กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Report Designer ให้สามารถออกแบบรายงานรูปแบบใหม่ๆได้ และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
5.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานให้หน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL
2.   การประยุกต์ใช้ภาษา Pascal เบื้องต้น
3.   การใช้ภาษา Pascal ในการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
4.   การสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Report Designer
5.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
6.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
7.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 1- 5 ก.ค. 2562
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ)

** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
;D โปรโมชั่นพิเศษต่อหลักสูตร!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***

รุ่น                                        ราคาปกติ   ชำระก่อนวันที่   พิเศษจ่ายเพียง
รุ่นที่1 วันที่ 1-5 ก.ค. 2562     11,500 บาท   21 มิ.ย. 2562   10,500 บาท

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 4Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

2
ไฟล์ PDF การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XEเดือนมีนาคม 62
3
แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 / Re: สอบถามการแก้ไข Bug ของ HOSxP ver. 3.62.2.19
« กระทู้ล่าสุด โดย pomtiger เมื่อ เมษายน 22, 2019, 11:13:58 AM »
แปะครับ เป็นเหมือนกัน
4
เจอเหมือนกันครับ หลายเคสในเดือน เป็นมาหลายครั้งแล้ว ไม่ใช่เคส refer นะครับ เคสที่มาปกติแล้วกลับบ้าน แล้วมาใหม่ ไม่ใช่วันเดียวกันด้วย คนละวัน
 ยังแก้ไม่ได้ ดันๆๆครับ
5
1.เพิ่มช่องแสดงหมายเลข Queue ที่ถูกส่งตรวจตามห้องตรวจ หน้าจอส่งตรวจคนไข้ (Patient Visit)
[ Guests cannot view attachments ]

2.ช่อง "ความเร่งด่วน" ในหน้าจอส่งตรวจผู้ป่วย ขอขยายพื้นที่ให้กว้างจนเห็นตัวเลือกทั้งหมด
[ Guests cannot view attachments ]

3.เพิ่ม Access การเข้าถึงเมนู Lab Report "ใช้งานระบบห้อง Lab [LAB.LAB_MENU]" ใน Module "ตรวจทางห้องปฏิบัติการ" ถึงจะเห็นเมนู Lab Report และ Lab Workbench
[ Guests cannot view attachments ]

4.เมื่อมีการสั่งยา Drug Interaction ที่กำหนดห้ามสั่งไว้จะแสดงหน้าจอข้อมูลการเกิด DI และไม่สามารถสั่งยาคู่นี้ได้
[ Guests cannot view attachments ]

5.แก้ไขerror กรณีที่ไม่ได้ระบุช่วงวันที่ Scan เอกสาร เมื่อติ๊ก Check box "กรองตามวันที่" และกดปุ่ม แสดงทุกเอกสาร
[ Guests cannot view attachments ]

6.เพิ่มคอลัมน์แสดงข้อมูลประเภทใบรับรองแพทย์ ที่หน้าจอทะเบียนการออกใบรับรองแพทย์
[ Guests cannot view attachments ]

7.เพิ่มแถบ การส่งตัว ที่หน้าจอ Doctor แบบ Classic Mode
[ Guests cannot view attachments ]

8.แก้ไขให้เมื่อค้นหาด้วย HN ผู้ป่วยมี Visit ในวันแล้ว แสดงข้อความให้เห็นว่า "มีVisit ในวัน" และสามารถ สั่งLabได้
[ Guests cannot view attachments ]

9.เพิ่มปุ่ม “เบอร์มือถือ” เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยได้
[ Guests cannot view attachments ]

10.หน้าจอ EMR แท็บ หัตถการ เพิ่มคอลัมน์ “รายละเอียด” และ ICD9 เพื่อให้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้
[ Guests cannot view attachments ]

11.ช่องบันทึกข้อมูลแพทย์เวร เพิ่มความสามารถในการค้นหาด้วยการคีย์เลข ว.แพทย์
[ Guests cannot view attachments ]

12.หน้าจอข้อมูลการ Admit ผู้ป่วยช่อง “หอผู้ป่วย” ไม่แสดงรายการตึกที่ปิดการใช้งาน
[ Guests cannot view attachments ]

13.เพิ่มตัวเลือกกรองประเภทเอกสาร Scan
 - หน้าจอรายการเอกสาร Scan
[ Guests cannot view attachments ]

