แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - namlao

หน้า: [1]
1
การเขียน SQL Script / Re: แสดงแล็บที่มีผลแล็บ
« เมื่อ: เมษายน 22, 2020, 14:03:17 PM »
ขอบคุณ อ.อุดมโชค ครับ :) :) :) :)
SELECT
a.an,p.hn,concat(p.pname,p.fname,"   ",p.lname) AS ptname,
a.age_y,lh.order_date,lig.lab_items_group_name,
li.lab_items_name,lo.lab_order_result,lh.form_name,
li.lab_items_unit,li.lab_items_normal_value,lo.confirm,
w.`name`,ia.bedno,lh.order_department,k.department,
lab_items_sub_group.lab_items_sub_group_name
FROM an_stat AS a
LEFT OUTER JOIN patient AS p ON p.hn = a.hn
LEFT OUTER JOIN lab_head AS lh ON a.an = lh.vn
LEFT OUTER JOIN lab_order AS lo ON lh.lab_order_number = lo.lab_order_number AND lo.confirm = "Y"
LEFT OUTER JOIN lab_items AS li ON lo.lab_items_code = li.lab_items_code
LEFT OUTER JOIN lab_form_head AS lfh ON lh.form_name = lfh.form_name
LEFT OUTER JOIN ward AS w ON a.ward = w.ward
LEFT OUTER JOIN iptadm AS ia ON a.an = ia.an
LEFT OUTER JOIN kskdepartment AS k ON lh.order_department = k.depcode
LEFT OUTER JOIN lab_items_group AS lig ON li.lab_items_group = lig.lab_items_group_code
INNER JOIN lab_items_sub_group ON lo.lab_items_sub_group_code = lab_items_sub_group.lab_items_sub_group_code
WHERE a.an = "630001403" AND lo.lab_order_result <> ""
ORDER BY lh.form_name,lig.lab_items_group_code,lh.order_date

2
การเขียน SQL Script / Re: แสดงแล็บที่มีผลแล็บ
« เมื่อ: เมษายน 22, 2020, 08:36:42 AM »
คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ sys_name='IGNORE_LAB_DISPLAY_ORDER' ตัวนี้ครับ

3
การเขียน SQL Script / Re: แสดงแล็บที่มีผลแล็บ
« เมื่อ: เมษายน 22, 2020, 08:31:48 AM »
ไม่ได้ครับ ยังมาทั้งหมดเหมือนเดิมครับ
SELECT
lfh.form_name,
lh.order_date,
li.lab_items_name,
lo.lab_order_result,
li.lab_items_unit,
li.lab_items_normal_value,
lo.confirm
FROM
an_stat AS a
LEFT OUTER JOIN lab_head AS lh ON a.an = lh.vn
LEFT OUTER JOIN lab_order AS lo ON lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
LEFT OUTER JOIN lab_items AS li ON lo.lab_items_code = li.lab_items_code
LEFT OUTER JOIN lab_form_head AS lfh ON lh.form_name = lfh.form_name
WHERE
a.an = "630001373" and (lo.lab_order_result Is not null or lo.lab_order_result <> "")  and lo.confirm = "Y"

4
การเขียน SQL Script / แสดงแล็บที่มีผลแล็บ
« เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 16:27:45 PM »
สอบถามพี่ๆครับ จะให้แสดงเฉพาะ รายการแล็บ ที่มีผลแล็บเท่านั้น ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรอีกครับ
SELECT
lfh.form_name,
lh.order_date,
li.lab_items_name,
lo.lab_order_result,
li.lab_items_unit,
li.lab_items_normal_value
FROM
an_stat AS a
LEFT OUTER JOIN lab_head AS lh ON a.an = lh.vn
LEFT OUTER JOIN lab_order AS lo ON lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
LEFT OUTER JOIN lab_items AS li ON lo.lab_items_code = li.lab_items_code
LEFT OUTER JOIN lab_form_head AS lfh ON lh.form_name = lfh.form_name
WHERE
a.an = '630001373'


ขอบคุณครับ :) :) :)

5
ในสลิปที่พิมพ์จาก edc approve code ขึ้น ปกติ ครับ

6
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  เครื่อง EDC ไม่ส่งเลข Approve code มาให้ hosxp ครับ เกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ
Hos v.3.62.3.11 ครับ

7
การเขียน SQL Script / Re: sql ดึงข้อมูล diag_text
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 13:47:22 PM »
ขอบคุณครับ อ.pop_hosxp :) :) :) :)

8
การเขียน SQL Script / sql ดึงข้อมูล diag_text
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 10:05:33 AM »
สอบถามครับ เขียน sql ดึงข้อมูลจาก hosxp ครับ (ตามภาพครับ)

