูลเลยไม่ถูก update ในตาราง OPDSCREEN

31
ใน sql ที่ดึงมาสร้าง report มี union อยู่ และมี limit อยู่ ซึ่ง Maria ไม่รองรับ ลองปรับแก้ sql ครับ
ปล. Maria ตัวใหม่ ๆ อาจจะรองรับแล้ว (อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ได้ใช้ครับ)
อย่างนี้ Maria มีให้ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
หลายตัวเลยที่ผมใช้ Script SQL แบบนี้

32
พิมพ์ OPDCard ใบ Refer ไม่ได้ ขึ้น Error Could not Run Program:Global OnCreate
SQL ERROR Incurrect Usage Of UNION and LIMIT

จะเป็น กับ Server Maria DB
เลยกลับมาใช้ Server เก่า

33
แต่ ที่ นี่ ห่างกันมากกว่า 8 กม. 

ผมสังเกตที่ค่า _SERVER["SERVER_SIGNATURE"] มีค่า เป็น no value ทั้งที่ ตัวที่ สามารถเชื่อม IP PUBLICE จะมีค่า ip อยู่  ไม่รู้ว่าต้องไปกำหนด ตรงไหนครับ

34
ตรวจสอบ Status IPTABLES ระหว่าง เครื่องที่เข้าได้ กับ เครื่องที่เข้าไม่ได้ ต่างกันดังนี้

35
ตอนนี้ใช้เวอร์ชั่น 3.59.4.27 ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ยังไม่หายครับ ทั้ง เปลี่ยนชื่อเครื่องก็ยังไม่หายครับ

36
ทำไมต้องเชื่อมต่อ public ip ล่ะครับ
ลองตรววจสอบ firewall ของ server ด้วย


37
เนื่องจาก มี ศูนย์สุขภาพ ที่ตั้งในชุมชน ยังใช้ รหัส สถานบริการอันเดียวกับ โรงพยาบาล เลยจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน แต่ก่อน ใช้วิธีการ Syn ข้อมูลแบบ Off Line แต่มีปัญหาข้อมูลเข้าไม่หมด จนท. ต้องมีการคีย์ซ้ำซ้อนอีก เข้ามาคีย์ที่ รพ. เลยจำเป็นต้องใช้วิธีการ คีย์ผ่าน IP PUBLIC

38
มีปัญหา เรื่องการ เชื่อมต่อ IP PUBLIC CentOS7
ก่อนนี้ ใช้ CentOS5 สามารถ เชื่อมต่อ MySQL โดยใช้ IP PUBLIC ได้
แต่พอมาเปลี่ยนเป็น CentOS7 เชื่อมต่อ MySQL โดยใช้ IP PUBLIC ไม่ได้
    ทดสอบโดยการเชื่อม IP ภายในเชื่อม MySQL ได้
ไม่รู้ว่าต้องแก้ไข เรื่องใดบ้าง
Grant User เป็น @'%'  แล้ว

39
ทุกเครื่อง ที่มีการใช้งาน บันทึกจ่ายยา

40
ไม่มีครับ เนื่องจาก HOSxP เข้าได้ปกติ เพียงแค่ Error ตอนบันทึกจ่ายยาเอง

41
เกิด Error ตอนบันทึกการจ่ายยา ตามรูป
เกิดจากอะไรครับ
แก้ไขอย่างไร

42
อยากทราบว่า ช่อง Provisional dx. และ Doctor diagnosis note  ใช้สำหรับ กรณี ไหน

43
ท่านใด มี Script SQL เพื่อดึงข้อมูลผู้ป่วยที่กำลัง Admit ยังไม่จำหน่าย ณ วันที่....
เนื่องจาก ต้องการทำรายงาน ผู้ป่วย Admit ย้อนหลัง

44
ต้องการดึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการติดต่อกัน 4 เดือนขึ้นไป
เขียน Query ได้อย่างไรครับ

