แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thachang

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
พอดีเจ้าหน้าที่เขาทักท้วงมาว่ามันผิดครับ ไม่ทราบว่ามีที่ใดมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องบ้างครับ

2
กรณี  คนไข้จะมาตรวจรักษาปกติในเวลาราชการ  แต่มาเปิด vsit 6โมงเช้า(ซึ่งยังเป็นนอกเวลาอยู่) ค่าบริการผู้ป่วยนอกก็จะขึ้นเป็นนอกเวลาราชการ ทั้งๆ ที่คนไข้คนนี้ก็มารักษาในเวลาราชการปกติ รอตรวจประมาณ 9 โมง จะต้องมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ

3
ลองบันทึกข้อมูลบ้านซ้ำ แล้วดูว่าจำนวนคน update  ยังไม่ถูกเหมือนเดิมครับ

4
รบสอบถามอาจารย์ทุกท่านครับ  กรณีบัญชี 1 แสดงรายชื่อในบ้าน ไม่ตรงกับจำนวนที่แจ้งว่าในบ้านนั้นมีกี่คน ต้องแก้ไขอย่างไร ตอนนี้ใช้ HOSxP V 3.66.1.10 ครับ

5
กรณีการปกปิด Visit ผู้ที่ดำเนินการปกปิด visit สามารถดูข้อมูลที่ที่ปกปิดได้คนเดียว  หรือสามารถกำหนดให้คนอื่นดูได้ด้วยครับ

6
ถ้าจะปรับคำสั่งแสดงผลในฟอร์มเอกสารว่าดึงข้อมูลตาราง opitemrece ต้องปรับอย่างไรครับ

select d1.*,v1.*,o1.*,s.*,t.blobtext,t.blobtext2,p.drugallergy,ofbs.dtx1,ofbs.dtx2,i1.name as pdx_name,
concat(hc.hosptype,hc.name) as hospmain_name,
concat(hcs.hosptype,hcs.name) as hospsub_name

from doctor_order_print d1
left outer join vn_stat v1 on v1.vn=d1.vn
left outer join ovst o1 on o1.vn=d1.vn
left outer join patient p on p.hn = v1.hn
left outer join icd101 i1 on i1.code=v1.main_pdx
left outer join opdscreen s on s.vn = d1.vn
left outer join opdscreen_fbs ofbs on ofbs.vn=o1.vn
left outer join hospcode hc on o1.hospmain=hc.hospcode
left outer join hospcode hcs on o1.hospsub=hcs.hospcode
left outer join tempreport t on t.name=d1.vn and t.reportname="DOCTOR-FORM"
where d1.vn="470529131938" and d1.print_server="DOCTOR-1"

7
ของ รพ.ผมก็เป็นเหมือนกันครับ การเงินไม่ต้องการให้ปัดเศษ เพราะเวลาส่งออกไปนำเข้าที่โปรแกรม E-Claim แล้ว ถ้าตั้งปัดเศษแล้วจะไม่ตรงกับโปรแกรม E-Claim เพราะ E-Claim จะไม่ปัดเศษ ทำให้เกิดปัญหาครับ แต่ตอนนี้ปัญหาคือตั้งค่าใน HOSxP ให้ไม่ปัดเศษ ตรงการเงินกับห้องยาปัดเศษให้ แต่ตรงจุดห้องตรวจแพทย์พิมพ์ใบสั่งยาออกมาก็ยังปัดเศษอยู่ดีครับ จึงขอรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ ว่าจะแก้ไขอย่างไรให้ตรงกับ โปรแกรม E-Claim  หรือมีวิธีแก้ไขฟอร์มใบสั่งยาเปลี่ยนไปดึงจากตาราง opitemrece ได้อย่างเดียวครับ

8
เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ก็ยังช่้าครับ ส่งไฟล์มาให้อาจารย์ดูครับ

9
ใช้ HOSxP v 3.59.6.30   เครื่องพิมพ์ hp p1102  เวลา พิมพ์ใบสั่งยาและ opd card ที่หน้าจอห้องตรวจแพทย์แล้วจะช้าใช้เวลาประมาณ 25 วินาที ถึงจะพิมพ์ออกมาได้ และบางครั้งก็พิมพ์ออกแต่ opd card ใบสั่งยาไม่ออกมา รบกวนอาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ ตอนนี้มีปัญหาที่ห้องตรวจทุกห้องเลยครับ

10
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Share Tips HOSxP
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 10:10:44 AM »
ขอบคุณครับ

