ผู้เขียน หัวข้อ: Add chart ไม่ได้ครับ  (อ่าน 3525 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ [-_เอ็ม_-]

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,472
 • [-- Developer มือใหม่ --]
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลบรบือ
Add chart ไม่ได้ครับ
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2011, 15:09:11 PM »
0
ห้องยาผู้ป่วยใน ไม่สามารถกดปุ่ม Add chart ได้ครับ
เป็นอยู่เคสเดียวครับ ดังภาพ ครับ
###### [- นิวัฒน์ <M> นัดสถาพร -] ######
   << นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บรบือ >>
<< Rajabhat Mahasarakham University >>
------------------------------------------------------------------------------

ออฟไลน์ [-_เอ็ม_-]

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,472
 • [-- Developer มือใหม่ --]
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลบรบือ
Re: Add chart ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2011, 15:09:52 PM »
0
EurekaLog 6.1.01

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 6 Dec 2011 13:22:58 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  1.3 Version Number  : 3.54.11.25
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Fri, 25 Nov 2011 13:49:32 +0700
  1.6 Up Time         : 1 hour, 30 minutes, 56 seconds

Exception:
----------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 6 Dec 2011 14:53:54 +0700
  2.2 Address       : 00420B03
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe - (BMS-HOSxP)
  2.4 Module Version: 3.54.11.25
  2.5 Type          : EVariantTypeCastError
  2.6 Message       : Could not convert variant of type (Null) into type (String).
  2.7 ID            : 14D1
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Administrator
  3.2 Name      : HomeUser
  3.3 Email     :
  3.4 Company   :
  3.5 Privileges: SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - ON
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON
                  SeIncreaseWorkingSetPrivilege   - OFF
                  SeTimeZonePrivilege             - OFF
                  SeCreateSymbolicLinkPrivilege   - OFF

Computer:
---------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : NOC-PC
  5.2 Total Memory  : 4095 Mb
  5.3 Free Memory   : 2609 Mb
  5.4 Total Disk    : 90.06 Gb
  5.5 Free Disk     : 37.61 Gb
  5.6 System Up Time: 6 hours, 25 minutes, 59 seconds
  5.7 Processor     : Pentium(R) Dual-Core  CPU      E6700  @ 3.20GHz
  5.8 Display Mode  : 1440 x 900, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : NVIDIA GeForce 405 (driver 8.17.12.8562 - RAM 512 MB)
  5.11 Printer      : hp LaserJet 3015 PCL 6 (driver 6.1.7601.17514)

Operating System:
-----------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 7
  6.2 Build # : 7600
  6.3 Update  : Service Pack 1
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.001.008 - 192.168.056.001
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : ON              - OFF           

