ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน  (อ่าน 3610 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 923
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
    • ดูรายละเอียด
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลและแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรมได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและสร้างรายงาน และสามารถใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Report Designer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ระดับเบื้องต้นได้
5.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
6.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆในหน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   การค้นหาตารางที่ต้องการในโปรแกรม
3.   การค้นหาแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
4.   การใช้คำสั่ง SQL เบื้องต้น
5.   การ Join Table ด้วยคำสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานข้อมูล
6.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
7.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
8.   การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
9.   การใช้ Function ต่างๆ ในการสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
10.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อในการทำรายงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 22-26 พ.ค.2560
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 26-30 มิ.ย.2560
สถานที่อบรม
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม    ;D รุ่นที่1 ;D
   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1 คุณศรันยู สรศาสตร์       รพ. วังสามหมอ      อุดรธานี      27/4/2560   
   2 คุณประวิตร อนุวรรค       รพ. ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      1/5/2560   
   3 คุณสิริวัชร ภวะภูตานนท์       รพ. ไชยวาน      อุดรธานี      10/4/2560   
   4 คุณอัจรัณย์ ซำเซ       รพ. แว้ง      นราธิวาส      27/4/2560   
   5 คุณตารมีซี เจะแว       รพ. โคกโพธิ์      ปัตตานี         
   6 คุณมูฮำมัดเฟาซัน ดือลง       รพ. ธารโต      ยะลา         
   7 คุณมูฮัมหมัดดาวูด ชูสกุล       รพ. ธารโต      ยะลา         
   8 คุณอภิญญา บำรุงสุข       รพ.บ้านนา      นครนายก      11/5/2560   
   9 คุณรุดดี้ หมัดอาหลี       รพ. ทุ่งหว้า      สตูล         
   10 คุณรุ่งโรจน์ เหมือนแปลก       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กทม.      28/4/2560   
   11 คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น      28/4/2560   
   12 คุณพิพัฒน์ เลาหลื่อ       รพ. แม่สะเรียง      แม่ฮ่องสอน         
   13คุณภูริภัทร วรรธนวินิจ       รพ. พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี      17/5/2560   
   14คุณนราพันธ์ สดนวล       รพ. บางบัวทอง2      นนทบุรี         

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม    ;D รุ่นที่2 ;D

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณปาณิสรา บัวเจริญกูล       รพ.แม่สาย      เชียงราย      31/5/2560   
   2คุณนิรุตติ์ เพียกุณา       รพ.ไชยปราการ      เชียงใหม่         
   3คุณชาญชัย สุทธานี       รพ.หลังสวน      ชุมพร      31/5/2560   
   4คุณสิปปนนท์ ตุวิชรานนท์       รพ.หลังสวน      ชุมพร      31/5/2560   
   5คุณพัฒณพงศ์ เรืองขจิต       รพ.บ่อไร่      ตราด      29/5/2560   
   6คุณอนุวัฒน์ บัวทิพย์       รพ.ห้วยยอด      ตรัง      28/5/2560   
   7คุณเชิดศักดิ์ ตั้งวงศ์ยุทธ       รพ.หนองกี่      บุรีรัมย์      19/4/2560   
   8คุณวรรณเพ็ญ โชติกุล       รพ.บ้านนา      นครนายก      30/5/2560   
   9คุณอโณทัย เหมาะเหม็ง       รพ.ปากพลี      นครนายก      26/5/2560   
   10คุณสาวิตรี ศรีทองคำ       รพ.วัดญาณสังวราราม      ชลบุรี      23/5/2560   
   11คุณพิทนิตย์ สร้อยศรี       รพ.แหลมสิงห์      จันทบุรี      26/5/2650   
   12คุณพรยุพา ธัญภัทรกุล       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพ      31/5/2560   
   13คุณเกศแก้ว โสภณวรกิจ       สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพ      31/5/2560   
   14คุณชญานี ฐิตะพันธุ์       รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์      พังงา         
   15คุณสุชานาถ ประดู่       รพ.บางขัน      นครศรีธรรมราช         
   16คุณพรทิพย์ ศรีสุนันทา       รพ.ขุนยวม      แม่ฮ่องสอน         
   17คุณกมัยเทพ สุขสะอาด       รพ.คลองใหญ่      ตราด         
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2017, 11:46:44 AM โดย ฺBMS-Training Team »
BMS Training Team
E-mail: bms-training@hotmail.com 
Facebook : BMS Training Team
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140