แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มดตานอย ครับ..

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 63
51
เข้า terminal นะครับ   textmode   แล้วเข้าไปที่เก็บ ไฟล์ติดตั้ง

#rpm -ivh  Percona-Server-* --nodeps --force

จบ   ........

52
ผมเอามาจาก slide  ที่อบรมให้ผู้พัฒนาโปรแกรม  รายละเอียดเป็นแบบนี้ครับ 

ข้อเสนอการปรับปรุง HIS ระดับ รพ. และ รพ.สต.

-ให้มีรายการสำหรับบันทึกการรักษา, การออกใบเสร็จ เป็นรายการของ ICD10TM (ไม่ใช่ map รายการของ ICD9CM ว่าตรงกับ ICD10TM ใด)

-จัดทำระบบให้ง่ายต่อการค้นหากับผู้ใช้งาน

-ให้มีการส่งออกใน 21 แฟ้มมาตรฐาน โดยฟิลด์หัตถการเป็น ICD10TM (7 หลัก)


53
-มีทั้ง 5.1 กับ  5.5

-มีทั้ง สำหรับ  OS  series 5  /series 6   

-มีทั้ง  32 bit / 64 bit

-ถ้า centos 6.x  ก็ตามนี้ ครับ
5.1.63  >>> 32 bit  version แล้วแต่จะเลือกนะครับ  อันนี้ อิงจากล่าสุด ขณะนี้ครับ

http://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.1/Percona-Server-5.1.63-13.4/RPM/rhel6/i686/

Percona-Server-client-51-5.1.63-rel13.4.443.rhel6.i686.rpm   2012-05-23   419 KB
Percona-Server-server-51-5.1.63-rel13.4.443.rhel6.i686.rpm   2012-05-23   12.1 MB
Percona-Server-shared-51-5.1.63-rel13.4.443.rhel6.i686.rpm   2012-05-23   2.7 MB

5.1.63  >>> 64 bit

http://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.1/Percona-Server-5.1.63-13.4/RPM/rhel6/x86_64/

Percona-Server-client-51-5.1.63-rel13.4.443.rhel6.x86_64.rpm   2012-05-23   448 KB
Percona-Server-server-51-5.1.63-rel13.4.443.rhel6.x86_64.rpm   2012-05-23   12.5 MB
Percona-Server-shared-51-5.1.63-rel13.4.443.rhel6.x86_64.rpm   2012-05-23   2.8 MB


5.5.23  >>> 32 bit  version แล้วแต่จะเลือกนะครับ  อันนี้ อิงจากล่าสุด ขณะนี้ครับ

Percona-Server-client-55-5.5.23-rel25.3.240.rhel6.i686.rpm   2012-05-11   6.3 MB
Percona-Server-server-55-5.5.23-rel25.3.240.rhel6.i686.rpm   2012-05-11   14.2 MB
Percona-Server-shared-55-5.5.23-rel25.3.240.rhel6.i686.rpm   2012-05-11   759 KB


5.5.23  >>> 64 bit

Percona-Server-client-55-5.5.23-rel25.3.240.rhel6.x86_64.rpm   2012-05-11   6.6 MB
Percona-Server-server-55-5.5.23-rel25.3.240.rhel6.x86_64.rpm   2012-05-11   14.7 MB
Percona-Server-shared-55-5.5.23-rel25.3.240.rhel6.x86_64.rpm   2012-05-11   783 KB

-percona ทั้งหมด สำหรับ  OS Series 6 ทั้งหมดครับ  ไม่ว่าจะเป็น RHEL6.X / Oracle Linux 6.x / CentOS6.X  ทั้ง 32 bit  กับ 64bit   ครับ


54
นอกเรื่อง / Re: Main Setting ใครถูกใครผิดกันแน่??
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 12:10:07 PM »
แต่ละ รพ.  ตั้งค่าไม่เหมือนกัน  ต้องดูความต้องการแต่ละที่ครับ   บางตัวตั้งค่าแล้ว ยังไม่ทำงาน....อันนี้ต้องทดสอบ ให้แน่ใจก่อนครับ   .....อาจเป็นเพราะตัวโปรแกรมเอง  หรือ  user  หรือ admin ประมาณนั้น   

