BMS-HOSxP Community

HOSxP => แจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของ HOSxP V3 => ข้อความที่เริ่มโดย: TRIPAK ที่ กรกฎาคม 14, 2019, 12:30:52 PM

หัวข้อ: แจ้งยังมี err hosxp v.3.62.6.30 ยังพบปัญหาไม่โอนผลไป ipd แต่มูลค่าไป
เริ่มหัวข้อโดย: TRIPAK ที่ กรกฎาคม 14, 2019, 12:30:52 PM
แจ้งยังมี err hosxp v.3.62.6.30 ยังพบปัญหาไม่โอนผลไป ipd  แต่มูลค่าไป  พบว่าผู้ป่วยลงทะเบียน 04.26 น.พ่นยารอที่ห้องฉุกเฉินแล้วมีสั่งตรวจ LAb 12.07 น.เวลารายงาน 12.18 น. เวลารับแอดมิด 12.39 น. มูลค่าแลบไป ผลแลบยังอยู่ OPD ครับ         (ผม เซ็ดจำนวน ชั่วโมง ไป 6 ชม.)