9
ลองแล้วเป็นหน้ากะดาษขาวๆ ครับ
select h.*,d.*,i.*,o.*,p.*
from universal_head h
left outer join universal_detail d on d.universal_head_id = h.universal_head_id
left outer join universal_item i on i.universal_item_id = d.universal_item_id
left outer join ovst o on o.vn = h.vn
left outer join patient p on p.hn = o.hn
where h.universal_head_id =  "17680"
รบกวนช่วยทีครับ

10
ต้องการพิมพ์รายงานจาก ue-form ต้องเขียนรายงานอย่างไรครับหรือพี่ๆท่านใดมีรบกวนขอหน่อยนะครับ

11
แก้ให้ตรงกับรหัส ของ โรงพยาบาลแล้วครับ

12
รบกวนครับ รายงานไม่มีผู้ที่ได้รับการตรวจแล็บออกมาเลยครับ ทั้งที่ช่วงวันที่ที่เลือกมีการให้บริการผู้ป่วยตามเงื่อนไขครับ

13
สอบถามพี่ๆ ครับ จากsql
SELECT x.xn,x.hn,x.request_date,x.request_time,x.xray_type,v.age_y,
p.cid,CONCAT(substr(p.birthday,9,2),'/',substr(p.birthday,6,2),'/',substr(p.birthday,1,4)+543) AS birth_day,
p.birthday,concat(p.addrpart,'  ','ม.',p.moopart,'  ',th.full_name) as addresspart,
concat(p.pname,' ',p.fname,'  ',p.lname) AS ptname,d2.`name` AS request_doctor_name,
t.`name` AS xray_type_name,x.vn,x.an,xi.xray_items_name,v.pttype,ptt.`name` AS pttname,v.pcode,i.name,v.pdx

FROM
xray_report AS x
LEFT OUTER JOIN patient AS p ON p.hn = x.hn
LEFT OUTER JOIN vn_stat AS v ON v.vn = x.vn
LEFT OUTER JOIN doctor AS d2 ON d2.`code` = x.request_doctor
LEFT OUTER JOIN xray_type AS t ON t.xray_type = x.xray_type
LEFT OUTER JOIN xray_items AS xi ON xi.xray_items_code = x.xray_items_code
LEFT OUTER JOIN xray_report_film AS xrf ON xrf.xn = x.xn
LEFT OUTER JOIN xray_film AS `xf` ON `xf`.film_id = xrf.film_id
LEFT OUTER JOIN pttype AS ptt ON ptt.pttype = v.pttype
LEFT OUTER JOIN icd101 AS i ON i.`code` = v.pdx
LEFT OUTER JOIN thaiaddress AS th ON p.chwpart = th.chwpart AND p.amppart = th.amppart AND p.tmbpart = th.tmbpart

WHERE (x.request_date BETWEEN '2017-06-05' AND '2017-06-10') AND
x.xray_items_code NOT IN (0) and xi.xray_items_code = '7' and v.vn is not null
ORDER BY
x.request_date ASC,
x.request_time ASC,
x.hn ASC

หาผู้ป่วยที่ได้รับการ xray chest แล้วต้องการเอาไปเชื่อมกับ lab เพื่อดูว่าได้ตรวจ AFB หรือไม่ ต้องเขียน sql อย่างไรครับ ถ้าได้ตรวจก็ใส่เป็น ผลจาก lab_order หรือถ้าไม่ได้ตรวจก็ว่างไว้ครับ

                                                   ขอบคุณครับ

14
สอบถามปัญหาครับ คือตอนนี้ ที่ รพ.มีปัญหาว่า ผู้ป่วยมารับบริการตอน 01.20.29 ของวันที่ 2 ธันวาคม 60ส่งตรวจ ซักประวัติ หมอตรวจ ตามปกติ แต่ที่ผิดปกติคือ ดันมี visit เวลา 23.59.59 ของวันที่ 1 ธันวาคม 60 กระเด้งมาโดยอัติโนมัติ ไม่ทราบสาเหตุ ครับ รบกวนทาง BMS ด้วยนะครับ หรือพี่ๆท่านใด พอมีคำแนะนำบ้างครับ (เหตุเกิดที่ห้อง ER ครับ)   
 ขอบคุณครับ

15
ขอบคุณครับ :) :)

