กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือนมกราคม 2566
   1. ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก เพิ่มความสามารถบันทึกข้อมูล Assessment ในหน้าจอ Dispensing Entry และ OPD Dispensing Dispense

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]
2
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
3
C :  643 ผมไม่เข้าใจ เหมือนกันครับ รบกวน BMS แจ้งเพิ่มเติม หรือวิธีการได้มั้ยครับ
4
ยินดีต้อนรับ / @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
« กระทู้ล่าสุด โดย kongtila1234 เมื่อ กุมภาพันธ์ 02, 2023, 05:23:46 AM »
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp
5
ยินดีต้อนรับ / datebest.net - visit website and win smartphone!
« กระทู้ล่าสุด โดย ayoyo2011 เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2023, 17:17:56 PM »
https://datebest.net - visit website and win smartphone!
6
ยินดีต้อนรับ / @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
« กระทู้ล่าสุด โดย RMORN เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2023, 10:37:43 AM »
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
7
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: ส่งออก 43 แฟ้ม ติดตาราง EPI
« กระทู้ล่าสุด โดย udomchok เมื่อ มกราคม 26, 2023, 12:04:37 PM »
ลอง clear stat แล้ว upgrade structure ด้วยตัวส่งออก 43 แฟ้ม version ล่าสุดครับ
8
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ส่งออก 43 แฟ้ม ติดตาราง EPI
« กระทู้ล่าสุด โดย tnomagic เมื่อ มกราคม 26, 2023, 09:09:44 AM »
ตามภาพครับ
check repaire
up stuc
update basedata

แล้วก็ยังส่งออกไม่ได้ครับ
9
โปรแกรม BMSHOSxPEClaimExport ส่งโครงสร้างแฟ้ม ADP ออกไม่ครบ ขาดโครงสร้างรายการ
18 STATUS1 ผลการตรวจ LAB COVID
1 = Positive
0 = Negative
Text (1 BYTE) Y/N 1
19 BI ค่า Barthel ADL Index Number (3 BYTE) Y/N 999 ใส่ตัวเลขจ านวน 3 หลัก
20 CLINIC รหัสคลินิกที่รับบริการ Text (5 BYTE) 00100 5 หลัก ตามภาคผนวก
21 ITEMSRC ประเภทรหัส:
1 = รหัสหน่วยบริการ
2 =รหัสกรมบัญชีกลาง/รหัสที่สปสช.ก าหนด
Number (1 BYTE) Y 2 OPBKK กรณีที่ไม่มีฟิลด์นี้
ระบบจะค้นรหัสจาก Lookup
โดยให้ความส าคัญกับรหัสกรมบัญชีกลาง/รหัส
ที่สปสช.ก าหนด ก่อน
22 PROVIDER ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม *PROVIDER รหัสผู้ให้บริการ กรณีที่ไม่มี
ข้อมูลให้ละเป็นค่าว่างได้
Text (15 BYTE) Y/N OPBKK
23 GRAVIDA ครรภ์ที่ VARCHAR (2 BYTE) 2 บันทึกการตั้งครรภ์ครั้งที่ ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน
2 หลัก
28
No Name Description Data Type Required Example Remark
24 GA_WEEK อายุครรภ์ปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจครั้งแรก (สัปดาห์) VARCHAR (2 BYTE) 44 บันทึกอายุครรภ์ปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจครั้งแรก
เป็นรายสัปดาห์ ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
ตั้งแต่ 1 ถึง 44 สัปดาห์
25 DCIP/E_screen รหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen VARCHAR (2 BYTE) 28 บันทึกรหัสค่าการคัดกรอง DCIP/E screen โดย
ก าหนดเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก ดังนี้
28 = positive
29 = negative
30 = not done
26 LMP วันแรกของการมีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย Date 20210809 ก าหนดรูปแบบเป็น “ปีเดือนวัน” (YYYYMMDD)
โดยปีเป็น ค.ศ.
10
อยากให้มีการตรวจสอบตารางว่าเป็น base table หรือ view
ก่อนทำการ replicate หรือ backup หรือ transferdata
เพื่อป้องกันการ error หรือไม่พบตารางดังกล่าว
หน้า: [1] 2 3 ... 10