ผู้เขียน หัวข้อ: หลักสูตรอบรม 4 ภาคประจำปี 56 เรื่อง"การบันทึกข้อมูลและส่งออกฯ 50 แฟ้ม"  (อ่าน 52669 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 926
 • BMS STAFF
 • Respect: +79
  • ดูรายละเอียด
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง “การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ

  และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556”  วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบโรงพยาบาล ให้สามารถส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 ได้สม่ำเสมอ และถูกต้อง
     2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 แฟ้ม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสม่ำเสมอ และถูกต้อง

  เนื้อหา
     1. การตรวจสอบการตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP/ HOSxP PCU เพื่อการส่งออกฯ
     2. การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
     3. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานสำรวจและงานบริการชุมชน เพื่อการส่งออกฯ
     4. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อการส่งออกฯ
     5. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการส่งออกฯ
     6. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
     7. การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลงานบริการผู้ป่วยใน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฯ
     8. การส่งออกข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐาน 50 แฟ้ม

  กลุ่มเป้าหมาย
  1.   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  2.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม HOSxP PCU
  3.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยนอก ,ห้องฉุกเฉิน และทันตสุขภาพ  
  4.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานระบาดวิทยา
  5.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  6.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานเวชกรรมสังคม
  7.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานฝากครรภ์ และอนามัยเด็กดี
  8.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลงานวางแผนครอบครัว
  9.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลระบบงานผู้ป่วยใน ,ห้องคลอด
  10.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ


  ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น
  รุ่นที่ 1    จังหวัด สงขลา    ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว  อ.หาดใหญ่  วันที่  25-27 มิถุนายน 2556
  รุ่นที่ 2   จังหวัด เชียงใหม่  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่       วันที่  2-4 กรกฎาคม 2556

  อัตราค่าห้องฟัก
  โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว  อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา  :
  เตียงเดี่ยว / คู่  ราคา   1240 บาท

  โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่    :
  ห้องพักแบบสุพีเรีย   เดี่ยว/คู่             1200/1400 บาทสุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน
  ห้องพักแบบเดอลักซ์   เดี่ยว/คู่      1500/1700 บาทสุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   50 คน/รุ่น

   ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง)

  การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมอบรม
     NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 2Gb ติดตั้ง Windows XP หรือ Windows 7 นำมา 1 เครื่อง ต่อ 1 คน
  พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU และฐานข้อมูลหน่วยบริการ รพ./รพ.สต./สอ.


  ตารางการอบรม
  วันที่ 1    

  • การตรวจสอบและตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม HOSxP/HOSxP PCU (System Setting)
  • การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 50 แฟ้ม
  • การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน,ประชากร ในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
  • การบันทึกข้อมูลงานบริการและกิจกรรมในชุมชน
  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (แม่)


  วันที่ 2    

  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานแม่และเด็ก (เด็ก)
  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการและการสำรวจงานวางแผนครอบครัว
  • การบันทึกข้อมูลในระบบงานคัดกรองและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก

  วันที่ 3

  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก(ต่อ)
  • การบันทึกข้อมูลงานระบาดวิทยา
  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และตรวจทันตสุขภาพ
  • การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน
  • การส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ 50 แฟ้ม


  ชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม รุ่นที่ 1 หาดใหญ่
  จำนวนผู้เข้าอบรม
  จำนวนผู้ที่ชำระเงิน
  ***(ปิดรับสมัครแล้วค่ะ สำหรับภาคใต้)***
  1. รพ.สิงหนคร  จ.สงขลา
      3
  0
  2. รพ.ระโนด  จ.สงขลา
      2
  0
  3. รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี  จ.สงขลา
      2
  0
  4. รพ.บางกล่ำ  จ.สงขลา
      1
  1
  5. รพ.ทับปุด จ.พังงา
      2
  2
  6. รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ จ.พังงา
      2
  2
  7. รพ.กันตัง จ.ตรัง
      1
  1
  8. รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา
      2
  2
  9. รพ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
      2
  2
  10. รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
      1
  0
  11. รพ.ยะลา จ.ยะลา
      1
  1
  12. รพ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
      2
  0
  13. รพ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
      2
  2
  14. รพ.รัตภูมิ  จ.สงขลา
      2
  2
  15. รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
      1
  0
  16. รพ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา
      1
  0
  17. รพ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
      1
  0
  18. รพ.ถลาง จ.ภูเก็ต
      2
  2
  19. รพ.สตูล จ.สตูล
      2
  1
  20. รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
      2
  2
  21. รพ.ละงู จ.สตูล
      2
  2
  22. รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส
      1
  0
  23. รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
      2
  0
  24. รพ.ควนเนียง จ.สงขลา
      1
  0
  25. รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา
      1
  1
  26. รพ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
      1
  0
  27. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จ.ยะลา
      1
  0
  28. รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
      2
  0
  29. รพ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
      1
  1
  30. รพ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
      1
  0
  31. รพ.นาหม่อม จ.สงขลา
      2
  0
  32. รพ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
      2
  0
  33. รพ.รามัน จ.ยะลา
      2
  0
  34. รพ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
      1
  0
  35. รพ.ระนอง จ.ระนอง
      3
  3
  36. รพ.สทิงพระ จ.สงขลา
      1
  0
  37. รพ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
      2
  0
  38. รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี
      2
  0
  38. รพ.สุคิริน จ.นราธิวาส
      2
  0
  39. รพ.หนองจิก จ.ปัตตานี
      3
  1
  40. รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
      2
  2
  41. รพ.ตะโหมด จ.พัทลุง
      1
  0
  42. รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
      1
  0
  43. รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส
      2
  0
  44. รพ.ระแงะ จ.นราธิวาส
      1
  0
  45. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
      3
  3
  46. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.ปัตตานี จ.ปัตตานี
      1
  1
  รวม
    78
   34
  ชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม รุ่นที่ 2 เชียงใหม่
  จำนวนผู้เข้าอบรม
  จำนวนผู้ที่ชำระเงิน
  ***(ปิดรับสมัครแล้วค่ะ สำหรับภาคเหนือ)***
  1. รพช.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก
      2
  0
  2. รพ.นครพนม  จ.นครพนม
      2
  0
  3. รพ.สอง  จ.แพร่
      1
  1
  4. รพ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์
      1
  0
  5. รพ.วังโป่ง  จ.เพชรบูรณ์
      2
  2
  6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  จ.ลพบุรี
      8
  0
  7. รพ.ชุมชนวังทอง จ.พิษณุโลก
      3
  0
  8. รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
      1
  0
  9. รพ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
      2
  0
  10. รพ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
      2
  2
  11. รพ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
      3
  0
  12. รพ.กันทรวิชัย
      1
  0
  13. รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
      1
  0
  14. รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
      2
  0
  15. รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
      4
  0
  16. รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
      1
  0
  17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จ.พะเยา
      1
  1
  18. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
      5
  0
  19. รพ.ท่าวังผา จ.น่าน
      3
  3
  20. รพ.บางแพ จ.ราชบุรี
      4
  0
  21. รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน
      2
  0
  22. รพ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
      2
  0
  23. รพ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
      5
  0
  24. รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
      10
  0
  25. รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
      1
  1
  26. รพ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
      1
  0
  27. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่
      2
  2
  28. รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
      2
  2
  29. รพ.โพทะเล จ.พิจิตร
      4
  0
  30. สำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
      1
  0
  31. รพ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
      2
  2
  32. รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
      1
  1
  33. รพ.สามง่าม จ.พิจิตร
      2
  0
  34. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน
      1
  0
  35. รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน
      2
  2
  36. รพ.นาน้อย จ.น่าน
      3
  3
  รวม
   90
  21

  สนใจสมัคร ดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ที่นี่ค่ะ (ต้อง login ก่อนนะคะ ถึงจะเห็นไฟล์)[/list]
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2013, 14:08:38 PM โดย train »
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ Knott

