ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากให้พี่ สุชัย  (อ่าน 5514 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

doramon

 • บุคคลทั่วไป
ฝากให้พี่ สุชัย
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2006, 08:47:29 AM »
0
ฝากให้พี่ สุชัย
1. songkhla2hosxp.zip
2. convert.zip    แปลงข้อมูลจาก .dbf เก่า ( KU --> TIS )  ไม่เช่นนั้น vfp รุ่นใหม่อ่านไม่ออก
จากนั้น บันทึก ไฟล์ opd.dbf ---- >  opd.dbf  , opd1.dbf  ไม่แน่ใจ   ใช้ทดสอบดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2006, 08:00:06 AM โดย doramon(saiyok) »

doramon

 • บุคคลทั่วไป
Re: ฝากให้พี่ สุชัย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2006, 05:33:56 AM »
0
พี่สุชัย ครับ ฝาก copy ดาตาเบสทั้งหมดของ
รพ สทิงพระ สงขลา มาด้วยครับ
จะได้ทำอันอื่นเพิ่ม  ( อนาคต อาจจะใช้หมด  ;D )

doramon

 • บุคคลทั่วไป
Re: ฝากให้พี่ สุชัย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2006, 08:14:06 AM »
0
พูดถึงรหัสภาษาไทยนั้น มีเยอะแยะเลย เช่น รหัส เกษตร, รหัส สมอ.988 / 2532, รหัส สมอ.ทั่วไป
สมอ.สหวิริยา, รหัส สมอ.สหวิริยาเก่า, รหัส สมอ.IBM

ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ รหัสเกษตร และ รหัส สมอ. (อันที่จริง ไม่ควรเรียกว่า สมอ. ควรเรียกว่า รหัส มอก
เนื่องจากว่า รหัส สมอ. ที่เรียกกันนั้น ถูกกำหนดโดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ชื่อจริงๆ นั้นคือ
มอก.620 และที่รู้จักกันว่า TIS-620 นั้นเอง (ที TIS ล่ะเรียกถูก))

ปกติแล้วตัวอักษรจะจัดเก็บโดย ASCII 128 ตัวอักขระ + control
แต่ว่าภาษาไทยนั้นจะเก็บในส่วนที่เรียกว่า Extended ASCII code อีก 128 ตัว
ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ตัวอักษร พยัญชนะ รวมไปถึงตัวอักษรที่ใช้สำรับทำเส้นต่างๆ กรอบ ตาราง
เงา ฯลฯ

ตามความเข้าใจของผมนั้น ความแตกต่างอยู่ที่ส่วนนี้ครับ ตำแหน่งการจัดเก็บตัวอักษรนั้นไม่เหมือนกัน
ดังนั้นเวลาเราพิมพ์รหัสเกษตร ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าเป็น รหัส มอก.(สมอ.) จะดูไม่รู้เรื่อง เนื่องจากตารางจัดเก็บอักขระที่อยู่ในเครื่อง printer นั้นไม่ตรงกับรหัสที่เราสั่งพิมพ์
มอก.620-2533 (TIS-620

doramon

 • บุคคลทั่วไป
Re: ฝากให้พี่ สุชัย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2006, 08:19:22 AM »
0
unsigned char ku2std[]={
      0x098,0x099,0x09a,0x09b,0x096,0x095,0x093,0x092,
      0x090,0x091,0x08f,0x020,0x020,0x020,0x020,0x020,
      0x0f0,0x0f1,0x0f2,0x0f3,0x0f4,0x0f5,0x0f6,0x0f7,
      0x0f8,0x0f9,0x0a3,0x0a5,0x020,0x020,0x020,0x020,
      0x0a0,0x0a1,0x0a2,0x0a4,0x0a6,0x0a7,0x0a8,0x0a9,
      0x0aa,0x0ab,0x0ac,0x0ad,0x0ae,0x0af,0x0b0,0x0b1,
      0x0b2,0x0b3,0x0b4,0x0b5,0x0b6,0x0b7,0x0b8,0x0b9,
      0x0ba,0x0bb,0x0bc,0x0bd,0x0be,0x0bf,0x0c0,0x0c1,
      0x0c2,0x0c3,0x0c4,0x0c5,0x0c7,0x0c8,0x0c9,0x0ca,
      0x0cb,0x0cc,0x0cd,0x0ce,0x0d0,0x0c6,0x0d2,0x0d3,
      0x0e0,0x0e1,0x0e2,0x0e3,0x0e4,0x0e6,0x0cf,0x0d8,
      0x0d9,0x0d4,0x0d5,0x0d6,0x0d7,0x0d1,0x0ed,0x0e7,
      0x0e8,0x0e9,0x0ea,0x0eb,0x0ec,0x0da,0x080,0x081,
      0x082,0x083,0x084,0x085,0x086,0x087,0x088,0x089,
      0x08a,0x08b,0x08c,0x08d,0x08e,0x09e,0x09f,0x0df,
      0x020,0x020,0x0ee,0x0ef,0x0fa,0x0fb,0x0fe,0x0ff };
-----------------------------------------------------------------------------------------
out = (in>=128) ? ku2std[in-128] : in;

doramon

 • บุคคลทั่วไป
Re: ฝากให้พี่ สุชัย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2006, 09:18:59 AM »
0
โค๊ด: Visual Fox Pro
 1. #DEFINE TUPLOSTR     'èéêëÑÞìÔÕÑÑ×ÙØ'
 2. #DEFINE THAIku                  '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝßàáâãä'
 3. #DEFINE THAItis         '¡¢¤¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÐÒÓàáâãäæÏØÙÔÕÖ×Ñçèéêëì'
 4. #DEFINE BASESTR         '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
 5. #DEFINE BASESTR2        "$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€&#8218;&#402;&#8222;…&#8224;&#8225;&#710;&#8240;&#352;&#8249;&#338;&#381;‘’“”•–—&#732;&#8482;&#353;&#8250;&#339;&#382;&#376; &iexcl;&cent;&pound;&curren;&yen;&brvbar;&sect;&uml;&copy;&ordf;&laquo;&not;&shy;&reg;&macr;&deg;&plusmn;&sup2;&sup3;&acute;&micro;&para;&middot;&cedil;&sup1;&ordm;&raquo;&frac14;&frac12;&frac34;&iquest;&Agrave;&Aacute;&Acirc;&Atilde;&Auml;&Aring;&AElig;&Ccedil;&Egrave;&Eacute;&Ecirc;&Euml;&Igrave;&Iacute;&Icirc;&Iuml;&ETH;&Ntilde;&Ograve;&Oacute;&Ocirc;&Otilde;&Ouml;&times;&Oslash;&Ugrave;&Uacute;&Ucirc;&Uuml;&Yacute;&THORN;&szlig;&agrave;&aacute;&acirc;&atilde;&auml;&aring;&aelig;&ccedil;&egrave;&eacute;&ecirc;&euml;&igrave;&iacute;&icirc;&iuml;&eth;&ntilde;&ograve;&oacute;&ocirc;&otilde;&ouml;&divide;&oslash;&ugrave;&uacute;&ucirc;&uuml;&yacute;&thorn;&yuml;"
 6. #DEFINE k_lv1TIS        '&egrave;&eacute;&ecirc;&euml;&igrave;'
 7. #DEFINE k_lv2TIS        '&Ocirc;&Otilde;&Ouml;&times;&Ntilde;&iacute;&ccedil;'
 8. #DEFINE k_lv3TIS        ''
 9. #DEFINE k_lv4TIs        '&Oslash;&Ugrave;'
 10.  
 11. #DEFINE k_lv1KU '&agrave;&aacute;&acirc;&atilde;&auml;'
 12. #DEFINE k_lv2KU '&Ugrave;&Uacute;&Ucirc;&Uuml;&Yacute;&THORN;&szlig;'
 13. #DEFINE k_lv3KU ''
 14. #DEFINE k_lv4KU '&times;&Oslash;'
 15. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 16. * Function....: ThaiCode
 17. * Called by...:
 18. * Abstract....: Change KU/TIS character code
 19. * Returns.....: TRUE
 20. * Parameters..: pcStr
 21. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 22. * Notes.......:
 23. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 24. FUNCTION ThaiCode
 25.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 26.         IF PARAMETERS() < 2
 27.                 plKUcode = TRUE
 28.         ENDIF
 29. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 30.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 31. *EOF ThaiCode
 32.  
 33. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 34. * Function....: ThaiStr
 35. * Called by...: glabal
 36. * Abstract....: Thai String true/false
 37. * Returns.....:
 38. * Parameters..:
 39. * Notes.......:
 40. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 41. FUNCTION ThaiStr
 42.         PARAMETERS pcStr
 43.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 44.         llSuccess = FALSE
 45.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 46.         FOR l=1 TO lnTuplo
 47.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 48.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 49.                 llSuccess = TRUE
 50.                 EXIT
 51.            ENDIF
 52.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 53.        
 54. RETURN llSuccess
 55. *EOF ThaiStr
 56.  
 57. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 58. * Function....: Numthai
 59. * Called by...: global
 60. * Abstract....: thai character of number
 61. * Returns.....:
 62. * Parameters..:
 63. * Notes.......:
 64. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 65. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 66.        
 67. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 68.        
 69. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 70.  
 71.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 72.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 73.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 74.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 75.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 76.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 77.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 78.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 79.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 80.        
 81.         laDigit[6] = ''
 82.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 83.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 84.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 85.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 86.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 87.        
 88.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 89.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 90.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 91.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 92.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 93.        
 94. RETURN lcBaht2
 95. *EOF Numthai
 96.  