11
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Share Tips HOSxP
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 09:41:34 AM »
ทำ Replication ผ่าน mysql  ครับ

12
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Share Tips HOSxP
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2016, 10:42:27 AM »
เดิมเคยทำใน Centos 5 ได้ครับ

13
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Share Tips HOSxP
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2016, 10:26:00 AM »
รบกวนอาจารย์ทุกท่าน แนะนำวิธีการทำ Replication [Master to Slave] ใน Centos7 + MariaDB 10.1.14
พอดี ลง Server ใหม่ แล้วยังทำไม่สำเร็จครับ

14
เป็นมาเกือบเดือนแล้วครับ database 33 GB เป็นที่ระบบงานผู้ป่วยใน ตรงการสั่งแลบผู้ป่วยใน ,ลงบันทึกการจำหน่ายผู้ป่วย กดบันทึกครั้งนึงประมาน 30-40วิ หรือไม่ก็ค้างไปเลยครับ และทั้งระบบโดยรวมก็ช้าลงจากเดิมมาก เครื่องลูกข่าย 40 เครื่อง
select * from ipt  limit 1
ลองดูว่ามี blank   an ที่ record แรกของตารางไหม  ถ้ามี ก็ลองเคลียร์ครับ..
ไม่ blank ครับ อ.เกื้อ

15
ไม่ทราบว่าแก้ไขได้ยังครับ พอดีที่โรงพยาบาลเกิดปัญหานี้เหมือนกันครับ ยังแก้ไขไม่ได้ครับ อยากทราบวิธีแก้ครับ

16
server สำรองครับ
root@192.168.0.3's password:
Last login: Tue Sep  6 15:28:12 2016 from 192.168.0.104
[root@BMS-Restore ~]# cat /proc/meminfo
MemTotal:        5934064 kB
MemFree:          128708 kB
MemAvailable:    1905528 kB
Buffers:          113296 kB
Cached:          1774560 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          3631668 kB
Inactive:        1860968 kB
Active(anon):    2681572 kB
Inactive(anon):   932068 kB
Active(file):     950096 kB
Inactive(file):   928900 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:       6160380 kB
SwapFree:        6160380 kB
Dirty:                36 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       3605016 kB
Mapped:            19140 kB
Shmem:              8856 kB
Slab:             194040 kB
SReclaimable:     133532 kB
SUnreclaim:        60508 kB
KernelStack:        4464 kB
PageTables:        12336 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     9127412 kB
Committed_AS:    5465052 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       97896 kB
VmallocChunk:   34359579064 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:      112828 kB
DirectMap2M:     3022848 kB
DirectMap1G:     3145728 kB

17
ตารางให้เป็น InnoDB 95 %+ ต้องปรับอย่างไรครับ

18
[root@BMS-Restore ~]# top
top - 11:01:17 up 80 days, 20:05,  1 user,  load average: 1.56, 0.95, 0.72
Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.2%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 98.3%id,  1.5%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:  10206392k total, 10142584k used,    63808k free,   192276k buffers
Swap:  4095992k total,      148k used,  4095844k free,  8173840k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3783 mysql     15   0 2244m 1.5g 5308 S  1.6 15.5   4120:59 mysqld
22013 root      15   0 90108 3592 2864 S  0.3  0.0   0:00.05 sshd
22039 root      15   0 12740 1132  800 R  0.3  0.0   0:00.28 top
    1 root      15   0 10348  684  576 S  0.0  0.0   0:00.98 init
    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.14 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.28 migration/1
    6 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
    7 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    8 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.30 migration/2
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
   10 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   11 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.51 migration/3
   12 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/3
   13 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3
   14 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/4
   15 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/4
   16 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/4
   17 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 migration/5
   18 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/5
   19 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/5
   20 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.17 migration/6
   21 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/6
   22 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/6
   23 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.12 migration/7
   24 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 ksoftirqd/7
   25 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/7
   26 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 events/0
   27 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 events/1
   28 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.73 events/2
   29 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.13 events/3
   30 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.88 events/4
   31 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/5
   32 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/6
   33 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/7
   34 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
  131 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
  142 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0