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 888
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
  อบรมนานจังเลยครับ รบกวนแก้ไขด้วยนะครับ   ;D ;D
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2013, 10:35:52 AM โดย Knott »
  รพช.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
  ขึ้นระบบ 1 เมษายน 2551 (ขึ้นระบบเอง)
  Server : IBM x3250 M2, RAM 4 GB, FreeBSD 7.2, Mysql 5.1.30
  HOSxP Version 3.56.1.15

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  อบรมนานจังเลยครับ รบกวนแก้ไขด้วยนะครับ   ;D ;D

      แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคะ  ขอบคุณคะ
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ wiphusit

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,426
  • ยอดกมล
  • Respect: +4
   • ดูรายละเอียด
   • โรงพยาบาลทับปุด
  กำลังรอ ผอ.อนุมัติครับ
  วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  โรงพยาบาลทับปุด
  อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
  โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
  โทรสาร 0-7659-9115
  Thailand.

  ออฟไลน์ hemmachat

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 66
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  แล้วภาคอีสาน กับตะวันออกไม่มีกำหนดจัดหรือครับ
  ไม่อยากขับรถขึ้นเขาซักเท่าไหร่

  เหมชาติ  นีละสมิต
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการ ผอ.รพ.สต.หนองเสาเล้า
  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  เริ่มใช้ hosxp_pcu ธันวาคม ๒๕๕๒
  เริ่มใช้ datacenter ตุลาคม ๒๕๕๓
  ดูแลระบบการใช้งาน hosxp_pcu หน่วยงานในสังกัด สสอ.ชุมแพ
  Toshiba core i3 2.26 ram 4 GB HD 500 GB ATI
  win 7

  ออฟไลน์ apatnon86

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 410
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  แล้วภาคอีสาน กับตะวันออกไม่มีกำหนดจัดหรือครับ
  ไม่อยากขับรถขึ้นเขาซักเท่าไหร่  ใช่ครับ  ภาคตะวันออกรออยู่นะครับ
   

  ออฟไลน์ Maetha Hospital

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 58
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
   • เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทาครับ
  ยังไม่เห็นมีใบโครงการเลยครับ แบบนี้ส่งอนุมัติขออบรมไม่ได้แน่เลย
  ปวร โปร่งจิตต์ (ปอ)
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแม่ทา ลำพูน (รพช. 30 เตียง)
  เริ่มใช้งานเต็มรูปแบบ 3 มกราคม 54
  Client Version 3.54.1.3, Spec ตามมาตรฐานกลางกระทรวง ICT
  Server: CentOS 5.5, MySQL 5.1

  ขอบคุณสังคมดีๆ แห่งนี้และ HosXP ที่ทำให้โรงพยาบาลก้าวหน้าขึ้นครับ

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด


                สวัสดีคะ


                            หากท่านใดยังไม่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์   สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการจากด้านบนได้นะคะ มีแนบไฟล์ไว้  หรือหากต้องการให้ส่งอีเมล์ รบกวน พิมพ์อีเมลืไว้ให้ด้วยนะคะ                                                                                                                      ขอบคุณคะ
                                                                                                                          กัลยา
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ mixer_79

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 670
  • กำลังใจในการทำงาน
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
  ขอเอกสารโครงการหน่อยนะครับ เพื่อประกอบการขออนุมัติ
  thongkoon13@gmail.com
  0819550235

  หรือแนบไฟล์เพิ่มก็ได้นะครับ จะได้เข้ามาโหลดกันได้
  นายทองคูณ พรมผักแว่น 0819550235
  โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140  
  รพ.ขนาด 90 เตียง   thongkoon13@gmail.com
  เริ่มใช้โปรแกรม 05 มีนาคม 2553
  HOSxP V.3.56.2.15
  ______________________________________