Custom Information:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Hospital Code            : 11055 [þª. ºÃº×Í]
  8.2 Database Type            : MySQL
  8.3 Database Protocol        : mysql-4.1 [5.5.14-55-log
                                  Database bbh @ 192.168.1.25]
  8.4                          :
  8.5 No 1                     : select o.*,concat(s.name,' ',s.strength,' ',s.units) as name ,d.shortlist  from medplan_ipd o  left outer join s_drugitems s on s.icode=o.icode  left outer join drugusage d on d.drugusage=o.drugusage  where o.an='540010436'   and ((o.orderdate<='2011-12-06'  and (o.offdate>'2011-12-06' or o.offdate = '1899-12-30' or o.offdate IS NULL)) or  ( (o.orderdate = o.offdate) and (o.orderdate='2011-12-06')  )  )   order by o.icode_type,o.med_plan_number
  8.6 No 2                     : select sum(sum_price) as tt  from opitemrece where an='540010436' and order_no = -999
  8.7 No 3                     : select sum(sum_price) as tt  from opitemrece where an='540010436'
  8.8 DBMS Variables           :
  8.9                          :
  8.10 auto_increment_increment: 1
                                 auto_increment_offset = 1
                                 autocommit = ON
                                 automatic_sp_privileges = ON
                                 back_log = 50
                                 basedir = /usr
                                 big_tables = ON
                                 binlog_cache_size = 32768
                                 binlog_direct_non_transactional_updates = OFF
                                 binlog_format = STATEMENT
                                 binlog_stmt_cache_size = 32768
                                 bulk_insert_buffer_size = 8388608
                                 character_set_client = tis620
                                 character_set_connection = tis620
                                 character_set_database = tis620
                                 character_set_filesystem = binary
                                 character_set_results = tis620
                                 character_set_server = tis620
                                 character_set_system = utf8
                                 character_sets_dir = /usr/share/mysql/charsets/
                                 collation_connection = tis620_thai_ci
                                 collation_database = tis620_thai_ci
                                 collation_server = tis620_thai_ci
                                 completion_type = NO_CHAIN
                                 concurrent_insert = AUTO
                                 connect_timeout = 10
                                 datadir = /var/lib/mysql/
                                 date_format = %Y-%m-%d
                                 datetime_format = %Y-%m-%d %H:%i:%s
                                 default_storage_engine = InnoDB
                                 default_week_format = 0
                                 delay_key_write = ON
                                 delayed_insert_limit = 100
                                 delayed_insert_timeout = 300
                                 delayed_queue_size = 1000
                                 div_precision_increment = 4
                                 engine_condition_pushdown = ON
                                 error_count = 0
                                 event_scheduler = OFF
                                 expire_logs_days = 0
                                 external_user =
                                 fast_index_creation = ON
                                 flush = OFF
                                 flush_time = 0
                                 foreign_key_checks = ON
                                 ft_boolean_syntax = + -><()~*:""&|
                                 ft_max_word_len = 84
                                 ft_min_word_len = 4
                                 ft_query_expansion_limit = 20
                                 ft_stopword_file = (built-in)
                                 general_log = OFF
                                 general_log_file = /var/lib/mysql/hosxp.log
                                 group_concat_max_len = 1024
                                 have_compress = YES
                                 have_crypt = YES
                                 have_csv = YES
                                 have_dynamic_loading = YES
                                 have_geometry = YES
                                 have_innodb = YES
                                 have_ndbcluster = NO
                                 have_openssl = DISABLED
                                 have_partitioning = YES
                                 have_profiling = YES
                                 have_query_cache = YES
                                 have_response_time_distribution = YES
                                 have_rtree_keys = YES
                                 have_ssl = DISABLED
                                 have_symlink = YES
                                 hostname = hosxp.localdomain
                                 identity = 2020006
                                 ignore_builtin_innodb = OFF
                                 init_connect = SET NAMES tis620
                                 init_file =
                                 init_slave =
                                 innodb_adaptive_flushing = ON
                                 innodb_adaptive_flushing_method = estimate
                                 innodb_adaptive_hash_index = ON
                                 innodb_adaptive_hash_index_partitions = 1
                                 innodb_additional_mem_pool_size = 20971520
                                 innodb_autoextend_increment = 8
                                 innodb_autoinc_lock_mode = 1
                                 innodb_buffer_pool_instances = 1
                                 innodb_buffer_pool_restore_at_startup = 0
                                 innodb_buffer_pool_shm_checksum = ON
                                 innodb_buffer_pool_shm_key = 0
                                 innodb_buffer_pool_size = 1073741824
                                 innodb_change_buffering = all
                                 innodb_checkpoint_age_target = 0
                                 innodb_checksums = ON
                                 innodb_commit_concurrency = 0
                                 innodb_concurrency_tickets = 500
                                 innodb_corrupt_table_action = assert
                                 innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
                                 innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_dict_size_limit = 0
                                 innodb_doublewrite = ON
                                 innodb_doublewrite_file =
                                 innodb_fast_checksum = OFF
                                 innodb_fast_shutdown = 1
                                 innodb_file_format = Antelope
                                 innodb_file_format_check = ON
                                 innodb_file_format_max = Antelope
                                 innodb_file_per_table = ON
                                 innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
                                 innodb_flush_method =
                                 innodb_flush_neighbor_pages = 1
                                 innodb_force_recovery = 0
                                 innodb_ibuf_accel_rate = 100
                                 innodb_ibuf_active_contract = 1
                                 innodb_ibuf_max_size = 536854528
                                 innodb_import_table_from_xtrabackup = 0
                                 innodb_io_capacity = 10000
                                 innodb_large_prefix = OFF
                                 innodb_lazy_drop_table = 0
                                 innodb_lock_wait_timeout = 50
                                 innodb_locks_unsafe_for_binlog = OFF
                                 innodb_log_block_size = 512
                                 innodb_log_buffer_size = 8388608
                                 innodb_log_file_size = 67108864
                                 innodb_log_files_in_group = 2
                                 innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
                                 innodb_max_dirty_pages_pct = 75
                                 innodb_max_purge_lag = 0
                                 innodb_mirrored_log_groups = 1
                                 innodb_old_blocks_pct = 37
                                 innodb_old_blocks_time = 0
                                 innodb_open_files = 300
                                 innodb_page_size = 16384
                                 innodb_purge_batch_size = 20
                                 innodb_purge_threads = 1
                                 innodb_read_ahead = linear
                                 innodb_read_ahead_threshold = 56
                                 innodb_read_io_threads = 16
                                 innodb_recovery_stats = OFF
                                 innodb_recovery_update_relay_log = OFF
                                 innodb_replication_delay = 0
                                 innodb_rollback_on_timeout = OFF
                                 innodb_rollback_segments = 128
                                 innodb_show_locks_held = 10
                                 innodb_show_verbose_locks = 0
                                 innodb_spin_wait_delay = 6
                                 innodb_stats_auto_update = 1
                                 innodb_stats_method = nulls_equal
                                 innodb_stats_on_metadata = ON
                                 innodb_stats_sample_pages = 8
                                 innodb_stats_update_need_lock = 1
                                 innodb_strict_mode = OFF
                                 innodb_support_xa = ON
                                 innodb_sync_spin_loops = 30
                                 innodb_table_locks = ON
                                 innodb_thread_concurrency = 0
                                 innodb_thread_concurrency_timer_based = OFF
                                 innodb_thread_sleep_delay = 10000
                                 innodb_use_global_flush_log_at_trx_commit = ON
                                 innodb_use_native_aio = ON
                                 innodb_use_sys_malloc = ON
                                 innodb_use_sys_stats_table = OFF
                                 innodb_version = 1.1.8-20.1
                                 innodb_write_io_threads = 16
                                 insert_id = 0
                                 interactive_timeout = 28800
                                 join_buffer_size = 131072
                                 keep_files_on_create = OFF
                                 key_buffer_size = 4294967296
                                 key_cache_age_threshold = 300
                                 key_cache_block_size = 1024
                                 key_cache_division_limit = 100
                                 large_files_support = ON
                                 large_page_size = 0
                                 large_pages = OFF
                                 last_insert_id = 2020006
                                 lc_messages = en_US
                                 lc_messages_dir = /usr/share/mysql/
                                 lc_time_names = en_US