19
innodb 2355 ตาราง
myisam 2057 ตาราง

20
 Intel(R) Xeon(R) CPU           X3450  @ 2.67GHz
[root@BMS-Restore ~]# Intel(R) Xeon(R) CPU           X3450  @ 2.67GHz
[root@BMS-Restore ~]#  cat /proc/meminfo
MemTotal:     10206392 kB
MemFree:         64288 kB
Buffers:        169708 kB
Cached:        8170104 kB
SwapCached:          0 kB
Active:        2134324 kB
Inactive:      7878752 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:     10206392 kB
LowFree:         64288 kB
SwapTotal:     4095992 kB
SwapFree:      4095844 kB
Dirty:              36 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:     1673220 kB
Mapped:          15280 kB
Slab:            86228 kB
PageTables:      10600 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:   9199188 kB
Committed_AS:  2432392 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed:      2728 kB
VmallocChunk: 34359735607 kB
HugePages_Total:     0
HugePages_Free:      0
HugePages_Rsvd:      0
Hugepagesize:     2048 kB
[root@BMS-Restore ~]#  fdisk -l

Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146814976000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17849 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14       17849   143267670   8e  Linux LVM


21
เป็นมาเกือบเดือนแล้วครับ database 33 GB เป็นที่ระบบงานผู้ป่วยใน ตรงการสั่งแลบผู้ป่วยใน ,ลงบันทึกการจำหน่ายผู้ป่วย กดบันทึกครั้งนึงประมาน 30-40วิ หรือไม่ก็ค้างไปเลยครับ และทั้งระบบโดยรวมก็ช้าลงจากเดิมมาก เครื่องลูกข่าย 40 เครื่อง

22
รบกวนอาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำวิธีแก้ไขระบบงาน IPD ช้ามากกกก ครับ V3.59.3.21 ใช้ tool ใน system seting  table archive ก็ไม่หายครับ

23
ครับ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองดูครับ

24
ลง mysql ไม่สำเร็จครับ error แบบนี้แก้ไขยังไงครับ อาจารย์

25
เรียน อาจารย์ทุกท่านครับ คีย์สั่งแลบ ipd แล้วช้ามากประมาณ 3-5 นาที ถึงจะบันทึกเสร็จ บางครั้งหน้าจอค้าง รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับว่าจะแก้ไขอย่างไร เพิ่งเป็นมาประมาณ 5 วัน ครับ HOSxP v 3.59.3.21 ติดตั้ง LIS เมื่อตอนต้นปีครับ

26
http://hosxp.net/smf2/index.php/topic,29103.msg261390.html#msg261390
ทำตามกระทู้นี้แล้วยังไม่ผ่านครับ

27
มีอาจารย์ท่านใดทำ Backup Schedule บน Win8.1 ได้บ้างครับ ขอคำแนะนำวิธีการทำหน่อยครับ

28
ขั้นตอนการ daily backup hosxp บน windows 8 โดยใช้คำสั่ง schtasks

1.สรั้าง backup folder ใน folder ประกอบด้วย file 2 file ดังนี้

   1.1 สร้าง .bat file กำหนด path ของ .bat file และ .ini file ให้ scdtasks run hosxp_mysql_backup.exe โดยอ่านการตั้งค่าการ    backup ใน .ini file
   1.2 สร้าง .ini file ตั้งค่าการ backup ให้  hosxp_mysql_backup.exe

 หมายเหตุ ใช้โปรแกรม hosxp ทำ daily backup จะได้ ทั้ง .bat file และ .ini file อยู่ใน  drive...:\backup folder\1....31\backup.bat                และbacup.ini copy มาเลย
      edit file backup.bat
        "C:\Program Files (x86)\HOSxP\hosxp_mysql_backup.exe" "C:\\hosxp_backup\\1\\backup.ini" ตรง  ***C:\        \hosxp_backup\\1\\***แก้ให้ตรงกับ path backup folder
      edit file backup.ini แก้ไขบรรทัด BACKUP_FOLDER=C:\hosxp_backup\1 ตรงกับ แก้ให้ตรงกับ path backup folder

2.ใส่คำสั่งสร้าง task schedule ใน window command promt

SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "daily_hosxp_backup" /sc "Daily" /st 01:00 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\backup.bat""

ถ้า ถูกต้องจะขึ้นว่า

SUCCESS: The scheduled task "daily_hosxp_backup" has successfully been created.