55
ลองตรวจสอบดูอีกครั้งครับ  มันหายจริงๆ   ปัจจุบัน ใช้ 3.55.4.25   
 

56
format ลงใหม่ๆเลยครับ 

57
สามารถชมต้นฉบับที่ กลุ่ม    linux+mysql  ใน FB   ได้นะครับ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

58
replicate ไป slave ผล lab ที่เกิดขึ้นใน ระบบ LIS จะไม่ไปด้วยครับ คือ ไม่มีผล lab ครับ  เพราะ การรายงานผล ผ่าน LIS ไม่ได้ไปเก็บ log ที่ตาราง replicate_log ครับ  ยิงผลตรงไป database ครับ  .....เมื่อ slave ไม่มีผล lab  พอ มาใช้ เป็น master จึงไม่มีผลแลบ ครับ   ....ต้องทำการ initial import บ่อยๆ ครับ   

59
มี LIS หรือเปล่าครับ

60
มีคนดึงรายงานเยอะๆหรือเปล่าครับ    ....server 5 ปี แล้วควรวางแผนซื้อ เครื่อง server เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้มานาน   .....และน่าจะ up mysql  ให้สูงขึ้นกว่าเดิมกับ server เครื่องใหม่ครับ  ....   

61
check+repair table  ....................................................

62
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: รบกวน MySQL Monitor
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 15:44:30 PM »
กราฟก็ไม่สูงนะครับ
ตามนั้น

63
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: รบกวน MySQL Monitor
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 15:23:19 PM »
format ทำ server ใหม่   OS+MYSQL+my.cnf  จะเห็นว่า windows ใช้ไปสักระยะ มันจะช้า  พอ format ทำใหม่มันเร็ว ได้ใจ      server ก็เหมือนกัน   ทำใหม่เลยครับ  แต่จะทำบ่อยๆเหมือน windows ก็คงไม่ใช่   .........โปรดพิจารณดูนะครับ   ....บริบท แต่ละที่ไม่เหมือนกัน   hardware +os +mysql +admin +user  +network +database  ประกอบกัน...
ผมพูดได้   แต่ทำได้ยากมาก  ..  5 5 55 55 5 5  5 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

64
เนื่องจาก เป็น User ที่มีหน้าที่บริการข้อมูลสารสนเทศ และ ตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูลเพื่อการส่งออ 21 แฟ้ม ซึ่งประสบปัญหา มีข้อสงสัยในเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน Hos xp ทั้งโรงพยาบาล ซึงทำให้อยากทราบว่า จากภาพดังกล่าว ท่านผู้รู้พอจะทราบมั๊ยคะว่า ปัญหา ฐานข้อมูลภายใน น่าจะเกิดจากอะไรบ้าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ขอบคุณค่ะ ^ ^

-ปัญหาคืออะไรครับ   มองภาพไม่ออก   ปัญหาจริงๆ มันคืออะไร   

- server ไม่พร้อมใช้งาน   หรือ  ทำงานไประยะหนึ่งแล้วเกิดปัญหา  แล้วโทษกันไปมา  หรือ  มีการ query ข้อมูลมากๆ ทำให้ระบบหน่วงช้า 

- server spec ไม่ถึง   ก็ต้องมีการจัดซื้อใหม่ เพื่อให้รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต  

-server ควร พร้อมใช้ทุกเวลา ถ้า master รองรับไม่ได้ ก็ setup  ไปใช้ slave เพื่อให้หน่วยตรวจสอบข้อมูลได้ทำงานสะดวก    ...........ปล.แนะนำตัวด้วยครับ จะได้รู้จักกันมากขึ้น   

65
[client]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
#basedir   = /var/lib/mysql
#datadir   = /var/lib/mysql/data
default-character-set=tis620