 97. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 98. * Function....: NumLet2
 99. * Called by...: Numthai
 100. * Abstract....: calculate thai character
 101. * Returns.....: lcStr
 102. * Parameters..:
 103. * Notes.......:
 104. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 105. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 106.  
 107. LOCAL lcStr, l
 108. lcStr = ""
 109. FOR l=1 TO 6
 110.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 111.         DO CASE
 112.         CASE lnDigit = 0
 113.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 114.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 115.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 116.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 117.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 118.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 119.         OTHERWISE
 120.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 121.         ENDCASE
 122. ENDFOR
 123. RETURN lcStr
 124. *EOF NumLet2
 125.  
 126. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 127. * Procedure...: Thai3lev
 128. * Called by...:
 129. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 130. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 131. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 132. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 133. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 134. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 135. *
 136. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 137. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 138. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 139.        
 140.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 141.        
 142.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 143.        
 144.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 145.         *********      
 146.         IF !plThaiCode
 147.         ***** KU code *****
 148.                  lcVowel0 = "12345"
 149.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 150.  
 151.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 152.                
 153.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 154.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 155.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 156.                
 157.         *******************
 158.         ELSE
 159.         ***** TIS code *****
 160.                 lcVowel0 = "12345"
 161.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 162.  
 163.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 164.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 165.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 166.  
 167.         *******************
 168.         ENDIF
 169.        
 170.  
 171.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 172.         lnNewLen = 0
 173.        
 174.         FOR l=1 TO lnTrim
 175.                 lnLevel = 0
 176.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 177.                 FOR k=1 TO 3
 178.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 179.                         lnLevel = k
 180.                         EXIT
 181.                    ENDIF
 182.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 183.                 DO CASE
 184.                 CASE lnLevel = 0
 185.                         lnLevel = 3
 186.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 187.                 CASE lnLevel = 3
 188.                         lnLevel = 4
 189.                 ENDCASE
 190.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 191.         ENDFOR
 192.        
 193.         FOR l=1 TO lnNewLen
 194.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 195.                 IF lcChar1 # " "
 196.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 197.                         IF lcChar2 = " "
 198.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 199.                         ELSE
 200.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 201.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 202.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 203.                         ENDIF
 204.                 ENDIF
 205.         ENDFOR
 206.        
 207.         TH_1 = laLevel(2)
 208.         TH_2 = laLevel(3)
 209.         TH_3 = laLevel(4)
 210.  
 211. RETURN
 212. *EOP Thai3lev
 213.  
 214. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 215. * Function....: ThaiPADC
 216. * Called by...: global
 217. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 218. * Returns.....:
 219. * Parameters..:
 220. * Notes.......:
 221. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 222. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 223. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 224.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 225. *EOF TPADC
 226.  
 227. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 228. * Function....: ThaiLen
 229. * Called by...: global
 230. * Abstract....: length of Thai string
 231. * Returns.....:
 232. * Parameters..:
 233. * Notes.......:
 234. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 235. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 236. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 237. *EOF TLen
 238. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 239. * Function....: ThaiCode
 240. * Called by...:
 241. * Abstract....: Change KU/TIS character code
 242. * Returns.....: TRUE
 243. * Parameters..: pcStr
 244. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 245. * Notes.......:
 246. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 247. FUNCTION ThaiCode
 248.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 249.         IF PARAMETERS() < 2
 250.                 plKUcode = TRUE
 251.         ENDIF
 252. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 253.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 254. *EOF ThaiCode
 255.  
 256. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 257. * Function....: ThaiStr
 258. * Called by...: glabal
 259. * Abstract....: Thai String true/false
 260. * Returns.....:
 261. * Parameters..:
 262. * Notes.......:
 263. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 264. FUNCTION ThaiStr
 265.         PARAMETERS pcStr
 266.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 267.         llSuccess = FALSE
 268.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 269.         FOR l=1 TO lnTuplo
 270.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 271.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 272.                 llSuccess = TRUE
 273.                 EXIT
 274.            ENDIF
 275.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 276.        
 277. RETURN llSuccess
 278. *EOF ThaiStr
 279.  
 280. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 281. * Function....: Numthai
 282. * Called by...: global
 283. * Abstract....: thai character of number
 284. * Returns.....:
 285. * Parameters..:
 286. * Notes.......:
 287. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 288. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 289.        
 290. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 291.        
 292. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 293.  
 294.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 295.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 296.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 297.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 298.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 299.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 300.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 301.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 302.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 303.        
 304.         laDigit[6] = ''
 305.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 306.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 307.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 308.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 309.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 310.        
 311.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 312.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 313.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 314.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 315.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 316.        
 317. RETURN lcBaht2
 318. *EOF Numthai
 319.  
 320. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 321. * Function....: NumLet2
 322. * Called by...: Numthai
 323. * Abstract....: calculate thai character
 324. * Returns.....: lcStr
 325. * Parameters..:
 326. * Notes.......:
 327. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 328. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 329.  
 330. LOCAL lcStr, l
 331. lcStr = ""
 332. FOR l=1 TO 6
 333.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 334.         DO CASE
 335.         CASE lnDigit = 0
 336.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 337.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 338.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 339.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 340.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 341.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 342.         OTHERWISE
 343.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 344.         ENDCASE
 345. ENDFOR
 346. RETURN lcStr
 347. *EOF NumLet2
 348.  
 349. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 350. * Procedure...: Thai3lev
 351. * Called by...:
 352. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 353. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 354. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 355. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 356. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 357. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 358. *
 359. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 360. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 361. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 362.        
 363.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 364.        
 365.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 366.        
 367.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 368.         *********      
 369.         IF !plThaiCode
 370.         ***** KU code *****
 371.                  lcVowel0 = "12345"
 372.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 373.  
 374.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 375.                
 376.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 377.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 378.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 379.                
 380.         *******************
 381.         ELSE
 382.         ***** TIS code *****
 383.                 lcVowel0 = "12345"
 384.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 385.  
 386.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 387.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 388.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 389.  
 390.         *******************
 391.         ENDIF
 392.        
 393.  
 394.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 395.         lnNewLen = 0
 396.        
 397.         FOR l=1 TO lnTrim
 398.                 lnLevel = 0
 399.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 400.                 FOR k=1 TO 3
 401.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 402.                         lnLevel = k
 403.                         EXIT
 404.                    ENDIF
 405.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 406.                 DO CASE
 407.                 CASE lnLevel = 0
 408.                         lnLevel = 3
 409.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 410.                 CASE lnLevel = 3
 411.                         lnLevel = 4
 412.                 ENDCASE
 413.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 414.         ENDFOR
 415.        
 416.         FOR l=1 TO lnNewLen
 417.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 418.                 IF lcChar1 # " "
 419.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 420.                         IF lcChar2 = " "
 421.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 422.                         ELSE
 423.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 424.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 425.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 426.                         ENDIF
 427.                 ENDIF
 428.         ENDFOR
 429.        
 430.         TH_1 = laLevel(2)
 431.         TH_2 = laLevel(3)
 432.         TH_3 = laLevel(4)
 433.  
 434. RETURN
 435. *EOP Thai3lev
 436.  
 437. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 438. * Function....: ThaiPADC
 439. * Called by...: global
 440. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 441. * Returns.....:
 442. * Parameters..:
 443. * Notes.......:
 444. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 445. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 446. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 447.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 448. *EOF TPADC
 449.  
 450. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 451. * Function....: ThaiLen
 452. * Called by...: global
 453. * Abstract....: length of Thai string
 454. * Returns.....:
 455. * Parameters..:
 456. * Notes.......:
 457. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 458. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 459. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 460. *EOF TLen
 461. * Function....: ThaiCode
 462. * Called by...:
 463. * Abstract....: Change KU/TIS character code
 464. * Returns.....: TRUE
 465. * Parameters..: pcStr
 466. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 467. * Notes.......:
 468. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 469. FUNCTION ThaiCode
 470.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 471.         IF PARAMETERS() < 2
 472.                 plKUcode = TRUE
 473.         ENDIF
 474. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 475.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 476. *EOF ThaiCode
 477.  
 478. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 479. * Function....: ThaiStr
 480. * Called by...: glabal
 481. * Abstract....: Thai String true/false
 482. * Returns.....:
 483. * Parameters..:
 484. * Notes.......:
 485. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 486. FUNCTION ThaiStr
 487.         PARAMETERS pcStr
 488.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 489.         llSuccess = FALSE
 490.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 491.         FOR l=1 TO lnTuplo
 492.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 493.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 494.                 llSuccess = TRUE
 495.                 EXIT
 496.            ENDIF
 497.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 498.        
 499. RETURN llSuccess
 500. *EOF ThaiStr
 501.  
 502. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 503. * Function....: Numthai
 504. * Called by...: global
 505. * Abstract....: thai character of number
 506. * Returns.....:
 507. * Parameters..:
 508. * Notes.......:
 509. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 510. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 511.        
 512. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 513.        
 514. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 515.  
 516.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 517.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 518.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 519.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 520.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 521.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 522.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 523.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 524.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 525.        
 526.         laDigit[6] = ''
 527.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 528.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 529.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 530.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 531.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 532.        
 533.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 534.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 535.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 536.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 537.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 538.        
 539. RETURN lcBaht2
 540. *EOF Numthai
 541.  
 542. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 543. * Function....: NumLet2
 544. * Called by...: Numthai
 545. * Abstract....: calculate thai character
 546. * Returns.....: lcStr
 547. * Parameters..:
 548. * Notes.......:
 549. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 550. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 551.  
 552. LOCAL lcStr, l
 553. lcStr = ""
 554. FOR l=1 TO 6
 555.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 556.         DO CASE
 557.         CASE lnDigit = 0
 558.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 559.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 560.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 561.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 562.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 563.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 564.         OTHERWISE
 565.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 566.         ENDCASE
 567. ENDFOR
 568. RETURN lcStr
 569. *EOF NumLet2
 570.  
