กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
2
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567
   1. ระบบผู้ป่วยใน บันทึกทางการพยาบาล (Progress note) เพิ่มช่อง Blood Loss ให้สามารถระบุปริมาณของเลือดที่เสียไป และแสดงข้อมูลที่ ฟอร์มปรอท(Fluid Output)

[ Guests cannot view attachments ]

   2. ระบบผู้ป่วยใน บันทึกทางการพยาบาล (Progress note) เพิ่มช่อง weight Loss ให้สามารถระบุเปอร์เซ็นต์น้ำหนักส่วนที่ลดลงของผู้ป่วยเด็กทารกได้ และแสดงข้อมูลที่ ฟอร์มปรอท

[ Guests cannot view attachments ]

   3. ระบบผู้ป่วยใน ฟอร์มปรอทปรับปรุงให้เส้นอุณหภูมิแสดงอยู่ที่อุณหภูมิ 37 องศา เป็นค่าปกติ

[ Guests cannot view attachments ]

   4. ระบบIPD Paperless ปรับปุรงให้เมื่อแพทย์ Order คำสั่งการรักษา ที่เลือกจาก Pre-Admission Order(P) นำข้อมูล SOAP นำมาแสดงด้วย

[ Guests cannot view attachments ]

   5. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงการแสดงชื่อรายการผ่าตัดในฟอร์มปรอท ให้เป็นชื่อรายการผ่าตัดหลังจากที่มีการผ่าตัดแล้ว

[ Guests cannot view attachments ]

   6. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงการแสดงรายการหัตถการผ่าตัด กรณีมีการระบุสถานะยกเลิกการผ่าตัดในหน้าผ่าตัด จะไม่แสดงรายการที่ยกเลิกในฟอร์มปรอท

[ Guests cannot view attachments ]

   7. ระบบผู้ป่วยใน ปรับปรุงหน้าจอบันทึกทางการพยาบาล (Progress note) ติ๊ก บันทึกข้อมูลผู้ป่วยมีการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ และเพิ่มตัวเลือกระดับความรู้สึกตัว

[ Guests cannot view attachments ]

   8. ระบบผู้ป่วยใน หน้าข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD ที่แถบฟอร์มปรอท และหน้าข้อมูลการAdmit ผู้ป่วย ที่แถบProgress note เพิ่มหน้าจอบันทึกข้อมูล Nursing Focus List list สำหรับติดตามสถานะของผู้ป่วย

[ Guests cannot view attachments ]

   9. ระบบผู้ป่วยใน หน้าจอบันทึกทางการพยาบาล (Progress note) เพิ่มความสามารถ การคำนวณ NEWS2

[ Guests cannot view attachments ]


3
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
5
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือนเมษายน 2567
   1. ระบบห้องยาผู้ป่วยใน ปรับปรุงให้เมื่อมีการแก้ไขวิธีใช้ยา ด้วยปุ่มแก้ไข ในหน้า Medication Profile แล้ว
ให้วิธีใช้ยาในหน้า Medication Sheet เปลี่ยนตามวิธีใช้ใหม่ด้วย โดยใช้เงื่อนไขจากถ้า usage_lock=’Y’ ในตาราง medplan_ipd ให้เอาวิธีใช้ยาจาก usage_line1-3 มาแสดง

[ Guests cannot view attachments ]

   2. ระบบส่งออก 16 แฟ้ม ปรับปรุงฟิลด์ OPER ความกว้างเดิมจาก 7 ตัวอักษร เป็น 8 ตัวอักษร เพื่อส่งออกคำว่า “HOMEWARD” แฟ้ม IOP ที่ฟิลด์ OPER ได้

[ Guests cannot view attachments ]

   3.ระบบส่งออก 16 แฟ้ม ปรับปรุงกรณีสั่งหัตถการทันตกรรม ให้ดึงข้อมูลรหัส ICD9 มาส่งออกในแฟ้ม OOP แทน รหัส ICD10TM

[ Guests cannot view attachments ]


   4. ระบบส่งออก 16 แฟ้ม ปรับปรุงการส่งข้อมูล แฟ้ม ADP กรณีที่ฟิลด์ Type = 7 จะมีการส่งข้อมูลที่ฟิลด์ CAGCODE

กระบวนการบันทึกข้อมูล

     4.1. ตาราง clinic_subtype กำหนดข้อมูล nhso_export_code โดยนำข้อมูล ในตาราง nhso_cancer_type ฟิลด์ nhso_cancer_type_code มาระบุ

[ Guests cannot view attachments ]

     4.2. ต้องลงทะเบียนโรคเรื้อรัง เลือกคลินิกมะเร็ง และเลือกประเภทโรค

[ Guests cannot view attachments ]