[mysqld]
port      = 3306
socket      = /var/lib/mysql/mysql.sock
skip-locking

key_buffer = 4096M   >>>>> 512M
max_allowed_packet = 2048M >>>> 512M
table_cache = 4062
sort_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
read_rnd_buffer_size = 1M
max_heap_table_size = 1024M  >>>>512M
myisam_sort_buffer_size = 1024M >>>> 128M
thread_cache = 32
query_cache_size= 4096M >>>>> 256M
innodb_file_per_table
thread_concurrency = 16
default-character-set=tis620
skip-name-resolve

skip-character-set-client-handshake
init_connect = 'SET NAMES tis620'
max_connections = 500  >>>>250
######################################## 5.1.25--->X  cpu multicore
innodb_thread_concurrency = 0

########################################

innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/

#############################   mysql 5.1.X
#innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
#############################
#############################
# add rc.local  --->  ulimit -n 30000     
#############################
innodb_buffer_pool_size = 28672M
innodb_additional_mem_pool_size = 64M
innodb_log_file_size = 512M
innodb_log_buffer_size = 8M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_flush_method=O_DIRECT
innodb_doublewrite=0
innodb_support_xa = 0
innodb_open_files = 2000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
join_buffer_size = 64M >>>> 2M
concurrent_insert = 2

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 1024M
allow-keywords

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=tis620

[isamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M


[myisamchk]
key_buffer = 512M
sort_buffer_size = 512M
read_buffer = 8M
write_buffer = 8M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout


###########แก้ไขโปรดใช้ความระมัดระวัง แก้แล้วอาจทำให้ mysql ไม่รันได้ นะครับ ########

66
my.cnf  หลายค่าสุงมากๆ ทั้งที่ไม่ได้ใช้

67
32 bit linux  จะน่ามองเห็น ram 8 GB นะครับ  แต่ลงแล้วเห้นไม่ครับ   ..

68
Drg v.5 หรือ v.4 คับ

ไม่ใช่ DRG ตรง ๆ  แต่เป็น icd10 ที่ประกาศยกเลิกใช้ และเพิ่มใหม่ ตาม ICD10 2010 ครับ....

69
ทัน  1 กค.2555  เริ่มส่ง 21 แฟ้ม สปสช.  ปีงบ 2556   ....

70
ดีมากๆ

71
นอกเรื่อง / Re: Are you ready to SQL Server 2012?
« เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 23:17:00 PM »
ไม่เคยใช้.....แต่มีหนังสือมาฝากครับ

http://prefiles.com/pm114i74gabp/Microsoft.Press.Introducing.Microsoft.SQL.Server.2012.Mar.2012.rar

72
Linux / Re: ทำไม install mysql ไม่ได้้
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 15:13:33 PM »
root user  =  root           

73
แล้วไม่ทราบว่า tools  innodb 100% ไม่ทราบอาจารย์ ชัยพรทำเพิ่มให้หรือยังครับ เพราะตอนนี้ได้ server ใหม่มา เพื่อจะมาทดสอบระบบ MySQL Galera ครับ อยากรู้ก็ต้องทดสอบกัน

มีที่ใช้กับ  MySQL Galera ได้ ก็ Aria,Innodb แนะนำ NDB

ต้องขอบคุณ อ.ชัยพร ที่สอน Percona-XtraDB-Cluster

ผมตอนนี้กำลังจะทดสอบ galera-23 + MySQL-5.5.20 แทนครับ เร็วดีครับ
เพราะ  Percona-XtraDB-Cluster-galera-2.0-1.106.rhel6.x86_64.rpm ยังมีปัญหาเรื่อง hos_guid

-มีปัญหาจริงๆครับ   


75
อยากได้ lookup ตัวเต็มของ icd10tm_operation ตัวเต็มแบบ cds ไฟล์ครับ..หาไม่ได้อ่ะ... ??? ??? ???  ที่มีประมาณ 1800 รายการครับ

อยากได้เหมือนกันครับ  ท่านใด complete แล้ว  ......แนะนำด้วยครับ

76
หายๆๆเหมือนกันครับ หายมานานแล้วครับ..
เจ้าหน้าที่รายงาน เป็นๆหายๆๆ
รอๆๆลุ้นครับ.ว่าจะแก้ได้เปล่า..
ตั้งหน้า ตั้งตารอ
ขอบคุณครับ..