 571. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 572. * Procedure...: Thai3lev
 573. * Called by...:
 574. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 575. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 576. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 577. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 578. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 579. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 580. *
 581. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 582. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 583. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 584.        
 585.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 586.        
 587.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 588.        
 589.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 590.         *********      
 591.         IF !plThaiCode
 592.         ***** KU code *****
 593.                  lcVowel0 = "12345"
 594.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 595.  
 596.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 597.                
 598.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 599.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 600.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 601.                
 602.         *******************
 603.         ELSE
 604.         ***** TIS code *****
 605.                 lcVowel0 = "12345"
 606.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 607.  
 608.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 609.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 610.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 611.  
 612.         *******************
 613.         ENDIF
 614.        
 615.  
 616.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 617.         lnNewLen = 0
 618.        
 619.         FOR l=1 TO lnTrim
 620.                 lnLevel = 0
 621.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 622.                 FOR k=1 TO 3
 623.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 624.                         lnLevel = k
 625.                         EXIT
 626.                    ENDIF
 627.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 628.                 DO CASE
 629.                 CASE lnLevel = 0
 630.                         lnLevel = 3
 631.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 632.                 CASE lnLevel = 3
 633.                         lnLevel = 4
 634.                 ENDCASE
 635.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 636.         ENDFOR
 637.        
 638.         FOR l=1 TO lnNewLen
 639.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 640.                 IF lcChar1 # " "
 641.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 642.                         IF lcChar2 = " "
 643.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 644.                         ELSE
 645.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 646.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 647.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 648.                         ENDIF
 649.                 ENDIF
 650.         ENDFOR
 651.        
 652.         TH_1 = laLevel(2)
 653.         TH_2 = laLevel(3)
 654.         TH_3 = laLevel(4)
 655.  
 656. RETURN
 657. *EOP Thai3lev
 658.  
 659. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 660. * Function....: ThaiPADC
 661. * Called by...: global
 662. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 663. * Returns.....:
 664. * Parameters..:
 665. * Notes.......:
 666. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 667. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 668. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 669.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 670. *EOF TPADC
 671.  
 672. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 673. * Function....: ThaiLen
 674. * Called by...: global
 675. * Abstract....: length of Thai string
 676. * Returns.....:
 677. * Parameters..:
 678. * Notes.......:
 679. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 680. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 681. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 682. *EOF TLen
 683. * Called by...:
 684. * Abstract....: Change KU/TIS character code
 685. * Returns.....: TRUE
 686. * Parameters..: pcStr
 687. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 688. * Notes.......:
 689. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 690. FUNCTION ThaiCode
 691.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 692.         IF PARAMETERS() < 2
 693.                 plKUcode = TRUE
 694.         ENDIF
 695. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 696.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 697. *EOF ThaiCode
 698.  
 699. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 700. * Function....: ThaiStr
 701. * Called by...: glabal
 702. * Abstract....: Thai String true/false
 703. * Returns.....:
 704. * Parameters..:
 705. * Notes.......:
 706. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 707. FUNCTION ThaiStr
 708.         PARAMETERS pcStr
 709.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 710.         llSuccess = FALSE
 711.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 712.         FOR l=1 TO lnTuplo
 713.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 714.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 715.                 llSuccess = TRUE
 716.                 EXIT
 717.            ENDIF
 718.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 719.        
 720. RETURN llSuccess
 721. *EOF ThaiStr
 722.  
 723. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 724. * Function....: Numthai
 725. * Called by...: global
 726. * Abstract....: thai character of number
 727. * Returns.....:
 728. * Parameters..:
 729. * Notes.......:
 730. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 731. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 732.        
 733. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 734.        
 735. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 736.  
 737.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 738.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 739.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 740.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 741.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 742.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 743.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 744.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 745.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 746.        
 747.         laDigit[6] = ''
 748.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 749.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 750.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 751.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 752.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 753.        
 754.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 755.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 756.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 757.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 758.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 759.        
 760. RETURN lcBaht2
 761. *EOF Numthai
 762.  
 763. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 764. * Function....: NumLet2
 765. * Called by...: Numthai
 766. * Abstract....: calculate thai character
 767. * Returns.....: lcStr
 768. * Parameters..:
 769. * Notes.......:
 770. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 771. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 772.  
 773. LOCAL lcStr, l
 774. lcStr = ""
 775. FOR l=1 TO 6
 776.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 777.         DO CASE
 778.         CASE lnDigit = 0
 779.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 780.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 781.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 782.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 783.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 784.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 785.         OTHERWISE
 786.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 787.         ENDCASE
 788. ENDFOR
 789. RETURN lcStr
 790. *EOF NumLet2
 791.  
 792. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 793. * Procedure...: Thai3lev
 794. * Called by...:
 795. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 796. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 797. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 798. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 799. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 800. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 801. *
 802. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 803. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 804. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 805.        
 806.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 807.        
 808.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 809.        
 810.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 811.         *********      
 812.         IF !plThaiCode
 813.         ***** KU code *****
 814.                  lcVowel0 = "12345"
 815.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 816.  
 817.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 818.                
 819.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 820.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 821.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 822.                
 823.         *******************
 824.         ELSE
 825.         ***** TIS code *****
 826.                 lcVowel0 = "12345"
 827.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 828.  
 829.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 830.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 831.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 832.  
 833.         *******************
 834.         ENDIF
 835.        
 836.  
 837.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 838.         lnNewLen = 0
 839.        
 840.         FOR l=1 TO lnTrim
 841.                 lnLevel = 0
 842.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 843.                 FOR k=1 TO 3
 844.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 845.                         lnLevel = k
 846.                         EXIT
 847.                    ENDIF
 848.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 849.                 DO CASE
 850.                 CASE lnLevel = 0
 851.                         lnLevel = 3
 852.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 853.                 CASE lnLevel = 3
 854.                         lnLevel = 4
 855.                 ENDCASE
 856.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 857.         ENDFOR
 858.        
 859.         FOR l=1 TO lnNewLen
 860.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 861.                 IF lcChar1 # " "
 862.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 863.                         IF lcChar2 = " "
 864.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 865.                         ELSE
 866.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 867.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 868.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 869.                         ENDIF
 870.                 ENDIF
 871.         ENDFOR
 872.        
 873.         TH_1 = laLevel(2)
 874.         TH_2 = laLevel(3)
 875.         TH_3 = laLevel(4)
 876.  
 877. RETURN
 878. *EOP Thai3lev
 879.  
 880. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 881. * Function....: ThaiPADC
 882. * Called by...: global
 883. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 884. * Returns.....:
 885. * Parameters..:
 886. * Notes.......:
 887. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 888. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 889. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 890.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 891. *EOF TPADC
 892.  
 893. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 894. * Function....: ThaiLen
 895. * Called by...: global
 896. * Abstract....: length of Thai string
 897. * Returns.....:
 898. * Parameters..:
 899. * Notes.......:
 900. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 901. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 902. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 903. *EOF TLen
 904. * Abstract....: Change KU/TIS character code
 905. * Returns.....: TRUE
 906. * Parameters..: pcStr
 907. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 908. * Notes.......:
 909. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 910. FUNCTION ThaiCode
 911.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 912.         IF PARAMETERS() < 2
 913.                 plKUcode = TRUE
 914.         ENDIF
 915. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 916.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 917. *EOF ThaiCode
 918.  
 919. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 920. * Function....: ThaiStr
 921. * Called by...: glabal
 922. * Abstract....: Thai String true/false
 923. * Returns.....:
 924. * Parameters..:
 925. * Notes.......:
 926. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 927. FUNCTION ThaiStr
 928.         PARAMETERS pcStr
 929.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 930.         llSuccess = FALSE
 931.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 932.         FOR l=1 TO lnTuplo
 933.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 934.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 935.                 llSuccess = TRUE
 936.                 EXIT
 937.            ENDIF
 938.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 939.        
 940. RETURN llSuccess
 941. *EOF ThaiStr
 942.  
 943. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 944. * Function....: Numthai
 945. * Called by...: global
 946. * Abstract....: thai character of number
 947. * Returns.....:
 948. * Parameters..:
 949. * Notes.......:
 950. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 951. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 952.        
 953. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 954.        
 955. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 956.  
 957.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 958.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 959.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 960.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 961.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 962.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 963.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 964.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 965.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 966.        
 967.         laDigit[6] = ''
 968.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 969.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 970.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 971.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 972.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 973.        
 974.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 975.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 976.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 977.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 978.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 979.        
 980. RETURN lcBaht2
 981. *EOF Numthai
 982.  
 983. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 984. * Function....: NumLet2
 985. * Called by...: Numthai
 986. * Abstract....: calculate thai character
 987. * Returns.....: lcStr
 988. * Parameters..:
 989. * Notes.......:
 990. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 991. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 992.  
 993. LOCAL lcStr, l
 994. lcStr = ""
 995. FOR l=1 TO 6
 996.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 997.         DO CASE
 998.         CASE lnDigit = 0
 999.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 1000.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 1001.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 1002.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 1003.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 1004.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 1005.         OTHERWISE
 1006.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 1007.         ENDCASE
 1008. ENDFOR
 1009. RETURN lcStr
 1010. *EOF NumLet2
 1011.  
 1012. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1013. * Procedure...: Thai3lev
 1014. * Called by...:
 1015. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 1016. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 1017. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 1018. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 1019. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 1020. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 1021. *
 1022. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 1023. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1024. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 1025.        
 1026.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 1027.        
 1028.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 1029.        