45
ไม่รู้ว่า มาได้อย่างไร เล่มที่ 0000 ที่ผ่านมา การเงินยังไม่ใช้ พิมพ์ใบเสร็จจริง จะเริ่ม พรุ่งนี้ นับ เล่ม 1 เลขที่ 1 ใหม่ครับ

46
การกำหนดเล่มที่ และใบเสร็จ ไม่สามารถระบุ เล่มที่ และ เลขที่ได้ครับ

ทั้งที่ได้ไปเพิ่ม ข้อมูล ลงไปในตาราง bilbookreg แล้ว

47
HOSxP V 3.59.2.8c ค้นหา HN หรือ PERSON_ID เด็ก ขึ้น Not Found
ทั้งที่ ชื่อในบัญชี 3 มีอยู่แล้ว

48
Report Exchange / Re: ฟอร์มใบนัด..ขอรบกวนถามครับ....
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 14:45:33 PM »

ต้องได้คิว รพ.ในระบบตามเวลาที่มาครับ..ส่วนการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจโรค อยู่ที่ Manager ระบบงานครับ..หากระบบนัดสำคัญสูง ก็ต้องให้เข้าพบแพทย์ตามคิวนัดครับ.แต่เวลาเรียกข้อมูลด้วย QN ทางระบบก็จะใช้ QN ของการส่งตรวจครับ..ไม่ยากเลยในทางปฏิบัติ


ปัญหาที่เจอ คือ เคสที่นัด พยาบาลบอกว่าให้ใช้คิวนัดเลยครับ ไม่ต้องพิมพ์ใบนำทางใหม่ (จะดึงจากลำดับการลงนัด ใครนัดก่อนได้คิวก่อน)  แต่ เคสที่มาเองก็จะได้คิว เลขที่หลังจาก เคสที่นัดมาหลังสุด แม้ว่าเค้าจะมาก่อน คนที่นัดหลังสุดก็ตาม 


49
เนื่องจาก ต้องการพิมพ์ ใบนำทางออกมา โดย ใช้ เลขที่คิว รันลำดับแบบ 2 เงื่อนไข โดย
1.สำหรับเคสที่นัดมา ใช้ select count(distinct vn) as visit from ovst where vstdate='วันที่มา' and main_dep='ส่งต่อไปห้อง' and oldcode<='ค่าในฟิลด์ oldcode'

2.สำหรับเคสที่มาเอง จะให้เลขที่คิวออกมา  เป็น เลขหลังจากเคสนัดหลังสุดในวันนั้นและห้องนั้น

50

ถ้าออกคิวนัดคนแรก แต่พอถึงวันนัดจริง มาเป็นคนที่ 10 จะให้เป็นคิวที่ 1 เลยไหมครับ
กลับกันคนที่นัดเป็นคนที่ 10 บังเอิญมาแต่เช้า ได้ลำดับที่ 2 ของวัน จะให้ไปรอเป็นคิวที่ 10 ไหมครับ
ลองถามพยาบาลอีกที

ใช่ครับ พยาบาลต้องการแบบนั้นครับ เพื่อ ต้องการ ให้คนไข้จะได้ให้ความสำคัญกับ คิวนัดหมาย  เพราะ ถ้า เค้ามา ผิดนัด ก็ จะเป็น คนไข้ คิว ปกติ ทันทีครับ
ไม่ว่า เค้า จะมาช้า กว่าเคส คิวปกติ ถ้า เค้าใบนัดคิวแรก ก็จะได้ ซักประวัติก่อน คิวปกติ ยกเว้นแต่เคสที่ ความเร่งด่วน

ซึ่งที่ผมทำไว้ ตอนนี้ ใบนัด จะดึงจาก ลำดับ oapp_id เป็นลำดับคิว
แต่ ใบนำทางตอน Visit (ส่งตรวจล่วงหน้า) นับจาก ลำดับ vn 

หน้า: [1] 2 3 ... 21