แล้วก็รอดูผลการbackupตามเวลานั้น ตรวจสอบงานที่สร้างด้วยคำสั่ง
SCHTASKS /Query /TN "daily_hosxp_backup"
แต่ถ้าต้องการทดสอบให้ใช้คำสั่ง

SCHTASKS  /Run  /TN "daily_hosxp_backup"

เพื่อให้ run backup ทันที ! ตรวจสอบจาก task manager ดูโปรแกรม hosxp_mysql_backup.exe ว่าทำงานหรือไม่

schtasks = คำสั่ง 
/create = สร้าง 
/RU "System" สิทธ์การ run โดยไม่มี window ให้เห็น ถ้าไม่กำหนดจะมี window ขึ้นแสดง
/tn "daily_hosxp_backup" กำหนด taskname ซื่อ  daily_hosxp_backup เปลี่ยนได้
/sc "Daily" กำหนด schedule แบบ Daily ทำทุกวัน
/st 01:00   กหนดเวลาที่จะ backup
/tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\backup.bat"" กำหนด path ให้ run .bat file ใน cmd

SCHTASKS /end /TN "daily_hosxp_backup" =หยุดงานที่กำลัง run
SCHTASKS /delete /TN "daily_hosxp_backup" /f  =ลบงานที่สร้าง  /f หมายถึงบังคับไม่ต้องถามcomfirm yes no
SCHTASKS /Query /FO LIST /V =ดู schedule task ทั้งหมด
SCHTASKS /Query /TN "daily_hosxp_backup" ดูเฉพาะงาน daily_hosxp_backup

การ backup แบบนี้file backupจะอยู่ใน folder เดียวกันครับ แต่ถ้าต้องการให้เหมือนของอาจารย์ต้องใข้โปรแกรมhosxp สร้างdaily backup folderแล้ว run คำสั่งทั้งหมดนี้ครับ ตรงC:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup ต้องเปลี่ยนเป็นpath folderที่ต้องการ backup   /st 01:00 เปลี่ยนเป็นเวลาที่ต้องการ backup

SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "1"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:1 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\1\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "2"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:2 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\2\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "3"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:3 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\3\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "4"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:4 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\4\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "5"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:5 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\5\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "6"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:6 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\6\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "7"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:7 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\7\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "8"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:8 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\8\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "9"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:9 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\9\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "10"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:10 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\10\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "11"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:11 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\11\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "12"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:12 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\12\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "13"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:13 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\13\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "14"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:14 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\14\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "15"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:15 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\15\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "16"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:16 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\16\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "17"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:17 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\17\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "18"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:18 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\18\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "19"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:19 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\19\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "20"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:20 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\20\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "21"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:21 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\21\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "22"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:22 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\22\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "23"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:23 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\23\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "24"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:24 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\24\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "25"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:25 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\25\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "26"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:26 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\26\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "27"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:27 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\27\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "28"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:28 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\28\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "29"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:29 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\29\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "30"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:30 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\30\backup.bat""
SCHTASKS /create  /RU "System" /tn "31"  /st 01:00 /SC MONTHLY /D:31 /tr "cmd /c \"C:\Program Files (x86)\HOSxP\daily_backup\31\backup.bat""

ลองดูครับ
ยังทำไม่ผ่านเลยครับ มีวิธีอย่างละอียดไหมครับ

29
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Share Tips HOSxP
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 14:42:32 PM »
:) โปรแกรมตรวจเช็ค Record ระหว่าง Master กับ Slave และ Clear replicate_log  Version Foxpro ::)     ต้องขอขอบคุณ อ.วรเวทย์ เอี่ยมพร รพ.บึงสามัคคี ที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา   
ผมติดตั้งตามคู่มือแล้ว แต่เข้าใช้งานไม่ได้ครับ โปรแกรมแจ้งให้ติดตั้ง MYSQL OBDC Driver ก่อน ทั้งๆ ที่ติดตั้งไปแล้วครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
-------------------

ลอง  Remove ODBC MySQL ตัวเดิมทิ้งไปก่อน
แล้ว Download ตามไฟล์แนบด้านล่าง ไปติดตั้งใหม่ครับ

ขอบคุณมากครับ ใช้ได้แล้วครับ

30
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: Share Tips HOSxP
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 11:39:40 AM »
:) โปรแกรมตรวจเช็ค Record ระหว่าง Master กับ Slave และ Clear replicate_log  Version Foxpro ::)     ต้องขอขอบคุณ อ.วรเวทย์ เอี่ยมพร รพ.บึงสามัคคี ที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา   
ผมติดตั้งตามคู่มือแล้ว แต่เข้าใช้งานไม่ได้ครับ โปรแกรมแจ้งให้ติดตั้ง MYSQL OBDC Driver ก่อน ทั้งๆ ที่ติดตั้งไปแล้วครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ

31
นอกเรื่อง / Re: แจ้งข่าวการสูญเสีย
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2015, 15:12:21 PM »
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ อ.JD