  ออฟไลน์ mini

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 89
  • รพ.งาว
  • Respect: +6
   • ดูรายละเอียด
  โรงพยาบาลงาว จ.ลำปาง  ขอจอง 1 ที่ค่ะ
  รุ่นที่ 2   จังหวัด เชียงใหม่  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่       วันที่  2-4 กรกฎาคม 2556


  หมายเหตุ : เอกสารกำลังนำเสนอผู้บริหารค่ะ
  โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง (30 เตียง)
  HOSxP 3.56.11.19  MySQL 5.5.30
  ขึ้นระบบ  1 กุมภาพันธ์ 2552  
   SERVER::IBM x5550 M4  centos 6.4 64 bit RAM 32 GB.
   SLAVE:: HP Proliant DL360 G5 centos 6.4 64bit  RAM  4 GB.
                 HDD 146*3 RAID5
  SLAVE:: HP Proliant DL360 G5 windows server 2008 RAM  4 GB.
               HDD 146*2 RAID0-1

            
            “ หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ ”
          “ อย่ายอมแพ้ ถ้าไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ ”

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ขอเอกสารโครงการหน่อยนะครับ เพื่อประกอบการขออนุมัติ
  thongkoon13@gmail.com
  0819550235

  หรือแนบไฟล์เพิ่มก็ได้นะครับ จะได้เข้ามาโหลดกันได้

                           ส่งไฟล์โครงการให้ที่อีเมล์ที่แจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณทองคุณ

                                                         ขอบคุณคะ
                                                           กัลยา

  ปล. ไฟล์เอกสารมีแนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วคะ
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  โรงพยาบาลงาว จ.ลำปาง  ขอจอง 1 ที่ค่ะ
  รุ่นที่ 2   จังหวัด เชียงใหม่  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่       วันที่  2-4 กรกฎาคม 2556


  หมายเหตุ : เอกสารกำลังนำเสนอผู้บริหารค่ะ

  สวัสดีคะ  คุณmini

                       รบกวนคุณ mini ส่งเป็นใบสมัครเข้ามาก่อนได้เลยคะ   ส่งมาทาง bms-training@hotmail.com นะคะ

                                                                           ขอบคุณคะ
                                                                              กัลยา

  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ยังไม่เห็นมีใบโครงการเลยครับ แบบนี้ส่งอนุมัติขออบรมไม่ได้แน่เลย


            สวัสดีคะ 

                        ทางทีมได้แนบไฟล์โครงการอบรมไว้ให้แล้ว นะคะในกระทู้นี้คะ  แต่ไม่เป็นไรคะ หากพี่ไม่เห็นไฟล์รบกวนแจ้งอีเมล์มานะคะ  ทางทีมจะส่งไฟล์เอกสารไปให้ทางอีเมล์ของพี่แทนคะ


                                                                                          ขอบคุณคะ
                                                                                             กัลยา
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด

  สวัสดีตอนเช้าคะ

                    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
                  http://hosxp.net/joomla25/index.php/component/content/article?id=268

                                                                              ขอบคุณคะ
                                                                                กัลยา
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ jam10

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 179
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
  ขอรายชื่อผู้อบรม 4 ภาค รุ่นที่ 2   จังหวัด เชียงใหม่  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ วันที่  2-4 กรกฎาคม 2556 ได้หรือป่าวครับว่าตอนนี้มีกี่คนครับ
  Mr.Waramate.N
  โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
  Server: HP  Ram 128GB.
  CentOS 6.5 ,MySQL 5.5.42

  ขอขอบคุณอาจาร์ยทุกท่านที่ให้คำแนะนำความรู้ต่างๆและให้ความช่วยเหลือครับ

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ตอนนี้ที่ได้รับหลักฐานการยืนยันการสมัคร รุ่น 2 ที่เชียงใหม่ มี จำนวน 5 ท่านค่ะ
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ท่านใดที่สนใจเรื่อง การบันทึกและส่งออกข้อมูลฯ 50 แฟ้ม อย่ารอช้า รีบสมัครเข้ามาได้เลย พวกเรารออยู่นะครับ
  เดี่ยวจะตกเทรนด์ จะคุยกับเพื่อนๆ โรงพยาบาลข้างๆ ไม่รู้เรื่องนะครับ   ;D


                                                                                           สมาชิกทีมของพี่ train
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ wiphusit

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,426
  • ยอดกมล
  • Respect: +4
   • ดูรายละเอียด
   • โรงพยาบาลทับปุด
  รอ ผอ.อนุมัติอยู่ครับ
  รพ.ทับปุด 2 ท่าน
  รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ 2 ท่านครับ
  วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  โรงพยาบาลทับปุด
  อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
  โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
  โทรสาร 0-7659-9115
  Thailand.