 1030.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 1031.         *********      
 1032.         IF !plThaiCode
 1033.         ***** KU code *****
 1034.                  lcVowel0 = "12345"
 1035.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 1036.  
 1037.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 1038.                
 1039.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 1040.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 1041.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 1042.                
 1043.         *******************
 1044.         ELSE
 1045.         ***** TIS code *****
 1046.                 lcVowel0 = "12345"
 1047.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 1048.  
 1049.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 1050.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 1051.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 1052.  
 1053.         *******************
 1054.         ENDIF
 1055.        
 1056.  
 1057.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 1058.         lnNewLen = 0
 1059.        
 1060.         FOR l=1 TO lnTrim
 1061.                 lnLevel = 0
 1062.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 1063.                 FOR k=1 TO 3
 1064.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 1065.                         lnLevel = k
 1066.                         EXIT
 1067.                    ENDIF
 1068.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 1069.                 DO CASE
 1070.                 CASE lnLevel = 0
 1071.                         lnLevel = 3
 1072.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 1073.                 CASE lnLevel = 3
 1074.                         lnLevel = 4
 1075.                 ENDCASE
 1076.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 1077.         ENDFOR
 1078.        
 1079.         FOR l=1 TO lnNewLen
 1080.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 1081.                 IF lcChar1 # " "
 1082.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 1083.                         IF lcChar2 = " "
 1084.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 1085.                         ELSE
 1086.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 1087.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 1088.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 1089.                         ENDIF
 1090.                 ENDIF
 1091.         ENDFOR
 1092.        
 1093.         TH_1 = laLevel(2)
 1094.         TH_2 = laLevel(3)
 1095.         TH_3 = laLevel(4)
 1096.  
 1097. RETURN
 1098. *EOP Thai3lev
 1099.  
 1100. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1101. * Function....: ThaiPADC
 1102. * Called by...: global
 1103. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 1104. * Returns.....:
 1105. * Parameters..:
 1106. * Notes.......:
 1107. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1108. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 1109. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 1110.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 1111. *EOF TPADC
 1112.  
 1113. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1114. * Function....: ThaiLen
 1115. * Called by...: global
 1116. * Abstract....: length of Thai string
 1117. * Returns.....:
 1118. * Parameters..:
 1119. * Notes.......:
 1120. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1121. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 1122. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 1123. *EOF TLen
 1124. * Returns.....: TRUE
 1125. * Parameters..: pcStr
 1126. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 1127. * Notes.......:
 1128. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1129. FUNCTION ThaiCode
 1130.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 1131.         IF PARAMETERS() < 2
 1132.                 plKUcode = TRUE
 1133.         ENDIF
 1134. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 1135.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 1136. *EOF ThaiCode
 1137.  
 1138. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1139. * Function....: ThaiStr
 1140. * Called by...: glabal
 1141. * Abstract....: Thai String true/false
 1142. * Returns.....:
 1143. * Parameters..:
 1144. * Notes.......:
 1145. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1146. FUNCTION ThaiStr
 1147.         PARAMETERS pcStr
 1148.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 1149.         llSuccess = FALSE
 1150.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 1151.         FOR l=1 TO lnTuplo
 1152.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 1153.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 1154.                 llSuccess = TRUE
 1155.                 EXIT
 1156.            ENDIF
 1157.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 1158.        
 1159. RETURN llSuccess
 1160. *EOF ThaiStr
 1161.  
 1162. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1163. * Function....: Numthai
 1164. * Called by...: global
 1165. * Abstract....: thai character of number
 1166. * Returns.....:
 1167. * Parameters..:
 1168. * Notes.......:
 1169. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1170. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 1171.        
 1172. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 1173.        
 1174. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 1175.  
 1176.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 1177.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 1178.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 1179.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 1180.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 1181.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 1182.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 1183.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 1184.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 1185.        
 1186.         laDigit[6] = ''
 1187.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 1188.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 1189.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 1190.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 1191.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 1192.        
 1193.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 1194.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 1195.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 1196.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 1197.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 1198.        
 1199. RETURN lcBaht2
 1200. *EOF Numthai
 1201.  
 1202. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1203. * Function....: NumLet2
 1204. * Called by...: Numthai
 1205. * Abstract....: calculate thai character
 1206. * Returns.....: lcStr
 1207. * Parameters..:
 1208. * Notes.......:
 1209. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1210. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 1211.  
 1212. LOCAL lcStr, l
 1213. lcStr = ""
 1214. FOR l=1 TO 6
 1215.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 1216.         DO CASE
 1217.         CASE lnDigit = 0
 1218.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 1219.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 1220.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 1221.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 1222.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 1223.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 1224.         OTHERWISE
 1225.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 1226.         ENDCASE
 1227. ENDFOR
 1228. RETURN lcStr
 1229. *EOF NumLet2
 1230.  
 1231. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1232. * Procedure...: Thai3lev
 1233. * Called by...:
 1234. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 1235. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 1236. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 1237. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 1238. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 1239. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 1240. *
 1241. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 1242. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1243. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 1244.        
 1245.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 1246.        
 1247.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 1248.        
 1249.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 1250.         *********      
 1251.         IF !plThaiCode
 1252.         ***** KU code *****
 1253.                  lcVowel0 = "12345"
 1254.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 1255.  
 1256.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 1257.                
 1258.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 1259.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 1260.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 1261.                
 1262.         *******************
 1263.         ELSE
 1264.         ***** TIS code *****
 1265.                 lcVowel0 = "12345"
 1266.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 1267.  
 1268.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 1269.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 1270.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 1271.  
 1272.         *******************
 1273.         ENDIF
 1274.        
 1275.  
 1276.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 1277.         lnNewLen = 0
 1278.        
 1279.         FOR l=1 TO lnTrim
 1280.                 lnLevel = 0
 1281.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 1282.                 FOR k=1 TO 3
 1283.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 1284.                         lnLevel = k
 1285.                         EXIT
 1286.                    ENDIF
 1287.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 1288.                 DO CASE
 1289.                 CASE lnLevel = 0
 1290.                         lnLevel = 3
 1291.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 1292.                 CASE lnLevel = 3
 1293.                         lnLevel = 4
 1294.                 ENDCASE
 1295.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 1296.         ENDFOR
 1297.        
 1298.         FOR l=1 TO lnNewLen
 1299.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 1300.                 IF lcChar1 # " "
 1301.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 1302.                         IF lcChar2 = " "
 1303.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 1304.                         ELSE
 1305.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 1306.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 1307.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 1308.                         ENDIF
 1309.                 ENDIF
 1310.         ENDFOR
 1311.        
 1312.         TH_1 = laLevel(2)
 1313.         TH_2 = laLevel(3)
 1314.         TH_3 = laLevel(4)
 1315.  
 1316. RETURN
 1317. *EOP Thai3lev
 1318.  
 1319. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1320. * Function....: ThaiPADC
 1321. * Called by...: global
 1322. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 1323. * Returns.....:
 1324. * Parameters..:
 1325. * Notes.......:
 1326. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1327. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 1328. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 1329.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 1330. *EOF TPADC
 1331.  
 1332. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1333. * Function....: ThaiLen
 1334. * Called by...: global
 1335. * Abstract....: length of Thai string
 1336. * Returns.....:
 1337. * Parameters..:
 1338. * Notes.......:
 1339. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1340. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 1341. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 1342. *EOF TLen
 1343. * Parameters..: pcStr
 1344. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 1345. * Notes.......:
 1346. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1347. FUNCTION ThaiCode
 1348.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 1349.         IF PARAMETERS() < 2
 1350.                 plKUcode = TRUE
 1351.         ENDIF
 1352. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 1353.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 1354. *EOF ThaiCode
 1355.  
 1356. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1357. * Function....: ThaiStr
 1358. * Called by...: glabal
 1359. * Abstract....: Thai String true/false
 1360. * Returns.....:
 1361. * Parameters..:
 1362. * Notes.......:
 1363. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1364. FUNCTION ThaiStr
 1365.         PARAMETERS pcStr
 1366.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 1367.         llSuccess = FALSE
 1368.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 1369.         FOR l=1 TO lnTuplo
 1370.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 1371.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 1372.                 llSuccess = TRUE
 1373.                 EXIT
 1374.            ENDIF
 1375.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 1376.        
 1377. RETURN llSuccess
 1378. *EOF ThaiStr
 1379.  
 1380. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1381. * Function....: Numthai
 1382. * Called by...: global
 1383. * Abstract....: thai character of number
 1384. * Returns.....:
 1385. * Parameters..:
 1386. * Notes.......:
 1387. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1388. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 1389.        
 1390. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 1391.        
 1392. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 1393.  
 1394.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 1395.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 1396.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 1397.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 1398.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 1399.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 1400.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 1401.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 1402.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 1403.        
 1404.         laDigit[6] = ''
 1405.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 1406.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 1407.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 1408.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 1409.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 1410.        
 1411.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 1412.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 1413.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 1414.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 1415.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 1416.        
 1417. RETURN lcBaht2
 1418. *EOF Numthai
 1419.  
 1420. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1421. * Function....: NumLet2
 1422. * Called by...: Numthai
 1423. * Abstract....: calculate thai character
 1424. * Returns.....: lcStr
 1425. * Parameters..:
 1426. * Notes.......:
 1427. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1428. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 1429.  
 1430. LOCAL lcStr, l
 1431. lcStr = ""
 1432. FOR l=1 TO 6
 1433.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 1434.         DO CASE
 1435.         CASE lnDigit = 0
 1436.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 1437.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 1438.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 1439.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 1440.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 1441.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 1442.         OTHERWISE
 1443.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 1444.         ENDCASE
 1445. ENDFOR
 1446. RETURN lcStr
 1447. *EOF NumLet2
 1448.  
