กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
อาจาร์ครับ เครื่องEDC เขาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ครับ เครื่องNewland sp60 ถ้ามันเชื่อมกับ win 10 มันเห็น port com ครับแต่ มันรับข้อมูลจาก hosxp กับเข้ามาเครื่องEDC เพื่อรับ-ส่ง APPRcode ไม่ได้ครับ ต้องปรับแก้เวอร์ชั่น hosxp หรือเปล่าครับ ส่วนรุ่นเครื่อง รุ่น verifone vx520c  ใช้งานไม่มีปัญหาครับ
2
ทำไมเวลาเปลี่ยนสิทธิ ที่มี paidst 01 เป็น 02 แล้ว
ฟิล์ด paidst ตาราง opitemrece ไม่เปลี่ยนเป็น 02 ตาม
แต่บ้างทีก็เปลี่ยนนะครับ ผมเลยคิดว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรซักอย่างที่ทำให้เปลี่ยนไม่ได้
3
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ขอความช่วยเหลือห้องทันตกรรมครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย bbbas เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2020, 11:19:48 AM »
รูปที่ 1 ได้มีการคีย์รายการยาให้กับผู้ป่วยไปแล้ว แต่รายการกลับไม่แสดงครับ ซึ่งไปดูในแถบสรุปค่าใช้จ่าย จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นครับ ดังรูปที่ 2 ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดแล้วต้องแก้ไขอย่างไรครับ
4
แพทย์ remed ยา+รหัสโรค แล้ว รหัสโรคเปลี่ยนเอง ค่ะ  พบที่คลินิกเบาหวาน+ความดันค่ะ  ไม่ได้เป็นทุกรายค่ะ เป็นแค่บางราย เปลี่ยนจากรหัส E119 เป็น R731  ตามไฟล์รูปที่แนบค่ะ

ขอคำแนะนำจากอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ
ขณะนี้ใช้ hosxp version 3.62.10.31
5
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง“การติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย(Server) และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ ระบบการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security และ Firewall) ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถจัดการ ดูแล และปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย(ระบบปฎิบัติการ Linux) ได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน MySQL ในเครื่องแม่ข่ายได้
4.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เข้าใจ และสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูลได้
5.   เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
เนื้อหา
1.   แนะนำวิธีการจัดการ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย (SERVER) ด้วยความสามารถของ RAID ในแต่ละระดับ และการเลือกใช้ RAID ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของเครื่องแม่ข่ายของโรงพยาบาล
2.   การจัดทำเครื่องแม่ข่าย (SERVER) ให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องแม่ข่ายเสมือน เพื่อใช้งานตามคุณสมบัติของเครื่องแม่ข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการใช้โปรแกรม VMware ESX
3.   การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย ภายในโรงพยาบาล
4.   หลักการในการป้องกันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่มาจากภายนอกโรงพยาบาล
5.   การติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (SERVER) Linux CentOS 8 และการตั้งค่าการทำงานของเครื่องแม่ข่าย
6.   การจัดการและกำหนดสิทธิ์ (User Account และ Group) ของผู้เข้าใช้งานเครื่องแม่ข่าย (SERVER) บนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS8
7.   การจัดการ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย (SERVER) ด้วยวิธี Logical Volume Management : LVM
8.   การติดตั้งและปรับปรุงเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล และการกำหนดค่าการทำงานของฐานข้อมูล MySQL
9.   เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบโครงสร้างการทำงานของฐานข้อมูล และวิธีการเปลี่ยน Engine MySQL (MyISAM , InoDB , TokuDB)
10.   การสำรองข้อมูลของฐานข้อมูล MySQL ด้วยโปรแกรม BMS-HOSxP
11.   การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำรอง (Slave Server) ด้วยวิธีการทำ MySQL Replication
12.   การจัดทำเครื่องแม่ข่ายสำหรับเก็บรูปภาพ (Image Server)
13.   การตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบฐานข้อมูล ด้วยระบบ MySQL Monitor ในโปรแกรม BMS-HOSxP
14.   การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่าย (SERVER) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด

วิทยากร 
   :D :D วันที่ 23 มี.ค. 2563 
โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านServer และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


   :D :D วันที่ 24-26 มี.ค. 2563
โดยคุณกษิดิ์เดช  รัตนมาศ และทีมงานแผนกฝึกอบรม จาก บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

                               
ระยะเวลาในการอบรม  4 วัน  อบรมวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คน

สถานที่อบรม  ;D ;D  โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว  ถนนเจริญกรุง  จังหวัดกรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารว่าง 8มื้อ) ** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

โปรโมชั่นพิเศษ!!!  สำหรับท่านใดที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะเหลือค่าลงทะเบียนท่านละ 13,400 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ***รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร***การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
NoteBook ที่มี RAM ขั้นต่ำอย่างน้อย 4GB ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU และเครื่อง NoteBook ที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

ตารางการอบรม
เรื่อง“การติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย(Server) และการจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย”6
ชื่อแผนกในตาราง spclty ต้องแยกเป็น OPD และ IPD ไหมครับ เช่น อายุรกรรม-OPD และ อายุรกรรม-IPD
7
มีคู่มือ การตั้งค่า คำนวณขนาดยาน้ำอัตโนมัติ สำหรับเภสัชกร ไหมครับ
8
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Query ได้จำนวนเรคคอร์ด ออกมาไม่เท่ากัน
« กระทู้ล่าสุด โดย parinyas เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 11:54:26 AM »
เป็นการqueryจากฐานข้อมูล mirror ครับ จำนวนเรคคอร์ดจากการ query ไม่เท่ากันครับ ใช้คำสั่งเดียวกัน โดยครั้งแรกเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อน ได้หนึ่งหมื่นกว่าเรคคอร์ด วันนี้รายงานออกมาแค่ 900 กว่าเรคคอร์ดครับ เป็นการดึงจำนวนการใช้ยาย้อนหลัง 2 ปี ซึ่งจำนวนเรคคอร์ดที่ถูกต้องควรจะเป็นของเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อนครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แล้วสามารถแก้ไขได้อย่างไร
9
HOSxP PCU / Re: เข้ารหัส admin ไม่ได้
« กระทู้ล่าสุด โดย AHAMA เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2020, 08:29:53 AM »
เข้าโปรแกรมครั้งแรกแล้วครับ แต่ลืมสร้าง user admin เลยเข้ารหัสครั้งต่อไปไม่ได้ครับ
10
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: ไม่แสดงรายชื่อผู้ป่วยในคลินิคพิเศษ
« กระทู้ล่าสุด โดย udomchok เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2020, 21:50:51 PM »
ในตาราง patient มี HN นั้นไหมครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10