                                 license = GPL
                                 local_infile = ON
                                 lock_wait_timeout = 31536000
                                 locked_in_memory = OFF
                                 log = OFF
                                 log_bin = ON
                                 log_bin_trust_function_creators = ON
                                 log_error = /var/lib/mysql/hosxp.localdomain.err
                                 log_output = FILE
                                 log_queries_not_using_indexes = OFF
                                 log_slave_updates = OFF
                                 log_slow_filter =
                                 log_slow_queries = OFF
                                 log_slow_rate_limit = 1
                                 log_slow_slave_statements = OFF
                                 log_slow_sp_statements = ON
                                 log_slow_verbosity =
                                 log_warnings = 1
                                 log_warnings_suppress =
                                 long_query_time = 10.000000
                                 low_priority_updates = OFF
                                 lower_case_file_system = OFF
                                 lower_case_table_names = 0
                                 max_allowed_packet = 536870912
                                 max_binlog_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_binlog_size = 1073741824
                                 max_binlog_stmt_cache_size = 18446744073709547520
                                 max_connect_errors = 10
                                 max_connections = 151
                                 max_delayed_threads = 20
                                 max_error_count = 64
                                 max_heap_table_size = 16777216
                                 max_insert_delayed_threads = 20
                                 max_join_size = 18446744073709551615
                                 max_length_for_sort_data = 1024
                                 max_long_data_size = 536870912
                                 max_prepared_stmt_count = 16382
                                 max_relay_log_size = 0
                                 max_seeks_for_key = 18446744073709551615
                                 max_sort_length = 1024
                                 max_sp_recursion_depth = 0
                                 max_tmp_tables = 32
                                 max_user_connections = 0
                                 max_write_lock_count = 18446744073709551615
                                 min_examined_row_limit = 0
                                 multi_range_count = 256
                                 myisam_data_pointer_size = 6
                                 myisam_max_sort_file_size = 9223372036853727232
                                 myisam_mmap_size = 18446744073709551615
                                 myisam_recover_options = OFF
                                 myisam_repair_threads = 1
                                 myisam_sort_buffer_size = 2147483648
                                 myisam_stats_method = nulls_unequal
                                 myisam_use_mmap = OFF
                                 net_buffer_length = 16384
                                 net_read_timeout = 30
                                 net_retry_count = 10
                                 net_write_timeout = 60
                                 new = OFF
                                 old = OFF
                                 old_alter_table = OFF
                                 old_passwords = OFF
                                 open_files_limit = 4701
                                 optimizer_fix = ON
                                 optimizer_prune_level = 1
                                 optimizer_search_depth = 62
                                 optimizer_switch = index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on
                                 performance_schema = OFF
                                 performance_schema_events_waits_history_long_size = 10000
                                 performance_schema_events_waits_history_size = 10
                                 performance_schema_max_cond_classes = 80
                                 performance_schema_max_cond_instances = 1000
                                 performance_schema_max_file_classes = 50
                                 performance_schema_max_file_handles = 32768
                                 performance_schema_max_file_instances = 10000
                                 performance_schema_max_mutex_classes = 200
                                 performance_schema_max_mutex_instances = 1000000
                                 performance_schema_max_rwlock_classes = 30
                                 performance_schema_max_rwlock_instances = 1000000
                                 performance_schema_max_table_handles = 100000
                                 performance_schema_max_table_instances = 50000
                                 performance_schema_max_thread_classes = 50
                                 performance_schema_max_thread_instances = 1000
                                 pid_file = /var/lib/mysql/hosxp.localdomain.pid
                                 plugin_dir = /usr/lib64/mysql/plugin
                                 port = 3306
                                 preload_buffer_size = 32768
                                 profiling = OFF
                                 profiling_history_size = 15
                                 protocol_version = 10
                                 proxy_user =
                                 pseudo_thread_id = 13914
                                 query_alloc_block_size = 8192
                                 query_cache_limit = 1048576
                                 query_cache_min_res_unit = 4096
                                 query_cache_size = 1073741824
                                 query_cache_strip_comments = OFF
                                 query_cache_type = ON
                                 query_cache_wlock_invalidate = OFF
                                 query_prealloc_size = 8192
                                 query_response_time_range_base = 10
                                 query_response_time_stats = OFF
                                 rand_seed1 = 0
                                 rand_seed2 = 0
                                 range_alloc_block_size = 4096
                                 read_buffer_size = 2097152
                                 read_only = OFF
                                 read_rnd_buffer_size = 2097152
                                 relay_log = hosxp-relay-bin
                                 relay_log_index =
                                 relay_log_info_file = relay-log.info
                                 relay_log_purge = ON
                                 relay_log_recovery = OFF
                                 relay_log_space_limit = 0
                                 report_host =
                                 report_password =
                                 report_port = 3306
                                 report_user =
                                 rpl_recovery_rank = 0
                                 secure_auth = OFF
                                 secure_file_priv =
                                 server_id = 1
                                 skip_external_locking = ON
                                 skip_name_resolve = ON
                                 skip_networking = OFF
                                 skip_show_database = OFF
                                 slave_compressed_protocol = OFF
                                 slave_exec_mode = STRICT
                                 slave_load_tmpdir = /tmp
                                 slave_net_timeout = 3600
                                 slave_skip_errors = OFF
                                 slave_transaction_retries = 10
                                 slave_type_conversions =
                                 slow_launch_time = 2
                                 slow_query_log = OFF
                                 slow_query_log_file = /var/lib/mysql/hosxp-slow.log
                                 slow_query_log_timestamp_always = OFF
                                 slow_query_log_timestamp_precision = second
                                 slow_query_log_use_global_control =
                                 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
                                 sort_buffer_size = 2097152
                                 sql_auto_is_null = OFF
                                 sql_big_selects = ON
                                 sql_big_tables = ON
                                 sql_buffer_result = OFF
                                 sql_log_bin = ON
                                 sql_log_off = OFF
                                 sql_low_priority_updates = OFF
                                 sql_max_join_size = 18446744073709551615
                                 sql_mode =
                                 sql_notes = ON
                                 sql_quote_show_create = ON
                                 sql_safe_updates = OFF
                                 sql_select_limit = 18446744073709551615
                                 sql_slave_skip_counter = 0
                                 sql_warnings = OFF
                                 ssl_ca =
                                 ssl_capath =
                                 ssl_cert =
                                 ssl_cipher =
                                 ssl_key =
                                 storage_engine = InnoDB
                                 sync_binlog = 0
                                 sync_frm = ON
                                 sync_master_info = 0
                                 sync_relay_log = 0
                                 sync_relay_log_info = 0
                                 system_time_zone = ICT
                                 table_definition_cache = 400
                                 table_open_cache = 2270
                                 thread_cache_size = 8
                                 thread_concurrency = 8
                                 thread_handling = one-thread-per-connection
                                 thread_stack = 262144
                                 thread_statistics = OFF
                                 time_format = %H:%i:%s
                                 time_zone = SYSTEM
                                 timed_mutexes = OFF
                                 timestamp = 1323155205
                                 tmp_table_size = 16777216
                                 tmpdir = /tmp
                                 transaction_alloc_block_size = 8192
                                 transaction_prealloc_size = 4096
                                 tx_isolation = REPEATABLE-READ
                                 unique_checks = ON
                                 updatable_views_with_limit = YES
                                 userstat = OFF
                                 version = 5.5.14-55-log
                                 version_comment = Percona Server (GPL), Release rel20.5, Revision 149
                                 version_compile_machine = x86_64
                                 version_compile_os = Linux
                                 wait_timeout = 28800
                                 warning_count = 0