 1449. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1450. * Procedure...: Thai3lev
 1451. * Called by...:
 1452. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 1453. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 1454. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 1455. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 1456. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 1457. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 1458. *
 1459. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 1460. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1461. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 1462.        
 1463.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 1464.        
 1465.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 1466.        
 1467.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 1468.         *********      
 1469.         IF !plThaiCode
 1470.         ***** KU code *****
 1471.                  lcVowel0 = "12345"
 1472.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 1473.  
 1474.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 1475.                
 1476.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 1477.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 1478.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 1479.                
 1480.         *******************
 1481.         ELSE
 1482.         ***** TIS code *****
 1483.                 lcVowel0 = "12345"
 1484.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 1485.  
 1486.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 1487.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 1488.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 1489.  
 1490.         *******************
 1491.         ENDIF
 1492.        
 1493.  
 1494.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 1495.         lnNewLen = 0
 1496.        
 1497.         FOR l=1 TO lnTrim
 1498.                 lnLevel = 0
 1499.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 1500.                 FOR k=1 TO 3
 1501.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 1502.                         lnLevel = k
 1503.                         EXIT
 1504.                    ENDIF
 1505.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 1506.                 DO CASE
 1507.                 CASE lnLevel = 0
 1508.                         lnLevel = 3
 1509.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 1510.                 CASE lnLevel = 3
 1511.                         lnLevel = 4
 1512.                 ENDCASE
 1513.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 1514.         ENDFOR
 1515.        
 1516.         FOR l=1 TO lnNewLen
 1517.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 1518.                 IF lcChar1 # " "
 1519.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 1520.                         IF lcChar2 = " "
 1521.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 1522.                         ELSE
 1523.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 1524.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 1525.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 1526.                         ENDIF
 1527.                 ENDIF
 1528.         ENDFOR
 1529.        
 1530.         TH_1 = laLevel(2)
 1531.         TH_2 = laLevel(3)
 1532.         TH_3 = laLevel(4)
 1533.  
 1534. RETURN
 1535. *EOP Thai3lev
 1536.  
 1537. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1538. * Function....: ThaiPADC
 1539. * Called by...: global
 1540. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 1541. * Returns.....:
 1542. * Parameters..:
 1543. * Notes.......:
 1544. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1545. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 1546. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 1547.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 1548. *EOF TPADC
 1549.  
 1550. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1551. * Function....: ThaiLen
 1552. * Called by...: global
 1553. * Abstract....: length of Thai string
 1554. * Returns.....:
 1555. * Parameters..:
 1556. * Notes.......:
 1557. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1558. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 1559. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 1560. *EOF TLen
 1561. *                                        plCode : DEFAULT TRUE KUcode
 1562. * Notes.......:
 1563. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1564. FUNCTION ThaiCode
 1565.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 1566.         IF PARAMETERS() < 2
 1567.                 plKUcode = TRUE
 1568.         ENDIF
 1569. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 1570.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 1571. *EOF ThaiCode
 1572.  
 1573. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1574. * Function....: ThaiStr
 1575. * Called by...: glabal
 1576. * Abstract....: Thai String true/false
 1577. * Returns.....:
 1578. * Parameters..:
 1579. * Notes.......:
 1580. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1581. FUNCTION ThaiStr
 1582.         PARAMETERS pcStr
 1583.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 1584.         llSuccess = FALSE
 1585.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 1586.         FOR l=1 TO lnTuplo
 1587.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 1588.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 1589.                 llSuccess = TRUE
 1590.                 EXIT
 1591.            ENDIF
 1592.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 1593.        
 1594. RETURN llSuccess
 1595. *EOF ThaiStr
 1596.  
 1597. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1598. * Function....: Numthai
 1599. * Called by...: global
 1600. * Abstract....: thai character of number
 1601. * Returns.....:
 1602. * Parameters..:
 1603. * Notes.......:
 1604. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1605. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 1606.        
 1607. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 1608.        
 1609. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 1610.  
 1611.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 1612.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 1613.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 1614.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 1615.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 1616.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 1617.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 1618.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 1619.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 1620.        
 1621.         laDigit[6] = ''
 1622.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 1623.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 1624.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 1625.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 1626.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 1627.        
 1628.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 1629.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 1630.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 1631.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 1632.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 1633.        
 1634. RETURN lcBaht2
 1635. *EOF Numthai
 1636.  
 1637. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1638. * Function....: NumLet2
 1639. * Called by...: Numthai
 1640. * Abstract....: calculate thai character
 1641. * Returns.....: lcStr
 1642. * Parameters..:
 1643. * Notes.......:
 1644. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1645. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 1646.  
 1647. LOCAL lcStr, l
 1648. lcStr = ""
 1649. FOR l=1 TO 6
 1650.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 1651.         DO CASE
 1652.         CASE lnDigit = 0
 1653.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 1654.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 1655.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 1656.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 1657.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 1658.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 1659.         OTHERWISE
 1660.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 1661.         ENDCASE
 1662. ENDFOR
 1663. RETURN lcStr
 1664. *EOF NumLet2
 1665.  
 1666. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1667. * Procedure...: Thai3lev
 1668. * Called by...:
 1669. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 1670. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 1671. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 1672. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 1673. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 1674. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 1675. *
 1676. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 1677. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1678. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 1679.        
 1680.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 1681.        
 1682.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 1683.        
 1684.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 1685.         *********      
 1686.         IF !plThaiCode
 1687.         ***** KU code *****
 1688.                  lcVowel0 = "12345"
 1689.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 1690.  
 1691.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 1692.                
 1693.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 1694.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 1695.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 1696.                
 1697.         *******************
 1698.         ELSE
 1699.         ***** TIS code *****
 1700.                 lcVowel0 = "12345"
 1701.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 1702.  
 1703.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 1704.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 1705.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 1706.  
 1707.         *******************
 1708.         ENDIF
 1709.        
 1710.  
 1711.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 1712.         lnNewLen = 0
 1713.        
 1714.         FOR l=1 TO lnTrim
 1715.                 lnLevel = 0
 1716.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 1717.                 FOR k=1 TO 3
 1718.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 1719.                         lnLevel = k
 1720.                         EXIT
 1721.                    ENDIF
 1722.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 1723.                 DO CASE
 1724.                 CASE lnLevel = 0
 1725.                         lnLevel = 3
 1726.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 1727.                 CASE lnLevel = 3
 1728.                         lnLevel = 4
 1729.                 ENDCASE
 1730.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 1731.         ENDFOR
 1732.        
 1733.         FOR l=1 TO lnNewLen
 1734.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 1735.                 IF lcChar1 # " "
 1736.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 1737.                         IF lcChar2 = " "
 1738.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 1739.                         ELSE
 1740.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 1741.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 1742.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 1743.                         ENDIF
 1744.                 ENDIF
 1745.         ENDFOR
 1746.        
 1747.         TH_1 = laLevel(2)
 1748.         TH_2 = laLevel(3)
 1749.         TH_3 = laLevel(4)
 1750.  
 1751. RETURN
 1752. *EOP Thai3lev
 1753.  
 1754. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1755. * Function....: ThaiPADC
 1756. * Called by...: global
 1757. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 1758. * Returns.....:
 1759. * Parameters..:
 1760. * Notes.......:
 1761. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1762. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 1763. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 1764.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 1765. *EOF TPADC
 1766.  
 1767. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1768. * Function....: ThaiLen
 1769. * Called by...: global
 1770. * Abstract....: length of Thai string
 1771. * Returns.....:
 1772. * Parameters..:
 1773. * Notes.......:
 1774. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1775. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 1776. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 1777. *EOF TLen
 1778. * Notes.......:
 1779. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1780. FUNCTION ThaiCode
 1781.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 1782.         IF PARAMETERS() < 2
 1783.                 plKUcode = TRUE
 1784.         ENDIF
 1785. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 1786.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 1787. *EOF ThaiCode
 1788.  
 1789. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1790. * Function....: ThaiStr
 1791. * Called by...: glabal
 1792. * Abstract....: Thai String true/false
 1793. * Returns.....:
 1794. * Parameters..:
 1795. * Notes.......:
 1796. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1797. FUNCTION ThaiStr
 1798.         PARAMETERS pcStr
 1799.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 1800.         llSuccess = FALSE
 1801.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 1802.         FOR l=1 TO lnTuplo
 1803.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 1804.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 1805.                 llSuccess = TRUE
 1806.                 EXIT
 1807.            ENDIF
 1808.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 1809.        
 1810. RETURN llSuccess
 1811. *EOF ThaiStr
 1812.  
 1813. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1814. * Function....: Numthai
 1815. * Called by...: global
 1816. * Abstract....: thai character of number
 1817. * Returns.....:
 1818. * Parameters..:
 1819. * Notes.......:
 1820. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1821. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 1822.        
 1823. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 1824.        
 1825. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 1826.  
 1827.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 1828.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 1829.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 1830.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 1831.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 1832.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 1833.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 1834.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 1835.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 1836.        
 1837.         laDigit[6] = ''
 1838.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 1839.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 1840.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 1841.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 1842.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 1843.        
 1844.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 1845.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 1846.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 1847.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 1848.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 1849.        
 1850. RETURN lcBaht2
 1851. *EOF Numthai
 1852.  
 1853. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1854. * Function....: NumLet2
 1855. * Called by...: Numthai
 1856. * Abstract....: calculate thai character
 1857. * Returns.....: lcStr
 1858. * Parameters..:
 1859. * Notes.......:
 1860. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1861. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 1862.  