3.55.3.20  น่าจะแก้ปัญหา TRx  แล้วนะครับ   ลอง up ดูครับ 

77
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: HOSxP 3.55.3.20
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 14:44:21 PM »
เกี่ยวกับ TRx   ใน hosxp 3.55.3.20  ตัวนี้  ตรวจสอบรายการแล้วได้ผลอย่างไรครับ   .......มีหายอีกหรือเปล่าครับ   ........

78
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 11:47:56 AM »
แซ่บๆ แจ่มๆ เลยครับ อ.เกื้อ   ลอง query  data เป็นปีงบดูครับ ทำหลายๆเครื่องพร้อมกัน.....มันจะอึดไหมครับ 

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

79
เตรียมตัวโหลดครับ

80
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:09:47 AM »
ไม่หน่วง ไม่ค้าง  รื่นก็น่าจะพอแล้ว ครับ   innodb_buffer_pool_size น่าจะ 25G ไปเลยครับ เห็นว่า ram 32GB

81
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 10:46:52 AM »
ของ อ.เกื้อ ขึ้นแล้ว   up ตัวล่าสุดๆ สดๆ   ต้อนรับ server ตัวใหม่   

82
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 10:43:30 AM »
เอาอย่างนี้พี่หน่อย   ...ดู รายที่ admit วันนี้  ที่มี trx  พอพรุ่งนี้ มาดูถ้ามี น่าจะผ่าน

83
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 10:11:57 AM »
3.55.3.16  ตัวนี้ อ.mn บอกว่าทดสอบ กับ trx ได้ผลอย่างไรครับ  ....เรียนสมาชิกตรวจสอบรายการ trx ด้วยครับว่าจะหายเหมือนดิมหรือเปล่า..

up เมื่อวาน
check เมื่อ เช้า
น่าจะแก้ไขแล้วนะครับ อ.ตะนอย

โอสุดยอด ถ้าผ่านไปสัก 1-2 วัน แล้วไม่หาย  ก็น่าจะ ok ครับ ส่วนหลายๆวัน คงต้องดูอีกที่ วัน  d/c  หรือจำหน่ายไป สักระยะหนึ่ง ขอบพระคุณครับ พี่หน่อย  .......

84
-ตัวโปรแกรม (app)มันรัน ในตระกูล ms   winxp  win7   เท่านั้น   ...มี win อะไรอีก หาไม่เจอ

-ตัวข้อมูล(database)  มันรันได้หลากหลาย   ตระกูล win  / linux / unix /  ประมาณนั้น


   85
ร่วมกันทดสอบ / ใช้งานจริง กับ  3.55.3.16   ว่ารายการใน TRx จะหายเหมือนเดิมหรือไม่86
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:44:44 AM »
3.55.3.16  ตัวนี้ อ.mn บอกว่าทดสอบ กับ trx ได้ผลอย่างไรครับ  ....เรียนสมาชิกตรวจสอบรายการ trx ด้วยครับว่าจะหายเหมือนดิมหรือเปล่า..

87
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2012, 23:26:43 PM »
อ.โก้ ครับ มีอะไรต้องแก้ไขครับ


88
ยินดีต้อนรับ / Re: HOSxP 3.55.3.16
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2012, 22:27:07 PM »
version นี้ อ.MN บอกว่าลองทดสอบ กับ TRx  ว่าจะหายอีกไหม ....ขอบพระคุณครับ เตรียมทดสอบ 

89
รอทดสอบ 3.55.3.16     .....ขอบพระคุณครับ

90
การเขียน SQL Script / Re: มีโปรแกรมมานำเสนอครับ Trx
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 15:50:50 PM »
ก็ต้องรออาจารย์แก้ไขให้ครับ   เราก็ได้แค่ทำวิธีนี้ไปก่อนครับเพื่อให้ค่าใช้จ่ายสมบูรณที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