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  Update รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร "การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 "
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2013, 08:55:48 AM โดย train »
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ประกาศ !!!
  สำหรับผู้ที่สมัครมาแล้วววว 1.ตรวจสอบรายชื่อ
                                      2.ที่อยู่(สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
  **ถ้าชื่อ หรือ ที่อยู่ไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งทีมให้ปรับปรุงข้อมูลได้ในกระทู้นี้จ้า หรือสะดวกทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันค่ะ

  ปล.ท่านใดที่ประสงค์ให้ บริษัทจองที่พักให้แจ้งความประสงค์มาได้น่ะค่ะ
                                                                                 ออมสิน หรือ สินจัย
                                                                                      ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ phin

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 194
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  ภาคอีสานเมื่อไหร่ครับ

  ออฟไลน์ jam10

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 179
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
  แจ้งรายชื่อครับ ในส่วนของภาคเหนือ สสจ.ลพบุรี ในลำดับที่ 11 แก้ชื่อครับต้องเป็น
  นายวราเมธ  นุชศรีลา ครับ รบกวนแก้ด้วยครับ  ;D


  ประกาศ !!!
  สำหรับผู้ที่สมัครมาแล้วววว 1.ตรวจสอบรายชื่อ
                                      2.ที่อยู่(สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
  **ถ้าชื่อ หรือ ที่อยู่ไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งทีมให้ปรับปรุงข้อมูลได้ในกระทู้นี้จ้า หรือสะดวกทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันค่ะ

  ปล.ท่านใดที่ประสงค์ให้ บริษัทจองที่พักให้แจ้งความประสงค์มาได้น่ะค่ะ
                                                                                 ออมสิน หรือ สินจัย
                                                                                      ฝ่ายฝึกอบรม

  Mr.Waramate.N
  โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
  Server: HP  Ram 128GB.
  CentOS 6.5 ,MySQL 5.5.42

  ขอขอบคุณอาจาร์ยทุกท่านที่ให้คำแนะนำความรู้ต่างๆและให้ความช่วยเหลือครับ

  ออฟไลน์ @ชายคนหนึ่ง@

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 132
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
   • โรงพยาบาลบางกล่ำ
  ประกาศ !!!
  สำหรับผู้ที่สมัครมาแล้วววว 1.ตรวจสอบรายชื่อ
                                      2.ที่อยู่(สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
  **ถ้าชื่อ หรือ ที่อยู่ไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งทีมให้ปรับปรุงข้อมูลได้ในกระทู้นี้จ้า หรือสะดวกทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันค่ะ

  ปล.ท่านใดที่ประสงค์ให้ บริษัทจองที่พักให้แจ้งความประสงค์มาได้น่ะค่ะ
                                                                                 ออมสิน หรือ สินจัย
                                                                                      ฝ่ายฝึกอบรม


  ขอแก้ไขนามสกุลครับ และที่อยู่ครับ

  โรงพยาบาลบางกล่ำ นายธรรมรัตน์  กาเด็น

  117 ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

   
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2013, 15:05:24 PM โดย @ชายคนหนึ่ง@ »
  Tammarat Kaden : Bangklam Hospital
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Master Server : CentOS 6.5 64Bit IBM x3250 M4
  Memory 20GB  HDD  500GB
  MariaDB 10.4.7

  Slave Server : CentOS 6.4 64bit Dell Power Edge T110 ll
  Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz cpu MHz 1600 Memory 4GB HDD  1TB