 1863. LOCAL lcStr, l
 1864. lcStr = ""
 1865. FOR l=1 TO 6
 1866.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 1867.         DO CASE
 1868.         CASE lnDigit = 0
 1869.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 1870.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 1871.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 1872.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 1873.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 1874.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 1875.         OTHERWISE
 1876.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 1877.         ENDCASE
 1878. ENDFOR
 1879. RETURN lcStr
 1880. *EOF NumLet2
 1881.  
 1882. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1883. * Procedure...: Thai3lev
 1884. * Called by...:
 1885. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 1886. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 1887. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 1888. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 1889. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 1890. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 1891. *
 1892. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 1893. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1894. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 1895.        
 1896.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 1897.        
 1898.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 1899.        
 1900.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 1901.         *********      
 1902.         IF !plThaiCode
 1903.         ***** KU code *****
 1904.                  lcVowel0 = "12345"
 1905.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 1906.  
 1907.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 1908.                
 1909.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 1910.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 1911.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 1912.                
 1913.         *******************
 1914.         ELSE
 1915.         ***** TIS code *****
 1916.                 lcVowel0 = "12345"
 1917.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 1918.  
 1919.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 1920.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 1921.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 1922.  
 1923.         *******************
 1924.         ENDIF
 1925.        
 1926.  
 1927.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 1928.         lnNewLen = 0
 1929.        
 1930.         FOR l=1 TO lnTrim
 1931.                 lnLevel = 0
 1932.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 1933.                 FOR k=1 TO 3
 1934.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 1935.                         lnLevel = k
 1936.                         EXIT
 1937.                    ENDIF
 1938.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 1939.                 DO CASE
 1940.                 CASE lnLevel = 0
 1941.                         lnLevel = 3
 1942.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 1943.                 CASE lnLevel = 3
 1944.                         lnLevel = 4
 1945.                 ENDCASE
 1946.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 1947.         ENDFOR
 1948.        
 1949.         FOR l=1 TO lnNewLen
 1950.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 1951.                 IF lcChar1 # " "
 1952.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 1953.                         IF lcChar2 = " "
 1954.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 1955.                         ELSE
 1956.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 1957.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 1958.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 1959.                         ENDIF
 1960.                 ENDIF
 1961.         ENDFOR
 1962.        
 1963.         TH_1 = laLevel(2)
 1964.         TH_2 = laLevel(3)
 1965.         TH_3 = laLevel(4)
 1966.  
 1967. RETURN
 1968. *EOP Thai3lev
 1969.  
 1970. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1971. * Function....: ThaiPADC
 1972. * Called by...: global
 1973. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 1974. * Returns.....:
 1975. * Parameters..:
 1976. * Notes.......:
 1977. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1978. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 1979. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 1980.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 1981. *EOF TPADC
 1982.  
 1983. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1984. * Function....: ThaiLen
 1985. * Called by...: global
 1986. * Abstract....: length of Thai string
 1987. * Returns.....:
 1988. * Parameters..:
 1989. * Notes.......:
 1990. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1991. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 1992. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 1993. *EOF TLen
 1994. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 1995. FUNCTION ThaiCode
 1996.         PARAMETER pcStr, plKUcode
 1997.         IF PARAMETERS() < 2
 1998.                 plKUcode = TRUE
 1999.         ENDIF
 2000. RETURN IIF( plKUcode, CHRTRAN( pcStr, THAIku, THAItis ), ;
 2001.                                 CHRTRAN( pcStr, THAItis, THAIku ) )
 2002. *EOF ThaiCode
 2003.  
 2004. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2005. * Function....: ThaiStr
 2006. * Called by...: glabal
 2007. * Abstract....: Thai String true/false
 2008. * Returns.....:
 2009. * Parameters..:
 2010. * Notes.......:
 2011. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2012. FUNCTION ThaiStr
 2013.         PARAMETERS pcStr
 2014.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 2015.         llSuccess = FALSE
 2016.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 2017.         FOR l=1 TO lnTuplo
 2018.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 2019.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 2020.                 llSuccess = TRUE
 2021.                 EXIT
 2022.            ENDIF
 2023.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 2024.        
 2025. RETURN llSuccess
 2026. *EOF ThaiStr
 2027.  
 2028. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2029. * Function....: Numthai
 2030. * Called by...: global
 2031. * Abstract....: thai character of number
 2032. * Returns.....:
 2033. * Parameters..:
 2034. * Notes.......:
 2035. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2036. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 2037.        
 2038. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 2039.        
 2040. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 2041.  
 2042.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 2043.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 2044.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 2045.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 2046.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 2047.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 2048.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 2049.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 2050.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 2051.        
 2052.         laDigit[6] = ''
 2053.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 2054.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 2055.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 2056.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 2057.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 2058.        
 2059.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 2060.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 2061.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 2062.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 2063.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 2064.        
 2065. RETURN lcBaht2
 2066. *EOF Numthai
 2067.  
 2068. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2069. * Function....: NumLet2
 2070. * Called by...: Numthai
 2071. * Abstract....: calculate thai character
 2072. * Returns.....: lcStr
 2073. * Parameters..:
 2074. * Notes.......:
 2075. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2076. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 2077.  
 2078. LOCAL lcStr, l
 2079. lcStr = ""
 2080. FOR l=1 TO 6
 2081.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 2082.         DO CASE
 2083.         CASE lnDigit = 0
 2084.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 2085.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 2086.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 2087.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 2088.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 2089.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 2090.         OTHERWISE
 2091.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 2092.         ENDCASE
 2093. ENDFOR
 2094. RETURN lcStr
 2095. *EOF NumLet2
 2096.  
 2097. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2098. * Procedure...: Thai3lev
 2099. * Called by...:
 2100. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 2101. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 2102. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 2103. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 2104. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 2105. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 2106. *
 2107. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 2108. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2109. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 2110.        
 2111.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 2112.        
 2113.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 2114.        
 2115.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 2116.         *********      
 2117.         IF !plThaiCode
 2118.         ***** KU code *****
 2119.                  lcVowel0 = "12345"
 2120.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 2121.  
 2122.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 2123.                
 2124.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 2125.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 2126.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 2127.                
 2128.         *******************
 2129.         ELSE
 2130.         ***** TIS code *****
 2131.                 lcVowel0 = "12345"
 2132.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 2133.  
 2134.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 2135.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 2136.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 2137.  
 2138.         *******************
 2139.         ENDIF
 2140.        
 2141.  
 2142.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 2143.         lnNewLen = 0
 2144.        
 2145.         FOR l=1 TO lnTrim
 2146.                 lnLevel = 0
 2147.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 2148.                 FOR k=1 TO 3
 2149.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 2150.                         lnLevel = k
 2151.                         EXIT
 2152.                    ENDIF
 2153.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 2154.                 DO CASE
 2155.                 CASE lnLevel = 0
 2156.                         lnLevel = 3
 2157.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 2158.                 CASE lnLevel = 3
 2159.                         lnLevel = 4
 2160.                 ENDCASE
 2161.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 2162.         ENDFOR
 2163.        
 2164.         FOR l=1 TO lnNewLen
 2165.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 2166.                 IF lcChar1 # " "
 2167.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 2168.                         IF lcChar2 = " "
 2169.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 2170.                         ELSE
 2171.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 2172.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 2173.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 2174.                         ENDIF
 2175.                 ENDIF
 2176.         ENDFOR
 2177.        
 2178.         TH_1 = laLevel(2)
 2179.         TH_2 = laLevel(3)
 2180.         TH_3 = laLevel(4)
 2181.  
 2182. RETURN
 2183. *EOP Thai3lev
 2184.  
 2185. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2186. * Function....: ThaiPADC
 2187. * Called by...: global
 2188. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 2189. * Returns.....:
 2190. * Parameters..:
 2191. * Notes.......:
 2192. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2193. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 2194. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 2195.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 2196. *EOF TPADC
 2197.  
 2198. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2199. * Function....: ThaiLen
 2200. * Called by...: global
 2201. * Abstract....: length of Thai string
 2202. * Returns.....:
 2203. * Parameters..:
 2204. * Notes.......:
 2205. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2206. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 2207. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 2208. *EOF TLen
 2209. *EOF ThaiCode
 2210. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2211. * Function....: ThaiStr
 2212. * Called by...: glabal
 2213. * Abstract....: Thai String true/false
 2214. * Returns.....:
 2215. * Parameters..:
 2216. * Notes.......:
 2217. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2218. FUNCTION ThaiStr
 2219.         PARAMETERS pcStr
 2220.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 2221.         llSuccess = FALSE
 2222.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 2223.         FOR l=1 TO lnTuplo
 2224.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 2225.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 2226.                 llSuccess = TRUE
 2227.                 EXIT
 2228.            ENDIF
 2229.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 2230.        
 2231. RETURN llSuccess
 2232. *EOF ThaiStr
 2233.  
 2234. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2235. * Function....: Numthai
 2236. * Called by...: global
 2237. * Abstract....: thai character of number
 2238. * Returns.....:
 2239. * Parameters..:
 2240. * Notes.......:
 2241. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2242. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 2243.        
 2244. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 2245.        
 2246. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 2247.  
 2248.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 2249.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 2250.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 2251.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 2252.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 2253.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 2254.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 2255.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 2256.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 2257.        
 2258.         laDigit[6] = ''
 2259.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 2260.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 2261.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 2262.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 2263.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 2264.        
 2265.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 2266.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 2267.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 2268.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 2269.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 2270.        
 2271. RETURN lcBaht2
 2272. *EOF Numthai
 2273.  
 2274. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2275. * Function....: NumLet2
 2276. * Called by...: Numthai
 2277. * Abstract....: calculate thai character
 2278. * Returns.....: lcStr
 2279. * Parameters..:
 2280. * Notes.......:
 2281. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2282. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 2283.  
