กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ห้องเก็บเงิน แจ้งว่า พิมพ์ใบนำส่งเงิน สรุปแยกตามหมวด ตอนประมวลผล และสั่งพิมพ์ ใช้เวลานานกว่าเดิมครับ
ไม่ทราบว่า ที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมครับ
2
แนะนำให้เจ้าหน้าที่ทำการตั้งค่า และบันทึกข้อมูลดังนี้
1.ไปที่เมนูระบบงานอื่นๆ > รายการ xray > คลิกแก้ไขรายการ xray ที่ต้องการ และกรอกจำนวนฟิล์มที่ใช้สำหรับการทำ X-Ray  ในช่อง  exposure qty และกดบันทึก
2.ที่หน้ารายงาน ผล xray ที่สั่งให้กับผู้ป่วย ให้ทำการเพิ่มจำนวนฟิล์มที่ใช้เมื่อทำการรายงานผล ตามที่กำหนด
จะสามารถ คิดจำนวนของรายการ xrayและราคา ออกมาได้ถูกต้องในใบสั่งยา
3
พิมพ์จากหน้าต่างห้องฉุกเฉิน หรือ คัดกรอง ที่ปุ่ม Doc. ค่ะ
แบบฟอร์ม มีอยู่ใน link :  https://drive.google.com/drive/folders/1St2A2U3uLuXaJ5uTYtQrxtgWs4KnvmL9

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]
4
1.ระบบผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถ แสดงกระบวนการทางพยาบาล ที่บันทึกมาจากห้องฉุกเฉิน ในหน้าจอข้อมูลการ Admit ผู้ป่วย ที่แถบการมารับบริการ

[ Guests cannot view attachments ]

2.ระบบคิวห้องตรวจ เพิ่มความสามารถ Auto call สำหรับเรียกคิวและเปิดหน้าจอ Nurse workbench อัตโนมัติ หลังจากที่ใส่ Visit Q แล้ว Enter

[ Guests cannot view attachments ]

3.ระบบซักประวัติ เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกข้อมูลซักประวัติ(Nurse Workbench) เมนูกายภาพ เพื่อพยาบาลสามารถบันทึกส่งตัวผู้ป่วยไปยัง กายภาพ แทนแพทย์ หรือตรวจสอบการส่งตัวที่แพทย์บันทึกไว้ได้

[ Guests cannot view attachments ]

4.ระบบScanใบสั่งยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Doctor order viewer ระบุสถานะการตรวจสอบเอกสารScan คัดกรองแล้ว,บันทึกข้อมูลแล้ว และตรวจสอบแล้ว

[ Guests cannot view attachments ]

5.ระบบScanใบสั่งยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Doctor order viewer ฟังก์ชั่น Rotate การปรับมุมมอง

[ Guests cannot view attachments ]

6.ระบบScanใบสั่งยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Doctor order viewer ใช้เมาส์ เลื่อนดูภาพแล้วให้ภาพขยับตามทิศทางได้

[ Guests cannot view attachments ]

7.ระบบโภชนการเพิ่มความสามารถหน้าจอสั่งอาหารผู้ป่วยในแสดงสถานะการรับรายการอาหารตามมื้อที่รับ

[ Guests cannot view attachments ]

8.ระบบซักประวัติ ปรับปรุงให้แจ้งเตือนกรณีที่บันทึกวัคซีนแต่ไม่ลง Vital Sing  ยกเว้น รหัสวัคซีน "C19" เท่านั้นที่จะบังคับลง

[ Guests cannot view attachments ]

9.ระบบห้องยาผู้ป่วยนอก เพิ่มความสามารถหน้าจอบันทึกใบสั่งยา เมื่อเรียกคนไข้ แจ้งเตือนข้อมูลการเกิด Drug Interaction เมื่อแพทย์มีการสั่งยาที่เป็น DI กัน

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

10.ระบบนัดหมาย เพิ่มความสามารถการจอง Slotนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปMOPH IC

[ Guests cannot view attachments ]

[ Guests cannot view attachments ]

11.ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถหน้าจอข้อมูลเวชระเบียน เพิ่มแถบเลขที่บัตรประจำตัวสำหรับลงข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง

[ Guests cannot view attachments ]

     - เพิ่มรหัส 02 ใน ตาราง cardtype

[ Guests cannot view attachments ]

12.ระบบเวชระเบียน ปรับปรุงระบบGenerate CID ใหม่ กรณีที่ระบุสัญชาติไม่ใช่คนไทย และมีเลขที่ Passport ระบบจะ Generate CID ให้จาก MOPH IC ซึ่งถ้าเลขที่ Passport เดียวกันไปใช้ที่ รพ. อื่นจะได้ CID เดิม

[ Guests cannot view attachments ]
5
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
6
การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือน มกราคม 2564

1. ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถหน้าข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD แสดงชื่อผู้รับคำสั่งพร้อมเวลาและวันที่รับคำสั่งในรายการนั้น ๆ ด้วย

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบ IPD Paperless เพิ่มความสามารถสร้าง Template การรักษาส่วนตัวของแพทย์ และให้สามารถเรียกใช้ Template ส่วนบุคคลได้

[ Guests cannot view attachments ]การพัฒนาโปรแกรม HOSxP XE (สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

1. ระบบห้องตรวจแพทย์ เพิ่มความสามารถ หน้าจอบันทึกรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง “แสดงตัวอย่างเอกสาร” ก่อนพิมพ์

[ Guests cannot view attachments ]

2. ระบบห้องยาผู้ป่วยใน เพิ่มความสามารถหน้าจอIPD Medication Profile แสดงเอกสารScan ใบสั่งยาผู้ป่วยในที่แถบ “Scan Document”

[ Guests cannot view attachments ]

3. ระบบเวชระเบียน เพิ่มความสามารถหน้าจอส่งตรวจผู้ป่วย คนไข้นัดจะนำข้อมูลการนัดหมาย “แผนก” ข้อมูล “ห้องตรวจ” และประเภทการมาเป็น “นัดมา” มาให้ตอนส่งตรวจ

[ Guests cannot view attachments ]

กรณีที่ระบุ Queue Slot จากระบบนัดหมายเมื่อส่งตรวจจะได้คิวที่จองไว้

[ Guests cannot view attachments ]
7
ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์ชัยพร ได้มีพัฒนาโปรแกรม ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ
8
สอบถามหน่อยครับ ฟอร์มเหล่านี้ใน hosxp v3 มีป่าวครับ หาในคู่มือแล้วไม่มี แล้ว Consent form ใน v3 พิมพ์ยังไงครับ

ผมใช้วิธีพิมพ์จากหน้าส่งตรวจ และแก้ไข SQL ใหม่
9
ลองติดต่อไปที่ เอ๋ IT รพ.เลย ครับ
10
ทำยังไงจำนวนฟิล์มตรงค่ารักษา จึงจะตรงกับจำนวนที่สั่ง ครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10