Call Stack Information:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module        |Unit              |Class                    |Procedure/Method           |Line     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=3808; Priority=0; Class=; [Main]                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00420B03|HOSMy.exe     |Variants.pas      |                         |VarCastError               |         |
|00420A94|HOSMy.exe     |Variants.pas      |                         |VarCastError               |         |
|00424A1F|HOSMy.exe     |Variants.pas      |                         |_VarToLStr                 |         |
|00424974|HOSMy.exe     |Variants.pas      |                         |_VarToLStr                 |         |
|0182B267|HOSMy.exe     |IPDRxU.pas        |TIPDRxForm               |SeSkinButton5Click         |6006[39] |
|00500561|HOSMy.exe     |Controls.pas      |TControl                 |Click                      |         |
|005004FC|HOSMy.exe     |Controls.pas      |TControl                 |Click                      |         |
|004BA042|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas      |TButton                  |Click                      |         |
|004BA024|HOSMy.exe     |StdCtrls.pas      |TButton                  |Click                      |         |
|007A9C4B|HOSMy.exe     |cxButtons.pas     |TcxCustomButton          |Click                      |1659[8]  |
|00405814|HOSMy.exe     |System.pas        |                         |_CallDynaInst              |         |
|004BA140|HOSMy.exe  &nb
###### [- นิวัฒน์ <M> นัดสถาพร -] ######
   << นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บรบือ >>
<< Rajabhat Mahasarakham University >>
------------------------------------------------------------------------------

