BMS-HOSxP Community

HOSxP => Development => ข้อความที่เริ่มโดย: udomchok ที่ เมษายน 28, 2010, 12:43:26 PM

หัวข้อ: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ เมษายน 28, 2010, 12:43:26 PM
ในรายการเวชภัณฑ์ยา
หน้าประเภทรายการ ขอเพิ่ม "check box ยาเสพติด" เดิมมีเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์
จะได้ทำรายงานยาเสพติดแบบไม่ผูกกับ icode ได้ครับ
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ มิถุนายน 30, 2010, 00:40:33 AM
ฝากเรื่องนี้(อีกเรื่อง...สุดท้ายของคืนนี้)ครับ
 ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: manoi ที่ มิถุนายน 30, 2010, 00:52:39 AM
เพิ่มให้แล้วครับใน 3.53.6.30
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ มิถุนายน 30, 2010, 00:55:46 AM
เพิ่มให้แล้วครับใน 3.53.6.30
อ้อ..ลืมบอกไปครับ แบ่งประเภท 1,2,3,4,5 ด้วยนะครับ

ใช้ field เดียวก็ได้ครับ ไม่ต้องใช้ 2 field แบบวัตถุออกฤทธิ์ (เข้าใจว่าเดิมคงบอกว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือไม่อย่างเดียว แล้วค่อยมาเพิ่มประเภท จึงมี 2 field)
โดยกำหนดค่าดังนี้
0 ไม่ใช่ยาเสพติด
1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
ฯลฯ

ขอบคุณอีกครั้งครับ
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ กรกฎาคม 17, 2010, 01:15:16 AM
รายงานการใช้ยาเสพติด
ส่งให้ดู 2 แบบครับ
ys6 จะรวมทุกรายการยา แต่ข้อเสียคือไม่ได้สรุปว่าแต่ละตัวยาใช้ไปเท่าไร

ys6_2 ให้เลือกรายการยาทีละตัว ทำให้สรุปการใช้ยาแต่ละรายการได้ แต่ข้อเสียคือต้องเลือกยาทีละรายการ ใครมีหลายรายการก็เลือกหลายทีหน่อย


16/7/53 เที่ยงกว่า ๆ
: แก้ไขรายงาน ys6_2 ให้อ่านค่าหมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทร. ร.พ. มาจาก hospcode
แต่ยังไงก็ต้องเข้าไปแก้ไขที่ lblHospitalName เพื่อใส่เลขที่ตั้ง (อยู่เลขที่) ตรอก/ซอย ถนน ของ ร.พ.
อ้อ...อีกอย่างเข้าไปใส่หมายเลขโทรศัพท์ของ ร.พ. ในตาราง hospcode field hospital_phone ด้วยนะครับ

update hospcode set hospital_phone="xxxxxxxxx" where hospcode="hhhhh"

ใคร load แล้ว load ใหม่นะครับ
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ กรกฎาคม 17, 2010, 02:10:04 AM
รายงานการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
modify จาก ย.ส.6
 ;D ;D ;D ;D

16/7/53 เที่ยงกว่า ๆ
: เพิ่มสรุปจำนวนรายการ (ครั้งที่จ่ายยาให้)
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: udomchok ที่ กรกฎาคม 19, 2010, 08:59:38 AM
ปรับปรุงใหม่ เพิ่มการเรียงลำดับชื่อยา
หัวข้อ: Re: ขอเพิ่มประเภทรายการ "ยาเสพติด"
เริ่มหัวข้อโดย: bannok ที่ มกราคม 24, 2019, 09:40:06 AM
ที่ไหนใช้แบบฟอร์มตัวนี้พิมพ์จาก hosxp บ้าง