BMS-HOSxP Community

HOSxP => นอกเรื่อง => ข้อความที่เริ่มโดย: ฺBMS-Training Team ที่ มีนาคม 16, 2017, 09:51:40 AM

หัวข้อ: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBMS-Training Team ที่ มีนาคม 16, 2017, 09:51:40 AM
โครงการหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ
เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์”
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจฐานข้อมูลของโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Report Designer ให้สามารถออกแบบรายงานรูปแบบใหม่ๆได้ และแก้ไขรายงานที่ซับซ้อนขึ้นได้
4.   เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นใน Report Designer เพื่อการประมวลผลข้อมูลในรายงานได้
5.   เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานให้หน่วยบริการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
1.   การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL
2.   การประยุกต์ใช้ภาษา Pascal เบื้องต้น
3.   การใช้ภาษา Pascal ในการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน
4.   การสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Report Designer
5.   การประยุกต์ใช้  Variable ในการสร้างรายงาน 
6.   การประยุกต์ใช้ Function ในการสร้างรายงาน
7.   การสร้างรายงานแบบมีเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย
1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE
2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
3.   เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ผ่านการอบรมการสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องคำสั่ง SQL และการใช้งาน Report Designer อยู่แล้ว
วิทยากร  คุณกัลยา  ศิวะกุลรังสรรค์ พร้อมทีมงานฝึกอบรม จากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
ระยะเวลาในการอบรม   5 วันต่อรุ่น  มีจำนวน 2 รุ่น รับจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 16 คน   
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 07-11 ส.ค.2560
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 16-20 ต.ค.2560
สถานที่อบรม 
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้นที่ 2   ซอยสุขสวัสดิ์ 33  แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ค่าลงทะเบียน  ท่านละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 5 มื้อ และอาหารว่าง 10 มื้อ)
** ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34572.0;attach=131536;image)
(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34572.0;attach=131538;image)

***ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม กรณีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนการอบรม 1-2 สัปดาห์***

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
   NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb. ติดตั้ง หรือ Windows 7 ขึ้นไป นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม BMS-HOSxP / BMS-HOSxP PCU / BMS-HOSxP XE และเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นำมาอบรมต้องลงฐานข้อมูลของ รพ./รพ.สต.ของท่าน มาให้เรียบร้อย

(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34572.0;attach=131540;image)
(http://hosxp.net/smf2/index.php?action=dlattach;topic=34572.0;attach=131542;image)

;) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่1 ;)   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1คุณมูณา มหาศานติ       รพ.กงหรา      พัทลุง         
   2คุณศักดิ์ชัย มังกะโรทัย       รพ.พหลพลพยุหเสนา      กาญจนบุรี         
   3คุณประวิตร อนุวรรค       รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      ปัตตานี      1/5/2560   
   4คุณปิยรัตน์ คงแก้ว       รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร      นครศรีธรรมราช      1/7/2560   
   5คุณวรพจน์ เขื่อนเพชร       รพ.ฝาง      เชียงใหม่         
   6คุณวิเชียร นุ่นศรี       รพ.ปากพะยูน      พัทลุง         
   7คุณชมภูนุช สุคนธวารี       สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      3/7/2560   
   8คุณสำรอง ยันตพันธ์       สถานีอนามัยท่าลี่      นครราชสีมา         
   9คุณนนทนันท์ พันธุ์ขะวงศ์       รพ.นครนายก      นครนายก      28/6/2560   
   10คุณนครินทร์ พิณโพธิ์       รพ.ค่ายศรีพัชรินทร      ขอนแก่น         
   11คุณกฤษนัฐ สีมารัตนกูล       รพ.ค้อวัง      ยโสธร      18/7/2560   
   12คุณจีรศักดิ์ สายมุ       รพ.วังเหนือ      ลำปาง         
   13คุณภัทร์ชรัสมิ์ ถือมั่น       รพ.บ้านนา      นครนายก         
   14คุณจิระยุทธ บุตรพรหม       รพ.คีรีรัฐนิคม      สุราษฎร์ธานี         
   15คุณศันสนีย์ พรมมา       รพ.ไพศาลี      นครสววรค์         


;) รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม รุ่นที่2 ;)

   ชื่อ - นามสกุล      ชื่อโรงพยาบาล      จังหวัด      โอนเงิน   
   1.คุณณิชาภา หวังอ้อมกลาง       รพ.จักราช      นครราชสีมา         
   2.คุณประธาน ภูโสภา       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      14/9/2560   
   3.คุณธาดา ดุลภา       รพ.ยางตลาด      กาฬสินธุ์      14/9/2560   
   4.คุณจักรพันธ์ มณีรัตน์       รพ.เกาะลันตา      กระบี่         
   5.คุณจิระยุทธ บุตรพรหม       รพ.คีรีรัฐนิคม      สุราษฎร์ธานี         
   6.คุณสิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา       สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา      กรุงเทพฯ      2/10/2560   
หัวข้อ: Re: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
เริ่มหัวข้อโดย: nano ที่ มิถุนายน 26, 2017, 10:01:01 AM
ผมต้องการไป 7-11 สิงหา...ต้องโทรไปจองหรืออะไรยังไงก่อนไหมครับ
หัวข้อ: Re: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
เริ่มหัวข้อโดย: Call Center ที่ มิถุนายน 26, 2017, 10:09:16 AM
ผมต้องการไป 7-11 สิงหา...ต้องโทรไปจองหรืออะไรยังไงก่อนไหมครับ

รบกวนขอชื่อและเบอร์ติดต่อ เพื่อให้ทีมประสานงานกลับค่ะ

BMS-Call Center
หัวข้อ: Re: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
เริ่มหัวข้อโดย: จิระยุทธ ที่ กรกฎาคม 24, 2017, 10:42:32 AM
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ส่งใบสมัครไปแล้ว ยังไม่มีรายชื่อ มีปัญหาอะไรไหมครับ
หัวข้อ: Re: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBMS-Training Team ที่ กรกฎาคม 25, 2017, 09:39:53 AM
สวัสดีค่ะ

สามารถเข้ามาตรวจรายชื่อได้แล้วค่ะ 

ทีมฝึกอบรม
หัวข้อ: Re: การจัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL และสร้างรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์
เริ่มหัวข้อโดย: ฺBMS-Training Team ที่ กรกฎาคม 25, 2017, 09:41:56 AM
ผมต้องการไป 7-11 สิงหา...ต้องโทรไปจองหรืออะไรยังไงก่อนไหมครับ

สวัสดีค่ะ

พอดียังไม่เห็นพี่ส่งใบสมัครเข้ามา ยังสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้อยู่นะค่ะ 
หรือโทรสอบถามได้ที่ 086-3127346(แมงมุมค่ะ) ตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะค่ะ

ทีมฝึกอบรม