32
น่าจะเป็น opdscreen_patient_type
.ใช่ครับ ช่องประเภทผู้ป่วย  ยังเหลือ ความเร่งด่วนอะครับ

33
ตรงประเภทผู้ป่วย และความเร่งด่วน  แก้ไขได้ที่ตารางไหนครับ

35
Report Browser ในโปรแกรม HOSxP เข้าใช้งานไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ

36
ตอนนี้ version ของ BMSHOSxPStandard43Export ล่าสุดโหลดได้ทางไหนครับ

37
ขอบคุณครับ

38
ขอบคุณครับ แล้วสีแดงกับน้ำเงินมีความหมายต่างกันอย่างไรครับ

39
ขอถามอาจารย์ทุกท่านครับ สิทธิในหน้าจอผู้ป่วยในต่างสีกันทั้งที่สิทธิเดียวกัน  หมายถึงอย่างไรบ้างครับ

40
 Zebra GK420t  Thermal Printer พอติดตั้งแล้วพิมพ์ sticker ออกมาพอรายการยาแผ่นแรกพิมพ์ออกมา แผ่นที่ 2 จะว่าง (เว้นไม่พิมพ์) แล้วจะพิมพ์รายการยาที่ 2 ในแผ่นที่ 3 เป็นแบบนี้ทุกคนเลยครับ ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดเคยเจอบ้างครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

41
ขอบคุณมากครับ

42
ขอดู รูป   record ทั้งหมด ของ AN นี้    ในตาราง  incith  และตาราง opitemrece  ครับ
ตารางopitemrece ผมขอส่งเป็น excel ครับเป็นรูปโชว์ไม่ครบครับ

43
เมื่อก่อนมันก็พิมพ์สรุปออกมาก็แยกให้ปกติครับ แต่เพิ่งมาเป็นครับ ที่ไปรวมกับที่เบิกได้ ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับ ฟอร์มก็ฟอร์มเดิมครับ

มีการปรับรายการนี้  จาก ชำระเอง เบิกไม่ได้  มาเป็น ชำระเองเบิกได้...ในระบบบัญชี ค่ารักษาพยาบาลไหมครับ
ไม่ได้ปรับครับ รายการนี้ยังคงเป็นชำระเอง เบิกไม่ได้ อยู่ครับ

44
เมื่อก่อนมันก็พิมพ์สรุปออกมาก็แยกให้ปกติครับ แต่เพิ่งมาเป็นครับ ที่ไปรวมกับที่เบิกได้ ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับ ฟอร์มก็ฟอร์มเดิมครับ

45
ช่วยชี้แนะด้วยครับ

46
รบกวนอาจารย์แนะนำ เรื่องการพิมพ์ใบงบค่ารักษาผู้ป่วยในครับ ตรงค่าห้องส่วนเกินเบิกไม่ได้ครับ
ตอนสรุปในโปรแกรม มีการแยกค่าห้องส่วนเกินเบิกไม่ได้ ถูกแล้วครับ แต่พอแบบสรุปพิมพ์ออกมาแล้วค่าห้องส่วนเกินมันไปรวม ตรงค่าห้องเบิกได้ครับ

47
หน้าคัดกรองครับ เป็นกับคนไข้รายหนึง

แผนกPCU เรียกคนไข้ขึ้นมา แล้วขึ้น error ว่า

Could not convert variant of type(Null) into type(Double)

จะสั่งยาก็ไม่ได้ มันจะเด้งข้อความนี้ขึ้นมาตลอด

อยากรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ
เป็นเหมือนกันเลยครับ
Could not convert variant of type(Null) into type(Double 
แต่เป็นที่แผนกผู้ป่วยในครับ add chart ไม่ได้เลยครับ เป็นแค่คนไข้รายนี้รายเดียว
ต้องแก้ไขอย่างไรครับ อาจารย์

48
แล้วต้อง set ยังไงถึงจะ print ตามขวางได้ครับ

49
Report Exchange / Re: รายงานทันตกรรม ท.01
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 15:20:43 PM »
ถ้าบันทึกข้อมูลใน one stop service ข้อมูลจะมาออกในรายงานนี้หรือเปล่าครับ

50
Report Exchange / Re: รายงานทันตกรรม ท.01
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2014, 14:09:39 PM »
ลองเพิ่มปีที่ stock_bdg_year ดูนะครับแล้วลองใหม่
ขอบคุณครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 9