ตามนั้นครับ   ...ดีที่มี tools ช่วยครับ   ....ขอบพระคุณครับ

91
จะเกี่ยวกับ version MySQL    หรือไม่ครับ..... ??? ??? ??? ??? ;) ;) :D :D ;D ;D ;D ;D ;D

92
การเขียน SQL Script / Re: มีโปรแกรมมานำเสนอครับ Trx
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 15:17:00 PM »
คิดว่าโอนแล้ว ก็จะหายไปอีก  ผมเจอแล้วเมื่อวาน โอนเข้า   พอมาดูวันนี้ หายอีก  ในรายเดียวกัน   .......อ. MN  น่าจะกำลังแก้ไข อย่างรีบเร่งครับ   ....ร่วมกันหาสาเหตุครับ  .....

93
สถานะการณ์ หลายๆแห่งเป็นอย่างไรบ้างครับ   

94
น่าเห็นใจครับ  ...ผมเคยไป นานหลายปีแล้ว  4-5 ปี ที่แล้ว   .....จากนั้นไม่ไปอีกเลย เข็ดจริงๆ ....ลักษณะเดียวกัน       

96
ลอง ใช้คำสั่ง

Select * from onlineuser แล้วส่งเป็น cds เข้ามาได้หรือเปล่าครับ

ส่งให้แล้วนะครับ อ. MN   ที่   manoi_rx@yahoo.com

97
ไม่เคยมี่สัก Record ใน Opitemrece_ipd ครับ..

opitemrece_ipd จะเกิดก็ต่อเมื่อใช้ Confirm Clearing Finance เพื่อเป็นข้อมูลของคนไข้ดึงกลับมาน่ะครับ

ถ้าไม่ได้ใช้ Confirm Clearing Finance จะไม่มีนะครับถูกต้องครับ  ต้อง  Confirm Clearing Finance  ถึงจะมีข้อมูลใน  opitemrece_ipd

แต่ก็ยังหาย  เหมือนเดิม   รายการใน TRx ... ครับ   

98
ไม่เคยมี่สัก Record ใน Opitemrece_ipd ครับ..

opitemrece_ipd จะเกิดก็ต่อเมื่อใช้ Confirm Clearing Finance เพื่อเป็นข้อมูลของคนไข้ดึงกลับมาน่ะครับ

ถ้าไม่ได้ใช้ Confirm Clearing Finance จะไม่มีนะครับถูกต้องครับ  ต้อง  Confirm Clearing Finance  ถึงจะมีข้อมูลใน  opitemrece_ipd

99
การเขียน SQL Script / Re: มีโปรแกรมมานำเสนอครับ Trx
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 11:11:36 AM »
   เนื่องจากโรงพยาบาลของผมมีปัญหาเรื่อง trx หาย ทาง ict เลยได้จัดทำโปรแกรมดึง trx กลับมาใหม่
โดยโปแกรมจะเช็คจาก ตาราง opitemrece_trx เป็นหลัก แล้วเอา hos_guid  ที่ได้ไปไปเช็คกับตารง opitemrece
ถ้าในตาราง opitemrece มี่ข้อมูลอยู่แล้วก็ไม้ทำอะไร แต่ถ้าไม่มีข้อมูลตัวโปรแกรมมันจะไปดึงข้อมูลจากตาราง opitemrece_trx มา insert เข้าไปในตาราง opitemrece ครับ
     
    เพื่อมีโรงพยาบาลไหนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับ

ดีมากเลยครับ   ...ตัว  tools ตัวนี้ อยู่ไหนครับ   .ขอบพระคุณครับ

100
เมื่อวานตอนเย็น ได้ทำตาม  คุณ realaerm  แห่ง BMS  แล้ว  ทั้งโอนเข้ามา  + lock TRX  +Clearing finan
ตอนนี้ เวลา 10:00  น. กลับมาตรวจสอบอีกครั้ง  ยังหายเหมือนเดิมครับ   

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 63