 2284. LOCAL lcStr, l
 2285. lcStr = ""
 2286. FOR l=1 TO 6
 2287.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 2288.         DO CASE
 2289.         CASE lnDigit = 0
 2290.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 2291.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 2292.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 2293.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 2294.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 2295.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 2296.         OTHERWISE
 2297.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 2298.         ENDCASE
 2299. ENDFOR
 2300. RETURN lcStr
 2301. *EOF NumLet2
 2302.  
 2303. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2304. * Procedure...: Thai3lev
 2305. * Called by...:
 2306. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 2307. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 2308. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 2309. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 2310. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 2311. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 2312. *
 2313. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 2314. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2315. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 2316.        
 2317.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 2318.        
 2319.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 2320.        
 2321.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 2322.         *********      
 2323.         IF !plThaiCode
 2324.         ***** KU code *****
 2325.                  lcVowel0 = "12345"
 2326.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 2327.  
 2328.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 2329.                
 2330.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 2331.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 2332.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 2333.                
 2334.         *******************
 2335.         ELSE
 2336.         ***** TIS code *****
 2337.                 lcVowel0 = "12345"
 2338.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 2339.  
 2340.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 2341.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 2342.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 2343.  
 2344.         *******************
 2345.         ENDIF
 2346.        
 2347.  
 2348.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 2349.         lnNewLen = 0
 2350.        
 2351.         FOR l=1 TO lnTrim
 2352.                 lnLevel = 0
 2353.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 2354.                 FOR k=1 TO 3
 2355.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 2356.                         lnLevel = k
 2357.                         EXIT
 2358.                    ENDIF
 2359.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 2360.                 DO CASE
 2361.                 CASE lnLevel = 0
 2362.                         lnLevel = 3
 2363.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 2364.                 CASE lnLevel = 3
 2365.                         lnLevel = 4
 2366.                 ENDCASE
 2367.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 2368.         ENDFOR
 2369.        
 2370.         FOR l=1 TO lnNewLen
 2371.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 2372.                 IF lcChar1 # " "
 2373.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 2374.                         IF lcChar2 = " "
 2375.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 2376.                         ELSE
 2377.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 2378.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 2379.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 2380.                         ENDIF
 2381.                 ENDIF
 2382.         ENDFOR
 2383.        
 2384.         TH_1 = laLevel(2)
 2385.         TH_2 = laLevel(3)
 2386.         TH_3 = laLevel(4)
 2387.  
 2388. RETURN
 2389. *EOP Thai3lev
 2390.  
 2391. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2392. * Function....: ThaiPADC
 2393. * Called by...: global
 2394. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 2395. * Returns.....:
 2396. * Parameters..:
 2397. * Notes.......:
 2398. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2399. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 2400. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 2401.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 2402. *EOF TPADC
 2403.  
 2404. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2405. * Function....: ThaiLen
 2406. * Called by...: global
 2407. * Abstract....: length of Thai string
 2408. * Returns.....:
 2409. * Parameters..:
 2410. * Notes.......:
 2411. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2412. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 2413. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 2414. *EOF TLen
 2415. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2416. * Function....: ThaiStr
 2417. * Called by...: glabal
 2418. * Abstract....: Thai String true/false
 2419. * Returns.....:
 2420. * Parameters..:
 2421. * Notes.......:
 2422. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2423. FUNCTION ThaiStr
 2424.         PARAMETERS pcStr
 2425.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 2426.         llSuccess = FALSE
 2427.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 2428.         FOR l=1 TO lnTuplo
 2429.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 2430.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 2431.                 llSuccess = TRUE
 2432.                 EXIT
 2433.            ENDIF
 2434.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 2435.        
 2436. RETURN llSuccess
 2437. *EOF ThaiStr
 2438.  
 2439. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2440. * Function....: Numthai
 2441. * Called by...: global
 2442. * Abstract....: thai character of number
 2443. * Returns.....:
 2444. * Parameters..:
 2445. * Notes.......:
 2446. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2447. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 2448.        
 2449. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 2450.        
 2451. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 2452.  
 2453.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 2454.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 2455.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 2456.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 2457.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 2458.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 2459.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 2460.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 2461.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 2462.        
 2463.         laDigit[6] = ''
 2464.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 2465.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 2466.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 2467.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 2468.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 2469.        
 2470.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 2471.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 2472.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 2473.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 2474.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 2475.        
 2476. RETURN lcBaht2
 2477. *EOF Numthai
 2478.  
 2479. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2480. * Function....: NumLet2
 2481. * Called by...: Numthai
 2482. * Abstract....: calculate thai character
 2483. * Returns.....: lcStr
 2484. * Parameters..:
 2485. * Notes.......:
 2486. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2487. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 2488.  
 2489. LOCAL lcStr, l
 2490. lcStr = ""
 2491. FOR l=1 TO 6
 2492.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 2493.         DO CASE
 2494.         CASE lnDigit = 0
 2495.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 2496.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 2497.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 2498.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 2499.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 2500.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 2501.         OTHERWISE
 2502.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 2503.         ENDCASE
 2504. ENDFOR
 2505. RETURN lcStr
 2506. *EOF NumLet2
 2507.  
 2508. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2509. * Procedure...: Thai3lev
 2510. * Called by...:
 2511. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 2512. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 2513. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 2514. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 2515. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 2516. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 2517. *
 2518. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 2519. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2520. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 2521.        
 2522.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 2523.        
 2524.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 2525.        
 2526.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 2527.         *********      
 2528.         IF !plThaiCode
 2529.         ***** KU code *****
 2530.                  lcVowel0 = "12345"
 2531.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 2532.  
 2533.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 2534.                
 2535.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 2536.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 2537.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 2538.                
 2539.         *******************
 2540.         ELSE
 2541.         ***** TIS code *****
 2542.                 lcVowel0 = "12345"
 2543.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 2544.  
 2545.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 2546.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 2547.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 2548.  
 2549.         *******************
 2550.         ENDIF
 2551.        
 2552.  
 2553.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 2554.         lnNewLen = 0
 2555.        
 2556.         FOR l=1 TO lnTrim
 2557.                 lnLevel = 0
 2558.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 2559.                 FOR k=1 TO 3
 2560.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 2561.                         lnLevel = k
 2562.                         EXIT
 2563.                    ENDIF
 2564.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 2565.                 DO CASE
 2566.                 CASE lnLevel = 0
 2567.                         lnLevel = 3
 2568.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 2569.                 CASE lnLevel = 3
 2570.                         lnLevel = 4
 2571.                 ENDCASE
 2572.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 2573.         ENDFOR
 2574.        
 2575.         FOR l=1 TO lnNewLen
 2576.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 2577.                 IF lcChar1 # " "
 2578.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 2579.                         IF lcChar2 = " "
 2580.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 2581.                         ELSE
 2582.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 2583.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 2584.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 2585.                         ENDIF
 2586.                 ENDIF
 2587.         ENDFOR
 2588.        
 2589.         TH_1 = laLevel(2)
 2590.         TH_2 = laLevel(3)
 2591.         TH_3 = laLevel(4)
 2592.  
 2593. RETURN
 2594. *EOP Thai3lev
 2595.  
 2596. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2597. * Function....: ThaiPADC
 2598. * Called by...: global
 2599. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 2600. * Returns.....:
 2601. * Parameters..:
 2602. * Notes.......:
 2603. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2604. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 2605. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 2606.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 2607. *EOF TPADC
 2608.  
 2609. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2610. * Function....: ThaiLen
 2611. * Called by...: global
 2612. * Abstract....: length of Thai string
 2613. * Returns.....:
 2614. * Parameters..:
 2615. * Notes.......:
 2616. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2617. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 2618. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 2619. *EOF TLen
 2620. * Function....: ThaiStr
 2621. * Called by...: glabal
 2622. * Abstract....: Thai String true/false
 2623. * Returns.....:
 2624. * Parameters..:
 2625. * Notes.......:
 2626. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2627. FUNCTION ThaiStr
 2628.         PARAMETERS pcStr
 2629.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 2630.         llSuccess = FALSE
 2631.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 2632.         FOR l=1 TO lnTuplo
 2633.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 2634.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 2635.                 llSuccess = TRUE
 2636.                 EXIT
 2637.            ENDIF
 2638.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 2639.        
 2640. RETURN llSuccess
 2641. *EOF ThaiStr
 2642.  
 2643. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2644. * Function....: Numthai
 2645. * Called by...: global
 2646. * Abstract....: thai character of number
 2647. * Returns.....:
 2648. * Parameters..:
 2649. * Notes.......:
 2650. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2651. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 2652.        
 2653. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 2654.        
 2655. DIMENSION laNum[9], laDigit[6]
 2656.  
 2657.         laNum[1] = '&Euml;&sup1;&Ouml;&egrave;&sect;'
 2658.         laNum[2] = '&Ecirc;&Iacute;&sect;'
 2659.         laNum[3] = '&Ecirc;&Ograve;&Aacute;'
 2660.         laNum[4] = '&Ecirc;&Otilde;&egrave;'
 2661.         laNum[5] = '&Euml;&eacute;&Ograve;'
 2662.         laNum[6] = '&Euml;&iexcl;'
 2663.         laNum[7] = '&agrave;&uml;&ccedil;&acute;'
 2664.         laNum[8] = '&aacute;&raquo;&acute;'
 2665.         laNum[9] = '&agrave;&iexcl;&eacute;&Ograve;'
 2666.        
 2667.         laDigit[6] = ''
 2668.         laDigit[5] = '&Ecirc;&Ocirc;&ordm;'
 2669.         laDigit[4] = '&Atilde;&eacute;&Iacute;&Acirc;'
 2670.         laDigit[3] = '&frac34;&Ntilde;&sup1;'
 2671.         laDigit[2] = '&Euml;&Aacute;&times;&egrave;&sup1;'
 2672.         laDigit[1] = '&aacute;&Ecirc;&sup1;'
 2673.        