 - หน้าจอ EMR >เอกสาร Scan
[ Guests cannot view attachments ]

14.เพิ่มตัวเลือกแสดงประวัติการบันทึกข้อมูลตอบกลับการ Consult ที่แถบ รายชื่อผู้ป่วย Consult
[ Guests cannot view attachments ]

15.กรณีที่คนไข้ไม่มีรายการสั่ง Lab ล่วงหน้า ปุ่ม “รายการสั่ง Lab ล่วงหน้า” จะเป็นสีเทา
 - หน้าจอข้อมูลการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
[ Guests cannot view attachments ]

 - หน้าจอตรวจสอบการสั่ง Lab
[ Guests cannot view attachments ]
6
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
7
ไฟล์ PDF การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XEเดือนกุมภาพันธ์ 62
8
1.เพิ่มสิทธิการย้ายเตียง "ย้ายเตียงผู้ป่วย [IPD.IPT_BEDMOVE]"
[ Guests cannot view attachments ]

2.แก้ไข CHI_Export ส่วนของการ Import ข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโรงพยาบาล ไม่ให้นำเข้าข้อมูลวันปัจจุบันได้
[ Guests cannot view attachments ]

3.Blood Bank เพิ่มการคิดเงินอัตโนมัติตามถุงโดยตั้งค่าที่ข้อมูลชนิดโลหิต
[ Guests cannot view attachments ]

4.Blood Bank หน้าจอข้อมูลผู้บริจาคโลหิต เพิ่มช่องลงข้อมูล Antigen
[ Guests cannot view attachments ]

5.หากมีบันทึก Provision Dx ในหน้าจอข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย กรณีที่มีการส่ง consult กายภาพ จะนำข้อมูลมาเพิ่มที่ช่อง หมายเหตุ หน้าจอบันทึกการสั่งทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยใน
[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

6.หน้าจอบันทึกใบสั่งยา เพิ่มปุ่มเปลี่ยนชื่อผู้สั่งทุกรายการที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ให้เป็น แพทย์ผู้สั่งยารายการที่เลือก
[ Guests cannot view attachments ]

7.กรณีผู้ป่วย IPD สามารถบันทึกข้อมูลการนัดหมาย ที่แถบการนัดหมาย ในหน้าจอข้อมูลการผ่าตัดได้
[ Guests cannot view attachments ]

8.แก้ไขปัญหา เครื่องclient offline cache เวลาแก้ไขข้อมูลพื้นฐานแล้วต้องปิดโปรแกรมเข้าใหม่ เพิ่มแสดงชื่อตารางที่มีการแก้ไข ในระหว่างที่ผู้ใช้งานกำลังทำงาน
[ Guests cannot view attachments ]
9
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การออกแบบและสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเทคนิคในการค้นหาชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ได้
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งานเครื่องมือใน Report Designer ออกแบบ สร้าง และแก้ไขรายงานในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE ระดับผู้เริ่มต้นได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ฟังก์ชั่นใน Report Designer และสามารถประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลมาแสดงในรายงานได้
4.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานใหม่ๆได้
เนื้อหา
1.   การค้นหาชื่อแบบฟอร์มที่ต้องการในโปรแกรม
2.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำรายงาน
3.   การใช้งานโปรแกรม Report Designer เบื้องต้น
4.   การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อออกแบบรายงานในโปรแกรม Report Designer
5.   การใช้ Variable และ Function ต่างๆในการสร้างรายงาน
6.   การใช้คำสั่งภาษา Pascal เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
7.   การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน  แบบมีเงื่อนไข
8.   การใช้ Function ในการสร้างรายงาน แบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่
4.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการอบรมหลักสูตร “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL” มาก่อน
;D ;D ;D วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ;D
:o ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน :o
:o รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 10-14 มิ.ย. 2562  :o
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก
โปรโมชั่นพิเศษต่อหลักสูตร!!! สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***

รุ่น                                      ราคาปกติ             ชำระก่อนวันที่   พิเศษจ่ายเพียง
รุ่นที่1 10–14 มิ.ย. 2562        11,500 บาท      31 พ.ค. 2562          10,500 บาท


***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อยหน้า: [1] 2 3 ... 10