BMS-HOSxP Community

HOSxP => HOSxP Inventory => ข้อความที่เริ่มโดย: munsat ที่ พฤษภาคม 02, 2017, 19:51:10 PM

หัวข้อ: การปรับยอดยาในหน่วยจ่ายย่อย
เริ่มหัวข้อโดย: munsat ที่ พฤษภาคม 02, 2017, 19:51:10 PM
หัวข้อ: Re: การปรับยอดยาในหน่วยจ่ายย่อย
เริ่มหัวข้อโดย: bmsinventory ที่ พฤษภาคม 03, 2017, 17:19:47 PM
 - การปรับยอดคลังย่อย ไปที่เมนู  1.ระบบงานคลังสินค้า 2.งานหน่ายจ่ายย่อย 3.ปรับยอดคลังย่อย ค่ะ
ที่บอกว่าจำนวนคงเหลือในหน่วยจ่ายย่อยไม่ตรงกับตอนเลือกปรับ ขอมูลเดิมยอดจำนวนคงเหลือกับ stock card ไม่ตรงอยู่แล้วหรือป่าวค่ะ เมื่อทำการปรับระบบจะ recalc ใหม่ส่งผลให้ข้อมูลไม่ตรงค่ะ
 - รายงานสรุปยอดคงคลัง ที่อยู่ในระบบไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ แนะนำให้จัดทำเป็นแบบ CUSTOM ในเมนูรายการ --> report central
 - ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลคลังย่อย
1.stock_draw_list ยอดรับ - ยอดคงเหลือคลังย่อย
2.stock_dtaw  ข้อมูลใบรับสินค้าจากคลังใหญ่
3.stock_department เก็บรายชื่อคลังย่อย
4.stock_item_list เก็บ lot exp ที่คลังใหญ่จ่ายให้คลังย่อย
5.stock_adjust_detail ข้อมูลการปรับยอด
6.stock_adjust_item ข้อมูลรายการที่ปรับยอด
7.stock_adjust_head ข้อมูลใบที่ปรับยอด
9.stock_subdraw เก็บข้อมูลใบเบิก
10.stock_subdraw_list เก็บข้อมูลรายการเบิก
หัวข้อ: Re: การปรับยอดยาในหน่วยจ่ายย่อย
เริ่มหัวข้อโดย: munsat ที่ พฤษภาคม 07, 2017, 10:45:42 AM
ต้องแก้ไขตรงไหนครับ ให้ยอดคงเหลือกับ StockCard ตรงกัน