  ออฟไลน์ bmsKeang-Sonata

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 75
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด

  สวัสดีวันใหม่คะ

                        สำหรับท่านที่แจ้งมาจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในวันนี้คะ

                                                                ขอบคุณทุกท่านมากคะ
                                                                             กัลยา
   

  ออฟไลน์ yord

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,952
  • PATTANI HOSPITAL
  • Respect: +2
   • ดูรายละเอียด
   • http://www.pattanihos.com
  รุ่น 1 อีก 1 คนครับ....รออนุมัติ....จากผู้บริหารฯ จ้า.... ;D
  Mr.Yordying Kongkachan (yord02@gmail.com)
  ADMIN PATTANI HOSPITAL  http://www.pattanihos.com
  เริ่มใช้ HOSxP พฤศจิกายน 2549
  (Master)IBM X3650 M3 QuardCord 3.06 1 CPU 20 GBs. of Ram (up to 68 GBs 29/06/56)
  Linux 64bit MySQL 5.5.21 64bit (ด้วยความช่วยเหลือของ อ.บอยครับ)
  (Slave1)HP ProLiant ML350 G6 Xeon E5530 2.04 20 GBs. Ram (up to 54 GBs 27/06/56)
  Linux 64bit MySQL 5.1.30 64bit Database v.3.56.4.9 (29/06/56) client v.3.56.3.19

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  รายชื่อที่แก้ไขแล้วค่ะ รบกวนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะ  ;D

  ปรับปรุงข้อมูล 28/05

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม :)
  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2013, 13:02:21 PM โดย train »
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ witun

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 85
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  ยังไม่เห็นมีใบโครงการเลยครับ แบบนี้ส่งอนุมัติขออบรมไม่ได้แน่เลย
  รพ  เพชรบูรณ์ด้วยครับบบบบบ   ;D ;D ;D
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ขึ้นระบบ ปี 2551
  **server IBM Blade Center E
  IBM BladeCenter HS22
   ram 72 GB  OS- Linux centos-5.4 64 bit  Mysql  5.5.30
  เครื่องสำรอง
  server IBM Blade Center IBM BladeCenter HS22
    ram 16 GB   OS- Linux centos-64 bit  mysql 5.5.30
  รพ.ขนาด 509 เตียง

  ระบบ datacenter ทีม BMS ใช้งาน วันที่ 31 มิย 55
  Endian Firewall 2.1.2

  mail: witun_non@hotmail.com
  witun  Ruangtong  Hospital  Phetchbun/Network development.  
  เริ่มปฏิบัติการ  Jhcis to Hosxp_pcu  วันที่ 1/10/54 
  ขอบคุณ อ. nuttavutk
  ขนาด  509 เตียง

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ยังไม่เห็นมีใบโครงการเลยครับ แบบนี้ส่งอนุมัติขออบรมไม่ได้แน่เลย
  รพ  เพชรบูรณ์ด้วยครับบบบบบ   ;D ;D ;D

  ส่งไปให้ทาง E-mail : Witun_non@hotmail.com แล้วนะคะ หากไม่ได้รับรบกวนแจ้งอีกครั้งหรือโทร 086-3127346 ขอบคุณค่ะ

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ bmsKeang-Sonata

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 75
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด

  สวัสดีคะ


                       สำหรับ หลักสูตร "การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 "  จะมีเพียง 2 ภาคนะคะ  คือภาคใต้และภาคเหนือคะ

                                                           ขอบคุณคะ
                                                              กัลยา
   

  ออฟไลน์ witun

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 85
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  ยังไม่เห็นมีใบโครงการเลยครับ แบบนี้ส่งอนุมัติขออบรมไม่ได้แน่เลย
  รพ  เพชรบูรณ์ด้วยครับบบบบบ   ;D ;D ;D

  ส่งไปให้ทาง E-mail : Witun_non@hotmail.com แล้วนะคะ หากไม่ได้รับรบกวนแจ้งอีกครั้งหรือโทร 086-3127346 ขอบคุณค่ะ