ออฟไลน์ เกื้อกูล ครับ..

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12,611
 • Respect: +169
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลปากท่อ
Re: Add chart ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2011, 15:21:57 PM »
0
ห้องยาผู้ป่วยใน ไม่สามารถกดปุ่ม Add chart ได้ครับ
เป็นอยู่เคสเดียวครับ ดังภาพ ครับ

มีรายการว่าง(record ว่าง ๆ) หรือรายการที่จำนวน =0 อยู่ใน current profile หรือเปล่าครับ...
Implement  HOSxP  Start 2548 ---> NOW!
Station : 140 Client   V.3 Version  3.67.7.8
Server  : CENTOS 7 +MySQL maria 10.x.x

ออฟไลน์ [-_เอ็ม_-]

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,472
 • [-- Developer มือใหม่ --]
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลบรบือ
Re: Add chart ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2011, 15:34:04 PM »
0
ตามนี้ครับ อ.เกื้อ
###### [- นิวัฒน์ <M> นัดสถาพร -] ######
   << นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บรบือ >>
<< Rajabhat Mahasarakham University >>
------------------------------------------------------------------------------

ออฟไลน์ [-_เอ็ม_-]

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1,472
 • [-- Developer มือใหม่ --]
 • Respect: +3
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลบรบือ
Re: Add chart ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2011, 15:40:27 PM »
0
ตาม อ.เกื้อเลยครับ หาเจอแล้วครับ
###### [- นิวัฒน์ <M> นัดสถาพร -] ######
   << นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บรบือ >>
<< Rajabhat Mahasarakham University >>
------------------------------------------------------------------------------