 2674.         lcBaht1 = STR(pnBaht,15,2)
 2675.         lcBaht2 = IIF( !EMPTY(LEFT(lcBaht1,6)), NumLet2( LEFT(lcBaht1,6)) ;
 2676.                                                 +'&Aring;&eacute;&Ograve;&sup1;', '')
 2677.         lcBaht2 = lcBaht2 + NumLet2( SUBSTR(lcBaht1,7,6) )+'&ordm;&Ograve;&middot;'
 2678.         lcBaht2 = lcBaht2 + IIF( RIGHT(lcBaht1,2)=[00], '&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;',  NumLet2( SPACE(04) + RIGHT(lcBaht1,2) ) + '&Ecirc;&micro;&Ograve;&sect;&curren;&igrave;' )
 2679.        
 2680. RETURN lcBaht2
 2681. *EOF Numthai
 2682.  
 2683. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2684. * Function....: NumLet2
 2685. * Called by...: Numthai
 2686. * Abstract....: calculate thai character
 2687. * Returns.....: lcStr
 2688. * Parameters..:
 2689. * Notes.......:
 2690. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2691. FUNCTION NumLet2(  pcStr )
 2692.  
 2693. LOCAL lcStr, l
 2694. lcStr = ""
 2695. FOR l=1 TO 6
 2696.         lnDigit = VAL(SUBSTR(pcStr,l,1))
 2697.         DO CASE
 2698.         CASE lnDigit = 0
 2699.         CASE l = 5 AND lnDigit = 2
 2700.                         lcStr = lcStr + "&Acirc;&Otilde;&egrave;" + laDigit[l]
 2701.         CASE l = 5 AND lnDigit = 1
 2702.                         lcStr = lcStr + laDigit[l]
 2703.         CASE l = 6 AND lnDigit = 1 AND BETWEEN(VAL(SUBSTR(pcStr, 5, 1)),1,9)
 2704.                         lcStr = lcStr + "&agrave;&Iacute;&ccedil;&acute;"
 2705.         OTHERWISE
 2706.                         lcStr = lcStr + laNum[lnDigit] + laDigit[l]
 2707.         ENDCASE
 2708. ENDFOR
 2709. RETURN lcStr
 2710. *EOF NumLet2
 2711.  
 2712. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2713. * Procedure...: Thai3lev
 2714. * Called by...:
 2715. * Abstract....: &Ecirc;&egrave;&sect;&frac14;&Aring;&iexcl;&Ograve;&Atilde;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&Ecirc;&Ugrave;&egrave;&agrave;&curren;&Atilde;&times;&egrave;&Iacute;&sect;&frac34;&Ocirc;&Aacute;&frac34;&igrave;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;
 2716. * Parameters..: pcStr &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;&aacute;&raquo;&Aring;&sect;
 2717. *               TH_1 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 1
 2718. *               TH_2 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 2
 2719. *               TH_3 &cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&Atilde;&ETH;&acute;&Ntilde;&ordm;&middot;&Otilde;&egrave; 3
 2720. *               plThaiCode &agrave;&raquo;&ccedil;&sup1;&agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde;&Euml;&Atilde;&times;&Iacute;&Ecirc;&Aacute;&Iacute; ( TRUE &agrave;&iexcl;&Eacute;&micro;&Atilde; , FALSE &Ecirc;&Aacute;&Iacute;.)
 2721. *
 2722. * Notes.......: &micro;&eacute;&Iacute;&sect; define &micro;&Ntilde;&Ccedil;&aacute;&raquo;&Atilde; Th_1, Th_2, Th_3 &auml;&Ccedil;&eacute;&iexcl;&egrave;&Iacute;&sup1;
 2723. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2724. PROCEDURE Thai3lev(  pcStr, TH_1, TH_2, TH_3, pnLen, plThaicode )
 2725.        
 2726.         LOCAL  lnLevel, lcChar, l, lcVowel0, lcVowel1, k
 2727.        
 2728.         DIMENSION laLevel[4], laThChr[3]
 2729.        
 2730.         laLevel = SPACE(IIF( !EMPTY(pnLen), pnLen, LEN(pcStr) ))
 2731.         *********      
 2732.         IF !plThaiCode
 2733.         ***** KU code *****
 2734.                  lcVowel0 = "12345"
 2735.                  lcVowel1 = "238243247251234230"
 2736.  
 2737.                 pcStr   = ThaiCode(pcStr,FALSE)        
 2738.                
 2739.                 laThChr[1] = k_lv1KU
 2740.                 laThChr[2] = k_lv2KU
 2741.                 laThChr[3] = k_lv4KU
 2742.                
 2743.         *******************
 2744.         ELSE
 2745.         ***** TIS code *****
 2746.                 lcVowel0 = "12345"
 2747.                 lcVowel1 = "150155219251251"
 2748.  
 2749.                 laThChr[1] = k_lv1TIS
 2750.                 laThChr[2] = k_lv2TIS
 2751.                 laThChr[3] = k_lv4TIS
 2752.  
 2753.         *******************
 2754.         ENDIF
 2755.        
 2756.  
 2757.         lnTrim  = LEN(TRIM(pcStr))
 2758.         lnNewLen = 0
 2759.        
 2760.         FOR l=1 TO lnTrim
 2761.                 lnLevel = 0
 2762.                 lcChar = SUBSTR( pcStr, l, 1)
 2763.                 FOR k=1 TO 3
 2764.                    IF lcChar $ laThChr[k]
 2765.                         lnLevel = k
 2766.                         EXIT
 2767.                    ENDIF
 2768.                 ENDFOR &&* k=1 TO 3
 2769.                 DO CASE
 2770.                 CASE lnLevel = 0
 2771.                         lnLevel = 3
 2772.                         lnNewLen = lnNewLen + 1
 2773.                 CASE lnLevel = 3
 2774.                         lnLevel = 4
 2775.                 ENDCASE
 2776.                 laLevel[lnLevel] = STUFF( laLevel[lnLevel], lnNewLen , 1, lcChar )
 2777.         ENDFOR
 2778.        
 2779.         FOR l=1 TO lnNewLen
 2780.                 lcChar1 = SUBSTR( laLevel[1], l, 1)
 2781.                 IF lcChar1 # " "
 2782.                         lcChar2 = SUBSTR( laLevel[2], l, 1)
 2783.                         IF lcChar2 = " "
 2784.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, lcChar1 )
 2785.                         ELSE
 2786.                                 x1 = VAL( SUBSTR( lcVowel1, (AT(lcChar2,laThChr[2])-1)*3+1 , 3) )
 2787.                                 x2 = VAL( SUBSTR( lcVowel0,  AT(lcChar1,laThChr[1])-1      , 1) )
 2788.                                 laLevel[2] = STUFF( laLevel[2], l, 1, CHR(x1 + x2) )
 2789.                         ENDIF
 2790.                 ENDIF
 2791.         ENDFOR
 2792.        
 2793.         TH_1 = laLevel(2)
 2794.         TH_2 = laLevel(3)
 2795.         TH_3 = laLevel(4)
 2796.  
 2797. RETURN
 2798. *EOP Thai3lev
 2799.  
 2800. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2801. * Function....: ThaiPADC
 2802. * Called by...: global
 2803. * Abstract....: &uml;&Ntilde;&acute;&micro;&Ntilde;&Ccedil;&Euml;&sup1;&Ntilde;&sect;&Ecirc;&times;&Iacute;&iexcl;&Aring;&Ograve;&sect;&cent;&eacute;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;
 2804. * Returns.....:
 2805. * Parameters..:
 2806. * Notes.......:
 2807. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2808. FUNCTION ThaiPADC( pcStr, lnLen )
 2809. RETURN SPACE(INT((lnLen-Tlen(pcStr))/2))+ pcStr +;
 2810.                 SPACE(INT((lnLen-LEN(pcStr))/2))
 2811. *EOF TPADC
 2812.  
 2813. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2814. * Function....: ThaiLen
 2815. * Called by...: global
 2816. * Abstract....: length of Thai string
 2817. * Returns.....:
 2818. * Parameters..:
 2819. * Notes.......:
 2820. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2821. FUNCTION ThaiLen(  pcStr )
 2822. RETURN LEN( CHRTRAN(pcStr,TUPLOSTR,'') )
 2823. *EOF TLen
 2824. * Called by...: glabal
 2825. * Abstract....: Thai String true/false
 2826. * Returns.....:
 2827. * Parameters..:
 2828. * Notes.......:
 2829. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2830. FUNCTION ThaiStr
 2831.         PARAMETERS pcStr
 2832.         PRIVATE lnTuplo, l, c, llSuccess
 2833.         llSuccess = FALSE
 2834.         lnTuplo = LEN( TUPLOSTR )
 2835.         FOR l=1 TO lnTuplo
 2836.            c = SUBSTR( TUPLOSTR,l,1 )
 2837.            IF !EMPTY(AT(c, pcStr))
 2838.                 llSuccess = TRUE
 2839.                 EXIT
 2840.            ENDIF
 2841.         ENDFOR &&* l=1 TO lnTuplo
 2842.        
 2843. RETURN llSuccess
 2844. *EOF ThaiStr
 2845.  
 2846. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2847. * Function....: Numthai
 2848. * Called by...: global
 2849. * Abstract....: thai character of number
 2850. * Returns.....:
 2851. * Parameters..:
 2852. * Notes.......:
 2853. *&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;&Auml;*
 2854. FUNCTION Numthai( pnBaht )
 2855.        
 2856. LOCAL lcBaht1, lcBaht2
 2857.