16
Report Exchange / Re: รายงานผลแล็บ
« เมื่อ: กันยายน 12, 2016, 11:29:20 AM »
ขอบคุณครับ  :) :) :) :)

17
Report Exchange / Re: รายงานผลแล็บ
« เมื่อ: กันยายน 12, 2016, 08:31:39 AM »
พี่ golf_win ขอตัวรายงานหน่อยครับ

18
Report Exchange / รายงานผลแล็บ
« เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 13:57:42 PM »
พี่ๆ ท่านใดมีรายงานผลการตรวจแล็บประมาณนี้บ้างครับ(ตามภาพ) ขอหน่อยครับหรือขอเป็น SQL คิวรี่ก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ

19
สอบถามผู้รู้,ทีมงาน BMS เกี่ยวกับ hosxp_pcu ของ รพ.สต. ปุ่ม Document หน้า one stop service ชื่อรายงานไม่ค้างไว้ครับเมื่อเปิดเข้ามาใหม่ และเมื่อใช้ปุ่ม ค้น แล้ว ชื่อรายงานไม่โชว์ ครับ ต้องปรับตรงไหนอีกหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

20
การเขียน SQL Script / join ตาราง clinicmember
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 16:44:00 PM »
ต้องการ join ตาราง clinicmember ในคิวรี่นี้ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเพิ่มอย่างไร อ.ช่วยด้วยครับ

21
Report Exchange / Re: โปรแกรมรายงาน
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2015, 08:46:11 AM »
ขอบคุณครับ  ;D ;D

22
Report Exchange / โปรแกรมรายงาน
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2015, 10:26:29 AM »
พี่ๆท่านใด มีโปรแกรมรายงาน EasyReport2U โปรแกรมสรุปรายงานจาก HOSxP ทุกแผนกบริการ บ้างครับ อัพให้หน่อยครับ 
ขอบคุณครับ

23
ขอเขียนเป็น Query ก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ

24
พี่ๆท่านไหนพอจะมีรายงานประมาณนี้ไหมครับ
ขอบคุณครับ

25
Report Exchange / Re: รายงาน color chart DM HT
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2015, 15:33:23 PM »
SELECT
v.vn,
v.hn,
concat(pt.pname,pt.fname," ",pt.lname) AS ptname,v.vstdate,group_concat(distinct odx.icd10) AS icd10,
if(v.sex=1,"ชาย","หญิง") AS sex,
thaiage(pt.birthday,v.vstdate) AS age,
concat(floor(s.bps),"/",floor(s.bpd)) AS bp,
if(s.tc>0,"Y","N") AS has,
s.tc,
if(s.smoking_type_id>1,"Y","N") AS smoke,
if(cm.hn is null,"N","Y") AS chronic,
group_concat(distinct if(cm.clinic=001,"DM",if(cm.clinic=002,"HT",null)) order by cm.clinic) AS NCD,
(select color from colorchart where has=if(s.tc>0,"Y","N")
  and chronic=if(cm.hn is not null,"Y","N")
  and sex=v.sex
  and age=if(v.age_y>=70,70,if(v.age_y>=60,60,if(v.age_y>=50,50,40)))
  and smoke=if(s.smoking_type_id in ('1','3','4'),"N","Y")
  and bp=if(s.bps>=180,180,if(s.bps>=160,160,if(s.bps>=140,140,120)))
  and cholesterol=if(s.tc>=320,320,if(s.tc>=280,280,if(s.tc>=240,240,if(s.tc>=200,200,160)))) limit 1) AS color,
  cm.clinic_member_status_id
  from vn_stat v
  left join patient pt on pt.hn=v.hn
  left join opdscreen s on s.vn=v.vn
  left join clinicmember cm on v.hn=cm.hn and cm.clinic in (001,002)
  left join ovstdiag odx on v.vn=odx.vn
  where v.vstdate between "2015-10-01" and "2015-10-02'"
  and (odx.icd10 between "E10" and "E1499" or odx.icd10 between "I10" and "I1599")
group by v.vn

คือไม่ต้องการให้นำ โคเลสเตอรอลมาคำนวณด้วยนะครับ ต้องแก้คิวรี่ในส่วนไหนบ้างครับ พอดีลองแล้วทำไม่ได้ครับ
หรือพี่ๆมีรายงาน cvd ที่ไม่เอา โคเลสเตอรอล มาคำนวณด้วย ช่วยลงให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

26
Report Exchange / Re: รายงาน color chart DM HT
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2015, 08:51:03 AM »
ไม่ต้องการให้นำมาคำนวณครับ

27
Report Exchange / รายงาน color chart DM HT
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2015, 15:53:58 PM »
รายงาน custom color chart DM HT ของ อ.วรเวทย์ เอี่ยมพร  รพ.บึงสามัคคี
ถ้าไม่ต้องการผล cholesterol ต้องแก้รายงานยังไงครับ
ขอบคุณครับ

หน้า: [1]