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ   :D :D
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ขึ้นระบบ ปี 2551
  **server IBM Blade Center E
  IBM BladeCenter HS22
   ram 72 GB  OS- Linux centos-5.4 64 bit  Mysql  5.5.30
  เครื่องสำรอง
  server IBM Blade Center IBM BladeCenter HS22
    ram 16 GB   OS- Linux centos-64 bit  mysql 5.5.30
  รพ.ขนาด 509 เตียง

  ระบบ datacenter ทีม BMS ใช้งาน วันที่ 31 มิย 55
  Endian Firewall 2.1.2

  mail: witun_non@hotmail.com
  witun  Ruangtong  Hospital  Phetchbun/Network development.  
  เริ่มปฏิบัติการ  Jhcis to Hosxp_pcu  วันที่ 1/10/54 
  ขอบคุณ อ. nuttavutk
  ขนาด  509 เตียง

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  Update ราบชื่อผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ

  รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ ที่อยู่ด้วยนะคะ

  หากมีจุดผิดพลาดรบกวนแจ้งด้วยนะคะ  ;D

  ขอบคุณค่ะ

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ jirawattpp

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 20
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  จากโรงพยาบาลวังทองครับ
  ที่ถูกต้องคือ

  คุณวรรณทณี ราชวงศ์

  เป็น "ณ" หมดเลยนะครับ
   

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  จากโรงพยาบาลวังทองครับ
  ที่ถูกต้องคือ

  คุณวรรณทณี ราชวงศ์

  เป็น "ณ" หมดเลยนะครับ

  รับทราบและจะดำเนินการแก้ไขค่ะ  ;D

  ส้ม/  ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ wiphusit

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2,426
  • ยอดกมล
  • Respect: +4
   • ดูรายละเอียด
   • โรงพยาบาลทับปุด
  ลำดับที่ 11 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์  คุณภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี ครับ
  วิภูษิต  คงแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  โรงพยาบาลทับปุด
  อำเภอทับปุด จ.พังงา 82180
  โทร 0-7659-9019 ต่อ 117,101
  โทรสาร 0-7659-9115
  Thailand.

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ลำดับที่ 11 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์  คุณภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี ครับ

  รับทราบและจะดำเนินการแก้ไขค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ :'(

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ mixer_79

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 670
  • กำลังใจในการทำงาน
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
  กำลังขออนุมัติอยู่ครับ  จะเต็มก่อนไหมน้อออ
  นายทองคูณ พรมผักแว่น 0819550235
  โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140  
  รพ.ขนาด 90 เตียง   thongkoon13@gmail.com
  เริ่มใช้โปรแกรม 05 มีนาคม 2553
  HOSxP V.3.56.2.15
  ______________________________________

  ออฟไลน์ patarasak

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 7
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  ลำดับที่ 12
  กิตติพงศ์ เรืองดิษฐ์ ครับ
  ภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี
  รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์  จ.พังงา
  ใช้ เวอชั่น 3.51.11.3b
  ขึ้นระบบ 1 พย 2551

  ออฟไลน์ hpstylus

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  สสจ พะเยา 1  คนครับ กำลังขอดำเนินการขออนุมัติ
   

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ข้อมูลแก้ไขและอัพเดตแล้ว !!!
  รบกวนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาดรบกวนแจ้งแก้ไขด้วย ขอบพระคุณค่ะ ;D

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ mixer_79

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 670
  • กำลังใจในการทำงาน
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
  ส่งใบสมัครเข้าอบรมเข้าไปแล้วนะครับ.. ตรวจสอบด้วยนะครับ
  นายทองคูณ พรมผักแว่น 0819550235
  โรงพยาบาลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140  
  รพ.ขนาด 90 เตียง   thongkoon13@gmail.com
  เริ่มใช้โปรแกรม 05 มีนาคม 2553
  HOSxP V.3.56.2.15
  ______________________________________

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ส่งใบสมัครเข้าอบรมเข้าไปแล้วนะครับ.. ตรวจสอบด้วยนะครับ

