BMS-HOSxP Community

HOSxP => นอกเรื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: ฺBMS-Training Team ที่ มีนาคม 16, 2017, 11:04:02 AM

หัวข้อ: การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBMS-Training Team ที่ มีนาคม 16, 2017, 11:04:02 AM
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
เรื่อง “การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE มากยิ่งขึ้น
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีเทคนิคในการค้นหาตารางข้อมูลที่ต้องการในโปรแกรมได้
3.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื้อหา
1.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Database)
2.   โครงสร้างการเก็บข้อมูลใน MySQL
3.   ประเภทข้อมูลใน MySQL
4.   การค้นหาตารางข้อมูลในระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
5.   ตารางที่สำคัญของระบบงานต่างๆในโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
6.   การใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
7.   การจัดการ Operator ต่างๆ
8.   การใช้ฟังก์ชั่นในการจัดการข้อมูล
9.   การสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลแบบหลายตาราง
10.   การใช้คำสั่งสร้างเงื่อนไขที่ได้จากค่า Parameter
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มใช้งานโปรแกรม หรือผู้ดูแลระบบมือใหม่ (ต้องการเน้นเฉพาะความรู้ด้าน SQL)
4.   เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ คำสั่ง SQL และต้องรับผิดชอบการทำรายงาน
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม  4  วันต่อรุ่น  มีจำนวน 1 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 4-7 ก.ค.2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 4 มื้อ และอาหารว่าง 8 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก


(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34576.0;attach=131564;image)
(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34576.0;attach=131566;image)
***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34576.0;attach=131568;image)
(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34576.0;attach=131570;image)


:o รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  :o

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณปิยะธิดา ประเสริฐโสภณ       รพ.ท่าตะเกียบ      ฉะเชิงเทรา         
   2คุณนภัส รุ่งแสงสี       รพ.ท่าตะเกียบ      ฉะเชิงเทรา         
   3คุณจีรวรรณ บุญชูศรี       รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช      นครศรีธรรมราช         
   4คุณสุวิน อินทร์เกตุ       รพ.พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี         
   5พ.ท.หญิง สิริประภา ใจงาม       รพ.ค่ายสุรสีห์      กาญจนบุรี      8/5/2560   
   6คุณวสันต์ ยอแซฟ       รพ.สวนผึ้ง      ราชบุรี      9/6/2560   
   7คุณสร้างสรรค์ ภัณฑะประทีป       รพ.คอนสาร      ชัยภูมิ         
   8คุณประชานันท์ สงวนรัตน์       รพ.นาคู      กาฬสินธุ์         
   9คุณฉัตรชัย หัสคุณ       รพ.ปากเกร็ด      นนทบุรี      26/5/2560   
   10คุณภาคภูมิ ปันสีทอง       รพ.สารภี      เชียงใหม่         
   11คุณธนะชัย ทุ่งใหญ่       รพ.ลำทับ      กระบี่         
   12คุณนาตยา พวงศิลป์       ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์       ปทุมธานี         
หัวข้อ: Re: การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL
เริ่มหัวข้อโดย: yantapan_n ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 09:00:34 AM
จะมีการอบรมอีกมั้ยครับปีนี้ครับ
หัวข้อ: Re: การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBMS-Training Team ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 10:48:16 AM
สวัสดีค่ะ

ปีนี้หลักสูตรนี้ไม่มีแล้วค่ะ แต่ถ้าหลักสูตรอื่นยังมีเปิดรับอยู่นะค่ะ
หัวข้อ: Re: การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL
เริ่มหัวข้อโดย: yantapan_n ที่ กรกฎาคม 13, 2017, 21:52:05 PM
อยากให้มีอีกน่ะครับพอดีสมัครไม่ทันครับ
หัวข้อ: Re: การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBMS-Training Team ที่ กรกฎาคม 25, 2017, 09:53:47 AM
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณนะคะ   ต้องรอดูหลักสูตรปี 61 นะค่ะ  ถ้ามีพี่อย่าลืมสมัครเข้ามานะค่ะ

ทีมฝึกอบรม
หัวข้อ: Re: การจัดการฐานข้อมูลและรายงานด้วยคำสั่ง SQL
เริ่มหัวข้อโดย: yantapan_n ที่ สิงหาคม 25, 2017, 20:45:16 PM
ครับผม