แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - muyo_O

หน้า: [1]
1
สอบถามเรื่องการกรอกข้อมูลงานส่งเสริมหน่อยครับ พอดีเมื่อปีงบที่ผ่านมาทาง รพ.สต. ถูกทาง สปสช pending เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล แล้วทาง สปสช ก็แนะนำมาว่า งานทุกงานที่เป็นงานส่งเสริมให้ข้อมูลผ่านทางบัญชี ไม่ควรคีย์ผ่านหน้า One Stop Service  ซึ่งตอนแรก ทาง รพ.สต. ทำการคีย์แบบนี้ เพราะว่าเมื่อไปคีย์ข้อมูลผ่านทางหน้าบัญชี แล้วบันทึก ปรากฎว่า มี visit เพิ่มเข้ามาทีหน้า One Stop Service ซึ่ง visit ดังกล่าวไม่มีความสมบูรณ์ แล้วที่นี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มาคีย์ข้อมูลใส่ให้สมบูรณ์ ซึ่งทำให้ต้องทำงานซ้ำซ้อน และเกิด visit ที่ไม่ได้มารับบริการ One Stop Service ขึ้นมา ผมจะต้องคีย์ข้อมูลอย่างไรครับ เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ และถูกต้องครับ ตอนนี้ใช้ hosxp pcu version 3.55.2.27 ครับ

2
รูปในหน้าบัญชี 1 ไม่ขึ้นครับ ตามรูปด้านล่างเลยครับ

3
พอเวลาสั่งยา แล้วบางครั้ง(ค่อนข้างบ่อย) มันก็ขึ้นดังรูปครับ ใช้ hosxp version 3.55.1.19 ครับ

4
สอบถามเรื่องการลงผล LAB หน่อยครับ พอดีเจ้าหน้าที่ห้อง LAB เขาฝากถามมาอ่ะครับ ว่าถ้าจะให้ชื่อที่ลงผล LAB หรือรายงานผล LAB เป็นชื่อที่ Login เข้ามาจะได้ไหมครับ เพราะตอนนี้ที่เ้ป็นอยู่จะเป็นรายชื่อเ้จ้าหน้่าที่ที่กำหนดให้่ใช้งานระบบห้อง LAB ได้แสดงอยู่ เพื่อป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเองในการยืนยันผล ต่่้่างๆ ครับ   ???  ???

5
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / ชื่อยาแพ้
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2012, 15:37:35 PM »
สอบถามหน่อยครับ ถ้าจะรบกวนให้อาจารย์ขยายช่องของ "ยาที่แพ้" ให้ยาวออกไปอีกได้ไหมครับเนื่องจากมีผู้ป่วยบางคนแพ้ยาหลายตัว(ตามรูปครับ) ทำให้มองไม่เห็นยาทุกตัว ตอนนี้ผมก็แนะนำให้เจ้าหน้าีืที่เขาเลื่อน Cursor ดูไปก่อนครับ

6
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / การ Lock ผล LAB
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 14:36:33 PM »
ถ้าจะ Lock ผล LAB ให้สามารถดูผล LAB ได้เฉพาะบุคคลทำได้ไหมครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ

7
ขอถามหน่อยครับ ในหน้้าของระบบคัดกรองในบัญชี 1 มันไม่มีการติ๊กเครื่องหมายถูก (ตามรูปที่ 1) ซึ่งได้มีการกรอกข้อมูลการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว (ตามรูปที่ 2) ทำให้่เวลามาดูข้อมูลย้อนหลังไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคเบาหวานหรือความดันหรือป่าวครับ

8
1. อยากทราบว่าสองปุ่มนี้มันต่างกันยังไงครับ(ตามรูปที่ 1) พอผมกดปุ่ม "แสดงข้อมูล" แล้วรายชื่อมันก็ขึ้นมาเลย
พอกดปุ่ม "Refresh" มันจะประมวลผลนานมากเลยครับ

2. ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง สามารถลิ้งมาจากหน้าคัดกรองได้ไหมครับ (ตามรูปที่ 2)

9
Report Exchange / ช่วยดูรายงานให้หน่อยครับ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2011, 14:04:20 PM »
ช่วยดูรายงานหนังสือรับรองยานอกบัญชีให้หน่อยครับ ผมสั่งพิมพ์จากหน้าจอยืนยันเหตุผล(ตามรูปที่ 1) ถ้่าไม่ได้ทำการยืนยันการบันทึกข้อมูล(ตามรูปที่ 2) แล้วค่าที่พิมพ์ออกมาจะไม่มี(ตามรูปที่ 3 ซ้าย) แต่พอสั่งบันทึกข้อมูลไปแล้วมาสั่งพิมพ์ใหม่มันก็จะได้ผล(ตามรูปที่ 3 ขวา

10
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดิอน  13,500 บาท
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฃุมฃน  1,200 บาท

ยื่นใบสมัครได้ที่  กลุ่มงานบริหาร  โรงพยาบาลพรหมพิราม  ตั้งแต่วันที่ 1-16 ก.ย. 54
รายละเอียดอื่น ๆ อยู่ในไฟล์แนบครับ

11
ผมจะ restore ข้อมูลไปใส่ใน server สำรองแล้วมันก็ขึ้น  error ครับ  ผมลองแก้ไขโดยใช้ check table แล้วก็ repair table แล้วก็ยังไม่หายครับ

ใช้ hosxp version 3.54.7.20

รายละเอียด
EurekaLog 6.1.02

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Mon, 22 Aug 2011 08:54:41 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.54.7.20
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Thu, 21 Jul 2011 10:30:58 +0700
  1.6 Up Time         : 1 hour, 31 minutes, 4 seconds

Exception:
--------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Mon, 22 Aug 2011 10:25:45 +0700
  2.2 Address       : 011879F8
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.54.7.20
  2.5 Type          : EMyError
  2.6 Message       : .
                      #HY000Table 'patient_pid' was not locked with LOCK TABLES.
  2.7 ID            : FAB9
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : Administrator
  3.2 Name      : phromhosp
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : phromhosp
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - OFF
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - OFF
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
---------------------
  4.1 Form Class   :
  4.2 Form Text    :
  4.3 Control Class:
  4.4 Control Text :

Computer:
-----------------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : PHROMHOS-REP
  5.2 Total Memory  : 2046 Mb
  5.3 Free Memory   : 1372 Mb
  5.4 Total Disk    : 146.48 Gb
  5.5 Free Disk     : 93.57 Gb
  5.6 System Up Time: 5 days, 21 hours, 3 minutes, 35 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Xeon(R) CPU           E3110  @ 3.00GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Standard VGA Graphics Adapter (driver 5.2.3790.0 - RAM 63 MB)
  5.11 Printer      : PDF Complete Converter (driver 3.5)

Operating System:
--------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows 2003
  6.2 Build # : 3790
  6.3 Update  : Service Pack 1
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 192.168.010.018 - 192.168.000.018
  7.2 Submask   : 255.255.255.000 - 255.255.255.000
  7.3 Gateway   : 000.000.000.000 - 192.168.000.001
  7.4 DNS 1     : 061.019.245.245 - 192.168.000.001
  7.5 DNS 2     : 008.008.008.008 - 061.019.245.245
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF           

Custom Information:
-------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : []
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 []
  8.4                  :
  8.5 No 1             :
  8.6 No 2             :
  8.7 No 3             :

12
ใช้ hosxp v.3.54.2.2 ครับ ลองลบแล้วก็ลงตัว Full setup ใหม่ก็ยังไม่ไหายครับ เปลี่ยนเวอร์ชั่น เป็น 3.54.7.21 ก็ยังไม่หา่ยครับ


หน้า: [1]