  ได้รับแล้วค่ะ  ;D
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมอัพเดต ณ วันที่ 07/06

  รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ด้วยนะคะ หากผิดพลาดรบกวนแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ;D ;D

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ hemmachat

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 66
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
  เมื่อไหร่หลักสูตรภาคอีสานกับภาคตะวันออกจะกำหนดครับ กำหนดกระชันชิดขออนุมัติไม'ทัน
  เหมชาติ  นีละสมิต
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาการ ผอ.รพ.สต.หนองเสาเล้า
  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  เริ่มใช้ hosxp_pcu ธันวาคม ๒๕๕๒
  เริ่มใช้ datacenter ตุลาคม ๒๕๕๓
  ดูแลระบบการใช้งาน hosxp_pcu หน่วยงานในสังกัด สสอ.ชุมแพ
  Toshiba core i3 2.26 ram 4 GB HD 500 GB ATI
  win 7

  ออฟไลน์ adr

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 108
  • Respect: +1
   • ดูรายละเอียด
   • โรงพยาบาลบางแพ
  รพ.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี fax ใบสมัครไปแล้วเมื่อเช้า จำนวน 4 คน ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังครับ

  Bangphae Hospital Ratchaburi
  http://bphosp.homelinux.net
  Start HOSxP at 26 September 2009
  Server IBM System x3200-M2 Intel Xeon Quad-Core Processor X3360 2.83GHz/1333MHz FSB, 12MB L2 Cache
  8GB  PC2-6400 800MHz ECC DDR2-SDRAM
  SAS 146 GB.
  Master,Slave >> MySQL 5.1.39 percona
  HOSxP 3.55.1.26
  MA : อ.ตั๊ก , อ.พล

  ออฟไลน์ boklua

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 10
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
   • โรงพยาบาลบ่อเกลือ
  รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2 คนครับ
  กฤตนัย  เกตุแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  -----------------------------------------------------------------
  โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด  สวัสดีคะ


                       สำหรับ หลักสูตร "การบันทึกข้อมูลและส่งออกตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 50 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2556 "  จะมีเพียง 2 ภาคนะคะ  คือภาคใต้และภาคเหนือคะ

                                                           ขอบคุณคะ
                                                              กัลยา

  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  รพ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2 คนครับ

  ได้รับแล้วค่ะ


  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  รพ.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี fax ใบสมัครไปแล้วเมื่อเช้า จำนวน 4 คน ไม่ทราบว่าได้รับหรือยังครับ

  ได้รับแล้วค่ะ

  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ ฺBMS-Training Team

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 926
  • BMS STAFF
  • Respect: +79
   • ดูรายละเอียด
  ตอนนี้ภาคเหนือปิดรับสมัครแล้วนะคะ มียอดทั้งหมด 73 ท่าน ที่ส่งรายชื่อมาแล้วจะทำการอัพเดตขึ้นให้อีกทีนะคะ
  สำหรับภาคใต้ยังเปิดรับอยู่นะคะ


  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม
  BMS Training Team
  E-mail: bms-training@hotmail.com 
  Facebook : BMS Training Team
  บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 2  ชั้นที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  ออฟไลน์ Multithreading

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 388
  • หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง(de-buger)
  • Respect: 0
   • ดูรายละเอียด
   • Android4Health
  ตอนนี้ภาคเหนือปิดรับสมัครแล้วนะคะ มียอดทั้งหมด 73 ท่าน ที่ส่งรายชื่อมาแล้วจะทำการอัพเดตขึ้นให้อีกทีนะคะ
  สำหรับภาคใต้ยังเปิดรับอยู่นะคะ


  ส้ม/ ฝ่ายฝึกอบรม


  สมัครตอนนี้ทันมั้ยครับ

  สอนเขียน Android และ GIS


  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ in พิษณุโลก

  https://www.facebook.com/Android4Health

  My Projects in HosXP field.
  SurveyTool Android App
  HealthPlace  Android App
  HosOnDroid  Android App

  ============================