     4.3. รายการค่าบริการต้องมีการผูก ADP type = 7 และ ADP code กลุ่มรังสีรักษา

[ Guests cannot view attachments ]

     4.4. เมื่อทำการส่งออกข้อมูล ที่แฟ้ม ADP กรณีที่ฟิลด์ Type = 7 จะมีการส่งข้อมูลที่ฟิลด์ CAGCODE ออกมาให้ตามเงื่อนไข

[ Guests cannot view attachments ]

     5. ระบบผู้ป่วยใน(IPD) ปรับปรุงให้ส่งเลข Authen ออกมาที่แฟ้ม INS.PERMITNO ด้วย ตามเงื่อนไข เดียวกับผู้ป่วยนอก(OPD)

[ Guests cannot view attachments ]6
ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
8
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2567
   1. ระบบผ่าตัด เพิ่มแถบ Operative Note และหน้าจอบันทึก Operative Note ให้สามารถบันทึกข้อมูลผลการผ่าตัดได้

[ Guests cannot view attachments ]

   2. ระบบส่งออก13แฟ้ม ทะเบียนส่งเคลม Fee Schedule เพิ่มแถบ Fee Schedule (FDH) สำหรับส่งเคลมผ่าน FDH

[ Guests cannot view attachments ]

   3. ระบบส่งออก16แฟ้ม เพิ่มการตั้งค่าเบิกชดเชยพิเศษ และการตั้งค่ากำหนดโรงพยาบาลแม่ข่าย สำหรับรพ.สต.

[ Guests cannot view attachments ]

   ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีผู้ป่วยที่มีสิทธิ UC และกดบันทึก [F9] ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขและแสดงข้อความว่าผู้อยู่ในเงื่อนไขการบริการแบบไหน

[ Guests cannot view attachments ]


   4. ระบบห้องฉุกเฉิน ปรังปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูลห้องฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ เมื่อเลือกประเภทผู้ป่วยตามที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว และได้บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุเรียบร้อย ให้สามารถบันทึก [F9]ได้
กระบวนการบันทึกข้อมูล
     4.1. ตั้งค่าประเภทคนไข้ที่ต้องระบุข้อมูลอุบัติเหตุที่ฟิลด์ accident_code = “Y” ในตาราง er_pt_type

[ Guests cannot view attachments ]

     4.2. แก้ไขให้เมื่อระบุประเภทผู้ป่วยตามที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว และลงข้อมูลอุบัติเหตุครบแล้ว สามารถบันทึกปิดหน้าจอได้

[ Guests cannot view attachments ]

   5. ระบบส่งออก16แฟ้ม ปรับปรุงกรณีผู้ป่วย ODS ที่ต้องส่งออกแฟ้ม IPD ให้ส่งข้อมูลออกมาที่ฟิลด์ SVCTYPE เป็น A
     5.1. ที่ตาราง ipt_admit_type เพิ่ม field is_ambulatory เพื่อนำไปส่งออกแฟ้ม IPD ที่ฟิลด์ SVCTYPE

[ Guests cannot view attachments ]

     5.2. เมื่อเลือก ประเภทผู้ป่วย ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะส่งออกแฟ้ม IPD คอลัมน์ SVCTYPE เป็น A

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

   6. Patient EMR เพิ่มความสามารถให้ลบใบ Certificate ได้ที่แถบ “หมอพร้อม Certificate”
     ขั้นตอนการทำงาน
     6.1. คลิกที่ปุ่ม EMR
     6.2. เลือกแถบ หมอพร้อม Certificate
     6.3. เลือกใบ Certificate ที่ต้องการลบรายการ
     6.4. คลิกขวา ยกเลิกรายการ

[ Guests cannot view attachments ]

     6.5. ระบบจะแสดง pop up เตือนให้กด yes
     6.6. ลงชื่อเข้าใช้งาน provider ID
     6.7. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

[ Guests cannot view attachments ]

     6.8. ใส่รหัส OTP ที่ได้จากหมอพร้อมแอปพลิเคชัน
     6.9. ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่ายกเลิกรายการสำเร็จแล้ว

[ Guests cannot view attachments ]
9
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
10
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ขอความช่วยเหลือครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย bbbas เมื่อ มิถุนายน 20, 2024, 13:41:25 PM »
ผมทำตัว replicate ด้วย mysql replicate ที่เครื่อง slave ที่หน้า ระบบผู้ป่วยนอก > บันทึกผลวินิจฉัย ตรงอายุ ขึ้นเป็นแรกเกิดทั้งหมดเลย พอจะมีวิธีการแก้ไขมั้ยครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10