แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - namlao

หน้า: [1]
1
การเขียน SQL Script / แสดงแล็บที่มีผลแล็บ
« เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 16:27:45 PM »
สอบถามพี่ๆครับ จะให้แสดงเฉพาะ รายการแล็บ ที่มีผลแล็บเท่านั้น ต้องเพิ่มคำสั่งอะไรอีกครับ
SELECT
lfh.form_name,
lh.order_date,
li.lab_items_name,
lo.lab_order_result,
li.lab_items_unit,
li.lab_items_normal_value
FROM
an_stat AS a
LEFT OUTER JOIN lab_head AS lh ON a.an = lh.vn
LEFT OUTER JOIN lab_order AS lo ON lh.lab_order_number = lo.lab_order_number
LEFT OUTER JOIN lab_items AS li ON lo.lab_items_code = li.lab_items_code
LEFT OUTER JOIN lab_form_head AS lfh ON lh.form_name = lfh.form_name
WHERE
a.an = '630001373'


ขอบคุณครับ :) :) :)

2
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  เครื่อง EDC ไม่ส่งเลข Approve code มาให้ hosxp ครับ เกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ
Hos v.3.62.3.11 ครับ

3
การเขียน SQL Script / sql ดึงข้อมูล diag_text
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2019, 10:05:33 AM »
สอบถามครับ เขียน sql ดึงข้อมูลจาก hosxp ครับ (ตามภาพครับ)

4
ต้องการพิมพ์รายงานจาก ue-form ต้องเขียนรายงานอย่างไรครับหรือพี่ๆท่านใดมีรบกวนขอหน่อยนะครับ

5
สอบถามพี่ๆ ครับ จากsql
SELECT x.xn,x.hn,x.request_date,x.request_time,x.xray_type,v.age_y,
p.cid,CONCAT(substr(p.birthday,9,2),'/',substr(p.birthday,6,2),'/',substr(p.birthday,1,4)+543) AS birth_day,
p.birthday,concat(p.addrpart,'  ','ม.',p.moopart,'  ',th.full_name) as addresspart,
concat(p.pname,' ',p.fname,'  ',p.lname) AS ptname,d2.`name` AS request_doctor_name,
t.`name` AS xray_type_name,x.vn,x.an,xi.xray_items_name,v.pttype,ptt.`name` AS pttname,v.pcode,i.name,v.pdx

FROM
xray_report AS x
LEFT OUTER JOIN patient AS p ON p.hn = x.hn
LEFT OUTER JOIN vn_stat AS v ON v.vn = x.vn
LEFT OUTER JOIN doctor AS d2 ON d2.`code` = x.request_doctor
LEFT OUTER JOIN xray_type AS t ON t.xray_type = x.xray_type
LEFT OUTER JOIN xray_items AS xi ON xi.xray_items_code = x.xray_items_code
LEFT OUTER JOIN xray_report_film AS xrf ON xrf.xn = x.xn
LEFT OUTER JOIN xray_film AS `xf` ON `xf`.film_id = xrf.film_id
LEFT OUTER JOIN pttype AS ptt ON ptt.pttype = v.pttype
LEFT OUTER JOIN icd101 AS i ON i.`code` = v.pdx
LEFT OUTER JOIN thaiaddress AS th ON p.chwpart = th.chwpart AND p.amppart = th.amppart AND p.tmbpart = th.tmbpart

WHERE (x.request_date BETWEEN '2017-06-05' AND '2017-06-10') AND
x.xray_items_code NOT IN (0) and xi.xray_items_code = '7' and v.vn is not null
ORDER BY
x.request_date ASC,
x.request_time ASC,
x.hn ASC

หาผู้ป่วยที่ได้รับการ xray chest แล้วต้องการเอาไปเชื่อมกับ lab เพื่อดูว่าได้ตรวจ AFB หรือไม่ ต้องเขียน sql อย่างไรครับ ถ้าได้ตรวจก็ใส่เป็น ผลจาก lab_order หรือถ้าไม่ได้ตรวจก็ว่างไว้ครับ

                                                   ขอบคุณครับ

6
สอบถามปัญหาครับ คือตอนนี้ ที่ รพ.มีปัญหาว่า ผู้ป่วยมารับบริการตอน 01.20.29 ของวันที่ 2 ธันวาคม 60ส่งตรวจ ซักประวัติ หมอตรวจ ตามปกติ แต่ที่ผิดปกติคือ ดันมี visit เวลา 23.59.59 ของวันที่ 1 ธันวาคม 60 กระเด้งมาโดยอัติโนมัติ ไม่ทราบสาเหตุ ครับ รบกวนทาง BMS ด้วยนะครับ หรือพี่ๆท่านใด พอมีคำแนะนำบ้างครับ (เหตุเกิดที่ห้อง ER ครับ)   
 ขอบคุณครับ

7
Report Exchange / รายงานผลแล็บ
« เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 13:57:42 PM »
พี่ๆ ท่านใดมีรายงานผลการตรวจแล็บประมาณนี้บ้างครับ(ตามภาพ) ขอหน่อยครับหรือขอเป็น SQL คิวรี่ก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ

8
สอบถามผู้รู้,ทีมงาน BMS เกี่ยวกับ hosxp_pcu ของ รพ.สต. ปุ่ม Document หน้า one stop service ชื่อรายงานไม่ค้างไว้ครับเมื่อเปิดเข้ามาใหม่ และเมื่อใช้ปุ่ม ค้น แล้ว ชื่อรายงานไม่โชว์ ครับ ต้องปรับตรงไหนอีกหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

9
การเขียน SQL Script / join ตาราง clinicmember
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 16:44:00 PM »
ต้องการ join ตาราง clinicmember ในคิวรี่นี้ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเพิ่มอย่างไร อ.ช่วยด้วยครับ

10
Report Exchange / โปรแกรมรายงาน
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2015, 10:26:29 AM »
พี่ๆท่านใด มีโปรแกรมรายงาน EasyReport2U โปรแกรมสรุปรายงานจาก HOSxP ทุกแผนกบริการ บ้างครับ อัพให้หน่อยครับ 
ขอบคุณครับ

11
พี่ๆท่านไหนพอจะมีรายงานประมาณนี้ไหมครับ
ขอบคุณครับ

12
Report Exchange / รายงาน color chart DM HT
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2015, 15:53:58 PM »
รายงาน custom color chart DM HT ของ อ.วรเวทย์ เอี่ยมพร  รพ.บึงสามัคคี
ถ้าไม่ต้องการผล cholesterol ต้องแก้รายงานยังไงครับ
ขอบคุณครับ

หน้า: [1]